Praca słupecki - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy słupecki, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 1581 ofert pracy słupecki.

następna strona
PIEKARZ - od 2 100 PLN

Wypiek pieczywa.
GMINNA SPÓŁDZIELNIA Samopomoc Chłopska - ZAGÓRÓW - 2017-12-01 - Zagórów (wielkopolskie)

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO - od 2 000 PLN

Praca w terenie, zbieranie zamówień, dystrybucja towarów.
kontakt przez PUP - 2017-12-01 - Marcewek (wielkopolskie)

MAGAZYNIER - ZAOPATRZENIOWIEC - od 3 000 PLN

Obsługa magazynu - wydawanie , przyjmowanie towaru.Wystawianie dokumentów.Wysyłanie zapytań ofertowych.
FABRYKA WSPORNIKÓW EUR ,, NEPA ,, SP. ZO.O. - 2017-11-29 - Słupca (wielkopolskie)

INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWNICTWO OGÓLNE - od 3 500 PLN

Nadzór nad dokuemntami budowyKontrola prac budowlanych
kontakt przez PUP - 2017-11-29 - Słupca (wielkopolskie)

POMOCNIK PIEKARZA - od 2 100 PLN

Krojenie chleba, prace porządkowe.
GMINNA SPÓŁDZIELNIA Samopomoc Chłopska - ZAGÓRÓW - 2017-11-28 - Zagórów (wielkopolskie)

MAGAZYNIER - od 2 100 PLN

a)odpowiednie rozmieszczanie mienia w magazynach ,zgodnie z warunkami przechowywania(temperatury,wilgotności itp.)b) ustawianie przechowywanego sprzętu wg.kolejności numerów pododdziałów, tak aby w maksymalnym stopniu wykorzystać kubaturę i powierzchnię pomieszczeń oraz zapewnienie skutecznej wentylacji,c)znajomość terminów gwarancyjnych przechowywanych srodków mundórowych,d)ilościowy i jakościowy odbiór materiałów ze składnic i baz materiałowych,e)wydawanie z magazynu materiałów mundurowych całkowitej wartości użytkowej,f) utrzymanie porządku w magazynie i rejonie przydzielonym,g)zgłoszenie w przypadku usterek i awarii dotyczących instalacji wodnej,ciepłowniczej i elektrycznej jak i samego budynku służbie infrastruktury dokonując stosownego wpisu w ,,książce usterek",h)znajomość przeznaczenia budowy, zasad działania sprzętu będącego w dyspozycji służby.
JEDNOSTKA WOJSKOWA- Baza Lotnictwa Transportowego - 2017-11-27 - Powidz (wielkopolskie)

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO - od 2 500 PLN

dostawa butli z gazem do klientapraca na terenie slupcy i okolicy
MAXI - GAZ Beata Wojtucka - 2017-11-27 - Strzałkowo (wielkopolskie)

PIELĘGNIARKA - od 2 200 PLN

a) dbanie o powierzony sprzęt, pomieszczenia, leki i materiały medyczne oraz prowadzenie dokumentacji materiałowej w tym zakresie; b) właściwe prowadzenie zleconej dokumentacji medycznej dotyczącej pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia; c) właściwe wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy (w tym prowadzenie dokumentacji profilaktycznej), d) pobieranie krwi i innych materiałów do badań diagnostycznych, e) prowadzenie czynności związanych z rachunkowością i wydatkami w służbie zdrowia(realizacja planu finansowego),f) prowadzenie gospodarki magazynowej użytku bieżącego służby zdrowia,g)zabezpieczanie zajęć m.in. strzeleckich i ćwiczeń poligonowych itp,h) prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczacej żołnierzy zawodowych i pracowników wojska,i)asystowanie uprawnionym lekarzom przy wykonywaniu badań z zakresu medycyny pracy (w tym prowadzenie dokumentacji profilaktycznej),j)prowadzenie gospodarki magazynowej użytku bieżącego służby zdrowia,k)prowadzenie zleconej dokumentacji medycznej dotyczacej pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych,uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia,i) prowadzenie spraw administracyjno- gospodarczych,m)dbanie o odpowiedni stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń ambulatryjnych z izbą chorych a zwłaszcza gabinetów lekarskich i zabiegowych,n)wykonywanie zleconych przez lekarza zabiegów,o)udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.
JEDNOSTKA WOJSKOWA- Baza Lotnictwa Transportowego - 2017-11-27 - Powidz (wielkopolskie)

LISTONOSZ - od 2 250 PLN

Obsługa rejonu doręczeń własnym samochodem osobowym.
POCZTA POLSKA S.A. Pion Kapitału Ludzkiego Region Pionu Kapitału Ludzkiego w Poznaniu - 2017-11-23 - Zagórów (wielkopolskie)

PRACOWNIK CHLEWNI - od 3 000 PLN

opieka nad swiniami w chlewni zmechanizowanej, przewóz serwatki samochodem ciężarowym
GOSPODARSTWO ROLNE MARIA PRZYWARTA - 2017-11-23 - Babin-Olędry (wielkopolskie)

TECHNIK AUTOMATYK - od 2 200 PLN

wykonywanie bieżących i okresowychprzeglądów stanu technicznego stałych urzadzeń technicznych ,udział w komisjach odbioru robót,udział w przygotowaniu dokumentacji związanej z zamawianiem robót i usług,zgłaszanie usterek i uszkodzeń powstalych w urządzeniach elektrycznych
JEDNOSTKA WOJSKOWA- Baza Lotnictwa Transportowego - 2017-11-22 - Powidz (wielkopolskie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

Obsługa klienta.Obsługa kasy i komputera.
CUKIERNIA SYSTEM KUCZORA SPÓŁKA CYWILNA - 2017-11-22 - Słupca (wielkopolskie)

INSPEKTOR DOZORU TECHNICZNEGO - od 2 250 PLN

merytoryczny nadzór nad prawidlową eksploatacją urządzeń i instalacji na terenie jednostki ,bieżąca analiza w celu utzymania obiektów i urządzeń w pełnej sprawności technicznej i ichwartości użytkowej,opracowanie sprawozdań i analiz w zakresieTUN,wykonywanie bieżących i realizowanie okresowych przeglądów nieruchomości,okresowych przeglądowinstalacji i urządzeń elekrtycznych oraz okresowych przeglądów stanu technicznego stałych urządzeń technicznych zgodnie z obowiązujacymi przepisami,udział w przygotawaniu dokumentacji związanej z zamawianiem robót i usług oraz zleceniem robót i usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wew.uregulowaniami jednostki,nadzorowanie wykonywania zamierzeń konserwacyjnych i remontowych ujetych w RPKIR I RPRN
JEDNOSTKA WOJSKOWA- Baza Lotnictwa Transportowego - 2017-11-22 - Powidz (wielkopolskie)

POZOSTALI TECHNICY BUDOWNICTWA - od 2 700 PLN

analizowanie poprawności planowania zakupow sprzętu i materiałów do wielkości przydzielonych środkow finansowych,analizowanie zbędnychnieruchomości oraz ruchomych skladnikow majatkowych planowanych do AMW,analizowanie potrzeb konserwacyjnych i remontowych,analizowanie kosztów utrzymania administrowanych kompleksów,obietów szkoleniowych, analizowanie stanu sprawności technicznej administrowanuch komplekow,budowli, infrastruktury szkoleniowej
JEDNOSTKA WOJSKOWA- Baza Lotnictwa Transportowego - 2017-11-22 - Powidz (wielkopolskie)

DORADCA KLIENTA - 997,4 PLN

Obsługa klienta, kasy fiskalnej.
kontakt przez PUP - 2017-11-22 - Słupca (wielkopolskie)

OPERATOR WTRYSKARKI - od 2 000 PLN

obsługa wtryskarki
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "PRZYJAŹŃ" - SŁUPCA - 2017-11-18 - Słupca (wielkopolskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj