Praca jarosławski - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy jarosławski, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 7520 ofert pracy jarosławski.

następna strona
KRAWIEC - od 2 600 PLN

wykonywanie samodzielnie w punkcie usługowym prac polegających na szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z każdego rodzaju materiałów. Przerabianie i naprawa odzieży : skracanie, cerowanie, wszywanie zamków itp. Szycie sukien ślubnych, wizytowych, okazjonalnych.
kontakt przez PUP - 2020-07-31 - Jarosław (podkarpackie)

STOLARZ - od 2 600 PLN

obsługa maszyn i urządzeń stolarskich pod nadzorem doświadczonego stolarza. obsługa frezarki, wykonywanie elementów drewnianych i drewnopodobnych.
kontakt przez PUP - 2020-07-31 - Jarosław (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - 1 057,6 PLN

Zgodnie z programem stażu
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Jarosław (podkarpackie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - od 2 600 PLN

Analiza przepisów i dokumentów z zakresu Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, a w szczególności Regulaminu dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych, których wartośc szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.prawo zamówien publicznych.Przygotowywanie i sporządzanie, według ustalonych wzorów określonych w Regulaminie dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 styczenia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dokumentów niezbednych do prawidłowego przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczajacej kwotę w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznuia 2004 r.Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości netto nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równiowartości kwoty 30 000 euro.Przeprowadzanie samodzielnie postępowań o zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. wartości netto nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, według zasad i procedur określonych w Regulaminie dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.Kontakt z wykonawcami w ramach prowadzonych postępowań, w tym udzielanie wyjaśnień oraz przygotowywanie i sporządzanie propozycjui odpowiedzi na ich zapytania, przygotowywanie i sporządzanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wniosku o unieważnienie oraz projektów informacji do zamieszczenia w BIP oraz przesyłanych do Wykonawców. W ramach prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne, bezstronne, obiektywne, staranne oraz zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wykonywanie wszystkich czynności niezbędnych do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej dla Zamawiającego i zawarcia umowy o wykonanie zamówienia lub unieważnienia postępowania.Udział w charakterze członka w pracach komisj iprzetargowych powoływanych do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, tj. o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.Przygotowywanie dokumentacji z postępowań o zamówienia publiczne do archiwizacji.Analiza przepisów i dokumentów w zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych ( nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.) oraz udział w pracach mających na celu dostosowania dokumentów i procedur udzielania zamówień publicznych do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności Regulaminu dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 13 000,00 (netto).
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Jarosław (podkarpackie)

ROBOTNIK DROGOWY - od 3 300 PLN

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych i autostradPraca w godzinach 7-15, 13-21Miejsce wykonywania pracy: Lublin, województwo lubelskie
ZAKŁAD TRANSPORTU I BUDOWY DRÓG BIAŁOWĄS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-29 - Jarosław (podkarpackie)

INŻYNIER INŻYNIERII ŚRODOWISKA - INSTALACJE SANITARNE - 1 057,6 PLN

Zgodnie z programem stażu
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Radymno (podkarpackie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - od 2 600 PLN

Realizacja pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" ze środków PFRON.
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Jarosław (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

Obsługa klientów sklepu spożywczego, sprzedaż towarów, obsługa kasy fiskalnej. Obsługa stoiska mięsnego. Wykładanie towaru. Przestrzeganie warunków sanitarnych sprzedaży.Praca dwuzmianowa w godz. 06:00 - 14:0013:30 - 21:30Miejsce wykonywania pracy: Wiązownica
Jan Radawiec Sklep spożywczo - przemysłowy - 2020-07-29 - Wiązownica (podkarpackie)

STOLARZ - od 2 700 PLN

Wykonywanie elementów stolarki budowlanej, praca na placu budowy i zajmowanie się osadzanie elementów w konstrukcji budynków, montowanie róznych elementów drewnianych.Praca na terenie Jaroslawia i powiatu jaroslawskiego. Możliwość dalszego zatrudnienia.
BULIŃSKI BOGUSŁAW - ZAKŁAD BUDOWLANO-KONSERWATORSKI "ARKADY" - 2020-07-29 - Jarosław (podkarpackie)

SPRZĄTACZKA - od 2 600 PLN

Sprzatanie sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń szkolnych, sprzątanie między przerwami szkolnymi, utrzymanie porządku w ubikacjach szkolnych, gruntowe porządki w okresie ferii letnich i zimowych a także w trakcie prowadzonych remontów i ich zakończeniu. Sprzątanie obejścia szkoły.
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Jarosław (podkarpackie)

PAKOWACZ RĘCZNY - od 1 300 PLN

Rozładunek, załadunek aut ciężarowych. Przyjmowanie paczek. Wprowadzanie paczek czytnikiem do systemu. Współpraca z klientami z Ukrainy.
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Młyny (podkarpackie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej, terenów wokół tych budynków. Pielęgnacja trawników i rabat kwiatowych, drzew i krzewów, obsługa i konserwacja sprzętu technicznego, dozorowanie instalacji dostarczających media. Wykonywanie prostych prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Prowadzenie prac zgodnie z zasadami BHP i p.poż. i ochrony środowiska.
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Wiązownica (podkarpackie)

POKOJOWA - od 2 600 PLN

Prace porządkowe w DPS oraz w obejściu DPS-u.Pomoc w jadalni, mycie naczyń.Pomoc mieszkańcom w razie potrzeby w codziennych czynnościach życiowych, kąpiel, karmienie, czesanie.Zmiana bielizny, pościeli.Inne prace zlecone poprzez kierownika dotyczące pracy.
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Moszczany (podkarpackie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej, terenów wokół tych budynków. Pielęgnacja trawników i rabat kwiatowych, drzew i krzewów, obsługa i konserwacja sprzętu technicznego, dozorowanie instalacji dostarczających media. Wykonywanie prostych prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Prowadzenie prac zgodnie z zasadami BHP i p.poż. i ochrony środowiska.
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Wiązownica (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - 1 057,6 PLN

Zgodnie z programem stażu
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Jarosław (podkarpackie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej, terenów wokół tych budynków. Pielęgnacja trawników i rabat kwiatowych, drzew i krzewów, obsługa i konserwacja sprzętu technicznego, dozorowanie instalacji dostarczających media. Wykonywanie prostych prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Prowadzenie prac zgodnie z zasadami BHP i p.poż. i ochrony środowiska.
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Wiązownica (podkarpackie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU - od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w przedszkolu,2 godz/tyg. wg tygodniowgo planu pracy przedszkola.Mile widziane doświadczenie zawodowe.Kontakt: tel. 166288042, 697961593 lub mailowy przedszkole.sam (at) interia.plWynagrodzenie zgodne z kartą nauczyciela.WYMAGANIA zgodne z przepisami prawa oświatowego: studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia angielska oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie, w kraju, w którym językiem urz edowym jest dany język obcy oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku i legitymuje się: świadectwem egzaminu z danego języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym - świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia II, ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych specjalności: język angielski, - ukończyła studia I stopnia na kierunku filologia w specjalności języka angielskiego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne - lub ukończyła studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku(specjalności) i legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, - ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, a dodatkową specjalnością był język angielski ,- ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach lub ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, a ponadto legitymuje się świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego lub ma kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub klasach I-III szkół podstawowych oraz legitymuje się świadectwem z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, - ponadto ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia i posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania jeżyka angielskiego
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pruchniku - 2020-07-28 - Pruchnik (podkarpackie)

OPERATOR URZĄDZEŃ PAKUJĄCYCH - od 2 600 PLN

Obsługa maszyn konfekcyjnych.Przezbrajanie lub programowanie urzadzeń pakujących. Monitorowanie stanu technicznego maszyn.Przestrzeganie norm jakościowych i wydajnościowych.Raportowanie wykonywanych zadań.Miejsce wykonywania pracy: Makowisko 162 ,37-500 Jarosław
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Makowisko (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - 1 057,6 PLN

zgodnie z programem stażu
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Jarosław (podkarpackie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Utrzymanie czystości wszystkich pomieszczeń oraz urządzeń i sprzętu sanitarnego.Mycie kółek wszelkich wózków oraz stopek wszelkich szafek.Mycie i dezynfekcja umywalek i barterii kranowych, natrysków, WC, łazienek itp.Mycie podłóg i ciągów komunikacyjnych, poręczy, balustrad, utrzymanie czystości wycieraczek.Mycie i dezynfekcja pomieszczeńtj. sale zabiegowe, pokoje badań, sale chorych, dyżurki pielęgniarek, gabinety lekarskie, brudowniki, sanitariaty, magazyny odziałowe, szatnie dla personelu, pomieszczeń laboratoryjnych itp.Usunięcie i przygotowanie do transportu odpadów komunalnych, mycie i deynfekcja pojemników na odpady.Naświetlanie pomieszczeń lampą typu UV /zgodnie z intrukcją+dokumentowanie/ .Gruntowne czyszczenie, dezynfekcja i naświetlanie pustych sal chorych i innych pomieszczeń oddzału.Przestrzeganie zasad sprzątania zgodnie w wymogami dotyczacymi zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Jarosław (podkarpackie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Prace porządkowe, prace ogrodnicze, w tym koszenie trawy, przecinanie drzewek i grabienie liści.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Pawłosiów (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

Obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej, prowadzenie rozliczeń finansowych po zakończeniu pracy, zabezpieczeniem utargu, przygotowywanie czołówek promocyjnych, sprawdzanie jakości, dat ważności produktów spożywczych . dbanie o porządek i ład na sklepie.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Radymno (podkarpackie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Utrzymanie czystości wszystkich pomieszczeń oraz urządzeń i sprzętu sanitarnego.Mycie kółek wszelkich wózków oraz stopek wszelkich szafek.Mycie i dezynfekcja umywalek i barterii kranowych, natrysków, WC, łazienek itp.Mycie podłóg i ciągów komunikacyjnych, poręczy, balustrad, utrzymanie czystości wycieraczek.Mycie i dezynfekcja pomieszczeńtj. sale zabiegowe, pokoje badań, sale chorych, dyżurki pielęgniarek, gabinety lekarskie, brudowniki, sanitariaty, magazyny odziałowe, szatnie dla personelu, pomieszczeń laboratoryjnych itp.Usunięcie i przygotowanie do transportu odpadów komunalnych, mycie i deynfekcja pojemników na odpady.Naświetlanie pomieszczeń lampą typu UV /zgodnie z intrukcją+dokumentowanie/ .Gruntowne czyszczenie, dezynfekcja i naświetlanie pustych sal chorych i innych pomieszczeń oddzału.Przestrzeganie zasad sprzątania zgodnie w wymogami dotyczacymi zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Jarosław (podkarpackie)

MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

Przyjmowanie towarów do magazynu , składowanie z zachowaniem określonego systemu identyfikacji oraz wydawanie i kompletowanie towaru. Odbiór jakościowy i ilościowy , dbanie o właściwe dla danych produktów warunki przechowywania
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Radymno (podkarpackie)

FAKTURZYSTKA - od 2 600 PLN

Prowadzenie rejestru kontrahentów, wystawianie faktur korygujących, sporządzanie rejestrów sprzedaży, weryfikowanie i akceptacja faktur, stosowanie przepisów księgowych oraz podatkowych.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Radymno (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

Obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej, prowadzenie rozliczeń finansowych po zakończeniu pracy, zabezpieczeniem utargu, przygotowywanie czołówek promocyjnych, sprawdzanie jakości, dat ważności produktów spożywczych . dbanie o porządek i ład na sklepie.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Ryszkowa Wola (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

Obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej, prowadzenie rozliczeń finansowych po zakończeniu pracy, zabezpieczeniem utargu, przygotowywanie czołówek promocyjnych, sprawdzanie jakości, dat ważności produktów spożywczych . dbanie o porządek i ład na sklepie.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Ryszkowa Wola (podkarpackie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Utrzymanie czystości wszystkich pomieszczeń oraz urządzeń i sprzętu sanitarnego.Mycie kółek wszelkich wózków oraz stopek wszelkich szafek.Mycie i dezynfekcja umywalek i barterii kranowych, natrysków, WC, łazienek itp.Mycie podłóg i ciągów komunikacyjnych, poręczy, balustrad, utrzymanie czystości wycieraczek.Mycie i dezynfekcja pomieszczeńtj. sale zabiegowe, pokoje badań, sale chorych, dyżurki pielęgniarek, gabinety lekarskie, brudowniki, sanitariaty, magazyny odziałowe, szatnie dla personelu, pomieszczeń laboratoryjnych itp.Usunięcie i przygotowanie do transportu odpadów komunalnych, mycie i deynfekcja pojemników na odpady.Naświetlanie pomieszczeń lampą typu UV /zgodnie z intrukcją+dokumentowanie/ .Gruntowne czyszczenie, dezynfekcja i naświetlanie pustych sal chorych i innych pomieszczeń oddzału.Przestrzeganie zasad sprzątania zgodnie w wymogami dotyczacymi zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Jarosław (podkarpackie)

OPERARTOR URZĄDZEŃ KOTŁOWNI I ELEKTRYK KONSERWATOR - od 2 600 PLN

Obsługa urządzeń elektorenergetycznych, dokonywanie przegladów, konserwacji i remontów urządzeń zgodnie z instrukcja ekspleatacyjną oraz dokumentacja techniczno ruchową.; - nadzorowanie pracy kotłowni, stacji transformatorowej po stronie niskiego napięcia, rozdzielni n/n w budynkach szpitala, agregatu prądotwórczego, akumulatorni. Kontrolowanie działania wyłączników i odłączników prądu (wy. różnicowoprądowe). Remontowanie i konserwowanie silników i innych urządzeń elektrycznych po uprzednim wyłączeniu ich z pod napięcia i zabezpieczeniem przed przypadkowym załączeniem.Wykonywanie innych poleceń i czynności nie wymienionych w zakresie a zleconych przez przełożonego, w granicach określonych przepisami prawa. Nie przykazywanie podczas awarii, aż do jej usunięcia. Nie dokonywanie napraw bez zezwolenia przełożonego dotyczących zmiany pracy technologii pracy urządzweń oraz pracy pod napięciem. Nie dokonywania napraw urządzeń znajdujących sie w ruchu oraz armatury zainstalowanej na czynnych ruruciągów ciśnieniowych. Nie dokonywanie prowizorycznych podłączeń w instalacjach elektrycznych.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Jarosław (podkarpackie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Prace porządkowe, prace ogrodnicze, w tym koszenie trawy, przecinanie drzewek i grabienie liści.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Pawłosiów (podkarpackie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - 1 057,6 PLN

Zgodnie z programem stażu
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Jarosław (podkarpackie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl

Wybierz powiat