Praca słupecki - oferty pracy (2)poprzednia strona
następna strona
PRACOWNIK BUDOWLANY (POMOCNIK, BRUKARZ) - MOŻLIWOŚC PRZYUCZENIA - od 2 500 PLN

Prace brukarskiePomoc przy pracach brukarskich
,,JAVO- BRUK" Mateusz Witek - 2019-11-26 - Piotrowice (wielkopolskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 17 PLN

MYCIE, SORTOWANIE, KROJENIE, PAKOWANIE WARZYW. PRZYGOTOWANIE TOWARU DO WYSYŁKI.
PROSUPPORT SP. ZO.O. - 2019-11-25 - Orchowo (wielkopolskie)

ELEKTRYK - od 3 000 PLN

Diagnozowanie, konserwacja i przeprowadzanie napraw bieżących i awaryjnych oraz przeglądówCiągła poprawa stanu i pracy maszyn oraz urządzeń w celu zapewnienia wysokicch standardów jakościowychAnaliza przyczyn awarii i poedjamowanie działań prewencyjnych Współpraca z innymi działaniami
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO W ŚRODZIE WLKP. SP. Z O.O. - 2019-11-23 - Słupca (wielkopolskie)

MAGAZYNIER - od 2 250 PLN

Kompletowanie zamówień chłodniPraca z artykułami spożywczymiUtrzymanie czystości w mmiejscu pracyWykonywanie pozostałych prac magazynowych i prac zleconych
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO W ŚRODZIE WLKP. SP. Z O.O. - 2019-11-23 - Słupca (wielkopolskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 2 300 PLN

Praca na linii produkcyjnej warzyw i owoców w tym sortowanie, doczyszczanie, pakowanie surowca zgodnie z wymogami jakościowymiDbałość o jakość wykonywanej pracyDbanie o czystość miejsca wykonywania pracy
kontakt przez PUP - 2019-11-22 - Słupca (wielkopolskie)

MASZYNISTA CHŁODNI - od 2 500 PLN

Diagnozowanie , konserwacja i przeprowadzanie napraw bieżących i awaryjnych oraz przeglądów.Obsługa sprężarek chłodniczych.Ciągła poprawa stanu i pracy maszyn oraz urządzeń w celu zapewnienia wysokich standaródw jakościowych.Analiza przyczyn awarii i podjemowanie działań prewencyjnych.
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO W ŚRODZIE WLKP. SP. Z O.O. - 2019-11-22 - Słupca (wielkopolskie)

MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU - od 2 500 PLN

Kontrola, konserwacja i przeprowadzanie bieżących i awaryjnych oraz przeglądów okresowych linii technologicznej, maszynbudowlanych i wózków widłowych.Ciągła poprawa stanu i pracy maszyn oraz urządzeń w celu zapewnienia wysokich standardów jakościowych.Analiza przyczyn awarii i podejmowanie działań prewencyjnych.
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO W ŚRODZIE WLKP. SP. Z O.O. - 2019-11-22 - Słupca (wielkopolskie)

INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1/4 ETATU - od 600 PLN

1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy2. prowadzenie szkoleń okresowych3. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy 4. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy5. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okolicznosci tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków7. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń takich chorób a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy8. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy9. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąze się z wykonywaną pracą.
JEDNOSTKA WOJSKOWA- Baza Lotnictwa Transportowego - 2019-11-18 - Powidz (wielkopolskie)

STARSZY INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - od 2 525 PLN

1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy2. prowadzenie szkoleń okresowych3. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy 4. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy5. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okolicznosci tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków7. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń takich chorób a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy8. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy9. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąze się z wykonywaną pracą.
JEDNOSTKA WOJSKOWA- Baza Lotnictwa Transportowego - 2019-11-18 - Powidz (wielkopolskie)

KIEROWCA KAT. C+E - od 2 250 PLN

Kierowanie pojazdami ciężarowymi, układanie kostki brukowej.
IZBRUK MACIEJ RYBICKI ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY - 2019-11-12 - Dziedzice (wielkopolskie)

BRUKARZ - od 2 250 PLN

Układanie kostki brukowej.
IZBRUK MACIEJ RYBICKI ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY - 2019-11-12 - Dziedzice (wielkopolskie)

KIEROWCA - od 2 350 PLN

1) utrzymywanie przydzielonego pojazdu w wysokiej sprawności technicznej i stałej gotowości do wyjazdu;2) diagnozowanie niesprawności przydzielonego pojazdu oraz natychmiastowe usuwanie stwierdzonych usterek;3)terminowe przeprowadzanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych;4) przed wyjazdem sprawdzenie stanu technicznego pojazdu oraz zabranie, ze sobą dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem;5) stosowanie się do wszystkich obowiązujących kierowcę przepisów o ruchu drogowym oraz przepisów dotyczących kierowania pojazdem wojskowym;6) prawidłowe rozliczanie się z materiałów napędowych i smarów;7)dbanie o prawidłowe i pełne ukompletowanie pojazdu w sprzęt i wyposaźenie dodatkowe;8)po zakończeniu nakazanych prac meldowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach pojazdu, o spowodowaniu lub współuczestnictwie w wypadku drogowym, przeprowadzonej kontroli drogowej pojazdu i jej wynikach oraz wykonanie wszystkich czynności kontrolna-obsługowych pojazdu, przygotowanie pojazdu do jazdy w dniu następnym;9)wypełnianie i zdawanie dokumentów pojazdów pobranych przed wyjazdem;10)pomoc przy załadunku i rozładunku towaru oraz nadzór nad nimi
33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu - 2019-11-08 - Powidz (wielkopolskie)

KSIĘGOWY - PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 1/2 ETATU - od 1 262 PLN

-prowadzenie dokumentacji programu "Tanie wczasy"-ustalanie uprawnień do wypoczynku zgodnie z programem "Tanie wczasy"-realizacja faktur w zakresie ofert wczasowych-zamawianie rezerwacji
JEDNOSTKA WOJSKOWA- Baza Lotnictwa Transportowego - 2019-11-08 - Powidz (wielkopolskie)

SPRZEDAWCA - od 2 250 PLN

obsługa kliena,zamawianie towaru,utrzymanie sklepu w czystości,sprawdzanie dat ważności produktów.
SKLEP SPOŻYWCZO-MONOPOLOWY ZOFIA ŁAKOMIAK - 2019-11-06 - Zagórów (wielkopolskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 250 PLN

Przygotowywanie posiłków
kontakt przez PUP - 2019-11-04 - Piotrowice (wielkopolskie)

MISTRZ SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY - od 2 782 PLN

a)eksploatowanie urządzeń i instalacji zgodnie z wymogami technicznymi, instrukcjami obsługi oraz dokumentacją techniczno-ruchową; b)organizowanie prac zwiiązanych z gospodarką elektroenergetyczną przy remontach, naprawach i konserwacji wśród podległych praconików; c)przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, zarządzeń instrukcji i innych aktów prawnych dotyczącycyh działlaności; d) wykonywanie planów zapaotzrebowania na materiały elektryczne; e) kontrtolowanie pracy podległych pracowników, zatrudnaianych na stanowisku elektromonter instalacji elektrycznych, automatyk oraz koordynowanie prowadzonych robót; f) opracowywanie rocznych planów remontów i modernizacji instalacji elektrycznych; g) prowadzenie ewidencji uyrządzeń elektrycznych w podległych kompleksach wojskowych; h)rozliczanie robót konserwacyjno-remontowych pod względem materiałowym; i) branie udziału w odbiorach robót elektrycznych, jako przedstawiciel użytkownika; j) prowadzenie przeglądów instalacji elektrycznych obiektów administarcyjnych przez JW.3293 i okresowej kontroli przestrzegania planu oszczędnego zuzycia energii; k) zgłaszanie przełożonym stwierdzonych przypadków dewastacji i uszkodzeń oraz sporządzanie meldunków na ujawnione straty i szkody; l) posiadanie aktualnych uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych; m) niezwłocznie zawiadomic przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia oraz ostrzec współpraconików, a także osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie; n)opracowanie zakresów obowiązków dla podwładnych praconików
JEDNOSTKA WOJSKOWA- Baza Lotnictwa Transportowego - 2019-10-29 - Powidz (wielkopolskie)

KIEROWNIK SEKCJI -SEKCJA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - od 3 232 PLN

23. Ogólny zakres obowiązków:a)kontrolowanie racjonalnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, wykorzystania nieruchomości na zaspokojenie potrzeb w zakresie zakwaterowania jednostek i instytucji wojskowych oraz stanu osobowego we wspólnych kwaterach stałych w kompleksach administrowanych przez JW. 3293;b)planowanie, organizowanie i nadzorowanie przedsięwzięć ujętych c) w instrukcji zasadach utrzymania nieruchomości wojska" sygn..Kwat-Bud. 1IS/98;d)uczestniczenie w przejmowaniu nieruchomości na potrzeby wojska e) i przekazywanie zbędnych nieruchomości do Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszioniowej lub innym organom administracji rządowej i samorządowej; f) uczestniczenie w procesie realizacji zadań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości; g) prowadzenie gospodarki nieruchomościami w zakresie ustalonym h) w przepisach o gospodarce nieruchomości w wojsku; i) opracowanie corocznych sprawozdań o stanie wykorzystania powierzchni w kompleksach koszarowych administrowanych przez IW. 3293; j) sprawowanie nadzoru nad działalnością Sekcji w zakresie: k) składania meldunków i sprawozdań o stanie wykorzystania powierzchni koszarowej i zmianach w ewidennieruchomości, l) prowadzenie gospodarki nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi oraz resortowymi,m)wykonywania Inwentaryzacji schematycznej budynków,n)utrzymania zgodności dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie, przeprowadzanych doraźnych inwentaryzacji nieruchomości,planowania, organizowania i nadzorowania pracy podległych mu pracowników ,o)przeprowadzanych doraźnych inwentaryzacji nieruchomości,p)planowania, organizowania i nadzorowania pracy podległych mu pracowników,q)prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sekcji w zakresie:r) ewidencji nieruchomości wojskowych,s) analizy wykorzystania powierzchni koszarowej przez jednostki wojskowe,t) ewidencji umów najmu, dzierżawy, użyczenia,u) ewidencji realizowanych opłat,v) ewidencji materiałów geodezyjnychw) ewidencji dokumentacji technicznej
JEDNOSTKA WOJSKOWA- Baza Lotnictwa Transportowego - 2019-10-29 - Powidz (wielkopolskie)

ELEKTROMONTER (SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY) - od 2 292 PLN

23. Ogólny zakres obowiązków:2) znajomość technicznych zasad obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych oraz posiadanie aktualnych uprawnień eksploatacyjnych;b)utrzymywan.ie obiektów i urządzen w pełnej sprawności technicznej i ich wartości użytkowej;c)niezwłoczne usuwanie usterek i uszkodzeń w obiektach, urządzeniachd)i instalacjach elektrycznych obiektów;ej regeneracja i wymiana zużytych elementów;f)przeprowadzanie bieżących I okresowych przeglądów stanu technicznego: Instalacji elektrycznych i odgromowych wraz z osprzętem, tablic oświetleniowych i rozdzielni, złączy kablowych przyłączy, stanu urzadzeiń technicznych(bojlerów na ciepłą wodę, plecy akumulacyjnych i innych urządzeń elektrycznych), wykonywanie prac wynikłych z tych przeglądów zgodnie z harmonogramem rocznym;g)stały nadzór nad sprawnością rozdzielni nin w stacjach transformatorowych kOM pl eksó w: 0925 ST BUD. NR 17, 6015 STW- 8 BUD. NR 238, 4577- BUD. NR 3;h)utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i sprawności opraw o wietlenia ulicznego placów oraz obwodnic oświetleniowych; ij bieżący nadzór nad sprawnością hydroforni, kotłowni, przepompownii oczyszczalni ścieków, urządzeń automatycznych, sterowniczychi zabezpieczających;k) do konserwacji przydzielam: wszystkie obiekty I kompleksy JW. 3293, a w szczególności kompleks-0925, 7228, 5443, 4577 oraz teren Infrastruktury, bazy, KOL oraz budynek stacji diagnostycznej i kontener MPS w kompl. 6015;1)rozliczanie sir z pobranych materiałów i urządzeń;m)prowadzenie książki konserwatora, w której należy dokładnie podać miejsce pracy, dokładny opis wykonywanych robót oraz podpis użytkownika, u którego została praca wykonana, a także liczbę przepracowanych godzinz wyszczególnieniem godzin pracy wykonywanych w warunkach szkodliwychn)i szczególnie niebezpiecznych, zgodnie zwykazern w/w prac obowiązującym w JW. 3293 i zdawanie jej do rozliczeń do 5 dnia każdego miesiąca;o)zgłoszenie przełożonym przypadków dewastacji i uszkodzeń; P) o wszystkich niedociągnięciach i trudnościach w wykonywaniuposzczególnych zadani informować kierownika sekcji waz przedstawiaćwnioski i możliwości ich wykonania.
JEDNOSTKA WOJSKOWA- Baza Lotnictwa Transportowego - 2019-10-29 - Powidz (wielkopolskie)

KASJER-SPRZEDAWCA - od 1 125 PLN

sprzedaż artykułów spozywczych,obsługa kasy fiskalnej,terminala
PHU Ewa Kołacka - 2019-10-28 - Piotrowice (wielkopolskie)

POKOJOWA - od 2 250 PLN

Dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniachwsparcie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi
kontakt przez PUP - 2019-10-28 - Strzałkowo (wielkopolskie)

MONTER PASM ŚWIETLNYCH I DYMNYCH - od 2 250 PLN

Praca przy wykonywaniu instalacji pasm dymnych i świetlnych.
BEST MONTAŻ Makaryn-Kibak Andrei - 2019-10-24 - Strzałkowo (wielkopolskie)

SZPACHLARZ - od 2 250 PLN

zgodnie z umową
Usługi Remontowo - Budowlane Damian Kawala - 2019-10-23 - Łazy (wielkopolskie)

POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ - OFERTA PRACY INTERWENCYJNEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY W SŁUPCY - od 2 250 PLN

Udzielanie informacji o sposobie zaatwienia spraw w UrzędzieKontaktowanie klientów z pracownikiem właściwym do załatwienia sprawyObsuga interesantow zw zakresie : wydawania druków,wniosków do załatwienia spraw,pomocy przy ich wypełnianiu,przyjmowaniu wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywanie komórką.Udostępnianie zbiorów przepisów prawnych oraz udzielanie informacji o przepisach prawa miejscowegoPrzyjmowanie,wysyłanie i rozdzielanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej,również w wersji elektronicznej
kontakt przez PUP - 2019-10-23 - Słupca (wielkopolskie)

TYNKARZ - od 2 250 PLN

zgodnie z umową
Usługi Remontowo - Budowlane Damian Kawala - 2019-10-23 - Łazy (wielkopolskie)

MALARZ-TAPECIARZ - od 2 250 PLN

zgodnie z umową
Usługi Remontowo - Budowlane Damian Kawala - 2019-10-23 - Łazy (wielkopolskie)

poprzednia strona
następna strona

Wybierz powiat