Praca Strzeszów - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Strzeszów, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 38 ofert pracy Strzeszów.

następna strona
MONTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - do 2 100 PLN

Montaż instalacji elektrycznych
kontakt przez PUP - 2018-01-03 - Strzeszów (dolnośląskie)

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH - do 1 050 PLN

Montaz konstrukcji stalowych, produkcja metalowych elementów ozdobnych, spawanie elementów stalowych. Praca w delegacji.
kontakt przez PUP - 2017-12-11 - Strzeszów (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. ROZLICZANIA I KSIĘGOWANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH - 2 000 - 4 000 PLN

• Przygotowywanie Wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami o przekazanie środków zgodnie z Planem płatności.• Opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zobowiązaniami wynikającymi z kontraktów.• Prowadzenie obsługi finansowej JRP, księgowanie operacji gospodarczych związanych z realizacją projektów.• Prognozowanie przepływów finansowych.• Prowadzenie sprawozdawczości finansowej. • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla pozyskania środków finansowych na realizację Projektów ze źródeł zewnętrznych wraz z ich zabezpieczeniem.• Sporządzanie i aktualizacja Harmonogramów płatności.• Weryfikacja faktur i dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i finansowym.• Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej - 2017-12-08 - Strzeszów (dolnośląskie)

KONSERWATOR-MONTER URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH - 2 000 - 3 000 PLN

-wykonywanie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych na sieci wodociągowej-usuwanie awarii wodociągowych -prowadzenie pojazdów służbowych-prowadzenie dokumentacji wykonywanych robót oraz kart drogowych samochodów
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej - 2017-11-13 - Strzeszów (dolnośląskie)

PRACOWNIK DO SPRAW UTRZYMANIA DRÓG I TERENÓW ZIELONYCH - 2 000 - 3 000 PLN

-organizacja i nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem dróg i terenów zielonych na terenie gminy Wisznia Mała-prowadzenie pojazdów służbowych-prowadzenie dokumentacji wykonywanych robót oraz kart drogowych samochodów
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej - 2017-11-13 - Strzeszów (dolnośląskie)

STOLARZ MEBLI - do 1 000 PLN

OBSŁUGA MASZYN STOLARSKICH, MONTAŻ MEBLI
RiK s.c - 2017-10-27 - Strzeszów (dolnośląskie)

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH - 1/2 ETATU - do 1 000 PLN

Montaż konstrukcji stalowych, produkcja metalowych elementów ozdobnych, spawanie elementów stalowych. Praca w delegacji.
kontakt przez PUP - 2017-10-25 - Strzeszów (dolnośląskie)

PRACOWNIKA MAGAZYNOWY/ZAOPATRZENIOWIEC - 2 000 - 3 000 PLN

1)bieżące przyjmowanie i wydawanie materiałów z magazynu,2)kontrolowanie stanów magazynowych,3)przygotowywanie zamówień,4)sporządzanie i wprowadzanie do systemu finansowo księgowego dokumentów związanych z gospodarką magazynową (PW, RW,FV i inne)5)przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej - 2017-10-20 - Strzeszów (dolnośląskie)

STOLARZ MEBLI - do 1 000 PLN

OBSŁUGA MASZYN STOLARSKICH, MONTAŻ MEBLI
RiK s.c - 2017-10-16 - Strzeszów (dolnośląskie)

OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW- KONSERWATOR URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH. - 2 000 - 2 800 PLN

a)nadzorowanie procesów technologicznych oczyszczania ścieków,b)kontrola i obsługa urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków,c)konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków,d)obsługa punktu zlewnego,e)kontrola i obsługa sieci kanalizacji sanitarnej,f)usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej,g)przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych o wystąpieniu awarii,h)pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy na obiektach Spółki.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie - 2017-08-30 - Strzeszów (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT - 2 000 - 4 200 PLN

• koordynacja i sprawowanie nadzoru nad realizacją umów na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej• realizacja umowy o dofinansowanie (wnioski o płatność, harmonogramy, raporty okresowe, kwalifikowalność kosztów, działania informacyjno-promujące)• współpraca ze stronami procesu inwestycyjnego• pozyskiwanie opinii, uzgodnień, aktów administracyjnych niezbędnych w toku realizacji projektu• udział w spotkaniach roboczych oraz naradach na budowie związanych z realizacją kontraktów na roboty• udział w postępowaniach przetargowych
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej - 2017-08-22 - Strzeszów (dolnośląskie)

MAGAZYNIER-LIDER ZESPOŁU - do 3 200 PLN

Nadzór nad grupą magazynierówTerminowa realizacja zamówieńUtrzymanie porządku na magazynieKontrola nas załadunkiem, rozładunkiem towaruRaportowanie do kierownika magazynu
kontakt przez PUP - 2017-08-01 - Strzeszów (dolnośląskie)

KASJER- SPRZEDAWCA - do 13 PLN

Obsługa klienta, wykładanie, zamawiane towaru.
CYPIS Marzena Okoń - 2017-06-05 - Strzeszów (dolnośląskie)

PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA/ WINDYKACJI - do 3 000 PLN

Prowadzenie rejestrów pełnomocnictw i umów. Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Windykacja należności. Prowadzenie kasy. Rozliczanie zaliczek pracowników. Rozliczanie paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu służbowego. Wprowadzanie do systemu FK dokumentów magazynowych, zakupowych, bankowych. Kontrola i zawieranie umów z odbiorcami. Analiza dokumentacji dotyczącej ustanawiania służebności przesyłu oraz przejmowania sieci. Kontrola wpłat masowych. Bieżąca obsługa klientów. Współpraca z Działem Technicznym (pisanie opinii, pism itp.). Inne wynikające z bieżących potrzeb.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej - 2017-05-26 - Strzeszów (dolnośląskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK W HODOWLI ZWIERZĄT - do 2 000 PLN

Obsługa i ubój zwierząt gospodarczych.
Gospodarstwo Rolne Czesław Pisarek - 2017-05-23 - Strzeszów (dolnośląskie)

KSIĘGOWY/KSIĘGOWA - do 3 900 PLN

Bieżące wsparcie działu księgowości. Księgowanie i rozliczanie dokumentów. Zapewnienie właściwej koordynacji procesów księgowych i podatkowych, prawidłowy przepływ informacji i dokumentów finansowych.Wystawianie faktur. Kontakt z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS). Bieżąca kontrola należności i zobowiązań spółki. Ścisła współpraca z działami wewnętrznymi firmy – dostarczanie wiarygodnych i terminowych danych księgowych. Sporządzanie zestawień i raportów. Ujednolicanie procedur księgowych.
FM GROUP POLSKA Artur Trawiński - 2017-05-16 - Strzeszów (dolnośląskie)

MAGAZYNIER- LIDER ZESPOŁU - do 3 200 PLN

Nadzór nad grupą magazynierówTerminowa realizacja zamówieńUtrzymanie porządku na magazynieWsparcie załadunku, rozładunku towaruRaportowanie do kierownika magazynu
FM WORLD LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-05-16 - Strzeszów (dolnośląskie)

PRACOWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC. - 2 000 - 3 000 PLN

Sporządzanie list płac. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Rozliczanie czasu pracy.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej - 2017-03-28 - Strzeszów (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA - do 13,85 PLN

-Telefoniczna obsługa Klienta, Partnera Biznesowego FM Group;- Udzielanie informacji o aktualnych ofertach, promocjach firmy;- Koordynowanie zamówień na produkty;- Udzielanie informacji o procedurach, regulaminach programów motywacyjnych;- Budowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy.
FM GROUP POLSKA Artur Trawiński - 2017-03-07 - Strzeszów (dolnośląskie)

KIEROWCA-DOSTAWCA - do 3 500 PLN

Dostawa wody do klientów.
Austropol-Soki Sp. z o.o. - 2017-02-07 - Strzeszów (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH - 2 200 - 3 900 PLN

• Rozliczanie projektów inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi odpowiednich programów operacyjnych (POIiŚ, RPO WD, PROW) w bieżącym okresie finansowania 2014-2020;• Współpraca z zespołem JRP odpowiedzialnym za realizacj projektów;• Przygotowywanie wniosków o płatność;• Ocena kwalifikowalności wydatków według obowiązujących wytycznych dla programu, z którego pochodzi dofinansowanie;• Sporządzanie i aktualizacja Harmonogramu płatności;• Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów;•Nadzór nad wykorzystaniem budżetów projektów;• Udział w opracowywaniu oraz nadzór nad dokumentacją formalno-prawną (umowy o dofinansowanie, aneksy, postępowania o udzielenie zamówień publicznych) i finansową (harmonogramy) realizowanych projektów;
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej - 2017-02-03 - Strzeszów (dolnośląskie)

PRACOWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO - 2 200 - 3 300 PLN

1) przygotowanie i analiza dokumentacji projektowej,2) analiza wniosków o wydanie opinii i warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,3) udział w prowadzeniu zadań i procesów inwestycyjnych; sporządzanie planów inwestycyjnych, przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych; monitorowanie postępu robót i zaawansowania finansowego,4) analiza i opisywanie faktur, 5) kontrola stanów magazynowych,6) archiwizacja dokumentacji technicznej.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej - 2017-02-03 - Strzeszów (dolnośląskie)

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH - do 2 000 PLN

Montaż konstrukcji stalowych,produkcja metalowych elementów ozdobnych,spawanie elementów metalowych.Praca w delegacji
Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "METALIGO" IHOR KUBIAK - 2017-02-01 - Strzeszów (dolnośląskie)

ODCZYTYWACZ LICZNIKÓW - 1 500 - 1 800 PLN

Odczyty wodomierzy u odbiorców i wystawianie faktur.MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY : teren gminy Wisznia Mała
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej - 2017-01-12 - Strzeszów (dolnośląskie)

POMOCNIK MONTERA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH - 2 000 - 4 000 PLN

Pomoc przy montażu urządzeń dźwigowych.
SPEEDLIFT Litwinowicz Marcin - 2016-11-24 - Strzeszów (dolnośląskie)

PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA / WINDYKACJI - do 2 200 PLN

Obsługa klienta , wprowadzanie dokumentów , windykacja nalezności.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej - 2016-08-31 - Strzeszów (dolnośląskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK W HODOWLI ZWIERZĄT - do 1 850 PLN

Odbieranie porodów. Odpajanie cielat. Dbanie o warunki zohiogieniczne.
GOSPODARSTWO ROLNE Czesław Pisarek - 2016-08-23 - Strzeszów (dolnośląskie)

KIEROWCA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO - do 2 000 PLN

Dostarczenie towaru do klienta
"Austropol -Aqua" Sp. z o.o. - 2016-07-22 - Strzeszów (dolnośląskie)

KIEROWCA SAMOCHODU DO 3,5 T - do 1 850 PLN

Dostarczanie towaru do klienta.
"Austropol -Aqua" Sp. z o.o. - 2016-06-20 - Strzeszów (dolnośląskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj