Praca MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 79 ofert pracy MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI.

następna strona
INSPEKTOR DS. PŁAC - 2 700 - 2 800 PLN

- Szczegóły oferty na stronie BIP: http://bip.katowice.eu/jednostki/mosir/dokument.aspx?id=1372- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - ul. Z. Nałkowskiej 10A Katowice ogłasza nabór kandydata (ów) na stanowisko: Inspektor ds. płac.- Główne obowiązki: Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac; Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie Płatnik; Sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS; Archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; Obsługa potrąceń dobrowolnych i komorniczych; Rozliczanie umów cywilnoprawnych; Przygotowywanie analiz i zestawień finansowych dotyczących Funduszu Pracy.- Informacja o warunkach zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy; miejsce pracy siedziba MOSiR; praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca kontaktów telefonicznych i bezpośrednich, w szczególności z innymi komórkami organizacyjnymi i innymi obiektami MOSiR; praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.- Wynagrodzenie: 2700 do 2800 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę. Pierwsza umowa na czas określony na 6 miesięcy. Docelowo praca na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 7:30-15:30. Wymagania niezbędne: Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; Osoba nie karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; Wykształcenie min. średnie i min. 4 letni staż na podobnym stanowisku lub wykształcenie wyższe i min. 2 letni staż na podobnym stanowisku; Znajomość przepisów: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych; Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych; Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawy o pracownikach samorządowych; Ustawy o finansach publicznych; K.P.A.; Ustawy o ochronie informacji niejawnych; Ustawy o dostępie do informacji publicznych; Biegła znajomość komputera (środowisko MS Office, szczególnie Excel). Wymagania dodatkowe: Znajomość programu Symfonia Kadry i Płace oraz FK; Znajomość programu Płatnik;Samodzielność i zaangażowanie; Gotowość do pracy pod presją czasu; Umiejętność pracy zespołowej; Komunikatywność; Dobra organizacja pracy własnej; Rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-03-27 - Katowice (śląskie)

KONSERWATOR - 2 400 - 2 800 PLN

Kontrolowanie stanu technicznego i funkcjonowania urządzeń technicznych, prowadzenie bieżących napraw, remontów i usuwanie awarii, nadzór nad urządzeniami uzdatniającymi wodę i procesem technologicznym uzdatniania wody, kontrolowanie i utrzymanie parametrów termicznych, chemicznych i biologicznych wody, czyszczenie dna basenu i niecek, utrzymywanie należytego stanu i dbałość o tereny przyległe do obiektu (boiska, parkingi, tereny zielone).
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-03-14 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

KONSERWATOR - od 2 110 PLN

- Prace konserwatorskie, naprawcze na terenie całego obiektu. Nadzór nad budynkiem, sprzętem, urządzeniami gospodarczymi, odpowiedzialność za ich zabezpieczenie, przechowywanie i sprawność, usuwanie bieżących uszkodzeń i awarii w tym zakresie. Praca na terenie Katowic: Ośrodek Sportowy Podlesianka, ul. Sołtysia 25.- Wynagrodzenie: 2110 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę na czas określony na 1 rok, z możliwością podpisania kolejnej umowy. Docelowo praca na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 6:00-14:00, 14:00-22:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, ale niekoniecznie -> pracodawca zapewnia przyuczenie. Mile widziane umiejętności złotej rączki. Kontakt wstępnie telefoniczny (8:00-15:00) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Zofii Nałkowskiej 10 A, 40-425 Katowice,) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-02-27 - Katowice (śląskie)

KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ - od 2 400 PLN

Wykonywanie prac remontowo-konserwacyjncyh, dokonywanie kontroli urządzeń technicznych, obsługa maszyn do konserwacji boisk, wykonywanie bieżących prac naprawczych. Praca wg grafiku w przedziale czasowym 6-22.Miejsce pracy: Obiekty administrowane przez MOSiR.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2018-02-14 - Łódź (łódzkie)

ANIMATOR SPORTU - od 1 250 PLN

Wydawanie sprzętu sportowego, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w obiekcie.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2018-02-05 - Szczucin (małopolskie)

PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO-KONSERWATOR OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - od 2 100 PLN

wykonywanie prac budowlanych, wykończeniowych, dekarsko-blacharskich, konserwacja i pielęgnacja terenów zielonych, przygotowanie obiektów do imprez sportowo-rekreacyjnych, pomoc techniczna przy ich realizacjiwymiar czasu pracy: średniotygodniowo 40 godz. w równoważnym systemie czasu pracy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2018-01-29 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

RECEPCJONISTA / RECEPCJONISTKA - od 2 310 PLN

- Przyjmowanie rezerwacji, zakwaterowywanie i wykwaterowywanie gości kempingu. Prowadzenie obsługi recepcji w języku polskim i obcym. Prowadzenie obsługi elektronicznych systemów rezerwacyjnych. Nawiązywanie i utrzymywanie wzorowych relacji z gośćmi Kempingu. Udzielanie informacji turystycznej gościom Kempingu. Rozliczanie finansowe pobytu gości Kempingu. Obsługiwanie urządzeń biurowych będących na wyposażeniu recepcji.- Miejsce wykonywania pracy: Kemping 215, ul. Trzech Stawów 23.- Wynagrodzenie: 2310 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę na czas określony (sezon) na 9 miesięcy. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 14:00-22:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku / harmonogramu. Wymagane wykształcenie min. średnie. Doświadczenie NIE jest wymagane. Wymagana dobra (komunikatywna) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Mile widziana znajomość innych języków obcych. Kontakt wstępnie telefoniczny (8:00-15:00) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Zofii Nałkowskiej 10 A, 40-425 Katowice).
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-01-18 - Katowice (śląskie)

KONSERWATOR - od 2 110 PLN

- Prace konserwatorskie, naprawcze na terenie całego obiektu. Nadzór nad budynkiem, sprzętem, urządzeniami gospodarczymi, odpowiedzialność za ich zabezpieczenie, przechowywanie i sprawność, usuwanie bieżących uszkodzeń i awarii w tym zakresie. Praca na terenie Katowic: Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16; ORW Bugla, ul. Żeliwna 26D.- Wynagrodzenie: 2110 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę na czas określony na 1 rok, z możliwością podpisania kolejnej umowy. Docelowo praca na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 6:00-14:00, 14:00-22:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, ale niekoniecznie -> pracodawca zapewnia przyuczenie. Mile widziane umiejętności złotej rączki. Kontakt wstępnie telefoniczny (8:00-15:00) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Zofii Nałkowskiej 10 A, 40-425 Katowice,) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-01-04 - Katowice (śląskie)

RECEPCJONISTA / RECEPCJONISTKA - od 2 310 PLN

- Przyjmowanie rezerwacji, zakwaterowywanie i wykwaterowywanie gości kempingu. Prowadzenie obsługi recepcji w języku polskim i obcym. Prowadzenie obsługi elektronicznych systemów rezerwacyjnych. Nawiązywanie i utrzymywanie wzorowych relacji z gośćmi Kempingu. Udzielanie informacji turystycznej gościom Kempingu. Rozliczanie finansowe pobytu gości Kempingu. Obsługiwanie urządzeń biurowych będących na wyposażeniu recepcji.- Miejsce wykonywania pracy: Kemping 215, ul. Trzech Stawów 23.- Wynagrodzenie: 2310 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę na czas określony (sezon) na 5 miesięcy. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w systemie równoważnym: 8:00-22:00 + soboty, niedziele. Wymagane wykształcenie min. średnie. Doświadczenie NIE jest wymagane. Wymagana dobra (komunikatywna) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Mile widziana znajomość innych języków obcych. Kontakt wstępnie telefoniczny (8:00-15:00) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (al. Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-160 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2017-11-14 - Katowice (śląskie)

KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ - od 2 200 PLN

Utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym, bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń na obiekcie, wykonywanie drobnych prac naprawczych, zabezpieczenie techniczne imprez sportowych oraz konferencji odbywających się na obiekcie, prace związane z uruchomieniem kąpieliska i plaży. Praca na umowę o pracę w godz. 7-15, 19-7 w Kołobrzegu.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-10-31 - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - SPRZĄTACZKA - od 2 100 PLN

- Prace porządkowe na terenie obiektu sportowego. Praca w Katowicach.- Wynagrodzenie: 2100 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony (1 rok). Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 6:00-14:00, 14:00-22:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wykształcenie BEZ znaczenia. Doświadczenie NIE jest wymagane. Kontakt wstępnie telefoniczny (7:30-15:30) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (al. Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-160 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2017-10-20 - Katowice (śląskie)

KONSERWATOR - od 2 110 PLN

- Prace konserwatorskie, naprawcze na terenie całego obiektu. Nadzór nad budynkiem, sprzętem, urządzeniami gospodarczymi, odpowiedzialność za ich zabezpieczenie, przechowywanie i sprawność, usuwanie bieżących uszkodzeń i awarii w tym zakresie. Praca na terenie Katowic: Ośrodek Tenisowy ul. Szopienicka 70; Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16; Ośrodek Sportowy ul. Gliwicka 214; Ośrodek Sportowy Kolejaż ul. Alferda 1.- Wynagrodzenie: 2110 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę na czas określony na 1 rok, z możliwością podpisania kolejnej umowy. Docelowo praca na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 6:00-14:00, 14:00-22:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, ale niekoniecznie -> pracodawca zapewnia przyuczenie. Mile widziane umiejętności złotej rączki. Kontakt wstępnie telefoniczny (7:30-15:30) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (al. Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-160 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2017-10-10 - Katowice (śląskie)

OSOBA SPRZĄTAJĄCA - od 2 000 PLN

Utrzymanie czystości pomieszczeń hali Milenium oraz basenu. Praca na umowę o pracę w godz. 6-14, 7-15, 14-22 w Kołobrzegu, również w weekendy.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-09-14 - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)

RZEMIEŚLNIK - ELEKTRYK - 2 000 - 2 500 PLN

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń w zakresie elektrycznym, remonty i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, umiejętność czytania schematów elektrycznych, znajomość obsługi aparatury uzdatniania wody zasilanej energią elektryczną.Wymagane wykształcenie minimum zawodowe, uprawnienia SEP "E" do 15 kV.Praca w przedziale czasowym 6-22. Miejsce pracy: obiekty administrowane przez MOSiR.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-08-21 - Łódź (łódzkie)

KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ - 2 000 - 2 700 PLN

Obsługa techniczna stacji uzdatniania wody, wykonywanie prac remontowo- konserwacyjnych, dokonywanie kontroli urządzeń technicznych, dozowanie chemii basenowej. Wymagane wykształcenie minimum zawodowe - preferowane średnie - techniczne/ elektryczne, min. 2 lata stażu, uprawnienia SEP "E" do 15 kV.Mile widziane szkolenie z eksploatacji basenów.Miejsce pracy: Obiekty administrowane przez MOSiR.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-08-18 - Łódź (łódzkie)

PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO-OBSŁUGA OBIEKTU (TORU WROTKARSKO-ŁYŻWIARSKIEGO) - od 2 300 PLN

obsługa techniczna toru, utrzymanie w sprawności urządzeń, obsługa pojazdu do konserwacji obiektu,równoważny system czasu pracyokres zatrudnienia wrzesień-kwiecień 2018 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-08-02 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA BILETÓW - 2 000 - 2 400 PLN

Wykonywanie fiskalnych raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych, prawidłowe fakturowanie i rozliczanie utargów, przygotowywanie sprawozdań, zamówień sprzedaży, biegła obsługa kasy fiskalnej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-07-21 - Łódź (łódzkie)

KONSERWATOR/PRACOWNIK OBSŁUGI OBIEKTU - od 2 300 PLN

drobne naprawy, konserwacja urządzeń i sprzętu, utrzymanie czystości,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-07-18 - Tychy (śląskie)

KONSERWATOR - od 2 000 PLN

- Prace konserwatorskie, naprawcze na terenie całego obiektu. Nadzór nad budynkiem, sprzętem, urządzeniami gospodarczymi, odpowiedzialność za ich zabezpieczenie, przechowywanie i sprawność, odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie urządzeń wodno - kanalizacyjnych i grzewczych, usuwanie bieżących uszkodzeń i awarii w tym zakresie. Praca na terenie Katowic (Obiekty MOSIR).- Wynagrodzenie: 2000 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę na czas określony na 1 rok, z możliwością podpisania kolejnej umowy. Docelowo praca na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 6:00-14:00, 14:00-22:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, ale niekoniecznie -> pracodawca zapewnia przyuczenie. Mile widziane umiejętności złotej rączki. Kontakt wstępnie telefoniczny (7:30-15:30) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (al. Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-160 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2017-07-14 - Katowice (śląskie)

SPRZEDAWCA BILETÓW - od 2 000 PLN

- Sprzedaż biletów na kąpielisku Bugla.- Wynagrodzenie: 2000 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony od 17.07.2017 do 31.08.2017. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca na terenie Katowic.- Praca: 10:00-18:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. średnie. Doświadczenie NIE jest wymagane -> istnieje możliwość przyuczenia. Kontakt wstępnie telefoniczny (7:30-15:30) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (al. Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-160 Katowice) lub pocztowy (al. Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-160 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2017-07-07 - Katowice (śląskie)

POKOJOWA - od 2 000 PLN

Sprzątanie pokoi hotelowych. Praca na umowę o pracę w godz. 8-16 w Kołobrzegu.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-06-27 - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)

RATOWNIK WODNY - od 2 500 PLN

sprawowanie opieki nad osobami korzystajacymi z plywalni
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-06-20 - Bielsk Podlaski (podlaskie)

RATOWNIK WODNY - 2 100 - 2 300 PLN

- Czuwanie nad bezpieczeństwem osób korzystających z basenów. Udzielanie pierwszej pomocy. Dbanie o czystość i porządek na terenie obiektu. Praca na obiektach MOSIR-u (Baseny) na terenie Katowic.- Wynagrodzenie: 2100 do 2300 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony do 30.09.2017 - istnieje możliwość pracy w krótszym / innym terminie, ale w ramach: czerwiec do wrzesień 2017 r.- Praca w godzinach: 9:00-19:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Wymagane doświadczenie zawodowe lub praktyki na stanowisku ratownika wodnego (ustalone według uprawnień ratownika wodnego). Wymagany Kurs RATOWNIKA WODNEGO. Wymagany ukończony KURS KPP (Kwalifikowana pierwsza Pomoc). Kontakt wstępnie telefoniczny (7:30-15:30) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (al. Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-160 Katowice) lub pocztowy (al. Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-160 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2017-05-29 - Katowice (śląskie)

KONSERWATOR - ELEKTRYK - od 2 700 PLN

konserwacja, naprawy, remonty obiektów i wyposażenia, dozór, utrzymanie w stałej sprawności i usuwanie awarii instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, centralnego ogrzewania oraz urządzeń sanitarnych i elektrycznych
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2017-05-26 - Zielona Góra (lubuskie)

ELEKTRYK - od 3 200 PLN

naprawy, prace montażowe, demontażowe, instalacje eksploatacyjne, konserwacyjne, remontowe, pomiarowe, przeglądowe w zakresie branży elektrycznej
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2017-05-26 - Zielona Góra (lubuskie)

RATOWNIK WODNY - od 2 460 PLN

pełnienie dyżuru na plażach strzeżonych nad Jeziorem Olecko Wielkie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-05-24 - Olecko (warmińsko-mazurskie)

RATOWNIK WODNY - od 2 460 PLN

pełnienie dyżuru na plażach strzeżonych nad Jeziorem Olecko Wielkie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-05-24 - Olecko (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA BILETÓW - od 2 000 PLN

- Sprzedaż biletów na kąpielisku.- Wynagrodzenie: 2000 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony od 14.06.2017 do 31.08.2017. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca na terenie Katowic.- Praca: 10:00-18:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. średnie. Doświadczenie NIE jest wymagane -> istnieje możliwość przyuczenia. Kontakt wstępnie telefoniczny (7:30-15:30) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (al. Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-160 Katowice) lub pocztowy (al. Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-160 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2017-05-22 - Katowice (śląskie)

Z-CA DYREKTORA DS. OBIEKTÓW SPORTOWYCH I MARKETINGU - od 2 000 PLN

1) nadzoruje i koordynuje zadania w Dziale Obiektów Sportowych,2) nadzoruje i koordynuje zadania w Dziale Marketingu,3) przygotowuje niezbędne materiały planistyczne w sprawach merytorycznych oraz dla potrzeb planowania budżetowego,4) przygotowuje projekty: zarządzeń Dyrektora, zarządzeń Prezydenta Miasta, uchwał Rady Miasta Kołobrzeg w zakresie należącym do właściwości działu,5) przygotowuje oraz nadzoruje umowy w zakresie pasa technicznego plaży, a w szczególności prawidłowość zawierania tych umów i ich realizację, przygotowanie i przedstawienie własnej koncepcji zarządzania Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z wykorzystaniem potencjału i majątku Instytucji,6) przygotowanie i przedstawienie własnej koncepcji wykorzystania potencjału firmy, modelowania oferty sprzedażowej, budowanie marki zakładu spójnej z polityką marketingową Kołobrzegu, jako miasta promotora sportu i rekreacji,7) nadzoruje zadania wykonywane w związku z administrowaniem i zarządzaniem obiektów należących do MOSiR-u,8) kreuje politykę sprzedażową MOSiR oraz nadzoruje jej realizację,9) koordynuje współpracę z lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi, koordynuje działania związane z pozyskiwaniem sponsorów do współpracy przy wydarzeniach sportowych, 10) współpracuje z Prezydentem Miasta oraz jego reprezentantami w dziedzinie polityki promocyjnej Kołobrzegu, oraz dba o realizowanie ogólnie obranej strategii w posunięciach MOSiR,11) wnioskuje w sprawie zatrudnienia i zwolnienia oraz w sprawach dyscyplinarnych w stosunku do podległych pracowników,12) przygotowuje, nadzoruje i koordynuje wykonywanie czynności z zakresu merytorycznego przygotowania materiałów w sprawie udzielania zamówień publicznych, konkursów ofert, a w szczególności opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa z oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych, oraz uczestniczy w komisjach przetargowych,13) współpracuje z pozostałymi komórkami MOSiR.Praca na umowę o pracę w godz. 7-15 w Kołobrzegu. Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do 30.05.2017 r. na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dział Kadr i Płac Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38 z dopiskiem: - dotyczy konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze - Z-ca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych i Marketingu w Kołobrzegu.OFERTA KONKURSOWA.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-05-15 - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)

RATOWNIK WODNY - od 2 500 PLN

Sprawowanie opieki nad osobami korzystającymi z pływalni
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-05-15 - Bielsk Podlaski (podlaskie)

Z-CA DYREKTORA DS. OBIEKTÓW SPORTOWYCH I MARKETINGU - od 2 000 PLN

1) nadzoruje i koordynuje zadania w Dziale Obiektów Sportowych,2) nadzoruje i koordynuje zadania w Dziale Marketingu,3) przygotowuje niezbędne materiały planistyczne w sprawach merytorycznych oraz dla potrzeb planowania budżetowego,4) przygotowuje projekty: zarządzeń Dyrektora, zarządzeń Prezydenta Miasta, uchwał Rady Miasta Kołobrzeg w zakresie należącym do właściwości działu,5) przygotowuje oraz nadzoruje umowy w zakresie pasa technicznego plaży, a w szczególności prawidłowość zawierania tych umów i ich realizację, przygotowanie i przedstawienie własnej koncepcji zarządzania Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z wykorzystaniem potencjału i majątku Instytucji,6) przygotowanie i przedstawienie własnej koncepcji wykorzystania potencjału firmy, modelowania oferty sprzedażowej, budowanie marki zakładu spójnej z polityką marketingową Kołobrzegu, jako miasta promotora sportu i rekreacji,7) nadzoruje zadania wykonywane w związku z administrowaniem i zarządzaniem obiektów należących do MOSiR-u,8) kreuje politykę sprzedażową MOSiR oraz nadzoruje jej realizację,9) koordynuje współpracę z lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi, koordynuje działania związane z pozyskiwaniem sponsorów do współpracy przy wydarzeniach sportowych, 10) współpracuje z Prezydentem Miasta oraz jego reprezentantami w dziedzinie polityki promocyjnej Kołobrzegu, oraz dba o realizowanie ogólnie obranej strategii w posunięciach MOSiR,11) wnioskuje w sprawie zatrudnienia i zwolnienia oraz w sprawach dyscyplinarnych w stosunku do podległych pracowników,12) przygotowuje, nadzoruje i koordynuje wykonywanie czynności z zakresu merytorycznego przygotowania materiałów w sprawie udzielania zamówień publicznych, konkursów ofert, a w szczególności opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa z oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych, oraz uczestniczy w komisjach przetargowych,13) współpracuje z pozostałymi komórkami MOSiR.Praca na umowę o pracę w godz. 7-15 w Kołobrzegu. Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do 30.05.2017 r. na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dział Kadr i Płac Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38 z dopiskiem: - dotyczy konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze - Z-ca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych i Marketingu w Kołobrzegu.OFERTA KONKURSOWA.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-05-15 - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj