Praca Barzkowice - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Barzkowice, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 41 ofert pracy Barzkowice.

następna strona
RECEPCJONISTKA - do 2 250 PLN

sprawna, profesjonalna i życzliwa obsługa gości, dokonywanie rezerwacji i bieżąca sprzedaż miejsc noclegowych, meldowanie i obciążanie gości za pobyt, naliczanie należności oraz wystawianie dokumentów sprzedaży, dbałość o pozytywny wierunek firmy, przyjmowanie rezerwacji telefonicznych oraz mailowych, prowadzenie bieżącej ewidencji pokoi, bieżące zgłaszanie usterek i braków w pokojach hotelowych, przekazywanie przełożonym uwag i skarg złożonych przez gości; praca na dwie zmiany w godzinach od 06:30 do 14:30 oraz od 11:00 do 19:00
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2019-06-07 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

DORADCA - od 2 300 PLN

doradztwo technologiczne, wypełnianie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową z funduszy UE, wdrażanie rachunkowości rolnej i PL FADN, wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi, promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, upowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników; praca w godzinach od 07:30 do 15:30
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2019-05-17 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

SPRZEDAWCA W SKLEPIE OBUWNICZYM - od 2 800 PLN

obsługa komputera, obsługa klienta, rozkładanie towaru; praca na dwie zmiany w godzinach od 09:00 do 21:00
F.H.Ilscy sp.j. - 2019-05-16 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

DORADCA - od 2 300 PLN

doradztwo technologiczne, wypełnianie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową z funduszy UE, wdrażanie rachunkowości rolnej i PL FADN, wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi, promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, upowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników; praca w godzinach od 07:30 do 15:30
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2019-04-25 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

DORADCA ROLNICZY - od 2 300 PLN

doradztwo technologiczne, wypełnianie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową z funduszy UE, wdrażanie rachunkowości rolnej i PL FADN, wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi, promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, upowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników; praca w godzinach od 07:30 do 15:30
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2019-04-04 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA - od 2 300 PLN

prowadzenie doradztwa w zakresie dostosowania gospodarstw rolnych do obowiązujących standardów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, wypełnianie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową lub współfinansowanie ze środków pochodzących z funduszy krajowych i zagranicznych, wdrażanie i upowszechnianie prośrodowiskowych zachowań i zasad wzajemnej zgodności, organizowanie szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie ochrony środowiska; praca w godzinach od 07:30 do 15:30
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2019-04-04 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA - od 2 250 PLN

prowadzenie doradztwa w zakresie dostosowania gospodarstw rolnych do obowiązujących standardów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, wypełnianie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową lub współfinansowanie ze środków pochodzących z funduszy krajowych i zagranicznych, wdrażanie i upowszechnianie prośrodowiskowych zachowań i zasad wzajemnej zgodności, organizowanie szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie ochrony środowiska; praca w godzinach od 07:30 do 15:30
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2019-02-27 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA - od 2 250 PLN

Praca w godzinach 07 30 do 15 30.Doradztwo z dziedziny ekonomiki rolnictwa, sporządzanie kalkulacji i innych opracowań analitycznych, doradztwo w zakresie podatków i ubezpieczeń w rolnictwie, wypełnianie wniosków i innych dokumentów ekonomicznych i finansowych niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansowaną ze środków pochodzących z funduszy UE, organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników.
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2019-01-22 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

KUCHARZ - od 2 250 PLN

przygotowywanie dań zgodnie z recepturami, zapewnienie wysokiej jakości potraw, przestrzeganie norm i standardów HACCP, dbanie o odpowiednie magazynowanie i przechowywanie żywności i sprzętu; praca w godzinach od 07:30 do 15:30
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2019-01-17 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

DORADCA ROLNICZY - od 2 250 PLN

Doradztwo technologiczne i ekonomiczne, prowadzenie rachunkowości rolnej, prowadzenie szkoleń dla rolników, wypełnianie wniosków o dofinansowanie
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2019-01-11 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

KUCHARZ - od 2 250 PLN

przygotowywanie dań zgodnie z recepturami, zapewnienie wysokiej jakości potraw, przestrzeganie norm i standardów HACCP, dbanie o odpowiednie magazynowanie i przechowywanie żywności i sprzętu; praca w godzinach od 07:30 do 15:30
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-12-18 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

KUCHARZ - od 2 250 PLN

przygotowywanie dań zgodnie z recepturami, zapewnienie wysokiej jakości potraw, przestrzeganie norm i standardów HACCP, dbanie o odpowiednie magazynowanie i przechowywanie żywności i sprzętu; praca w godzinach od 07:30 do 15:30
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-11-19 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA - od 2 250 PLN

prowadzenie doradztwa technologicznego w zakresie produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślinnej oraz doradztwa w zakresie płatności obszarowych (zasady zazieleniania i wzajemnej zgodności: organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie produkcji rolnej, upowszechnianie wiedzy na temat Dobrej Praktyki Rolniczej; praca w godzinach od 07:30 do 15:30
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-11-08 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

KSIĘGOWY - od 2 250 PLN

przygotowywanie i przeprowadzanie pod względem formalno-prawnym postępowań o udzielaniu zamówień publicznych, sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych Rb-N, Rb-Z, sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-BZ2 i Rb-WSb, sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS, rozliczanie podróży służbowych; praca w godzinach od 07:30 do 15:30
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-11-06 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

KUCHARZ - od 2 100 PLN

Praca w godzinach od 07 30 do 15 30. Przygotowywanie dań zgodnie z recepturami, zapewnienie wysokiej jakosci potraw, przestrzeganie norm i standardów HACCP, dbanie o odpowiednie magazynowanie i przechowywanie żywności i sprzętu.
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-10-23 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA - od 2 100 PLN

prowadzenie doradztwa technologicznego w zakresie produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślinnej oraz doradztwa w zakresie płatności obszarowych (zasady zazieleniania i wzajemnej zgodności: organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie produkcji rolnej, upowszechnianie wiedzy na temat Dobrej Praktyki Rolniczej; praca w godzinach od 07:30 do 15:30
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-10-12 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA/DORADCA - od 2 100 PLN

wypełnianie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową z funduszy UE, wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi, promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników, realizacja zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; praca w godzinach od 07:30 do 15:30
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-10-01 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA - od 2 100 PLN

doradztwo w zakresie ochrony środowiska, wypełnianie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową lub współfinansowanie ze środków pochodzących z funduszy UE, wdrażanie i upowszechnianie pośrodowiskowych zachowań i zasad wzajemnej zgodności, świadczenie pomocy w zakresie dostosowania gospodarstw rolnych do obowiązującyh standardów i wymagań w zakresie ochrony środowiska, udział w pracach zespołu w zakresie planów zadań ochronnyhch, organizowanie szkoleń w zakresie ochrony środowiska, współpraca z podmiotami realizującymi zadania na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-08-27 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA - od 2 100 PLN

doradztwo z zakresu ekonomiki rolnictwa, sporzadzanie kalkulacji i innych opracowań analitycznych, doradztwo w zakresie podatków i ubezpieczeń w rolnictwie, wypełnianie wniosków i innych dokumentów ekonomicznych i finansowych niezbędnych do ubiegania sie o pomoc finansową ze środków pochodzących z funduszy UE, organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników.
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-08-27 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - do 15 PLN

prace techniczne i porządkowe: koszenie trawy, sprzątanie, przygotowanie terenu wystawienniczego i parkingowego
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-08-21 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - do 15 PLN

prace techniczne i porządkowe: koszenie trawy, sprzątanie, przygotowanie terenu wystawienniczego i parkingowego
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-08-13 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

DORADCA - od 2 100 PLN

doradztwo technologiczne, wypełnianie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową z funduszy UE, wdrażanie rachunkowości rolnej i PL FADN, wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi, promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, upowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-08-08 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

ELEKTRYK - od 2 100 PLN

kontrolowanie stanu instalacji elektrycznej w budynkach ZODR, a w razie konieczności dokonywanie ich naprawy, dokonywanie przeglądów urządzeń elektrycznych w budynkach ZODR oraz bieżąca ich naprawa, nadzór nad zastepczymi źródłami energii, ich eksploatacją i konserwacją, sprawdzanie zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych pod względem zgodności z przepisami p.poż i bhp
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-08-03 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

RECEPCJONISTKA - do 2 100 PLN

sprawna, profesjonalna i życzliwa obsługa gości, dokonywanie rezerwacji i bieżąca sprzedaż miejsc noclegowych, meldowanie i obciążanie gości za pobyt, naliczanie należności oraz wystawianie dokumentów sprzedaży, dbałość o pozytywny wierunek firmy, przyjmowanie rezerwacji telefonicznych oraz mailowych, prowadzenie bieżącej ewidencji pokoi, bieżące zgłaszanie usterek i braków w pokojach hotelowych, przekazywanie przełożonym uwag i skarg złożonych przez gości
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-06-21 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

ELEKTRYK - od 2 100 PLN

kontrolowanie stanu instalacji elektrycznej w budynkach ZODR, a w razie konieczności dokonywanie ich naprawy, dokonywanie przeglądów urządzeń elektrycznych w budynkach ZODR oraz bieżąca ich naprawa, nadzór nad zastepczymi źródłami energii, ich eksploatacją i konserwacją, sprawdzanie zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych pod względem zgodności z przepisami p.poż i bhp
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-06-21 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

SPECJLISTA - od 2 100 PLN

Praca w godzinach 07 30 - 15 30; prowadzenie doradztwa technologicznego w zakresie produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślinnej; prowadzenie doradztwa w zakresie płatności obszarowych dot. zasady zazieleniania i zasady wzajemnej zgodności; sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy z funduszy UE; organizacjai prowadzenie szkoleń w zakresie integrowanej ochrony i produkcji rolnej; upowszechnianie wiedzy na temat Dobrej Praktyki Rolniczej i zasad wzajemnej zgodności; sporządzanie opracowań i analiz o charakterze technologicznym.
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-05-09 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

SPECJLISTA - od 2 100 PLN

Praca w godzinach 07 30 - 15 30; prowadzenie doradztwa technologicznego w zakresie produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślinnej; prowadzenie doradztwa w zakresie płatności obszarowych dot. zasady zazieleniania i zasady wzajemnej zgodności; sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy z funduszy UE; organizacjai prowadzenie szkoleń w zakresie integrowanej ochrony i produkcji rolnej; upowszechnianie wiedzy na temat Dobrej Praktyki Rolniczej i zasad wzajemnej zgodności; sporządzanie opracowań i analiz o charakterze technologicznym.
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-04-06 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

SPECJLISTA - od 2 100 PLN

praca w godzinach od 07:30 do 15:30; opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji i umów dotyczących realizacji projektów ze środków UE, udział w realizacji krajowych i zagranicznych programów wsparcia dla rolnictwa, sporządzanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków funduszy UE lub innych, realizacja zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-03-05 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

DORADCA - od 2 100 PLN

Doradztwo technlogiczne: wypełnianie wniosków i niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową z UE, wdrażanie rachunkowości rolnej i PL FADN, wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości n wsi, promocja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, upowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - 2018-02-27 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

SPECJLISTA DO SPRAW WYDAWNICTW - od 2 100 PLN

Praca w godzinach od 07 30 do 15 30; Wykonywanie składu komputerowego przygotowywanych do druku wydawnictw, prowadzenie ewidencji materiałów do wydań czasopisma ZODR i współpraca z zespołem redakcyjnym, właściwe prowadzenie i archiwizacja dokumentacji wydawniczej, obsługa kopiarek kserograficznych w zakresie wykonywanych kopii materiałów na zelecenie, wykonywanie prac introligatorskich.
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-02-26 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

DORADCA - od 2 100 PLN

Praca w godzinach 07 30 do 15 30. Doradztwo technologiczne; wypełnianie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową z funduszy UE; wdrażanie rachunkowości rolnej i PL FADN; wspieranie rozwoju małej przedsiebiorczości wsi; promocja nowoczesnych rozwiazań technicznych i technologicznych; upowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii; organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników.
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice - 2018-02-16 - Barzkowice (zachodniopomorskie)

następna strona

Wybierz miejscowość

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj