Praca Dobromierz - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Dobromierz, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 21 ofert pracy Dobromierz.

REFERENT DS. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FŚW - od 2 000 PLN

wykonywanie prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego, podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego do publicznego wglądu, udostępnianie planu, wydawanie wypisów i wyrysów z planu oraz udzielanie informacji o przeznaczniu terenu w planie, prowadzenie wymaganych rejestrów i wykazów, wyknywanie zadań związanych ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie opinii dotyczących projektów podziału nieruchomości o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ...
Urząd Gminy w Dobromierzu - 2017-08-17 - Dobromierz (dolnośląskie)

MISTRZ PRODUKCJI KEBABU - od 2 400 PLN

Praca przy produkcji kebabu, dobieranie odpowiednich partii mięsa, dozowanie składników, układanie kebabów.
kontakt przez PUP - 2017-07-21 - Dobromierz (świętokrzyskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI KEBABU - od 2 000 PLN

Pracownik produkcji kebabu
kontakt przez PUP - 2017-07-04 - Dobromierz (świętokrzyskie)

MURARZ FŚW - od 2 500 PLN

umiejętność czytania rysunku projektu budowlanegomurowaniepraca na terenie województwa dolnośląskiego
VERKA Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rafał Nowicki - 2017-04-21 - Dobromierz (dolnośląskie)

WYPLATACZ FŚW - od 2 000 PLN

wyplatanie wyrobów w sianie, mchu, brzozie itp.
Wyroby Dekoracyjne Nędza Halina - 2017-02-28 - Dobromierz (dolnośląskie)

POMOCNIK DEKARZA - od 2 000 PLN

Wykonywanie prac dekarskich
kontakt przez PUP - 2017-02-23 - Dobromierz (dolnośląskie)

PRACOWNIK BUDOWLANY FŚW - 2 300 - 3 000 PLN

prace murarskie, montaż płyt GK, układanie płytek, szpachlowanie, malowanie, docieplanie budynków
VERKA Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rafał Nowicki - 2016-12-29 - Dobromierz (dolnośląskie)

OPIEKUNKA DZIECI W DRODZE DO SZKOŁY/GONIEC FŚW - od 1 850 PLN

pomoc w sprawowaniu opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły w zakresie udzielenia pomocy podczas wejścia i wyjścia z pojazdu samochodowego,, doręczanie korespondencji, przesyłek na terenie gminy Dobromierz, w tym w szczególności o charakterze informacyjnym i promocyjnym
kontakt przez PUP - 2016-10-07 - Dobromierz (dolnośląskie)

POMOC NAUCZYCIELA - 997,4 PLN

według wniosku
kontakt przez PUP - 2016-09-12 - Dobromierz (dolnośląskie)

PR/ WYPLATACZ WYROBÓW Z SIANA - od 1 850 PLN

Wyplatanie w sianie, klejenie na szablonach, pakowanie produktów.
Wyroby Dekoracyjne "Export-Import" Nędza Halina - 2016-07-21 - Dobromierz (dolnośląskie)

POMOC ADMINISTRACYJNA - 997,4 PLN

według wniosku
kontakt przez PUP - 2016-07-18 - Dobromierz (dolnośląskie)

SEKRETARZ BIUROWY FŚW - od 1 388 PLN

dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wtym; sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, prowadzenie akt osobowych i archiwizacja, prowadzenie akt osobowych i archiwizacja, prowadzenie ewidencji czasu pracy, wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności badań, przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagrody, urlopu, odprawy it. prowaqdzenie teczek akt osobowych, ewidencja czasu pracy, prowadzenie rejestrów pracowników zatrudnionych
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Dobromierz - 2016-06-03 - Dobromierz (dolnośląskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY FŚW - od 1 850 PLN

prace konserwacyjno-budowlane, remonty i naprawy, prace porządkowe
Urząd Gminy w Dobromierzu - 2016-04-14 - Dobromierz (dolnośląskie)

RZEŹNIK - od 1 850 PLN

Praca na rozbiorze
kontakt przez PUP - 2016-03-17 - Dobromierz (świętokrzyskie)

MAGAZYNIER-PAKOWACZ - od 1 850 PLN

Magazynier-pakowacz
kontakt przez PUP - 2016-03-17 - Dobromierz (świętokrzyskie)

PRACOWNIK I STOPNIA - od 1 850 PLN

prace administracyjno - biurowe
kontakt przez PUP - 2016-02-18 - Dobromierz (dolnośląskie)

STANOWISKO DS. INWESTYCJI FŚW - od 1 850 PLN

organizacja przebiegu procesu inwestycyjnego (etap projektowania, pozwolenie na budowę, zgloszenie, finansowanie, dziennik budowy, rozpoczęcie i zakończenie inwestycji), umiejętność czytania projektów budowlanych, znajomośc zasad spoprządzania kosztorysów, umiejętność sporządzania kosztorysów dla małych zadań inwestycyjnych (przyłącza, wiaty przystankowe, chodniki i place itp.
Urząd Gminy w Dobromierzu - 2016-02-16 - Dobromierz (dolnośląskie)

SPRZEDAWCA FŚW - od 1 850 PLN

sprzedaż towarów: żywności, napojów, wyrobów tytoniowych, art. przemysłowych, alkoholi, obsługa lottomatu, przyjmowanie dostaw towarów
PH-U "KONSUM" Adam Włodarski - 2016-02-11 - Dobromierz (dolnośląskie)

POMOC ADMINISTRACYJNA - 997,4 PLN

wg wniosku
kontakt przez PUP - 2016-02-02 - Dobromierz (dolnośląskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj