Praca Schodnia - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Schodnia, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 36 ofert pracy Schodnia.

następna strona
EKSPEDIENT WYPOŻYCZALNI MASZYN I URZĄDZEŃ - od 2 100 PLN

Przedstawienie oferty klientowi,ustalenie warunków wypożyczenia rzeczy,sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypożyczenia,sprawdzenia stanutechnicznego wypożyczanego sprzętu, maszyn i urządzeń. Praca w godz.8 -16:00
B+B BRONEK sp. z o.o. - 2017-10-10 - Schodnia (opolskie)

SERWISANT -TECHNIK MCHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ - od 2 100 PLN

- organizowaniem i nadzorowaniem wykonywania zadań z zakresu konserwacjii napraw maszyn i urządzeń, - monitorowanie pracy obsługiwanych maszyn iurządzeń oraz dbanie o ich stan techniczny, - aktywna współpraca zpracownikami w celu utrzymania maszyn i urządzeń w pełnej sprawnościtechnicznej i zapewnienia optymalnych kosztów ich eksploatacji; -wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń; - określanie przyczyn uszkodzeńmaszyn i urządzeń; - usuwanie bieżących awarii maszyn i urządzeń; -prowadzenie dokumentacji serwisowej i maszynowej. Praca w godzinach: 08.00-16.00.
B+B BRONEK sp. z o.o. - 2017-10-10 - Schodnia (opolskie)

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ- SERWISANT - od 2 100 PLN

Wykonywanie napraw, przeglądów i konserwacji maszyn oraz urządzeńbudowlanych - zamawianie niezbędnych części do maszyn i urządzeń -utrzymanie w sprawności maszyn i urządzeńPraca w godzinach: 08.00-16.00.
B+B BRONEK sp. z o.o. - 2017-10-10 - Schodnia (opolskie)

TECHNIK MCHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ - od 2 000 PLN

- organizowaniem i nadzorowaniem wykonywania zadań z zakresu konserwacjii napraw maszyn i urządzeń, - monitorowanie pracy obsługiwanych maszyn iurządzeń oraz dbanie o ich stan techniczny, - aktywna współpraca zpracownikami w celu utrzymania maszyn i urządzeń w pełnej sprawnościtechnicznej i zapewnienia optymalnych kosztów ich eksploatacji; -wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń; - określanie przyczyn uszkodzeńmaszyn i urządzeń; - usuwanie bieżących awarii maszyn i urządzeń; -prowadzenie dokumentacji serwisowej i maszynowej. Praca w godzinach: 08.00-16.00.
B+B BRONEK sp. z o.o. - 2017-08-18 - Schodnia (opolskie)

PRACOWNIK PRODUKCYJNY - 2 000 - 3 200 PLN

Praca na linii produkcyjnej do wyciskania rurki aluminiowej. Obsługa pras hydraulicznych, nawijaków, kontrola jakości materiału, wykonywanie prób ciśnieniowych materiału. Obsługa paleciaków ręcznych. Wypełnianie dokumentacji produkcyjnej. Trzy zmiany 6-14/14-22/22-6
ARO TUBI COMPONENTS POLAND sp.zo.o. - 2017-08-04 - Schodnia (opolskie)

PRACOWNIK PRODUKCYJNY - od 2 000 PLN

Obsługa linii do wyciskania rurki aluminiowej, obsługa wózkawidłowego, pakowaczki, trzy zmiany 6-14/14-22/22-6
ARO TUBI COMPONENTS POLAND sp.zo.o. - 2017-07-03 - Schodnia (opolskie)

KIEROWNIK BUDOWY - od 4 000 PLN

kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanychrobót pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną i dokumentacjąprojektową; organizowanie oraz koordynowanie budowy zgodnie zzatwierdzonym harmonogramem robót; kontrolowanie podwykonawcówzgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową,harmonogramem i przepisami BHP; prowadzenie dokumentacji budowy,nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej koordynowanie prac podwykonawców wszystkich branż i specjalności.
AKSBUD SYSTEM Sp. z o.o. - 2017-06-19 - Schodnia (opolskie)

KIEROWNIK PRODUKCJI- TECHNOLOG LINII PRODUKCYJNEJ PREFABRYKTÓW - od 2 500 PLN

- Odpowiedzialność za wszystkie procesy produkcyjne prefabrykowanychelementów płyty betonowe z rdzeniem styropianowym - Współpraca przywdrażaniu nowych produktów i technologii - Kierowanie pracą zespołu iplanowanie ich pracy, do 10 pracowników; - Zamawianie i zapewnienie dostawsurowców na odpowiednim poziomie jakościowo-ilościowym; - Utrzymywaniezapasów surowców na poziomie niezbędnym do realizacji planu produkcyjnego;- Sporządzanie i koordynowanie planów produkcyjnych; - Zapewnienienajwyższego poziomu przestrzegania BHP; Praca w godzinach 7-15
AKSBUD SYSTEM Sp. z o.o. - 2017-06-14 - Schodnia (opolskie)

ELEKTROMECHANIK - od 2 000 PLN

Zapewnienie sprawności technicznej maszyn i urządzeń w zakładzieprodukcyjnym. Bieżące wsparcie działu produkcyjnego, prowadzenieregularnych przeglądów i prac konserwacyjnych
ARO TUBI COMPONENTS POLAND sp.zo.o. - 2017-05-24 - Schodnia (opolskie)

PRACOWNIK PRODUKCYJNY - od 2 000 PLN

obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, dbanie o powierzonemaszyny i urządzenia, bieżąca kontrola jakości, trzy zmiany 6-14/14-22/22-6
ARO TUBI COMPONENTS POLAND sp.zo.o. - 2017-05-24 - Schodnia (opolskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - PRACOWNIK PIELĘGNACJI ZIELENI - od 2 000 PLN

-przygotowywanie samochodu do jazdy - ładowanie i nadzór nadprawidłowym załadowaniem, - wykonywanie prostych prac konserwacyjnych,mycie i czyszczenie pojazdu; -utrzymywanie pojazdu w dobrym stanietechnicznym - pomoc w pracach z zakresu pielęgnacji zieleni. Praca w godzinach 8-16
P.U.H.P Wer Sp. z o.o. - 2017-05-11 - Schodnia (opolskie)

KIEROWCA MECHANIK - od 2 000 PLN

- kierowanie samochodem lub zespołem pojazdów; -wykonywanieczynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych; Praca w godzinach: 08.00-16.00.
B+B BRONEK sp. z o.o. - 2017-05-11 - Schodnia (opolskie)

WYTACZARZ - od 25 PLN

Obsługa maszyn do obróbki skrawaniem z systemem sterowania Heidenhaini/lub Sinumerik
Zugil S. A. Oddział MIK w Schodniej - 2017-04-27 - Schodnia (opolskie)

TECHNIK BUDOWNICTWA - od 2 000 PLN

- organizowanie pracy; - organizowanie potrzebnych materiałów; -kierowaniepracą brygady roboczej i robotami w obiekcie; - aktywny udział wwykonywaych pracach; Praca w godzinach: 08.00-16.00.
B+B BRONEK sp. z o.o. - 2017-02-24 - Schodnia (opolskie)

TECHNIK MCHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ - od 2 000 PLN

- organizowaniem i nadzorowaniem wykonywania zadań z zakresu konserwacjii napraw maszyn i urządzeń, - monitorowanie pracy obsługiwanych maszyn iurządzeń oraz dbanie o ich stan techniczny, - aktywna współpraca zpracownikami w celu utrzymania maszyn i urządzeń w pełnej sprawnościtechnicznej i zapewnienia optymalnych kosztów ich eksploatacji; -wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń; - określanie przyczyn uszkodzeńmaszyn i urządzeń; - usuwanie bieżących awarii maszyn i urządzeń; -prowadzenie dokumentacji serwisowej i maszynowej. Praca w godzinach: 08.00-16.00.
B+B BRONEK sp. z o.o. - 2017-02-22 - Schodnia (opolskie)

ADMINISTRATOR STRON INTERNETOWYCH- PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 2 000 PLN

- administrowanie strony internetowej - uaktualnianie danych na stronieinternetowej - prowadzenie sjklepu internetowego - sprzedaż internetowa. Praca w godzinach: 08.00-16.00.
B+B BRONEK sp. z o.o. - 2017-02-22 - Schodnia (opolskie)

ŚLUSARZ - od 2 000 PLN

obsługa pras hydraulicznych; obsługa maszyn; selekcja wyrobu gotowego;ręczne przenoszenie kęsów aluminiowych na podajnik (waga 22,2 kg); praca w godz.; 06/14, 14/22, 22/06
kontakt przez PUP - 2017-02-21 - Schodnia (opolskie)

PILARZ - od 2 000 PLN

Prace na wycince i pielęgnacji drzew oraz krzewów-prace na wysokości (z podnośnika koszowego). Praca 8-16
P.U.H.P Wer Sp. z o.o. - 2017-01-27 - Schodnia (opolskie)

KIEROWCA MECHANIK - od 2 000 PLN

Kierowca kat B, BE, C, CE - mechanik. Praca 8-16
P.U.H.P Wer Sp. z o.o. - 2017-01-27 - Schodnia (opolskie)

PRACOWNIK PIELEGNACJI ZIELENI - od 2 100 PLN

pomoc przy wycince i pielegnacji drzew, załadunek i wyładunek drewna; nasadzanie drzew i roslin;koszenie trawników; koszenie rowów; praca na wysokości; plewienie i pielegnacjaklombów;
P.U.H.P Wer Sp. z o.o. - 2017-01-18 - Schodnia (opolskie)

PRACOWNIK LINII PRODUKCYJNEJ - od 2 000 PLN

obsługa maszyn produkcyjnych, raportowanie pracy urządzeń, wypracowywanie norm produkcyjnych, kontrola jakosci wyrobu. praca w systemie dwuzmianowym 7:00-15:00 i 15:00-21:00
AKSBUD SYSTEM Sp. z o.o. - 2016-12-21 - Schodnia (opolskie)

PRACOWNIK PRODUKCYJNY - od 2 000 PLN

obsługa linii do wytłaczania rurki aluminiowej; obsługa żurawi stacjonarnych, paleciaków i nawijaków;
ARO TUBI COMPONENTS POLAND sp.zo.o. - 2016-12-16 - Schodnia (opolskie)

ELEKTROMECHANIK - od 2 000 PLN

utrzymanie ruchu, naprawa maszyn, konserwacje,
ARO TUBI COMPONENTS POLAND sp.zo.o. - 2016-12-16 - Schodnia (opolskie)

PRACOWNIK PIELEGNACJI ZIELENI - od 1 900 PLN

pomoc przy wycince drzew, pielęgnacja trawników, nasadzanie roslin, zagrabianie liści,
P.U.H.P Wer Sp. z o.o. - 2016-11-10 - Schodnia (opolskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - od 1 850 PLN

Kierowanie pojazdem ciężarowym w ruchu krajowym, głównie na terenie woj. opolskiego. Załadunek i wyładunek przewożonego towaru. Praca w godzinach: 08.00-16.00.
B+B BRONEK sp. z o.o. - 2016-11-03 - Schodnia (opolskie)

OPERATOR ŻURAWIA JEZDNIOWEGO - od 1 850 PLN

Obsługa żurawi samojezdnych (dźwigów), kierowanie żurawiem samojezdnym. Praca w godzinach: 08.00-16.00.
B+B BRONEK sp. z o.o. - 2016-11-03 - Schodnia (opolskie)

PRACOWNIK LINII PRODUKCYJNEJ - od 2 000 PLN

obsługa maszyn, praca w systemie dwuzmianowym 6:00-14:00 i 14:00-22:00
AKSBUD SYSTEM Sp. z o.o. - 2016-10-24 - Schodnia (opolskie)

PRACOWNIK PIELEGNACJI ZIELENI - od 1 900 PLN

pielęgnacja trawnikow; pielenie; nasadzenia roślin;
P.U.H.P Wer Sp. z o.o. - 2016-07-12 - Schodnia (opolskie)

EKSPEDIENT MASZYN BUDOWLANYCH - od 1 850 PLN

obsługa Klientów wypożyczalni maszynbudowlanych, - doradztwo techniczne, - koordynowanie procesu wynajmu, -prowadzenie bieżącej administracji, dbałość o prawidłowy obiegdokumentów. - dbałość o wysoką jakość obsługi Klientów i dobry wizerunekfirmy, prca w godz. 8-16
B+B BRONEK sp. z o.o. - 2016-05-19 - Schodnia (opolskie)

PRACOWNIK PIELEGNACJI TERENÓW ZIELENI - od 1 750 PLN

koszenie i zagrabianie trawników - przycinka i pielęgnacja krzewów iżywopłotów - pielenie - prace porządkowe - wywóz odpadów, praca w godz. 7-15
P.U.H.P Wer Sp. z o.o. - 2016-04-18 - Schodnia (opolskie)

TOKARZ/FREZER OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE - 1 850 - 2 400 PLN

umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość podstawowych narzędzi używanych podczas procesu obróbki mechanicznej,
Zugil S. A. Oddział MIK w Schodniej - 2016-03-25 - Schodnia (opolskie)

następna strona

Wybierz miejscowość

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj