Praca Jaśliska - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Jaśliska, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 18 ofert pracy Jaśliska.

NAUCZYCIEL PLASTYKI 4/18 ETATU - od 578 PLN

Nauczanie przedmiotu plastyki w Szkole Podstawowej
Szkoła Podstawowa w Jaśliskach - 2020-07-30 - Jaśliska (podkarpackie)

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE - od 35 PLN

Nauczanie przedmiotu - wychowanie do życia w rodzinie w klasach IV-VIII w szkole podstawowej.Do zrealizowania: 70 godzin
Szkoła Podstawowa w Jaśliskach - 2020-07-30 - Jaśliska (podkarpackie)

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 1/18 ETATU - od 145 PLN

Prowadzenie zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII w szkole podstawowej.
Szkoła Podstawowa w Jaśliskach - 2020-07-30 - Jaśliska (podkarpackie)

NAUCZYCIEL MUZYKI 4/18 ETATU - od 578 PLN

Nauczanie przedmiotu muzyki w Szkole Podstawowej.
Szkoła Podstawowa w Jaśliskach - 2020-07-30 - Jaśliska (podkarpackie)

POMOC NAUCZYCIELA (STAŻ) - 1 033,7 PLN

Zgodne z programem stażu
kontakt przez PUP - 2019-08-21 - Jaśliska (podkarpackie)

NAUCZYCIEL INFORMATYKI 4/18 ETATU - od 564 PLN

Prowadzenie zajęć z zakresu informatyki
Szkoła Podstawowa w Jaśliskach - 2019-08-01 - Jaśliska (podkarpackie)

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - od 2 538 PLN

Praca z uczniem słabosłyszącym i niepełnosprawnością intelektualną.
Szkoła Podstawowa w Jaśliskach - 2019-08-01 - Jaśliska (podkarpackie)

NAUCZYCIEL REHABILITANT 2/18 ETATU - od 294,64 PLN

Rehabilitacja ruchowa
Szkoła Podstawowa w Jaśliskach - 2019-08-01 - Jaśliska (podkarpackie)

POMOC NAUCZYCIELA - od 2 250 PLN

Pełnienie czynności opiekuńczych, obsługowych w stosunku do wychowanków.
Szkoła Podstawowa w Jaśliskach - 2019-08-01 - Jaśliska (podkarpackie)

POMOC ADMINISTRACYJNA (W DZIALE KSIĘGOWOŚCI) - od 2 250 PLN

- dekretowanie faktur, inne prace pomocniczne w dziale księgowości.
Urząd Gminy Jaśliska - 2019-07-16 - Jaśliska (podkarpackie)

SKARBNIK - od 5 800 PLN

- opracowywanie projektu budżetu gminy,- kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,- wykonywanie bużetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy,- opracowywanie okresowych analiz i sprawzdań o sytuacji finansowej gmin oraz zgłaszanie propozycji Wójtowi i radzie Gminy,- opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,- kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz sołectw,- prowadzenie księgowości i eweidencji majątku gminy, koordyncja oraz nadzór nad zakupem środków trwałych,- wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
Urząd Gminy Jaśliska - 2019-03-22 - Jaśliska (podkarpackie)

OSOBA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI - od 20 PLN

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności oraz asystownie w codziennych czynnościach życiowych.2. Interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w tym ułatwianie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo oraz koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi.3. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach - 2019-02-13 - Jaśliska (podkarpackie)

ASYSTENT NAUCZYCIELA - od 1 660 PLN

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym.
Szkoła Podstawowa w Jaśliskach - 2018-12-07 - Jaśliska (podkarpackie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

prace gospodarcze, porządkowe
kontakt przez PUP - 2017-11-04 - Jaśliska (podkarpackie)

FIZJOTERAPEUTA - od 2 000 PLN

- wykonywanie zabiegów z dojazdem do pacjenta
kontakt przez PUP - 2017-09-13 - Jaśliska (podkarpackie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 2 000 PLN

- układanie drewna- prace gospodarcze i porządkowe
kontakt przez PUP - 2016-02-10 - Jaśliska (podkarpackie)

KIEROWCA KAT. C - od 2 000 PLN

-dostarczanie drewna i materiałów tartacznych do klienta (teren powiatu krośnieńskiego)
P. P. U. H. "EKO-DREW" S. C. Krzysztof Magierowski, Tomasz Kuśnierz - 2016-02-10 - Jaśliska (podkarpackie)


bezpieczne zakupy - erli.pl

Wybierz powiat