Praca REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 51 ofert pracy REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN.

następna strona
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BRANŻA BUDOWLANA) - od 4 200 PLN

1. sterowanie realizacją robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-07-30 - Lublin (lubelskie)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BRANŻA SANITARNA) - od 4 200 PLN

1. sterowanie realizacją robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-07-30 - Lublin (lubelskie)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BRANŻA ELEKTRYCZNA) - od 4 200 PLN

1. sterowanie realizacją robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-07-30 - Lublin (lubelskie)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BRANŻA INSTALACYJNA) - od 4 200 PLN

1. sterowanie realizacją robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-07-29 - Lublin (lubelskie)

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BRANŻA ELEKTRYCZNA) - od 4 283 PLN

1. sterowanie realizacją robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-07-03 - Lublin (lubelskie)

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BRANŻA INSTALACYJNA) - od 4 283 PLN

1. sterowanie realizacją robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-07-03 - Lublin (lubelskie)

STARSZY REFERENT - od 3 258 PLN

1. prowadzenie rejestru umów oraz aneksów do umów zawartych z głównym wykonawcą2. przygotowanie karty uzgodnień do umów i aneksów oraz uzgadnianie umów i aneksów z komórkami merytorycznymi RZI w Lublinie3. prowadzenie korespondencji z Wykonawcami4. prowadzenie dziennika korespodnencji wchodzącej i wychodzącej oraz rejestru wpływających faktur
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-07-03 - Lublin (lubelskie)

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BRANŻA SANITARNA) - od 4 283 PLN

1. sterowanie realizacją robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-07-03 - Lublin (lubelskie)

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BRANŻA SANITARNA) - od 4 283 PLN

1. sterowanie realizacją robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-07-03 - Lublin (lubelskie)

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BRANŻA BUDOWLANA) - od 4 283 PLN

1. sterowanie realizacją robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-07-03 - Lublin (lubelskie)

SAMODZIELNY REFERENT W SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 3 258 PLN

Przygotowywanie dokumentacji postępowania i przeprowadzenia proceduro udzielenie zamówienia publicznego; pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej; archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyk związanych z działalnością Sekcji Zamówień Publicznych.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-06-04 - Lublin (lubelskie)

SPECJALISTA W SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 3 658 PLN

Opiniowanie wniosków poszczególnych wydziałów/sekcji o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji przetargowej.Przygotowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych.Prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyk związanych z działalnością Sekcji Zamówień Publicznych.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-06-04 - Lublin (lubelskie)

SPECJALISTA DS. INSTALACJI SANITARNYCH - od 3 508 PLN

1. przygotowanie dokumentów i danych niezbędnych do przeprowadzenia procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowo kosztowej oraz robót budowlanych;2. sprawdzanie dokumentacji projektowo kosztowej jej zgodności z umową i kompletności3. przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót4. wykonywanie czynności służących realizacji inwestycji budowlanych
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-05-28 - Lublin (lubelskie)

SPECJALISTA DS. DOKUMENTACJI (INŻYNIER ELEKTRYK) - od 3 508 PLN

1. Przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do przeprowadzania procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.2. Sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jej zgodności z umową i kompletności.3. Przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-05-28 - Lublin (lubelskie)

SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA - od 3 508 PLN

1. Przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do przeprowadzenia procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych.2. Sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jej zgodności z umową i kompletności.3. przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót4. Wykonywanie czynności służących realizacji inwestycji budowlanych.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-05-28 - Lublin (lubelskie)

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BRANŻA SANITARNA) - od 4 283 PLN

1.Sterowanie realizacją robót2.Nadzorowanie budowy z nadzorem technicznym wykonawcy3.Sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne4.Przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, rozliczanie materiałów
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-05-21 - Lublin (lubelskie)

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BRANŻA SANITARNA) - od 3 883 PLN

1.Sterowanie realizacją robót2.Nadzorowanie budowy z nadzorem technicznym wykonawcy3.Sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne4.Przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, rozliczanie materiałów
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-03-16 - Lublin (lubelskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. PERSONALNYCH - od 2 858 PLN

1. Prowadzenie spraw personalnych żołnierzy zawodowych oraz pracowników2. Opracowywanie planu urlopów żołnierzy zawodowych oraz pracowników3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy żołnierzy zawodowych oraz pracowników4. Prowadzenie na bieżąco sieciowego systemu ewidencji wojskowej (sew-on-line)
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-03-04 - Lublin (lubelskie)

SPECJALISTA DS. DOKUMENTACJI - od 3 108 PLN

1. Przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do przeprowadzania procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.2. Sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jej zgodności z umową i kompletności.3. Przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-01-24 - Lublin (lubelskie)

SPECJALISTA W SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 3 258 PLN

Opiniowanie wniosków poszczególnych wydziałów/sekcji o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji przetargowej.Przygotowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2020-01-17 - Lublin (lubelskie)

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - od 4 217 PLN

1. sterowanie realizacją robót;2. nadzorowanie budowy z nadzorem technicznym wykonawcy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, rozliczanie materiałów.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2019-11-25 - Lublin (lubelskie)

SPECJALISTA DS. INSTALACJI SANITARNYCH - od 3 208 PLN

1. przygotowanie dokumentów i danych niezbędnych do przeprowadzenia procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowo kosztowej oraz robót budowlanych;2. opracownaie programów inwestycji;3. sprawdzanie dokumentacji projektowo kosztowej jej zgodności z umową i kompletności4. wykonywanie czynności służących realizacji inwestycji budowlanych
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2019-10-04 - Lublin (lubelskie)

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - od 4 217 PLN

1. sterowanie realizacją robót;2. nadzorowanie budowy z nadzorem technicznym wykonawcy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, rozliczanie materiałów.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2019-10-04 - Lublin (lubelskie)

SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA - od 3 108 PLN

1. Przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do przeprowadzenia procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych.2. Opracowywanie programów inwestycji.3. Sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jej zgodności z umową i kompletności.4. Wykonywanie czynności służących realizacji inwestycji budowlanych.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2019-10-04 - Lublin (lubelskie)

SAMODZIELNY REFERENT - od 2 858 PLN

1. Prowadzenie dokumentacji: rejestru postępowań, archiwizowanie dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego2. Prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyk udzielonych zamówień publicznych3. Sprawowanie funkcji sekretarza komisji
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2019-10-04 - Lublin (lubelskie)

SPECJALISTA W SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 3 258 PLN

Opiniowanie wniosków poszczególnych wydziałów/sekcji o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji przetargowej.Przygotowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2019-10-04 - Lublin (lubelskie)

STARSZY REFERENT - od 2 805 PLN

1. Opracowywanie: planów zamówień publicznych, finansowo-rzeczowych, dokumentacji sprawozdawczo-planistycznej, wniosków i opisów przedmiotów zamówienia;2. Prowadzenie rejestru zawartych umów i zleceń, otrzymanych faktur.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2019-09-27 - Lublin (lubelskie)

KIEROWCA - od 2 948 PLN

- Prowadzenie i obsługa samochodu ciężarowego o dopuszczalnym cieżarze całkowitym powyżej 3,5 tony, podnośnika hydraulicznego na podwoziu samochodowym, żurawia samochodowego.- Wykonywanie zadań przewozowych zgodnie z rozkazem wyjazdu (kartą drogową)
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2019-09-03 - Lublin (lubelskie)

STARSZY REFERENT - od 2 775 PLN

1.Prowadzenie rejestru: faktur, kar umownych i not korygujących2.Sporządzanie okresowych analiz dot. realizacji przydzielonego planu na poszczególnych dysponentów wewnętrznych3.Kompletowanie w teczki i archiwizowanie dokumentów działań planowania i realizacji budżetu
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2019-08-14 - Lublin (lubelskie)

SAMODZIELNY REFERENT W STUN - od 2 795 PLN

1.Redagowanie pism i prowadzenie korespondencji2.Obliczanie kosztów z zakresu utrzymania kompleksów wojskowych3.Prowadzenie ewidencji zawieranych umów, kaucji4.Opracowywanie prezentacji w programie POWER POINT z zakresu działalności Wydziału Eksploatacji Mieszk.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2019-08-01 - Lublin (lubelskie)

SAMODZIELNY REFERENT W SZP - od 2 858 PLN

Prowadzenie dokumentacji: rejestru postępowań, protokołów z postępowań; archiwizowanie dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; sprawowanie funkcji sekretarza Komisji; prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyki udzielonych zamówień publicznych;
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN - 2019-08-01 - Lublin (lubelskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl