Praca Sokołowsko - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Sokołowsko, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 63 ofert pracy Sokołowsko.

następna strona
UO/ OPIEKUN/OPIEKUNKA - od 2 700 PLN

Pomoc pacjentom w podstawowych czynnościach życiowych i fizjologicznych, dbanie o czystość bielizny osobistej i pościelowej, pomoc pielęgniarce przy obsłudze pacjentów, ułatwianie pacjentom kontaktu z otoczeniem, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów. Praca w godz. 7-19; 19-7
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-07-29 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ SALOWO - NOSZOWY - od 2 600 PLN

Utrzymanie w należytej czystości i porządku pomieszczeń w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, pomoc pacjentom przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej, wynoszenie basenów i kaczek oraz ich opróźnianie, mycie i dezynfekcja, odbieranie posiłków z kuchni, dbanie o stan techniczny i sanitarny powierzonego sprzętu.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-07-29 - Sokołowsko (dolnośląskie)

SZ/ FIZJOTERAPEUTA - od 18 PLN

Rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych również z zespołami otępiennymi.praca w godz.: 7-14.35
"Inter.Med." Sp. z o.o. - 2020-07-10 - Sokołowsko (dolnośląskie)

UO/ OPIEKUNKA OSOBY STARSZEJ - od 17 PLN

Zaspokajanie potrzeb fizjologicznych człowieka.praca w gogz. 7-19
"Inter.Med." Sp. z o.o. - 2020-07-10 - Sokołowsko (dolnośląskie)

BB/ ASYSTENT PROJEKTANTA / KREŚLARZ - od 3 000 PLN

Sporządzanie rysunków wykonawczych konstrukcji żelbetowych.
PROMAG MAGDALENA WIECIECH - 2020-07-02 - Sokołowsko (dolnośląskie)

BB/ PROJEKTANT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH. - od 3 000 PLN

Projektowanie konstrukcji żelbetonowych.
"Promag" Magdalena Wieciech - 2020-06-16 - Sokołowsko (dolnośląskie)

SZ/ PIELĘGNIARKA - od 3 900 PLN

Opieka pielęgniarska nad pacjentami zakładów opiekuńczo - leczniczych w Sokołowsku.praca w godz. 7-19; 19-7
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-05-21 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ OPIEKUN/OPIEKUNKA - od 2 700 PLN

Pomoc pacjentom w podstawowych czynnościach życiowych i fizjologicznych, dbanie o czystość bielizny osobistej i pościelowej, pomoc pielęgniarce przy obsłudze pacjentów, pomoc w załatwianiu spraw osobistych pacjentów, ułatwianie pacjentom kontaktu z otoczeniem, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów. Praca w godz. 7-19; 19-7
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-05-21 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ SALOWA - od 2 600 PLN

Utrzymanie w należytej czystości i porządku pomieszczeń w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, pomoc pacjentom przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej, wynoszenie basenów i kaczek oraz ich opróźnianie, mycie i dezynfekcja, odbieranie posiłków z kuchni, dbanie o stan techniczny i sanitarny powierzonego sprzętu.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-01-24 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ OPIEKUN/OPIEKUNKA - od 2 600 PLN

Pomoc pacjentom w podstawowych czynnościach życiowych i fizjologicznych, dbanie o czystość bielizny osobistej i pościelowej, pomoc pielęgniarce przy obsłudze pacjentów, ułatwianie pacjentom kontaktu z otoczeniem, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów. Praca w godz. 7.00-19.00.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-01-24 - Sokołowsko (dolnośląskie)

SZ/ FIZJOTERAPEUTA - od 3 000 PLN

Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych.Praca w godz. 7,00-14.35, 10.25-18.00.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-01-24 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ KONSERWATOR - od 2 600 PLN

Usuwanie usterek i wykonywanie prac konserwatorskich, wykonywanie drobnych prac remontowych, hydraulicznych, dbanie o stan techniczny i sanitarny sprzętu, urządzeń oraz instalacji i pomieszczeń.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-01-08 - Sokołowsko (dolnośląskie)

GG/ POMOC KUCHENNA - od 17 PLN

Wstępna obróbka produktów do posiłków, wydawanie posiłków, mycie i wyparzanie naczyń kuchennych, codzienna dezynfekcja sprzętu kuchennego .
"Inter.Med." Sp. z o.o. - 2019-11-28 - Sokołowsko (dolnośląskie)

BB/ SPECJALISTA DO SPRAW KADR - 3 000 - 4 000 PLN

Obsługa kadrowo - płacowa pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji czasu pracy, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych do ZUS i US, sporządzanie sprawozdawczości.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-08-21 - Sokołowsko (dolnośląskie)

UO/ OPIEKUNKA OSOBY STARSZEJ - od 2 600 PLN

Zaspokajanie potrzeb fizjologicznych człowieka.
"Inter.Med." Sp. z o.o. - 2019-08-13 - Sokołowsko (dolnośląskie)

KF/ KSIĘGOWA/Y - 2 800 - 3 000 PLN

dekretacja, ewidencja i rejstracja dowodów księgowych w elektronicznym systemie księgowym zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz zakładowym planem kont, kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-07-15 - Sokołowsko (dolnośląskie)

UO/ OPIEKUN/OPIEKUNKA - od 2 550 PLN

pomoc pacjentom w podstawowych czynnościach życiowych i fizjologicznych, dbanie o czystość bielizny osobistej i pościelowej, pomoc pielęgniarce przy obsłudze pacjentów, ułatwianie pacjentom kontaktu z otoczeniem, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów.praca w godz.: 7-19
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-06-17 - Sokołowsko (dolnośląskie)

KF/ SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI MAJĄTKOWEJ I INWENTARYZACJI - 2 800 - 3 000 PLN

prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrolowanie stanu środków trwałych oraz WNiP, gromadzenie dokumentów związanych z ewidencją środków trwałych i WNiP, a w szczególności: faktur VAT, not księgowych, protokołów likwidacji, rozliczanie inwentaryzacji okresowych, prawidłowe archiwizowanie dokumentów finansowo - księgowych dotyczących ewidencji środków trwałych i WNiP, udział w pracach Działu Księgowości
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-06-10 - Sokołowsko (dolnośląskie)

BB/ REFERENT DS. ADMINISTRACJI - od 2 750 PLN

współudział w przygotowywaniu ofert, bezpośrednia i pośrednia obsługa przyjezdnych, podejmowanie i realizacja działań marketnigowych, prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością firmy
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-05-28 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ ELEKTRYK - KONSERWATOR - od 2 700 PLN

usuwanie usterek i wykonywanie prac konserwatorskich, wykonywanie prac elektrycznych, wykonywanie drobnych prac remontowych, hydraulicznych, dbanie o stan techniczny i sanitarny sprzętu, urządzeń oraz instalacji i pomieszczeń, usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-04-12 - Sokołowsko (dolnośląskie)

UO/ OPIEKUNKA OSOBY STARSZEJ - od 2 600 PLN

Zaspokajanie potrzeb fizjologicznych człowiekapraca w godz. 7 - 19
"Inter.Med." Sp. z o.o. - 2019-04-04 - Sokołowsko (dolnośląskie)

GG/ KUCHARZ - od 2 600 PLN

Przygotowywanie posiłków według ustalonego jadłospisu,porcjowanie i wydawanie posiłków, dbanie o jakość i smak przygotowywanych posiłków, utrzymanie w należytej czystości i porządku naczyń, sprzętu.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-03-18 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ SALOWA - od 2 500 PLN

utrzymanie w należytej czystości i porządku pokoi oraz innych pomieszczeńpraca w godz.: 7-15; 11-19
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-03-18 - Sokołowsko (dolnośląskie)

GG/ POMOC KUCHENNA - od 2 500 PLN

Zmywanie naczyń, wstępna obróbka artykułów żywnościowych, pomoc przy wydawaniu posiłków, utrzymanie w należytej czystości i porządku naczyń oraz sprzętu kuchennego.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-03-18 - Sokołowsko (dolnośląskie)

UO/ FIZJOTERAPEUTA - od 2 850 PLN

Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznychpraca w godz.: 7.00-14.35; 10.25-18.00
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-03-13 - Sokołowsko (dolnośląskie)

KF/ GŁÓWNY KSIĘGOWY - 4 000 - 5 000 PLN

nadzór nad Działem Księgowości, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz raportów na potrzeby Zarządu i instytucji zewnętrznych
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-03-04 - Sokołowsko (dolnośląskie)

BB/ SPECJALISTA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU - 3 000 - 3 500 PLN

prowadzenie bieżącej obsługi sekretariatu, prowadzenie ewidencji korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej, zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji, zapewnienie oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony danych Osobowych
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-03-04 - Sokołowsko (dolnośląskie)

BB/ SPECJALISTA DS. KADR - 3 000 - 4 000 PLN

Obsługa kadrowa pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie ewidencji czasu pracy ( urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności w pracy), sporządzanie sprawozdawczości
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-02-06 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ KONSERWATOR - od 2 700 PLN

usuwanie usterek i wykonywanie prac konserwatorskich, wykonywanie drobnych prac remontowych, hydraulicznych, dbanie o stan techniczny i sanitarny sprzętu, urządzeń oraz instalacji i pomieszczeń, usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-01-23 - Sokołowsko (dolnośląskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl

Wybierz powiat