Praca Czerwieńsk - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Czerwieńsk, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 160 ofert pracy Czerwieńsk.

następna strona
SZWACZKA - od 2 000 PLN

szycie elementów toreb
REGINA KLIMASZEWSKA - 2017-09-05 - Czerwieńsk (lubuskie)

BARMAN-KELNER - od 2 000 PLN

Obsługa klienta, podawanie do stolików, utrzymywanie porządku na barze i na Sali
P.H.U. "FENIX" MAŁGORZATA JUTROWSKA - 2017-08-11 - Czerwieńsk (lubuskie)

OPERATOR LINII TECHNOLOGICZNEJ WYTWARZANIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH - od 2 000 PLN

operator linni technologicznej wytwarzania elementów budowlanych
kontakt przez PUP - 2017-08-10 - Czerwieńsk (lubuskie)

PRACOWNIK BIUROWY - 997,4 PLN

wg zawodu
kontakt przez PUP - 2017-08-09 - Czerwieńsk (lubuskie)

KASJER -DORADCA - 997,4 PLN

wg zawodu
kontakt przez PUP - 2017-08-09 - Czerwieńsk (lubuskie)

TECHNIK MECHATRONIK - 997,4 PLN

Technik mechatronik
kontakt przez PUP - 2017-08-08 - Czerwieńsk (lubuskie)

KUCHARZ - od 2 170 PLN

przyjmowanie produktów z magazynu żywnościowego, przygotowywanie posiłków wg jadłospisu, dbałośc o stanowisko pracy
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy - 2017-07-13 - Czerwieńsk (lubuskie)

MAGAZYNIER - od 2 000 PLN

przyjmowanie towarów do magazynu,sporzadzanie odpowiedniej dokumentacji, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych, rozmieszczanie i ukladanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej.
Łukasz Jagodziński - 2017-07-12 - Czerwieńsk (lubuskie)

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU - od 2 000 PLN

Utrzymywanie u ruchu ciągłym maszyn i instalacji w halach produkcyjnych, zapewnienie pelnej sprawności techniocznej urządzeń, monitorowanie poprawności ich działania i reagowanie na awarie, podejmowanie niezbędnych napraw i usuwanie usterek.
Łukasz Jagodziński - 2017-07-12 - Czerwieńsk (lubuskie)

MAGAZYNIER - od 2 400 PLN

Opracowywanie zamówień oraz wydawanie materiałów i części niezbędnych do realizacji procesów naprawczych
PKP CARGO TABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-07-11 - Czerwieńsk (lubuskie)

RZEMIEŚLNIK - od 2 400 PLN

Wykonywanie czynności przy naprawie taboru kolejowego (naprawa lokomotyw oraz wagonów)
PKP CARGO TABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-07-11 - Czerwieńsk (lubuskie)

ELEKTROMECHANIK - od 2 400 PLN

Wykonywanie czynności przy naprawie taboru kolejowego (naprawa lokomotyw oraz wagonów)
PKP CARGO TABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-07-11 - Czerwieńsk (lubuskie)

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW - od 2 800 PLN

Wspomaganie zarządzania projektami w zakresie merytorycznym, formalno-prawnym i administracyjnym, zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji, przygotowywanie korespondencji w zakresie finansowo-czasowym, rekomendowanie do realizacji płatności związanych z projektami, weryfikacja opisów i kwalifikowalności ponoszonych wydatków zgodnie z wytycznymi zewnętrznymi oraz wewnętrznymi regulacjami firmy, realizowanie działań formalno-organizacyjnych prowadzących do zakończonego sukcesem zrealizowania projektu, zgodnego z przyjętą polityką/strategią firmy, prowadzenie terminarza/grafika projektu, monitorowanie spraw wymagających terminowego działania, obsługa spotkań/zebrań dot. realizacji projektu w zakresie spraw organizacyjnych, przygotowywanie prezentacji, materiałów i zestawień m. in. Na spotkania wewnętrzne-podsumowujące oraz zewnętrzne, uczestnictwo w spotkaniach, przygotowywanie danych dla kierujących projektem w podejmowanych czynnościach i obowiązkach, gromadzenie i informowanie przełożonych o zmianach w zakresie realizacji projektów i współpracy z jednostkami b + r, śledzenie na bieżąco zmian w regulacjach i ważnych informacjach dot. współpracy b + r, zwłaszcza projektów, monitorowanie wszelkich regulacji formalno-prawnych dotyczących projektów i funduszy UE i proponowanie stosownych dla firmy rozwiązań, zgodnych z obowiązującymi przepisami
LFC Spółka z o.o. - 2017-07-07 - Czerwieńsk (lubuskie)

SPECJALISTA DS. MARKETINGU ZAGRANICZNEGO - od 2 800 PLN

prace związane z przygotowaniem/planowaniem sprzedaży zagranicznej/opracowaniu strategii działań marketingu zagranicznego, przygotowanie materiałów promocyjnych, przygotowanie organizacyjno-merytoryczne kursów szkoleniowych, pomoc w utrzymywaniu i nawiązywaniu kontaktów z klientami zagranicznymi, prowadzenie korespondencji zagranicznej, prowadzenie dokumentacji związanej ze współpracą międzynarodową, przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji związanej z rejestracją wyrobów za granicą, przyjmowanie zamówień na wyroby firmy, przygotowanie kart zapotrzebowania magazynu wyrobów gotowych, przygotowanie i realizacja wysyłek międzynarodowych: fakturowanie, pakowanie implantów/narzędzi, wypełnianie świadectw przewozowych ATR, EUR1, wysyłka wyrobów kurierem, prowadzenie statystyki sprzedaży zagranicznej/realizacji płatności, udział w organizacji/przygotowaniach do konferencji/targów zagranicznych, udział w konferencjach/ targach zagranicznych, udział w spotkaniach z klientami zagranicznymi, sporządzanie raportów z wizyt kontrahentów, tłumaczenia na język angielski pism, raportów
LFC Spółka z o.o. - 2017-07-07 - Czerwieńsk (lubuskie)

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I PŁAC - od 2 800 PLN

- dekretowanie i księgowanie dokumentów,- potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, - przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych, - przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych, - analiza i kontrola kosztów oraz ich optymalizacja w Spółce,- pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz standardami MSSF, - prowadzenie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:* ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, * ewidencja wyposażenia, * ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży VAT,* karty przychodów pracowników, zwana dalej " Ewidencjami",- bieżące śledzenie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS, dopracowanie do nich programu płacowo-kadrowego. Obsługa programu PC Biznes Kadry i Płace Streamsoft.- obliczenie wynagrodzeń pracowników i innych należności wynikających z Kodeksu Pracy oraz sporządzanie listy płac, - prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami z ubezpieczenia społecznego(zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, wychowawcze, rehabilitacyjne)oraz sporzadzanie miesięcznych zestawień wypłaconych świadczeń na kartach zasiłkowych, - obliczanie oraz sporządzanie miesiecznych zestawień potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy, - wykonywanie innych, powierzonych przez przełożonych zadań.
LFC Spółka z o.o. - 2017-06-21 - Czerwieńsk (lubuskie)

SPAWACZ - od 17,5 PLN

łączenie bądź cięcie elementów wykonanych z metalu bądź tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu odpowiednich procesów spawalniczych
kontakt przez PUP - 2017-06-01 - Czerwieńsk (lubuskie)

PRACOWNIK DO OBSŁUGI MAGAZYNU WYROBÓW GOTOWYCH - 2 300 - 2 650 PLN

Prowadzenie magazynu wyrobów medycznych (m.in. konfekcjonowanie, obsługa programu magazynowego, monitoring stanów magazynowych), przygotowanie wyrobów medycznych w specjalistycznych warunkach strefy czystej (sterylność, klasa czystości C/D), kompleksowa realizacja wysyłki wyrobów medycznych produkowanych przez firmę (m.in. pakowanie, sporządzanie dokumentów wysyłkowych, listów przewozowych, itd.), dbałość o czystość magazynu wyrobów gotowych
LFC Spółka z o.o. - 2017-05-29 - Czerwieńsk (lubuskie)

OPERATOR OBUWNICZYCH URZĄDZEŃ SZWALNICZYCH - od 13 PLN

praca przy składaniu cholewek w gotowe zamówienie, pakowanie
kontakt przez PUP - 2017-05-04 - Czerwieńsk (lubuskie)

OPERATOR MASZYNY OBUWNICZEJ PAVI-1, PAVI-2 - od 13 PLN

obsługa maszyny przy produkcji obuwia
kontakt przez PUP - 2017-04-19 - Czerwieńsk (lubuskie)

OPERATOR MASZYNY OBUWNICZEJ PAVI-1, PAVI-2 - od 13 PLN

obsługa maszyny przy produkcji obuwia
kontakt przez PUP - 2017-04-19 - Czerwieńsk (lubuskie)

PSYCHOLOG- KONSULTANT DOWÓDCY DO SPRAW PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ 1/2 ETATU - 1 080 - 1 300 PLN

planowanie i organizacja oraz prowadzenie działalnościpsychoprofilaktycznej, udział w praocesie nabopru żołnierzy do służby wojskowej w pułku, prowadzenie zajęć szkoleniowych, realizacja przedsięwzięć w zakresie psychologicznego przygotowania żołnierzydo udziału w misjach poza granicami państwa, udzialanie porad i indywidualnej pomocy psychoogicznej żołnierzom, pracownikom, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych, autoagresywnych, treningu radzenia sobie ze stresem, podejmowanie interwencji stosownie do potrzebw sytuacjach kryzysowych oraz uczestniczenie w pracach dorażnie powoływanych grup wsparcia i zespołów, występowanie z wnioskiem o kierowaniu żołnierzy do poradni zdrowia psychicznego oraz opracowywanie charakterystyk psychologicznych żołnierzy na potzreby wojskowych komisji lekarskich, wydawanie opinii psychologicznych zgodnie z potrzebami
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1517 - 2017-04-19 - Czerwieńsk (lubuskie)

POMOC KUCHENNA - od 13 PLN

wydawanie posiłków, przygotowywanie pizzy, utrzymywanie czystości w miejscu pracy
P.H.U. "FENIX" MAŁGORZATA JUTROWSKA - 2017-04-12 - Czerwieńsk (lubuskie)

KASJER - KELNER - od 13 PLN

według stanowiska
P.H.U. "FENIX" MAŁGORZATA JUTROWSKA - 2017-04-12 - Czerwieńsk (lubuskie)

ROZBIERACZ DROBIU - od 13 PLN

rozdzielanie i trymer drobiu, dbałość o stanowisko pracy
kontakt przez PUP - 2017-04-11 - Czerwieńsk (lubuskie)

KROJCZY- 2 OSOBY W TYM JEDNA Z ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - od 2 000 PLN

krojenie materiałów tekstylnych, mozliwość przyuczenia do zawodu
REGINA KLIMASZEWSKA - 2017-04-05 - Czerwieńsk (lubuskie)

REWIDENT TABORU - MANEWROWY - od 2 120 PLN

wykonywanie pracy manewrowej wg kolejności zadań ustalanych przez organizatora przewozów lub dyżurnego ruchu manewrowego z zachowaniem postanowień regulaminu technicznego i ustalonej technologii pracy, obsługa punktów ładunkowych zgodnie z ustalonym planem obsługi stacji, przyjmowanie i zdawanie przesyłek klientom na wyznaczonych punktach ładunkowych, szczególny nadzór nad bezpiecznym przewozem przesyłek TWR i narażonych na kradzieże, rejestracja czasu pracy lokomotyw manewrowych na potrzeby własne stacji manewrowej oraz potrzeby klientów, wykonywanie czynności zespołu ekspedytorów określonych w regulaminie organizacyjnym sekcji w lokalizacjach, gdzie obsada na stanowiskach ekspedytorów lub operatorów handlowych jest ekonomicznie nieuzasadniona. dokonywanie oględzin technicznych i prób hamulców pociągów, obserwacja przejeżdżających pociągów, jeżeli wynika to z postanowień regulaminu technicznego posterunku rewizji technicznej, kwalifikacja wagonów do przewozów specjalnych i do napraw, dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w rewidowanym taborze, odbiór wagonów pod względem technicznym od klientów na wyznaczonych punktach obsługi, sporządzanie protokołów uszkodzenia wagonu i innej wymaganej dokumentacji; wykonywanie zleconych czynności weryfikacji jakości przyjmowanych przez PKP CARGO S.A. do przewozu pociągów lub wagonów przewidzianych w planie oględzin jakościowych, sporządzanie zbiorczych statystyk i analiz dotyczących usterek wagonów oddzielnie dla komunikacji krajowej oraz dla partnerów poszczególnych porozumień o pociągach zaufania technicznego, przekazywanie otrzymanych meldunków o usterkach klasy 5 do właściwych komórek organizacyjnych zakładu, celem podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczo-szkoleniowych, wykonywanie innych czynności określonych w regulaminie posterunku rewizji technicznej
PKP CARGO S.A. - 2017-04-03 - Czerwieńsk (lubuskie)

ELEKTROMECHANIK - od 2 400 PLN

Wykonywanie czynności przy naprawie taboru kolejowego (naprawa lokomotyw oraz wagonów)
PKP CARGO TABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-03-28 - Czerwieńsk (lubuskie)

MAGAZYNIER - od 2 400 PLN

Opracowywanie zamówień oraz wydawanie materiałów i części niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych
PKP CARGO TABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-03-28 - Czerwieńsk (lubuskie)

OPERATOR OBUWNICZYCH URZĄDZEŃ SZWALNICZYCH - od 13,5 PLN

praca przy produkcji obuwia na urządzeniach szwalniczych (PAVI-8, PAVI-9), segregacja i pakowanie cholewek w gotowe zamówienia, składanie kartoników
kontakt przez PUP - 2017-03-28 - Czerwieńsk (lubuskie)

RZEMIEŚLNIK - od 2 400 PLN

Wykonywanie czynności przy naprawie taboru kolejowego (naprawa lokomotyw oraz wagonów)
PKP CARGO TABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-03-28 - Czerwieńsk (lubuskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj