Praca krośnieński - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy krośnieński, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 2994 ofert pracy krośnieński.

następna strona
TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ - od 2 200 PLN

POBIERANIE MATERIAŁY BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ, WYKONYWANIE ANALIZ, REJESTRACJA PACJENTÓW, DRUKOWANIE I WYDAWANIE WYNIKÓW
ZACHODNIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-09-18 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

POMOCNIK HYDRAULIKA - od 2 000 PLN

Praca przy wykonywaniu instalacji sanitarnych.
kontakt przez PUP - 2017-09-18 - Lubatowa (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

Obsługa klientów, kasy fiskalnej, wykładanie oraz odbiór towarów, utrzymywanie porządku w sklepie.
Krystyna Ciepiela DELIKATESY CENTRUM - 2017-09-18 - Rymanów-Zdrój (podkarpackie)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY - od 2 200 PLN

przeprowadzanie audytu oraz dokumentowanie czynności audytowych; prowadzenie zadań audytowych; sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz dotyczących zadań audytowych, formułowanie ocen i rekomendacji; opracowanie propozycji rocznych planów audytu, opiniowanie projektów aktów wewnętrznych.
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy - 2017-09-18 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

KELNER/KA - od 2 000 PLN

obsługa klientów, dbanie o porządek na sali; obsługa kasy fiskalnej
DAR-GRA NOWAK S.C. - 2017-09-15 - Osiecznica (lubuskie)

KELNER/KA - od 2 000 PLN

obsługa klientów, dbanie o porządek na sali; obsługa kasy fiskalnej
DAR-GRA NOWAK S.C. - 2017-09-15 - Połupin (lubuskie)

SPRZEDAWCA - 997,4 PLN

zgodnie z programem stażu
kontakt przez PUP - 2017-09-14 - Jedlicze (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - 997,4 PLN

zgodnie z programem stażu
kontakt przez PUP - 2017-09-14 - Łężany (podkarpackie)

PRACOWNIK DZIAŁU STATYSTYK I ANALIZ - od 2 000 PLN

rozliczanie swiadczeń i wystawianie faktur do LOW NFZ, przygotowywanie wniosków ofertowych oraz kontraktowanie świadczeń z LOW NFZ
kontakt przez PUP - 2017-09-14 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

KELNER - 997,4 PLN

- obsługa klienta
kontakt przez PUP - 2017-09-14 - Bajdy (podkarpackie)

PRACOWNIK OCHRONY - od 2 000 PLN

strzeżenie powierzonego mienia; wykonywanie obchodów; ochrona obiektu
RAVEN OCHRONA SP. z o.o. - 2017-09-14 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

SPRZEDAWCA - 997,4 PLN

zgodnie z programem stażu
kontakt przez PUP - 2017-09-14 - Łężany (podkarpackie)

KELNER - od 2 000 PLN

Obsługa klienta, dbanie o czystość stanowiska pracy oraz sali restauracyjnej.
Karczma Kamieniec - 2017-09-13 - Bajdy (podkarpackie)

FIZJOTERAPEUTA - od 2 000 PLN

- wykonywanie zabiegów z dojazdem do pacjenta
kontakt przez PUP - 2017-09-13 - Jaśliska (podkarpackie)

SPECJALISTA DO SPRAW POZYSKIWANIA FUNDUSZY - od 2 000 PLN

diagnozowanie potrzeb w zakresie pozyskiwania funduszy, przygotowanie i składanie wniosków o finansowanie
kontakt przez PUP - 2017-09-12 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

ROBOTNIK MAGAZYNOWY - od 2 000 PLN

OCZYSZCZANIE MCHU, PAKOWANIE
kontakt przez PUP - 2017-09-12 - Gubin (lubuskie)

SPECJALISTA DO SPRAW TECHNICZNYCH - od 2 000 PLN

m.in. sporządzanie umów, aneksów na dzierżawę sprzętu i najem pomieszczeń; sprawdzanie i potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur dot. zakupów w.z obsługą gospodarczą
kontakt przez PUP - 2017-09-12 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

KASJER WALUTOWY - od 2 488,41 PLN

skup i sprzedaż walut
"RAB" SPÓŁKA JAWNA R. BRYŁA, A. WAJZER - 2017-09-12 - Gubin (lubuskie)

POMOC FRYZJERSKA - 997,4 PLN

pomoc fryzjerska
kontakt przez PUP - 2017-09-12 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 100 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1/ praca socjalna;2/ dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;3/ udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;4/ pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;5/ udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;6/ pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;7/ współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;8/ inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;9/ współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:1/ kierować się zasadami etyki zawodowej;2/ kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;3/ przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;4/ udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;5/ zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;6/ podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KROSNO ODRZ. - 2017-09-11 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

SPRZĄTACZKA - od 1 000 PLN

- sprzątanie pomieszczeń biurowych
FHU SETI - 2017-09-11 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

NAUCZYCIEL LOGOPEDA - 2 294 - 3 149 PLN

nauczyciel logopeda, zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH KROSNO ODRZ. - 2017-09-11 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

ZBIERACZ RUNA LEŚNEGO - od 2 000 PLN

ZBIÓ MCHU
PHU Waldvlies Moos Mirosław Bożek - 2017-09-11 - Gubin (lubuskie)

KASJER-SPRZEDAWCA - od 2 100 PLN

praca na hali sprzedaży; obsługa kasy; obsługa klientów; wykładanie towaru; praca na stoisku mięsnym
"DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA - 2017-09-11 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

OPERATOR MASZYNY - od 2 000 PLN

wg stanowiska
kontakt przez PUP - 2017-09-11 - Gubin (lubuskie)

SPRZĄTACZKA - od 2 000 PLN

sprzątanie obiektu
ST Sp. z o.o. Wrocław - 2017-09-10 - Rymanów-Zdrój (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

sprzedaż-obsługa klienta
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Urszula Bajgier Łężany - 2017-09-08 - Łężany (podkarpackie)

POMOC ADMINISTRACYJNA - 997,4 PLN

pomoc w pracy referatu oraz pracy sekretariatu
kontakt przez PUP - 2017-09-07 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj