Praca Nowe Miasteczko - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Nowe Miasteczko, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 81 ofert pracy Nowe Miasteczko.

następna strona
SPECJALISTA DS. MARKETINGU INTERNETOWEGO - 5 000 - 5 500 PLN

prowadzenie projektów marketingowych w środowisku e-commerce, współudział w opracowaniu działan marketingowych w Internecie i ococność w mediach społecznościowych (więcej info zał. 1) Praca w Nowym Miasteczku.
Caro sp. z o.o. Społka Komandytowa - 2017-10-13 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

STAZ PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ - 997,4 PLN

- szkolenie BHP i ppoż.- zapoznanie z regulaminem pracy, regulaminem organizacyjnym i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tajemnicy służbowej- pomoc przy pisaniu pism i prowadzenie dokumentacji- obsługa urządzeń biurowych- prowadzenie rejestrów, archiwizacja dokumentów- prowadzenie metryczek- prowadzenie poczty- pomoc przy obsłudze interesantów- prowadzenie spaw administracyjnych w zakresie postępowań w sprawach świadczeń
kontakt przez PUP - 2017-10-04 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO - 2 294 - 3 149 PLN

obowiązki wynikające z karty nauczyciela oraz art. 100 i 211 Kodeksu Pracy.
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku - 2017-09-28 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

STAZ/SPRZĄTACZKA - 997,4 PLN

- szkolenie BHP i ppoż.- zapoznanie się z regulaminami i zasadami obowiązującymi w przedszkolu- utrzymanie w czystości sal, korytarzy, toalet- zamiatanie, odkurzanie mycie sal, sezonowe mycie okien, lamperii- utrzymanie w czystości wokół terenu przedszkola- pomoc przy czynnościach obsługowych przy dzieciach w szatni i toaletach
kontakt przez PUP - 2017-09-27 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

WYCHOWAWCA PRZEDSZKOLNY - od 2 800 PLN

Praca dydaktyczno - wychowawcza, sprawna organizacja zajęć z dziećmi
kontakt przez PUP - 2017-08-31 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

prac porządkowe, bieżące remonty ulic i chodników, pielęgnacja terenów zielonych, wycinka krzewów, naprawa elewacji
kontakt przez PUP - 2017-08-22 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

OPIEKUNKA W ŻŁOBKU - od 2 000 PLN

Opieka nad dziećmi do lat 3, organizacja zabaw, zajęć plastycznych, muzycznych i ruchowych z elementami edukacji, wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad dziećmi z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania itp.
kontakt przez PUP - 2017-08-10 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

STAZ/TECHNIK PRAC BIUROWYCH - 997,4 PLN

- szkolenie BHP i ppoż.- zapoznanie z regulaminem pracy, organizacyjnym, z przepisami dot. ochrony danych osobowych, tajemnicy służbowej- pisanie pism- zakładanie i prowadzenie dokumentacji- współudział w prowadzeniu spraw związanych z zadaniami gminy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami- prowadzenie spraw administracyjnych zakładania i utrzymywania terenów zieleni miejskiej- współudział w pracach dot. gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy Nowe Miasteczko
kontakt przez PUP - 2017-08-10 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

prac porządkowe, bieżące remonty ulic i chodników, pielęgnacja terenów zielonych, wycinka krzewów, naprawa elewacji
kontakt przez PUP - 2017-07-12 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

MURARZ- PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY - od 7 000 PLN

Remonty mieszkań-malowanie, szpachlowanie, regipsy, podłogi, wymiana okien, drzwi.Układanie glazury.Praca na terenie Niemiec. Pracodawca gwarantuje bezpłatnie zakwaterowanie i dojazd do miejsca pracy.
Cibobau Andrzej Ciborowski - 2017-07-10 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

STAZ/ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA - 997,4 PLN

- szkolenie BHP i ppoż.- pomoc nauczycielowi w organizowaniu pracy opiekuńczo-wychowawczej- spełnianie wobec dzieci czynności obsługowych- uczestniczenie w wycieczkach, spacerach dzieci- organizowanie wypoczynku dzieciom- czuwanie nad bezpieczeństwem, estetycznym wyglądem dzieci- pomaganie dzieciom w spożywaniu posiłków, ubieraniu i rozbieraniu oraz w czynnościach higienicznych- uczestnictwo w przygotowaniach do zajęć dydaktycznych- organizacja miejsca pracy zgodnie z wytycznymi BHP i ppoż.- utrzymanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału
kontakt przez PUP - 2017-07-07 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

OPERATOR MASZYNY DO MALOWANIA LISTWY PRZY UŻYCIU AUTOMATU LAKIERNICZEGO - RENZO BORGONOWO - od 2 000 PLN

Obsługa automatu lakierniczego Renzo Borgonowo: wprowadzanie danych do komputera znajdujacego się przy maszynie, koordynacja prędkości malowania, kontrolowanie pobierania ilości farby, kontrola posuwu podajników, obsługa pneumatycznej pompy ciśnieniowej, malowanie pistoletem. Zlecenie wykonywane w godz. 6:00-22:00.
Caro sp. z o.o. Społka Komandytowa - 2017-07-04 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA - od 1 000 PLN

Prace produkcyjne, wytwarzanie slementów z surowca, wykonywanie produktu gotowego przy pomocy kleju i zszywek,wkrętów.Produkcja galanterii drewnianej do ogrodów.Praca w Nowym Miasteczku od 2 godz do 10 godz. dziennie w systemie pracy zakładu tj. 6:00-22:00.
WOD SERVICE Sp.z o.o. w Nowym Miasteczku - 2017-06-05 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

STAZ/POZOSTALI PRACOWNICY OBSUGI BIUROWEJ - 997,4 PLN

- szkolenie BHP i ppoż.- zapoznanie z regulaminem pracy, regulaminem organizacyjnym i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tajemnicy służbowej- pomoc przy pisaniu pism i prowadzenie dokumentacji- obsługa urządzeń biurowych- prowadzenie rejestrów, archiwizacja dokumentów- prowadzenie metryczek- prowadzenie poczty- pomoc przy obsłudze interesantów- porządkowanie archiwum zakładowego- prowadzenie spaw administracyjnych w zakresie postępowań w sprawach świadczeń
kontakt przez PUP - 2017-05-24 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA - od 1 000 PLN

Prace produkcyjne, wytwarzanie slementów z surowca, wykonywanie produktu gotowego przy pomocy kleju i zszywek,wkrętów.Produkcja galanterii drewnianej do ogrodów.Praca w Nowym Miasteczku od 2 godz do 10 godz. dziennie w systemie pracy zakładu tj. 6:00-22:00.
WOD SERVICE Sp.z o.o. w Nowym Miasteczku - 2017-05-18 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

STAZ/SPECJALISTA DS. OBSŁUGI MAGAZYNU - 997,4 PLN

- przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p.poż.- zapoznanie z regulaminem pracy- instruktaż stanowiskowy- zapoznanie się z przepisami obowiązującymi u organizatora stażu- zapoznanie się z podstawowymi obowiązkami wykonywanymi na stanowisku: sporządzanie układu planu dania z wyznaczeniem poszczególnych zadań do realizacji; przyjęcie odpowiedzialności w rozpoczętym dniu pracy za powierzone materiały oraz pomieszczenie magazynowe- sprawdzanie spisu inwentaryzacyjnego oraz protokołu zdawczo-odbiorczego: przyjmowanie towaru do magazynu; rejestrowanie brakujących produktów asortymentu w zapleczu magazynowym; sprawdzanie pism oraz urzeczywistnianie wynikających z nich poleceń służbowych w zakresie prac magazynowych; dbanie o porządek na terenie magazynu zgodnie z wytycznymi przepisów sanepidu; rozmieszczanie materiałów przyjętych na stan magazynu; wydawanie towaru zgodnie z zamówieniami przedstawionymi do realizacji- obieg dokumentacji: kontrola bieżących faktur związanych z pracą na magazynie; przekazywanie dokumentów potwierdzających zrealizowane zamówienia; drukowanie zamówień do realizacji; wprowadzanie potwierdzeń wydanego towaru z magazynu; wprowadzanie listy przyjęć; wprowadzanie zmian w zamówieniach przeznaczonych do realizacji- dbałość o towar w magazynie: sprawdzanie stanu ilościowego poszczególnych produktów znajdujących się w magazynie; znakowanie towarów; pakowanie towarów wrażliwych w odpowiednie opakowania w celu ochrony ich przed zniszczeniem; przestrzeganie przepisów BHP oraz sanepidu w bieżącej działalności działu
kontakt przez PUP - 2017-05-10 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

BARMAN/KELNER - od 2 000 PLN

Praca jako kelner/barman. Obsługa klienta. Praca II zmianowa w godz. 7:00-15:00; 15:00-23:00
Zajazd Kacper Sp. z o.o. - 2017-04-28 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

prac porządkowe, bieżące remonty ulic i chodników, pielęgnacja terenów zielonych, wycinka krzewów, naprawa elewacji
kontakt przez PUP - 2017-04-27 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

SPRZEDAWCA W STACJI PALIW - od 2 000 PLN

Obsługa kasy fiskalnej, obsługa klientów
kontakt przez PUP - 2017-04-07 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

GRAFIK KOMPUTEROWY - od 2 000 PLN

Tworzenie projektów graficznych, banerów, reklam. Skład projektów i przygotowanie ich do druku, tworzenie wizualizacji produktów firmowych. Praca w Nowym Miasteczku.
Caro sp. z o.o. Społka Komandytowa - 2017-03-29 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

STAZ/PROJEKTANT - 997,4 PLN

- szkolenie BHP i p.poż.- zapoznanie się ze specyfiką i profilem działalności przedsiębiorstwa oraz wymaganiami BHP- zapoznanie z organizacją pracy na stanowisku- praktyczne rozwiązania zagadnień dotyczących prac projektanta- pomoc w tworzeniu rysunku technicznego- praca w ramach powierzonych obowiązków
kontakt przez PUP - 2017-03-23 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

STAZ/PROJEKTANT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO - 997,4 PLN

- szkolenie BHP i p.poż.- zapoznanie się ze specyfiką i profilem działalności przedsiębiorstwa oraz wymaganiami BHP- zapoznanie z organizacją pracy na stanowisku- praktyczne rozwiązania zagadnień dotyczących prac projektanta- pomoc w tworzeniu rysunku technicznego- praca w ramach powierzonych obowiązków
kontakt przez PUP - 2017-03-23 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

prac porządkowe, bieżące remonty ulic i chodników, pielęgnacja terenów zielonych, wycinka krzewów, naprawa elewacji
kontakt przez PUP - 2017-03-20 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

STAZ/POZOSTALI PRACOWNICY OBSUGI BIUROWEJ - 997,4 PLN

- szkolenie BHP i ppoż.- zapoznanie z regulaminem pracy, regulaminem organizacyjnym i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tajemnicy służbowej- pomoc przy pisaniu pism i prowadzenie dokumentacji- obsługa urządzeń biurowych- prowadzenie rejestrów, archiwizacja dokumentów- prowadzenie metryczek- prowadzenie poczty- pomoc przy obsłudze interesantów- porządkowanie archiwum zakładowego- prowadzenie spaw administracyjnych w zakresie postępowań w sprawach świadczeń
kontakt przez PUP - 2017-03-20 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

STAZ/SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KOMPUTERA - 997,4 PLN

- przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p.poż.- zapoznanie z regulaminem pracy- instruktaż stanowiskowy- zapoznanie się z przepisami obowiązującymi u organizatora stażu- zapoznanie się z podstawowymi obowiązkami wykonywanymi na stanowisku: sporządzanie układu planu dania z wyznaczeniem poszczególnych zadań do realizacji; przyjęcie odpowiedzialności w rozpoczętym dniu pracy za powierzone materiały oraz pomieszczenie magazynowe- sprawdzanie spisu inwentaryzacyjnego oraz protokołu zdawczo-odbiorczego: przyjmowanie towaru do magazynu; rejestrowanie brakujących produktów asortymentu w zapleczu magazynowym; sprawdzanie pism oraz urzeczywistnianie wynikających z nich poleceń służbowych w zakresie prac magazynowych; dbanie o porządek na terenie magazynu zgodnie z wytycznymi przepisów sanepidu; rozmieszczanie materiałów przyjętych na stan magazynu; wydawanie towaru zgodnie z zamówieniami przedstawionymi do realizacji- obieg dokumentacji: kontrola bieżących faktur związanych z pracą na magazynie; przekazywanie dokumentów potwierdzających zrealizowane zamówienia; drukowanie zamówień do realizacji; wprowadzanie potwierdzeń wydanego towaru z magazynu; wprowadzanie listy przyjęć; wprowadzanie zmian w zamówieniach przeznaczonych do realizacji- dbałość o towar w magazynie: sprawdzanie stanu ilościowego poszczególnych produktów znajdujących się w magazynie; znakowanie towarów; pakowanie towarów wrażliwych w odpowiednie opakowania w celu ochrony ich przed zniszczeniem; przestrzeganie przepisów BHP oraz sanepidu w bieżącej działalności działu
kontakt przez PUP - 2017-03-17 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

PRACOWNIK DS. TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA - od 2 000 PLN

Telefoniczny kontakt z klentem w celu nawiązania propozycji współpracy w sprzedaży produktów firmy droga internetową. Telefoniczna obsluga czatu, maila. Profesjonalna obsługa klientów zgodnie ze standardami firmy. Fachowe doradztwo w zakresie oferowanych produktów. Praca II zmianowa tj. 7:00-15:00; 15:00-22:00
Caro sp. z o.o. Społka Komandytowa - 2017-03-14 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

STAZ/TECHNIK PRAC BIUROWYCH - 997,4 PLN

- szkolenie z zakresu BHP i ppoż.- zapoznanie z regulaminem pracy, organizacyjnym, przepisami dot. ochrony danych osobowych, tajemnicy służbowej- pisanie pism- zakładanie i prowadzenie dokumentacji- obsługiwanie urządzeń techniki biurowej- prowadzenie rejestrów- archiwizacja dokumentacji- porządkowanie archiwum zakładowego- praca w sekretariacie polegająca na obsłudze interesantów, wprowadzaniu poczty w systemie elektronicznym- ewidencja druków ścisłego zarachowania
kontakt przez PUP - 2017-03-09 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

MURARZ- PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY - od 5 000 PLN

Remonty mieszkań-malowanie, szpachlowanie, regipsy, podłogi, wymiana okien, drzwi.Układanie glazury.Praca na terenie Niemiec. Pracodawca gwarantuje bezpłatnie zakwaterowanie i dojazd do miejsca pracy.
Cibobau Andrzej Ciborowski - 2017-01-31 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

CIĘCIE I PROJEKTOWANIE PASSE-PARTOUT - od 2 000 PLN

Obliczanie prawidłowego wymiaru i projektowanie kształtu Passe-partout. Wprowadzanie danych do komputera (program Gunnar), obsługa maszyny Gunnar 601, wycinanie a następnie kontrola poprawności zrobionego Passe-partout. Projektowanie i wycinanie Passe-partout od podstawowych kształtów do wycięć do bardziej skomplikowanych kształtów i skośnie ciętych krawędzi wymagajacych umiejętności twórczych i matematycznych.
Caro sp. z o.o. Społka Komandytowa - 2017-01-30 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

STAZ/ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA - 997,4 PLN

- szkolenie BHP i p.poż.- zapoznanie się z regulaminem pracy i zasadami obowiązującymi w zespole- pomoc w opiece nad dziećmi w przedszkolu w czasie spacerów, wycieczek, zabaw na placu i salach zajęciowych- dbanie o utrzymanie ładu i porządku w salach, korytarzach toaletach- współpraca z wychowawcami, nauczycielami grup- dbanie o bezpieczeństwo dzieci
kontakt przez PUP - 2017-01-09 - Nowe Miasteczko (lubuskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj