Praca stargardzki - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy stargardzki, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 5233 ofert pracy stargardzki.

następna strona
PRACOWNIK OBRÓBKI KOŃCOWEJ - od 16 PLN

Godziny pracy od 06 00 do 14 00. Oczyszczanie elementów z ostrych kantów, szlifowanie i ocena jakości elementów, nakładanie odpowiedniej ilości faktury na elementy, wykonywanie niewielkich prac betoniarskich.
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "SCANBET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2020-09-25 - Chociwel (zachodniopomorskie)

POZOSTALI FRYZJERZY - 1 440 PLN

okreslono we wniosku
kontakt przez PUP - 2020-09-25 - Stargard (zachodniopomorskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - do 17 PLN

Prace budowlane przy wznoszeniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych.
ARKADIUSZ WIERCIŃSKI CENTRUM SZKŁA WIERCIŃSCY - 2020-09-25 - Stargard (zachodniopomorskie)

POŚREDNIK PRACY - od 2 690 PLN

udzielanie porad dot. wybór zawodu, podjęcia zatrudnienia oraz informacji o możliwościach szkolenia i kształcenia oraz o rynku pracy,utrzymywanie współpracy z pracodawcami oraz innymi instytucjami rynku pracy, rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych uczestników i absolwentów OHP ,prowadzenie doradztwa podczas rekrutacji do OHP, poszukiwanie miejsc praktyk dla uczestników OHP,monitorowanie przygotowania zawodowego u pracodawców, pomoc absolwentom OHP w znalezieniu zatrudnienia
kontakt przez OHP - 2020-09-24 - Stargard (zachodniopomorskie)

SPRZĄTACZKA BIUROWA - do 2 600 PLN

Mycie podłóg, odkurzanie, zamiatanie, wycieranie kurzu. Miejsce pracy Stargard ul. Przemysłowa
ROKA - Niewiadomski Spółka Komandytowa - 2020-09-24 - Stargard (zachodniopomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 600 PLN

praca pod nadzorem szefa kuchni, proste prace kuchenne (obróbka warzyw i mięsa), utrzymywanie czystości na stanowisku pracy; praca w godzinach od 06:00 do 14:00
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "MIEDWIE" - 2020-09-23 - Reptowo (zachodniopomorskie)

SPRZEDAWCA - od 3 500 PLN

praca w godzinach od 10:00 do 18:00, sprzedaż artykułow upominkowych
DANIEL CZARNECKI ,,CZARNECKI'' KONSTRUKCJE I POKRYCIA DACHOWE, SKLEP ,,KUFEREK 2" ARTYKUŁY DEKORACYJNO-UPOMINKOWE - 2020-09-23 - Stargard (zachodniopomorskie)

LOGOPEDA - od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć logopedycznych
Zespół Szkół Publicznych Dobrzany - 2020-09-23 - Dobrzany (zachodniopomorskie)

KSIĘGOWA - 2 600 - 4 000 PLN

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów; prowadzenie rozrachunków z kontrahentami; uzgadnianie sald; sporzadzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych; plików jpk; opcjonalnie niezbędnych sprawozdań, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej; zporzadzanie niezbędnych umów, naliczanie listy płac, deklaracji ZUS; współpraca z instytucjami zewnętrznymi; sporzadzanie pism i odpowiedzi związanych z finansami, księgowością i kadrami, wykonywanie innych niezbędnych prac.
Firma Handlowo Usługowa EL - COM HUŁA BARTOSZ - 2020-09-23 - Stargard (zachodniopomorskie)

OPERATOR KOPARKI DWUDROGOWEJ - od 22 PLN

Praca na stanowisku będzie polegała na obsłudze koparki poruszającej się po drodze oraz torach kolejowych.
KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o. - 2020-09-23 - Stargard (zachodniopomorskie)

OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PORZE NOCNEJ - od 2 700 PLN

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w porze nocnej, pomoc w codziennych czynnościach życiowych
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim - 2020-09-22 - Stargard (zachodniopomorskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 800 PLN

Prowadzenie pracy socjalnej w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej; dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowaniena świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; pomoc w uzyskaniu dla osób bedacych w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy; przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, w tym alimentacyjnych dla potrzeb Ośrodka oraz na wniosek innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; zawieranie z klientami pomocy społecznej kontraktów socjalnychoraz kontrolowanie ich realizacji, planowanie pomocy oraz kontrolowanie, czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania; przeprowadzanie wspólnie z Policją kontroli w miejscach, w których przebywają lub mogą przebywać osoby bezdomne; przeprowadzanie naboru: dzieci i młodzieży do wypoczynku letniego a rodzin do odbioru żywności oraz osób do zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych; udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw urzędowych i innych spraw bytowych; prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; występowanie do sadów z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka, zastosowanie leczenia psychiatrycznego, do GKRPA o zastosowanie leczenia odwykowego; współpraca ze szkołami, policją, sądem i kuratorami; współpraca z asystentem rodziny; sporządzanie sprawozdań i informacji; wydawanie zaświadczeń w sprawach pomocy społecznej, organizowanie i zabezpieczanie potrzeb z zakresu światczeń w naturze; sporządzanie informacji i sprawozdań rzeczowo-finansowych, ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej; koordynacja dożywiania w szkołach i osób dorosłych; prowadzenie spraw w zakresie archiwizacji dokumentów dotyczącychpomocy społecznej; zgłaszanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej osób umieszczonych w domach pomocy społecznej; realizacja zadań dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną; realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów; współuczestniczenie w realizacji projektów unijnych; obsługa programów komputerowych, dbałość o zachowanie tajemnicy słuzbowej i ochrony danych osobowych; współpraca z pozostałymi pracownikami Ośrodka; przyjmowanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 ; sporzadzanie sprawozdań; prowadzenie dziennika korespondencji, adresowanie i wysyłanie poczty; nadzór nada składnicą akt; wprowadzanie do systemu danych osobowych osó, którym przysługuje Zachodniopomorska Karta Seniora; Karta Dużej Rodziny i wydawanie Kart osobom uprawnionym;obsługa świadczeńzwiązanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowychoraz stypendiów szkolnych, wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika w ramach Ośrodka.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie - 2020-09-22 - Stara Dąbrowa (zachodniopomorskie)

KIEROWCA C+ E W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM - od 6 356 PLN

Transport kontenerów morskich, praca w systemie: 2 tygodnie w pracy 1 tydzień wolnego lub inny. Praca na terenie Europy zachodniej.Wynagrodzenie uzależnione od systemu pracy
GRZEGORZ BORKOWSKI GB TRANS - 2020-09-22 - Stargard (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK STANU SUROWEGO - 2 600 - 4 600 PLN

Wznoszebie budynków w stanie surowym - szalowanie, zbrojenie, betenowanie, murowanie.Praca w systemie jednozmianowym od 7 do 15.Miejsce pracy: powiat stargardzki
DAMIAN PAWLAK ELITA - 2020-09-22 - Grzędzice (zachodniopomorskie)

BOSMAN - KONSERWATOR 1/2 ETATU - od 1 300 PLN

Organizowanie oraz współpraca podczas zakładania i zdemontowania poszycia pomostu i przęseł. Sprawdzanie stanu jachtów, łodzi oraz utrzymywanie ładu i porządku na terenie ośrodka.
Młodzieżowy Dom Kultury - 2020-09-22 - Stargard (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL BIOLOGII I CHEMII - od 2 600 PLN

praca w godzinach od 08:00 do 15:00; prowadzenie zajęć z zakresu biologii i chemii
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. TADEUSZA TAŃSKIEGO - 2020-09-22 - Stargard (zachodniopomorskie)

STOLARZ MEBLOWY - 4 500 - 7 500 PLN

Stolarka meblowa
MAREK BEKIER CONSULTA - 2020-09-22 - Stargard (zachodniopomorskie)

KONSERWATOR - od 1 812 PLN

Utrzymywanie czystości chodników, terenu MDK, koszenie trawników, odśnieżanie, porządkowanie pomieszczeń gospodarczych. Wymiar etatu 5/8 (25 godzin tygodniowo)
Młodzieżowy Dom Kultury - 2020-09-22 - Stargard (zachodniopomorskie)

KONSERWATOR - od 1 300 PLN

konserwator budynku szkoły i stanu technicznego pomieszczeń, wykonywanie prac konserwacyjnych, naprawy bieżące i monitoring stanu technicznego elementów budynków, instalacji wewnętrznych, urządzeń oraz infrastruktury zewnętrznej; praca na dwie zmiany w godzinach od 07:30 do 11:30 oraz od 11:30 do 15:30.Umowa na 1/2 etatu.Wynagrodzenie 1381.20 brutto plus dodatek za wysługę lat.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE - 2020-09-21 - Stargard (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY - od 3 200 PLN

praca przy budowie i remontach torów i dróg, wycinka krzaków na poboczach; praca w godzinach od 07:00 do 15:00, miejsce pracy: zgodnie z zawartymi kontraktami
STANLED I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2020-09-21 - Stargard (zachodniopomorskie)

ŚLUSARZ - od 3 500 PLN

Usuwanie awarii maszyn i urządzeń,konserwacja,naprawa. Praca od 07:00 do 15:00.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane "EKO-III" Sp. z o.o. - 2020-09-21 - Stargard (zachodniopomorskie)

MECHANIK - od 3 900 PLN

montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń przemysłowych na stanowisku pracy, diagnozowanie przyczyny awarii maszyny lub urządzenia przemysłowego, demontowanie zespołów lub podzespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych, selekcjonowanie części uszkodzonego zespołu lub podzespołu maszyny, urządzenia, naprawianie maszyn poprzez regulowanie, wymianę lub dorobienie części, montowanie podzespołów lub zespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych po naprawie, wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów maszyn i urządzeń, wykonywanie konserwacji maszyn i urządzeń, sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym maszyn i urządzeń przemysłowych; praca w godzinach od 07:00 do 15:00
SCANWIR ŁUKASZ WOJTKUN, RAFAŁ PANKOWSKI SPÓŁKA JAWNA - 2020-09-21 - Stargard (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - od 2 600 PLN

praca w godzinach od 08:00 do 15:00; prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w technikum pojazdów samochodowych i elektroniki pojazdów samochodowych.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. TADEUSZA TAŃSKIEGO - 2020-09-21 - Stargard (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA DO SPRAW OFEROWANIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE - 2 600 - 4 000 PLN

Analiza i przegląd dokumentacji technicznej projektów; poszukiwanie podwykonawców i dostawców materiałów; wysyłanie zapytań ofertowych do potencjalnych podywykonawców/dostawców; lokalne wizyty na przyszłym placu budowy; pełne opracowywanie kosztów projektu: przygotowanie przedmiotu robót, cen jednostkowych i wartości końcowej; przygotowywanie ofert; odpowiedzialność za składanie ofert i ich monitorowanie; analiza ryzyka związanego z inwestycją. 07:00 do 15:00 na terenie województwa zachodniopomorskiego
Firma Handlowo Usługowa EL - COM HUŁA BARTOSZ - 2020-09-21 - Stargard (zachodniopomorskie)

KONSERWATOR / AUTOMATYK INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ - do 5 550 PLN

Utrzymywanie instalacji przeciwpożarowych w stanie gotowości technicznych, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, instalacja miejscowego gaszenia gazem, instalacja wykrywania i gaszenia iskier, instalacja tryskaczowa i zraszaczowa, instalacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, miejscowe urządzenia gaśnicze (gaśnice i agregaty), wydzielenia przeciwpożarowe (bramy i drzwi).
Korporacja Gospodarcza "F-i" Sp. z o.o. - 2020-09-17 - Stargard (zachodniopomorskie)

SZWACZKA MASZYNOWA - 2 600 - 3 000 PLN

Szycie odzieży lekkiej.
JJ&K Sp. z o.o. Sp. Kom. - 2020-09-17 - Stargard (zachodniopomorskie)

PRACOWNIK MAGAZYNOWY - do 2 950 PLN

Przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych, rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą, prawidłowe oznakowanie składowanych towarów, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań, utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż., prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych, czynny udział w inwentaryzacjach.
NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-09-17 - Motaniec (zachodniopomorskie)

OPERATOR URZĄDZEŃ DO USZCZELNIANIA SZWÓW - do 3 000 PLN

Prace wykończeniowe przy gotowej uszytej odzieży roboczej; przygotowanie kurtek, spodni do spakowania; obcinanie nici; robienie nap i oczek; wciąganie gumy; metkowanie i pakowanie do worków i kartonów; wstępna kontrola jakości.
ZAKŁAD ODZIEŻOWY MP SC Jadwiga Misztela Małgorzata Podhajna - 2020-09-17 - Stargard (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Doczyszczanie podłóg, konserwacja sprzętu, wykonywanie prostych zadań lub czynności uchodzących za proste.System i rozkład czasu pracy: dwie zmiany od 6:00 do 14:00 oraz od 14:00 do 22:00.Adres miejsca pracy: ul. Most Kamienny 7; 73-110 Stargard
kontakt przez PUP - 2020-09-16 - Stargard (zachodniopomorskie)

FRYZJER DAMSKO - MĘSKI - do 3 500 PLN

Fryzjer damsko - męski, farbowanie, obcinanie wlosów.
USŁUGI MOTORYZACYJNE NIWA WOJCIECH - 2020-09-15 - Dolice (zachodniopomorskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl

Wybierz powiat