Praca Mirosławice - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Mirosławice, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 66 ofert pracy Mirosławice.

następna strona
KROJCZY-PAKOWACZ - od 2 000 PLN

krojenie dzininy, pakowanie wyrobów
GOLIAT PPHU JERZY NOWICZ - 2017-09-21 - Mirosławice (łódzkie)

GŁÓWNY SPECJALISTA - 4 000 - 5 000 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:1) Sprawowanie ogólnego kierownictwa nad działalnością Obwodu Drogowego i organizowanie pracyObwodu2) Zapewnienie pracownikom Obwodu na prowadzonych przez Obwód robotach odpowiednichwarunków BHP i przeciwpożarowych.3) Organizowanie, nadzorowanie i bezpośrednie kierowanie robotami przy utrzymaniu/remontach dróg iobiektów mostowych.4) Organizowanie i kierowanie robotami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg na terenie działania Obwodu Drogowego oraz współdziałanie w zimowym utrzymaniu dróg z innymi jednostkam i w zakresie ustalonym przez Starostwo Powiatowe, w tym przede wszystkim:- przygotowanie planu ZUD wraz z propozycją zmian w zakresie standardów,- ustalenie zasad współpracy z poszczególnymi gminami,- przygotowanie założeń do przetargu,-bieżąca sprawozdawczość z realizacji ZUD.5)Ustalanie harmonogramów oraz pełnienie dyżurów związanych z:- zimowym utrzymanie dróg,- innych wynikających z potrzeb utrzymania i zabezpieczenia dróg.6) Dokonywanie systematycznych objazdów dróg w obrębie Obwodu w celu oceny stanu dróg, urządzeńdrogowych, obiektów mostowych i budynków.7) Ustalanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych, obiektów mostowych i budynków.8) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów dla inwestycji drogowych oraz na potrzebybieżącego utrzymania dróg (remonty i naprawy).9) Rozpatrywanie wniosków dotyczących bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w tym odpowiadaniena składane wnioski informujące o sposobie załatwienia sprawy.10) Uczestniczenie w przetargach na wykonawstwo bieżących robót i komisjach odbioru robót.11) Opracowywanie materiałów do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na wykonaniebieżącego utrzymania dróg realizowanych przez Powiat Wrocławski.12) Wykonywanie powierzonych przez przełożonego czynności związanych z przygotowywaniem iprzeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do kwoty 30 000 eurooraz wykonywanie powierzonych przez przełożonego czynności związanych z przygotowywaniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości powyżej 30000 euro, stosownie do zapisów obowiązującego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu Regulaminie udzielania zamówieńpublicznych.13) Nadzorowanie budów realizowanych przez wydział, uczestniczenie w naradach budowy,organizowanie i przeprowadzanie odbiorów robót.14) Udział w odprawach i naradach roboczych organizowanych przez Starostwo Powiatowe.15) Współdziałanie z innymi organami samorządu terenowego i policją.16)Samodzielne korzystanie ze służbowego samochodu osobowego zgodnie zpodanymi niżej zasadami:-dbanie o powierzony pojazd,-rozliczanie kart drogowych,-wyjazdy samochodem zgodnie z poleceniem Dyrektora/Z-cy Dyrektora Wydziału,-zakup paliwa zgodnie z ewidencją w karcie drogoweWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą, w terminie do dnia 22.09.2017 r. (godz. 15:45) na adres:Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocławw kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowiskoGłównego Specjalisty na Obwodzie Drogowym wMirosławicach w Wydziale Dróg i Transportu.Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Starostwa, a niedata nadania.
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu - 2017-09-08 - Mirosławice (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. KADR - 1301 - 3 000 - 3 500 PLN

prowadzenie dokumentacji kadrowej, naluczanie urlopów, chorobowych o pozostałych, sporządzanie listy płac,rozliczanie czasu pracy, współpraca z klientem.
WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-08-30 - Mirosławice (dolnośląskie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 2 000 PLN

WYKONYWANIE USŁUG ZLECONYCH TJ. USŁUGI ROLNICZE UPRAWY POLOWE I ZADANIA WSPOMAGAJĄCE ROLNICTWO, ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Firma Handlowo Usługowa Grzegorz Szafrański - 2017-07-05 - Mirosławice (zachodniopomorskie)

MAGAZYNIER - ZAOPATRZENIOWIEC - 984 - 2 500 - 3 000 PLN

przyjmowanie do magazynu zamówionych poprzednio towarów, przechowanie i wydawanie środków i materiałów, prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programu komputerowego
Wielobranżowa Spółka Produkcyjna MIROSŁAWICE Sp. z o.o. - 2017-06-28 - Mirosławice (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. KADR-890 - 3 000 - 3 500 PLN

prowadzenie dokumentacji kadrowej, naluczanie urlopów, chorobowych o pozostałych, sporządzanie listy płac,rozliczanie czasu pracy, współpraca z klientem.
Wielobranżowa Spółka Produkcyjna MIROSŁAWICE Sp. z o.o. - 2017-06-13 - Mirosławice (dolnośląskie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 2 000 PLN

pracownik fizyczny
ZAKŁAD ELEKTRYCZNO-METALOWY "BOEM" - 2017-05-22 - Mirosławice (zachodniopomorskie)

KIEROWNIK ZMIANY PRODUKCJI METALOWEJ - 3 000 - 4 000 PLN

organizacja stanowisk pracy, organizacja procesu produkcji, sprawdzanie dokumentacji, kontrola jakości, sporządzanie dokumentacji produkcjipraca na umowę na czas nieokreślony poprzedzona okresem próbnym, praca na dwie zmianyoferta dostępna w sali
WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE SP. Z O.O. - 2017-04-24 - Mirosławice (dolnośląskie)

ŚLUSARZ - 3 000 - 4 000 PLN

czyszczenie kontenerów z odprysków spawalniczychpraca na umowę na czas nieokreślony poprzedzona okresem próbnym, praca na dwie zmianyoferta dostępna w sali D
WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE SP. Z O.O. - 2017-04-24 - Mirosławice (dolnośląskie)

AUTOMATYK - od 4 000 PLN

- analiza i usuwanie awarii maszyn od strony sterowania, kontroli i automatyki,- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów sterowania, przeprowadzanie ich przeglądów, napraw i konserwacji,- modernizacja i doskonalenie istniejących układów sterowania oraz tworzenie aplikacji dla nowych obiektów,- wdrożenie systemu wizualizacji pracy maszyn i urządzeń,- diagnozowanie stanów technicznych układów i urządzeń ,- przygotowanie, kontrola i aktualizacja dokumentacji w zakresie sterowania, kontroli i automatyki.
ZAKŁAD ELEKTRYCZNO-METALOWY "BOEM" - 2017-04-19 - Mirosławice (zachodniopomorskie)

REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI - od 2 000 PLN

prowadzenie dziennika korespondencyjnego, nadzór nad obiegiem dokumentów w firmie, weryfikacja dokumentów księgowych, pomoc przy księgowaniu faktur zakupu i sprzedaży, prowadzenie ewidencji środków trwałych, przygotowywanie zestawień księgowych i finansowych na potrzeby firmy, dbanie o poprawną archiwizację dokumentacji księgowej, współpraca z innymi działami firmy
ZAKŁAD ELEKTRYCZNO-METALOWY "BOEM" - 2017-04-13 - Mirosławice (zachodniopomorskie)

OPERATOR GILOTYNY - od 3 500 PLN

Obsługa gilotyny i zgniatarki.Kontakt z pracodawcą: osobisty, tel. 71-390 91 21
WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE SP. Z O.O. - 2017-04-11 - Mirosławice (dolnośląskie)

SPECJALISTA DO SPRAW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - od 3 000 PLN

prowadzenie procesów selekcji i rekrutacji, wdrożenie systemów motywacyjnych, współtworzenie systemu wynagrodzeń oraz wartościowania stanowisk, planowanie i organizacja szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, przygotowanie okresowych ocen pracowniczych
ZAKŁAD ELEKTRYCZNO-METALOWY "BOEM" - 2017-03-28 - Mirosławice (zachodniopomorskie)

KONSTRUKTOR KONSTRUKCJI STALOWYCH - od 3 000 PLN

sporządzanie dokumentacji technicznej, projektowanie wyrobów stalowychpraca na umowę na czas określony, praca jednozmianowaoferta dostępna w sali F
WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE SP.ZO.O. - 2017-03-10 - Mirosławice (dolnośląskie)

MISTRZ PRODUKCJI METALOWEJ - 397 - 3 000 - 4 000 PLN

nadzór nad produkcją konenerów metalowych, prace na dwie zmiany, kierowanie ludźmi
Wielobranżowa Spółka Produkcyjna MIROSŁAWICE Sp. z o.o. - 2017-03-09 - Mirosławice (dolnośląskie)

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY - od 2 200 PLN

wykończenie wnętrz ,kładzenie gładzi itp.
ZAKŁAD ELEKTRYCZNO-METALOWY "BOEM" - 2017-02-27 - Mirosławice (zachodniopomorskie)

POMOCNIK MURARZA - do 2 000 PLN

Pomocnicze prace muraskie wykwalifikowanemu pracownikowi budowlanemu (remonty budynków). prac jednozmianowa: 8:00-16:00. Oferta dostępna w sali D
kontakt przez PUP - 2017-02-23 - Mirosławice (dolnośląskie)

SPECJALISTA DO SPRAW HANDLU (KLINET ZAGRANICZNY) - od 2 000 PLN

poszerzanie bazy odbiorców kontenerów, kontakt z klientem zagraniczną, nadzór nad realizacją pozyskanych zamówień, bieżąca analaiza rynku, pozyskiwanie nowym kanałów dystrybucji
Wielobranżowa Spółka Produkcyjna MIROSŁAWICE Sp. z o.o. - 2017-02-17 - Mirosławice (dolnośląskie)

POMOCNIK ŚLUSARZA - do 2 080 PLN

Prace pomocnicze ślusarskie, czyszczenie kontenerów z odprysków spawalniczych. Praca dwuzmianowa. Około 160 godzin miesięcznie.
kontakt przez PUP - 2017-01-04 - Mirosławice (dolnośląskie)

POMOCNIK ŚLUSARZA - do 1 850 PLN

Prace pomocnicze ślusarskie, czyszczenie kontenerów z odprysków spawalniczych. Praca dwuzmianowa. Około 160 godzin miesięcznie. Umowa zlecenie, w późniejszym okresie istnieje możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.
kontakt przez PUP - 2016-12-06 - Mirosławice (dolnośląskie)

POMOCNIK ŚLUSARZA - do 1 850 PLN

Prace pomocnicze ślusarskie, czyszczenie kontenerów z odprysków spawalniczych. Praca dwuzmianowa. Około 160 godzin miesięcznie. Umowa zlecenie, w późniejszym okresie istnieje możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.
kontakt przez PUP - 2016-11-18 - Mirosławice (dolnośląskie)

SZWACZKA RĘCZNA - od 1 850 PLN

szycie toreb, podszywanie, składanie - do przyuczenia
BIK-SPORT Eugeniusz Baczyński - 2016-11-07 - Mirosławice (łódzkie)

PP/ SPAWACZ RĘCZNY - od 3 500 PLN

Spawanie elementów metalowych do produkcji kontenerów metalowych, drobne prace ślusarskie.
WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE SP.ZO.O. - 2016-11-03 - Mirosławice (dolnośląskie)

KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (WIDŁOWYCH) - do 3 200 PLN

Załadunek, przewóz i rozładunek materiałów i towarów metalowych, codzienna obsługa wózka. Oferta dostępna w sali D. Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 390 91 21, e-mail: kadry (at) wsp-miroslawice.pl
WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE Sp. z o.o. - 2016-10-21 - Mirosławice (dolnośląskie)

KIEROWNIK PRODUKCJI METALOWEJ - 3 000 - 4 000 PLN

- nadzór nad organizacją stanowisk pracy, - nadzór nad przebiegiem produkcji, - sporządzanie i sprawdzanie dokumentacji technicznej, - nadzór kontroli jakości. Oferta dostępna w sali F. Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 390 91 21, e-mail: kadry (at) wsp-miroslawice.pl
WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE Sp. z o.o. - 2016-10-21 - Mirosławice (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC - 3 000 - 5 000 PLN

Załatwianie spraw kadrowo-płacowych, w tym obsługa pracowników cudzoziemców. Oferta dostępna w sali E. Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 316 20 71 w. 32.
WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE Sp. z o.o. - 2016-10-19 - Mirosławice (dolnośląskie)

POMOCNIK MURARZA - do 2 000 PLN

Pomocnicze prace murarskie.Miejsce pracy: MirosławiceKontakt kandydatów z pracodawcą telefoniczny. Oferta znajduje się w sali: D
kontakt przez PUP - 2016-10-05 - Mirosławice (dolnośląskie)

ELEKTROMONTER - 2 500 - 3 300 PLN

Naprawa instalacji elektrycznych, naprawa półautomatów spawalnicznych, suwnic, utrzymanie ciągłości ruchu wydziału produkcyjnego. Oferta dostępna w sali B. Kontakt z pracodawcą - e-mail: zus (at) wsp-miroslawice.pl, Barabara Sławińska, tel.: 71 31 62 071.
WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE SP.ZO.O. - 2016-09-28 - Mirosławice (dolnośląskie)

HYDRAULIK - MONTER SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH - do 3 300 PLN

Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji C.O. Oferta dostępna w sali D. Kontakt z pracodawcą - e-mail: zus (at) wsp-miroslawice.pl, Barabara Sławińska, tel.: 71 31 62 071.
WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE SP.ZO.O. - 2016-09-28 - Mirosławice (dolnośląskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj