Praca Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o., które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 67 ofert pracy Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o..

następna strona
UO/ OPIEKUN/OPIEKUNKA - od 2 700 PLN

Pomoc pacjentom w podstawowych czynnościach życiowych i fizjologicznych, dbanie o czystość bielizny osobistej i pościelowej, pomoc pielęgniarce przy obsłudze pacjentów, ułatwianie pacjentom kontaktu z otoczeniem, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów. Praca w godz. 7-19; 19-7
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-07-29 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ SALOWO - NOSZOWY - od 2 600 PLN

Utrzymanie w należytej czystości i porządku pomieszczeń w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, pomoc pacjentom przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej, wynoszenie basenów i kaczek oraz ich opróźnianie, mycie i dezynfekcja, odbieranie posiłków z kuchni, dbanie o stan techniczny i sanitarny powierzonego sprzętu.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-07-29 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/SALOWA - od 17 PLN

Utrzymanie w czystości pokoi oraz innych pomieszczeń w Sanatorium.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-07-06 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

SZ/ FIZJOTERAPEUTA - od 3 000 PLN

Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-06-23 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

BB/ REFERENT DS. ADMINISTRACJI I MARKETINGU - od 2 800 PLN

Bezpośrednia i telefoniczna obsługa kuracjuszy i klientów komercyjnych, prowadzenie rezerwacji, wystawianie faktur, podejmowanie i realizacja działań marketingowych, współudział w przygotowywaniu ofert cenników itp.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-06-18 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

SZ/ PIELĘGNIARKA - od 3 900 PLN

Opieka pielęgniarska nad pacjentami zakładów opiekuńczo - leczniczych w Sokołowsku.praca w godz. 7-19; 19-7
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-05-21 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ OPIEKUN/OPIEKUNKA - od 2 700 PLN

Pomoc pacjentom w podstawowych czynnościach życiowych i fizjologicznych, dbanie o czystość bielizny osobistej i pościelowej, pomoc pielęgniarce przy obsłudze pacjentów, pomoc w załatwianiu spraw osobistych pacjentów, ułatwianie pacjentom kontaktu z otoczeniem, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów. Praca w godz. 7-19; 19-7
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-05-21 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ SALOWA - od 2 600 PLN

Utrzymanie w należytej czystości i porządku pomieszczeń w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, pomoc pacjentom przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej, wynoszenie basenów i kaczek oraz ich opróźnianie, mycie i dezynfekcja, odbieranie posiłków z kuchni, dbanie o stan techniczny i sanitarny powierzonego sprzętu.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-01-24 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ OPIEKUN/OPIEKUNKA - od 2 600 PLN

Pomoc pacjentom w podstawowych czynnościach życiowych i fizjologicznych, dbanie o czystość bielizny osobistej i pościelowej, pomoc pielęgniarce przy obsłudze pacjentów, ułatwianie pacjentom kontaktu z otoczeniem, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów. Praca w godz. 7.00-19.00.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-01-24 - Sokołowsko (dolnośląskie)

SZ/ FIZJOTERAPEUTA - od 3 000 PLN

Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych.Praca w godz. 7,00-14.35, 10.25-18.00.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-01-24 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ KONSERWATOR - od 2 600 PLN

Usuwanie usterek i wykonywanie prac konserwatorskich, wykonywanie drobnych prac remontowych, hydraulicznych, dbanie o stan techniczny i sanitarny sprzętu, urządzeń oraz instalacji i pomieszczeń.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2020-01-08 - Sokołowsko (dolnośląskie)

GG/POMOC KUCHENNA - od 2 600 PLN

Zmywanie naczyń, wstępna obróbka artykułów żywnościowych, pomoc przy wydawaniu posiłków, utrzymanie w należytej czystości i porządku naczyń oraz sprzetu kuchennego
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-11-22 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

PR/SALOWA - od 2 600 PLN

Utrzymanie w należytej czystości i porządku pokoi oraz pomieszczeń zabiegowych w Sanatorium.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-11-22 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

BB/ SPECJALISTA DO SPRAW KADR - 3 000 - 4 000 PLN

Obsługa kadrowo - płacowa pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji czasu pracy, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych do ZUS i US, sporządzanie sprawozdawczości.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-08-21 - Sokołowsko (dolnośląskie)

KF/ KSIĘGOWA/Y - 2 800 - 3 000 PLN

dekretacja, ewidencja i rejstracja dowodów księgowych w elektronicznym systemie księgowym zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz zakładowym planem kont, kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-07-15 - Sokołowsko (dolnośląskie)

UO/ FIZJOTERAPEUTA - od 2 800 PLN

Wykowanie zabiegów fizjoterapeutycznych w godz. 7-14.35.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-06-21 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

UO/ OPIEKUN/OPIEKUNKA - od 2 550 PLN

pomoc pacjentom w podstawowych czynnościach życiowych i fizjologicznych, dbanie o czystość bielizny osobistej i pościelowej, pomoc pielęgniarce przy obsłudze pacjentów, ułatwianie pacjentom kontaktu z otoczeniem, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów.praca w godz.: 7-19
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-06-17 - Sokołowsko (dolnośląskie)

GG/ POMOC KUCHENNA/KELNERKA - od 2 550 PLN

Zmywanie naczyń, wstępna obróbka artykułów żywnościowych, porcjowanie i podawanie posiłków, utrzymanie w należytej czystości i porządku naczyń oraz sprzętu kuchennego. Praca w godz. 6-14, 12-20.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-06-12 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

KF/ SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI MAJĄTKOWEJ I INWENTARYZACJI - 2 800 - 3 000 PLN

prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrolowanie stanu środków trwałych oraz WNiP, gromadzenie dokumentów związanych z ewidencją środków trwałych i WNiP, a w szczególności: faktur VAT, not księgowych, protokołów likwidacji, rozliczanie inwentaryzacji okresowych, prawidłowe archiwizowanie dokumentów finansowo - księgowych dotyczących ewidencji środków trwałych i WNiP, udział w pracach Działu Księgowości
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-06-10 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ SALOWA - od 2 500 PLN

Utrzymanie w należytej czystości i porządku pokoi oraz innych pomieszczeń.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-05-31 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

BB/ REFERENT DS. ADMINISTRACJI - od 2 750 PLN

współudział w przygotowywaniu ofert, bezpośrednia i pośrednia obsługa przyjezdnych, podejmowanie i realizacja działań marketnigowych, prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością firmy
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-05-28 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ ELEKTRYK - KONSERWATOR - od 2 700 PLN

usuwanie usterek i wykonywanie prac konserwatorskich, wykonywanie prac elektrycznych, wykonywanie drobnych prac remontowych, hydraulicznych, dbanie o stan techniczny i sanitarny sprzętu, urządzeń oraz instalacji i pomieszczeń, usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-04-12 - Sokołowsko (dolnośląskie)

GG/ KUCHARZ - od 2 600 PLN

Przygotowywanie posiłków według ustalonego jadłospisu,porcjowanie i wydawanie posiłków, dbanie o jakość i smak przygotowywanych posiłków, utrzymanie w należytej czystości i porządku naczyń, sprzętu.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-03-18 - Sokołowsko (dolnośląskie)

PR/ SALOWA - od 2 500 PLN

utrzymanie w należytej czystości i porządku pokoi oraz innych pomieszczeńpraca w godz.: 7-15; 11-19
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-03-18 - Sokołowsko (dolnośląskie)

GG/ POMOC KUCHENNA - od 2 500 PLN

Zmywanie naczyń, wstępna obróbka artykułów żywnościowych, pomoc przy wydawaniu posiłków, utrzymanie w należytej czystości i porządku naczyń oraz sprzętu kuchennego.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-03-18 - Sokołowsko (dolnośląskie)

UO/ FIZJOTERAPEUTA - od 2 850 PLN

Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznychpraca w godz.: 7.00-14.35; 10.25-18.00
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-03-13 - Sokołowsko (dolnośląskie)

KF/ GŁÓWNY KSIĘGOWY - 4 000 - 5 000 PLN

nadzór nad Działem Księgowości, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz raportów na potrzeby Zarządu i instytucji zewnętrznych
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-03-04 - Sokołowsko (dolnośląskie)

BB/ SPECJALISTA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU - 3 000 - 3 500 PLN

prowadzenie bieżącej obsługi sekretariatu, prowadzenie ewidencji korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej, zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji, zapewnienie oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony danych Osobowych
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-03-04 - Sokołowsko (dolnośląskie)

BB/ INTENDENT - od 2 650 PLN

Zapewnienie prawidłowego żywienia kuracjuszy i gości Sanatorium, nadzorowanie prawidłowego sporządzania posiłków, zaplanowanej ilości oraz gramatury potraw, prowadzenie magazynu żywnościowego, zamawianie towaru oraz sprawdzanie zgodności i jakości otrzymanego towaru z zamówieniem, kontrola otrzymanych faktur, wprowadzanie przychodów i rozchodów zakupionych towarów zgodnie z fakturami.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-02-25 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

PR/ SALOWA - od 2 500 PLN

Utrzymanie w należytej czystości i porządku pokoi oraz inncyh pomieszczeń.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-02-25 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

GG/ KUCHARZ - od 2 600 PLN

Przygotowywanie posiłków według ustalonego jadłospisu, porcjowanie i wydawanie posiłów, dbałość o jakość i smak przygotowywanych posiłków, utrzymanie w należytej czystości i porządku naczyń, sprzętu.
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. - 2019-02-15 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl