Praca MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 92 ofert pracy MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI.

następna strona
PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO-OBSŁUGA OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH - od 2 200 PLN

Obsługa techniczna obiektów rekreacyjno - sportowych (konserwacja pielęgnacja i opieka nad obiektami, utrzymanie porządku, konserwacja terenów zielonych, współpraca z użytkownikami w zakresie ich właściwego wykorzystania)Wymiar czasu pracy: średnio tygodniowo 40 godz. w równoważnym systemie czasu pracy, praca także w soboty i niedzieleMiejsce pracy: obiekty rekreacyjno-sportowe: skaytpark ul. Mickiewicza, wielofunkcyjne boiska sportowe, ul. Mazurska, boisko piłkarskie ul. MazurskaZatrudnienie: 08/09 2018W okresie letnim ze względu na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych możliwa praca w nocy.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2018-07-18 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

KONSERWATOR - od 2 250 PLN

- Prace konserwatorskie, naprawcze na terenie całego obiektu. Nadzór nad budynkiem, sprzętem, urządzeniami gospodarczymi, odpowiedzialność za ich zabezpieczenie, przechowywanie i sprawność, usuwanie bieżących uszkodzeń i awarii w tym zakresie. Praca na terenie Katowic: Ośrodek Tenisowy, ul. Szopienicka 70.- Wynagrodzenie: 2250 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę na czas określony na 1 rok, z możliwością podpisania kolejnej umowy. Docelowo praca na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 6:00-14:00, 14:00-22:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, ale niekoniecznie -> pracodawca zapewnia przyuczenie. Mile widziane umiejętności złotej rączki. Kontakt wstępnie telefoniczny (8:00-15:00) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Zofii Nałkowskiej 10 A, 40-425 Katowice,) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-07-04 - Katowice (śląskie)

SPRZEDAWCA BILETÓW - od 2 260 PLN

- Sprzedaż biletów na kąpielisku.- Wynagrodzenie: 2260 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony od 25.07.2018 do 31.08.2018. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca na terenie Katowic.- Praca: 10:00-18:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. średnie. Doświadczenie NIE jest wymagane -> istnieje możliwość przyuczenia. Kontakt wstępnie telefoniczny (08:00-15:00) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Nałkowskiej 10A, 40-425 Katowice) lub pocztowy (ul. Nałkowskiej 10A, 40-425 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-07-03 - Katowice (śląskie)

RATOWNIK WODNY - 2 260 - 2 500 PLN

- Czuwanie nad bezpieczeństwem osób korzystających z basenów. Udzielanie pierwszej pomocy. Dbanie o czystość i porządek na terenie obiektu. Praca na obiektach MOSIR-u (baseny) na terenie Katowic.- Wynagrodzenie: 2260 do 2500 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony do 15.09.2018 - istnieje możliwość pracy w krótszym / innym terminie, ale w ramach: czerwiec do wrzesień 2018 r.- Praca w godzinach: 9:00-19:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Wymagane doświadczenie zawodowe lub praktyki na stanowisku ratownika wodnego (ustalone według uprawnień ratownika wodnego). Wymagany Kurs RATOWNIKA WODNEGO. Wymagany ukończony KURS KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc). Kontakt wstępnie telefoniczny (08:00-15:00) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Nałkowskiej 10A, 40-425 Katowice) lub pocztowy (ul. Nałkowskiej 10A, 40-425 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-06-26 - Katowice (śląskie)

ANIMATOR NA PLAŻY - od 14 PLN

Organizacja tańców i zabaw animacyjnych dla dzieci i dorosłych, organizacja gier i zabawgrupowych, zajęć sportowych, turniejów sportowych, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników gier i zabaw, wypożyczanie sprzętu, dbałość o powierzony sprzęt. Praca w Kołobrzegu na umowę zlecenie w godz. 10-18 od 01.07 do 31.08.2018 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2018-06-13 - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)

RATOWNIK WODNY - 2 260 - 2 500 PLN

- Czuwanie nad bezpieczeństwem osób korzystających z basenów. Udzielanie pierwszej pomocy. Dbanie o czystość i porządek na terenie obiektu. Praca na obiektach MOSIR-u (baseny) na terenie Katowic.- Wynagrodzenie: 2260 do 2500 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony do 30.09.2018 - istnieje możliwość pracy w krótszym / innym terminie, ale w ramach: czerwiec do wrzesień 2018 r.- Praca w godzinach: 9:00-19:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Wymagane doświadczenie zawodowe lub praktyki na stanowisku ratownika wodnego (ustalone według uprawnień ratownika wodnego). Wymagany Kurs RATOWNIKA WODNEGO. Wymagany ukończony KURS KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc). Kontakt wstępnie telefoniczny (08:00-15:00) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Nałkowskiej 10A, 40-425 Katowice) lub pocztowy (ul. Nałkowskiej 10A, 40-425 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-05-18 - Katowice (śląskie)

SPRZEDAWCA BILETÓW - od 2 260 PLN

- Sprzedaż biletów na kąpielisku.- Wynagrodzenie: 2260 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony od 14.06.2018 do 31.08.2018. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca na terenie Katowic.- Praca: 10:00-18:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. średnie. Doświadczenie NIE jest wymagane -> istnieje możliwość przyuczenia. Kontakt wstępnie telefoniczny (08:00-15:00) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Nałkowskiej 10A, 40-425 Katowice) lub pocztowy (ul. Nałkowskiej 10A, 40-425 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-05-18 - Katowice (śląskie)

PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO-KONSERWATOR OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - od 2 150 PLN

wykonywanie prac budowlanych, wykończeniowych, dekarsko-blacharskich, konserwacja i pielęgnacja terenów zielonych, przygotowanie obiektów do imprez sportowo-rekreacyjnych, pomoc techniczna przy ich realizacjiwymiar czasu pracy: średnio tygodniowo 40 godz. w równoważnym systemie czasu pracy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2018-05-07 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

KONSERWATOR (WODNE OKKO) - 2 600 - 2 800 PLN

Nadzorowanie pracy urządzeń i instalacji zgodnie z instrukcją technologiczną, utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym urządzeń orazinstalacji wraz ze sprzętem i armaturą, wykonywanie na bieżąco prac konserwacyjnych, remontowych, zapobiegającym awariom,nadzór nad procesem technologicznym i urządzeniami uzdatniającymi wodę, przygotowanie obiektu do różnych wydarzeń sportowych oraz kulturalno-rozrywkowych (montowanie słupków oraz pozostałego sprzętu sportowego, a także rozkładanie krzeseł, ścianek ekspozycyjnych, wystawowych i innych urządzeń, mechaniczne czyszczenie dna basenu i niecek, utrzymywanie należytego stanu i dbałość o tereny przyległe do obiektu (boiska, parkingi, tereny zielone),dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia,wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Obiektu, możliwe prace na wysokości powyżej 3 m.
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-04-27 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

INFORMATYK - 2 600 - 3 000 PLN

Techniczne wsparcie użytkowników wewnętrznych w codziennej pracy. Rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprzętem lub oprogramowaniem. Bieżąca obsługa i wsparcie użytkowników. Wsparcie i konfiguracja urządzeń sieciowych. Instalacja, konfiguracja, przeniesienia oraz administracja sprzętu PC. Obsługa administracyjna stron internetowych mosirkk.pl, BIP, e-PUAP. Współpraca z firmami zewnętrznymi. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora MOSiR lub Zastępcę Dyrektora MOSiR.
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-04-24 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

KSIĘGOWA - 2 400 - 2 800 PLN

Zakres zadań: terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych, przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych, przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników, przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych we współpracy z głównym księgowym, sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego, prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi, wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora MOSiR lub Głównego Księgowego.
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-04-24 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

KIEROWNIK PÓŁKOLONII LETNICH - od 2 250 PLN

kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Praca w Kołobrzegu na umowę zlecenie w godz. 7-17 od 01.07.2018 do 07.08.2018
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2018-04-17 - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)

WYCHOWAWCA PÓŁKOLONII - od 1 800 PLN

Organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia. Praca w Kołobrzegu na umowę zlecenie w godz. 7-17 od 01.07.2018 do 07.08.2018
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2018-04-17 - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)

INSPEKTOR DS. PŁAC - 2 700 - 2 800 PLN

- Szczegóły oferty na stronie BIP: http://bip.katowice.eu/jednostki/mosir/dokument.aspx?id=1372- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - ul. Z. Nałkowskiej 10A Katowice ogłasza nabór kandydata (ów) na stanowisko: Inspektor ds. płac.- Główne obowiązki: Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac; Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie Płatnik; Sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS; Archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; Obsługa potrąceń dobrowolnych i komorniczych; Rozliczanie umów cywilnoprawnych; Przygotowywanie analiz i zestawień finansowych dotyczących Funduszu Pracy.- Informacja o warunkach zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy; miejsce pracy siedziba MOSiR; praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca kontaktów telefonicznych i bezpośrednich, w szczególności z innymi komórkami organizacyjnymi i innymi obiektami MOSiR; praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.- Wynagrodzenie: 2700 do 2800 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę. Pierwsza umowa na czas określony na 6 miesięcy. Docelowo praca na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 7:30-15:30. Wymagania niezbędne: Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; Osoba nie karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; Wykształcenie min. średnie i min. 4 letni staż na podobnym stanowisku lub wykształcenie wyższe i min. 2 letni staż na podobnym stanowisku; Znajomość przepisów: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych; Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych; Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawy o pracownikach samorządowych; Ustawy o finansach publicznych; K.P.A.; Ustawy o ochronie informacji niejawnych; Ustawy o dostępie do informacji publicznych; Biegła znajomość komputera (środowisko MS Office, szczególnie Excel). Wymagania dodatkowe: Znajomość programu Symfonia Kadry i Płace oraz FK; Znajomość programu Płatnik;Samodzielność i zaangażowanie; Gotowość do pracy pod presją czasu; Umiejętność pracy zespołowej; Komunikatywność; Dobra organizacja pracy własnej; Rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-03-27 - Katowice (śląskie)

KONSERWATOR - 2 400 - 2 800 PLN

Kontrolowanie stanu technicznego i funkcjonowania urządzeń technicznych, prowadzenie bieżących napraw, remontów i usuwanie awarii, nadzór nad urządzeniami uzdatniającymi wodę i procesem technologicznym uzdatniania wody, kontrolowanie i utrzymanie parametrów termicznych, chemicznych i biologicznych wody, czyszczenie dna basenu i niecek, utrzymywanie należytego stanu i dbałość o tereny przyległe do obiektu (boiska, parkingi, tereny zielone).
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-03-14 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

KONSERWATOR - od 2 110 PLN

- Prace konserwatorskie, naprawcze na terenie całego obiektu. Nadzór nad budynkiem, sprzętem, urządzeniami gospodarczymi, odpowiedzialność za ich zabezpieczenie, przechowywanie i sprawność, usuwanie bieżących uszkodzeń i awarii w tym zakresie. Praca na terenie Katowic: Ośrodek Sportowy Podlesianka, ul. Sołtysia 25.- Wynagrodzenie: 2110 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę na czas określony na 1 rok, z możliwością podpisania kolejnej umowy. Docelowo praca na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 6:00-14:00, 14:00-22:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, ale niekoniecznie -> pracodawca zapewnia przyuczenie. Mile widziane umiejętności złotej rączki. Kontakt wstępnie telefoniczny (8:00-15:00) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Zofii Nałkowskiej 10 A, 40-425 Katowice,) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-02-27 - Katowice (śląskie)

KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ - od 2 400 PLN

Wykonywanie prac remontowo-konserwacyjncyh, dokonywanie kontroli urządzeń technicznych, obsługa maszyn do konserwacji boisk, wykonywanie bieżących prac naprawczych. Praca wg grafiku w przedziale czasowym 6-22.Miejsce pracy: Obiekty administrowane przez MOSiR.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2018-02-14 - Łódź (łódzkie)

ANIMATOR SPORTU - od 1 250 PLN

Wydawanie sprzętu sportowego, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w obiekcie.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2018-02-05 - Szczucin (małopolskie)

PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO-KONSERWATOR OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - od 2 100 PLN

wykonywanie prac budowlanych, wykończeniowych, dekarsko-blacharskich, konserwacja i pielęgnacja terenów zielonych, przygotowanie obiektów do imprez sportowo-rekreacyjnych, pomoc techniczna przy ich realizacjiwymiar czasu pracy: średniotygodniowo 40 godz. w równoważnym systemie czasu pracy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2018-01-29 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

RECEPCJONISTA / RECEPCJONISTKA - od 2 310 PLN

- Przyjmowanie rezerwacji, zakwaterowywanie i wykwaterowywanie gości kempingu. Prowadzenie obsługi recepcji w języku polskim i obcym. Prowadzenie obsługi elektronicznych systemów rezerwacyjnych. Nawiązywanie i utrzymywanie wzorowych relacji z gośćmi Kempingu. Udzielanie informacji turystycznej gościom Kempingu. Rozliczanie finansowe pobytu gości Kempingu. Obsługiwanie urządzeń biurowych będących na wyposażeniu recepcji.- Miejsce wykonywania pracy: Kemping 215, ul. Trzech Stawów 23.- Wynagrodzenie: 2310 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę na czas określony (sezon) na 9 miesięcy. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 14:00-22:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku / harmonogramu. Wymagane wykształcenie min. średnie. Doświadczenie NIE jest wymagane. Wymagana dobra (komunikatywna) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Mile widziana znajomość innych języków obcych. Kontakt wstępnie telefoniczny (8:00-15:00) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Zofii Nałkowskiej 10 A, 40-425 Katowice).
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-01-18 - Katowice (śląskie)

KONSERWATOR - od 2 110 PLN

- Prace konserwatorskie, naprawcze na terenie całego obiektu. Nadzór nad budynkiem, sprzętem, urządzeniami gospodarczymi, odpowiedzialność za ich zabezpieczenie, przechowywanie i sprawność, usuwanie bieżących uszkodzeń i awarii w tym zakresie. Praca na terenie Katowic: Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16; ORW Bugla, ul. Żeliwna 26D.- Wynagrodzenie: 2110 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę na czas określony na 1 rok, z możliwością podpisania kolejnej umowy. Docelowo praca na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 6:00-14:00, 14:00-22:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, ale niekoniecznie -> pracodawca zapewnia przyuczenie. Mile widziane umiejętności złotej rączki. Kontakt wstępnie telefoniczny (8:00-15:00) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Zofii Nałkowskiej 10 A, 40-425 Katowice,) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2018-01-04 - Katowice (śląskie)

RECEPCJONISTA / RECEPCJONISTKA - od 2 310 PLN

- Przyjmowanie rezerwacji, zakwaterowywanie i wykwaterowywanie gości kempingu. Prowadzenie obsługi recepcji w języku polskim i obcym. Prowadzenie obsługi elektronicznych systemów rezerwacyjnych. Nawiązywanie i utrzymywanie wzorowych relacji z gośćmi Kempingu. Udzielanie informacji turystycznej gościom Kempingu. Rozliczanie finansowe pobytu gości Kempingu. Obsługiwanie urządzeń biurowych będących na wyposażeniu recepcji.- Miejsce wykonywania pracy: Kemping 215, ul. Trzech Stawów 23.- Wynagrodzenie: 2310 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę na czas określony (sezon) na 5 miesięcy. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w systemie równoważnym: 8:00-22:00 + soboty, niedziele. Wymagane wykształcenie min. średnie. Doświadczenie NIE jest wymagane. Wymagana dobra (komunikatywna) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Mile widziana znajomość innych języków obcych. Kontakt wstępnie telefoniczny (8:00-15:00) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (al. Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-160 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2017-11-14 - Katowice (śląskie)

KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ - od 2 200 PLN

Utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym, bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń na obiekcie, wykonywanie drobnych prac naprawczych, zabezpieczenie techniczne imprez sportowych oraz konferencji odbywających się na obiekcie, prace związane z uruchomieniem kąpieliska i plaży. Praca na umowę o pracę w godz. 7-15, 19-7 w Kołobrzegu.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-10-31 - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - SPRZĄTACZKA - od 2 100 PLN

- Prace porządkowe na terenie obiektu sportowego. Praca w Katowicach.- Wynagrodzenie: 2100 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony (1 rok). Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 6:00-14:00, 14:00-22:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wykształcenie BEZ znaczenia. Doświadczenie NIE jest wymagane. Kontakt wstępnie telefoniczny (7:30-15:30) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (al. Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-160 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2017-10-20 - Katowice (śląskie)

KONSERWATOR - od 2 110 PLN

- Prace konserwatorskie, naprawcze na terenie całego obiektu. Nadzór nad budynkiem, sprzętem, urządzeniami gospodarczymi, odpowiedzialność za ich zabezpieczenie, przechowywanie i sprawność, usuwanie bieżących uszkodzeń i awarii w tym zakresie. Praca na terenie Katowic: Ośrodek Tenisowy ul. Szopienicka 70; Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16; Ośrodek Sportowy ul. Gliwicka 214; Ośrodek Sportowy Kolejaż ul. Alferda 1.- Wynagrodzenie: 2110 zł/brutto + dodatek stażowy. Praca na umowę o pracę na czas określony na 1 rok, z możliwością podpisania kolejnej umowy. Docelowo praca na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 6:00-14:00, 14:00-22:00 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, ale niekoniecznie -> pracodawca zapewnia przyuczenie. Mile widziane umiejętności złotej rączki. Kontakt wstępnie telefoniczny (7:30-15:30) (Tel. 32-259-64-62) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (al. Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-160 Katowice) lub e-mail: kadry (at) mosir.katowice.pl
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 2017-10-10 - Katowice (śląskie)

OSOBA SPRZĄTAJĄCA - od 2 000 PLN

Utrzymanie czystości pomieszczeń hali Milenium oraz basenu. Praca na umowę o pracę w godz. 6-14, 7-15, 14-22 w Kołobrzegu, również w weekendy.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-09-14 - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)

RZEMIEŚLNIK - ELEKTRYK - 2 000 - 2 500 PLN

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń w zakresie elektrycznym, remonty i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, umiejętność czytania schematów elektrycznych, znajomość obsługi aparatury uzdatniania wody zasilanej energią elektryczną.Wymagane wykształcenie minimum zawodowe, uprawnienia SEP "E" do 15 kV.Praca w przedziale czasowym 6-22. Miejsce pracy: obiekty administrowane przez MOSiR.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-08-21 - Łódź (łódzkie)

KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ - 2 000 - 2 700 PLN

Obsługa techniczna stacji uzdatniania wody, wykonywanie prac remontowo- konserwacyjnych, dokonywanie kontroli urządzeń technicznych, dozowanie chemii basenowej. Wymagane wykształcenie minimum zawodowe - preferowane średnie - techniczne/ elektryczne, min. 2 lata stażu, uprawnienia SEP "E" do 15 kV.Mile widziane szkolenie z eksploatacji basenów.Miejsce pracy: Obiekty administrowane przez MOSiR.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-08-18 - Łódź (łódzkie)

PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO-OBSŁUGA OBIEKTU (TORU WROTKARSKO-ŁYŻWIARSKIEGO) - od 2 300 PLN

obsługa techniczna toru, utrzymanie w sprawności urządzeń, obsługa pojazdu do konserwacji obiektu,równoważny system czasu pracyokres zatrudnienia wrzesień-kwiecień 2018 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-08-02 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA BILETÓW - 2 000 - 2 400 PLN

Wykonywanie fiskalnych raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych, prawidłowe fakturowanie i rozliczanie utargów, przygotowywanie sprawozdań, zamówień sprzedaży, biegła obsługa kasy fiskalnej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-07-21 - Łódź (łódzkie)

KONSERWATOR/PRACOWNIK OBSŁUGI OBIEKTU - od 2 300 PLN

drobne naprawy, konserwacja urządzeń i sprzętu, utrzymanie czystości,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2017-07-18 - Tychy (śląskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj