Praca Ostrowy-Cukrownia - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Ostrowy-Cukrownia, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 8 ofert pracy Ostrowy-Cukrownia.

SPEDYTOR - 2 000 - 3 000 PLN

nadzór i organizacji produkcji frakcji węgla, nadżór podległych pracowników, monitorowanie stanów zapasowych węgla, dokumentacja magazynowa, współpraca ze słuzbami kolejowymi, nadzór nad przeglądami maszyn i innych sprzów, kontrola paliwa, współpraca z działem handlowym i pozostałymi pionami spółki
BARTER COAL sp. z o.o. w Białymstoku - 2017-11-17 - Ostrowy-Cukrownia (łódzkie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - 13 - 17 PLN

Obsługa automatu DREWMAX oraz nadzór nad bezawaryjną pracą urządzenia.Wykonywanie wszelkich prac porządkowych na terenie bazy.Dbanie o bieżące utrzymanie w czystości wagi. Bieżące usuwanie zanieczyszczeń z torów na bocznicy.Dbanie o utrzymanie czystości na stanowisku pracy.
BARTER COAL sp. z o.o. w Białymstoku - 2017-08-24 - Ostrowy-Cukrownia (łódzkie)

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO - 15 - 18 PLN

Codzienna obsługa wózka(dokonywanie oględzin zewnętrznych,zabezpieczanie cel baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją, sprawdzanie działania układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego,sprawdzanie działania urządzeń sygnalizacyjnych,kontrolnych i sterowniczych,sprawdzanie poziomu oleju w przekładni napędowej i kierowniczej.Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz manewrowanie wózkiem i przemieszcznie towarów.Pobieranie,sprawdzanie ilościowe i przekazywanie towarów odbiorcy oraz dokumentacji przewozowej.Zabezpieczenie przewożonego towaru przed zniszczeniem i uszkodzeniem podczas załadunku,wyładunku oraz transportu.Równomierne układanie ładunku na paletach specjalnych podstawach,kockach za pomocą obsługiwanego pojazdu.Załadowywanie i wyładowywanie spaletyzowanych ładunków z wagonów kolejowych,samochodów ciężarowych i przyczep.Składowanie,transportowanie i odpowiednie obchodzenie się z materiałami żrącymi,łatwopalnymi i uleniającymi.
BARTER COAL sp. z o.o. w Białymstoku - 2017-08-24 - Ostrowy-Cukrownia (łódzkie)

LOGISTYK - od 3 200 PLN

Nadzór nad prawidłowym stanem technicznym podległych pojazdów. Weryfikacja usterek i awarii podległych pojazdów.Przestrzeganie i przeprowadzanie procedur związanych z naprawami podległych pojazdów. Weryfikacja kosztów napraw.Nadzór nad przebiegiem napraw. Nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów technicznych,napraw okresowych pojazdów i legalizacji urządzeń rejestrujących czas aktywności kierowcy.Nadzór nad przeprowadzaniem legalizacji przewożonych urządzeń pomiarowych.Nadzór nad poprawnym rozliczaniem czasu pracy i prawidłowe prowadzenie kart ewidencji czasu pracy kierowców.Nadzór nad prowadzeniem ewidencji i rozliczaniem delegacji kierowców.Nadzór nad ustalaniem przejazdu pojazdów, zapewniających optymalną realizację zamówionych dostaw i przydzielaniem tras poszczególnym kierowcom. Nadzór nad terminowością dokonywania opłat drogowych.Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem i prowadzeniem ewidencji zużycia paliwa pojazdów.Nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami powstałymi w pionie transportu. Nadzór nad przygotowaniem wniosków o wydanie świadectw dopuszcznia pojazdów do przewozu materiałów niebezpicznych.Prowadzenie ewidencji szkód komunikacyjnych. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji i wykonywania określonych kontroli prawidłowości założonych plomb na przewożonych urządzeniach pomiarowych.Terminowe zgłaszanie pojazdów do ubezpieczenia OC i Auto-casco.
BARTER COAL sp. z o.o. w Białymstoku - 2017-08-23 - Ostrowy-Cukrownia (łódzkie)

SPEDYTOR - 2 000 - 3 000 PLN

Nadzór i organizacja procesu produkcji poszczególnych frakcji węgla. Nazdór i organizacja pracy operatorów i podległych pracowników. Monitorowanie stanów magazynowych węgla poszczególnych frakcji. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem oraz wydaniem towaru. Współpraca ze służbami kolejowymi w zakresie organizacji pracy. Opracowywanie i przesyłanie dokumentacji związanej z przyjęciem i wydaniem przesyłek całopociągowych odpowiednim służbom kolejowym.Nadzór nad przeglądami maszyn i urządzeń prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Kontrola tankowań maszyn,zużycia paliwa oraz dostaw paliwa,prowadzenie dokumentacji.Współpraca z działem handlowym w zakresie realizacji zamówień klientów.Współpraca z pozostałymi pionami spółki w sprawach prawidłowej realizacji zadań. Przekazywanie do centrali raportów dot. sprzedaży,stanów magazynowych, informacji o stanie sprzętu i urządzeń.
BARTER COAL sp. z o.o. w Białymstoku - 2017-08-23 - Ostrowy-Cukrownia (łódzkie)

KASJER - 997,4 PLN

obsługa klienta. obsługa kasy fiskalnej, zamawianie i przyjmowanie towaru
kontakt przez PUP - 2017-03-23 - Ostrowy-Cukrownia (łódzkie)

SPEDYTOR - 1 850 - 3 000 PLN

Nadzór i organizacja produkcji poszczególnych frakcji węgla,nadzór i organizacja pracy operatorów i podległych pracowników,monitorowanie stanów magazynowych węgla poszczególnych frakcji, prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem oraz wydaniem towaru,współpraca ze służbami kolejowymi w zakresie organizacji pracy,opracowywanie i przesyłanie dokumentacji związanej z przyjęciem i wydaniem przesyłek całopociągowych odpowiednim służbom kolejowym,nadzór nad przeglądami maszyn i urządzeń, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, kontrola tankowań maszyn,zużycia paliwa oraz dostaw paliwa,prowadzenie dokumentacji,współpraca z działem handlowym w zakresie realizacji zamówień klientów,współpraca z pozostałymi pionami spółki w sprawach prawidłowej realizacji zadań,przekazywanie do centrali raportów dot. sprzedaży,stanów magazynowych,informacji o stanie sprzętu i urządzeń.
BARTER COAL sp. z o.o. w Białymstoku - 2016-11-15 - Ostrowy-Cukrownia (łódzkie)

SPRZEDAWCA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ - 997,4 PLN

sprzedaż art. spożywczych i przemysłowych, obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta
kontakt przez PUP - 2016-05-04 - Ostrowy-Cukrownia (łódzkie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj