Praca ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl


W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 52 ofert pracy ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH.

następna strona
PEDAGOG SZKOLNY (16,5/22 ETATU) - od 2 862,75 PLN

- Zakres obowiązków:1. Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole.2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.3. Udzielanie uczniom pomocy w wyborze szkoły na III etapie nauczania4. Udzielanie rodzicom porad pomagających w wychowaniu dzieci.5. Współudział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.6. Współpraca z zespołem wychowawczym w szkole.7. Współpraca z zespołem ds. szkolnego programu profilaktyki.8. Prowadzenie prawidłowej dokumentacji.9. Udział w konferencji Rady Pedagogicznej i w pracach zespołów klasyfikacyjnych.10. Składanie okresowych sprawozdań do dyrekcji.11. Współpraca z MOPS-em, policją, świetlicą.12. Zbieranie materiałów dotyczących pedagogizacji rodziców oraz organizowanie prelekcji dla rodziców zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez wychowawców.13. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży poprzez utrzymywanie kontaktu z inspektorem do spraw nieletnich Komisariatu Policji.14. Wnioskowanie o skierowanie spraw uczniów niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich.15. Utrzymywanie kontaktu z kuratorami sądowymi sprawującymi nadzór nad uczniami i ich rodzinami.- Praca w godzinach: 7:00-16:00. Godziny pracy zgodnie z przydziałem godzin.
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2020-03-05 - Katowice (śląskie)

KUCHARZ [PRACA NA 3/4 ETATU] - od 1 781,25 PLN

1. Codzienny przydział obowiązków kucharza.2. Ustalanie z intendentką i wicedyrektorem tygodniowych jadłospisów z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia.3. Przygotowanie posiłków wg ustalonego jadłospisu.4. Przygotowanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywienia dzieci w placówkach oświatowych.5. Przestrzeganie gramatury wydawanych posiłków.6. Codzienna dbałość o czystość stanowisk pracy, urządzeń kuchennych i miejsca wydawania posiłków.7. W czasie ferii dokładne i gruntowne sprzątanie kuchni i zaplecza, mycie okien, glazury kuchennej, sprzętów AGD.8. Stosowanie w pracy przepisów HACCP oraz przepisów BHP.9. Ponadto zobowiązuje się kucharza do zastosowania się do zakazu wnoszenia na teren Zespołu prywatnych produktów żywnościowych. Wszelkie produkty ujawnione w czasie kontroli stają się własnością Zespołu, a fakt ten będzie poważnym uchybieniem dyscyplinarnym.10. Zgłaszanie na bieżąco usterek i awarii sprzętu AGD oraz zapotrzebowania na zakup sprzętu.11. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i wicedyrektorów Zespołu, wynikające z organizacji pracy Zespołu, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.Praca: 10:00-16:00.
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2019-11-21 - Katowice (śląskie)

POMOC NAUCZYCIELA - od 2 410 PLN

- Ogólny zakres obowiązków1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela oraz wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia.2. Pomoc dzieciom przy rozbieraniu i ubieraniu się oraz dbanie o wygląd zewnętrzny dzieci.3. Pomoc dzieciom w trakcie spożywania posiłków.4. Współdziałanie z nauczycielem w celu ułatwienia procesu dydaktycznego przez:porządkowanie na tablicy i podawanie etykiet,włączanie się w przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć,pomoc przy zmianie dekoracji w salach i na korytarzach przedszkola,kulturę głosu, wyrazistą artykulację i używanie etykiet w kontaktach z dziećmi.5. Dbanie o estetykę sal, zabawek, sprzętu trwałego w tym:dokonywanie drobnych napraw zabawek w porozumieniu z rodzicami i konserwatorem,staranne układanie wspólnie z dziećmi zabawek na półkach,raz w tygodniu mycie zabawek,raz w miesiącu pranie maskotek i ubranek dla lalek.6. Udział w spacerach i wycieczkach organizowanych przez nauczyciela dla dzieci.7. Sprzątanie sal i ciągów komunikacyjnych na terenie przedszkola.8. W okresie wakacji lub remontu sprzątanie pomieszczeń.9. Ponadto zobowiązuje się pomoc nauczyciela do:- wysokiej kultury w kontaktach z rodzicami i personelem,- punktualności i przestrzegania dyscypliny pracy,- rzetelnego wykonywania obowiązków,przestrzegania przepisów BHP ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby dzieci nigdy nie przebywały same w szatni, sali zajęć, umywalni,- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora lub wicedyrektorów, wynikających z organizacji pracy Zespołu zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.Godziny pracy: 7:30-15:30.
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2019-11-15 - Katowice (śląskie)

SPRZATACZKA (3/4 ETATU) - od 1 687,5 PLN

- Codzienne sprzątanie po zakończeniu lekcji otworzyć okna w salach lekcyjnych, gabinetach i innych pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania. Zamieść i umyć podłogi, umyć cokoły wokół ścian, wykładzinę odkurzyć. W miarę potrzeby odsuwać przedmioty ruchome (ławki, stoły). Codziennie opróżniać i umyć kosze. Zmyć tablice, zetrzeć na mokro kurz z mebli i parapetów okiennych. Codziennie umyć i zdezynfekować urządzenia sanitarno-higieniczne oraz podłogę i lamperię przy sanitariatach. W przypadku remontu na terenie budynku przygotować do niego pomieszczenia a po remoncie dokładnie posprzątać. Podlewać kwiaty doniczkowe. Po zakończeniu sprzątania zabezpieczyć pomieszczenia szkolne (zamknąć okna i drzwi, sprawdzić kurki wodociągowe, wygasić światła). W przypadku nieobecności portiera zastępować go wg harmonogramu przygotowanego przez wicedyrektora. Pracownik obsługi zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP w pracy. Pracownik obsługi zobowiązany jest do wykonywania innych prac zleconych przez dyrektora i wicedyrektorów Zespołu wynikających z organizacji pracy Zespołu, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.- Praca po 6 godz. dziennie w godz.: 13:00-19:00.
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2019-09-12 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - od 2 538 PLN

- Nauczanie w przedszkolu.- Wynagrodzenie: 2538 zł/brutto dla nauczyciela stażysty. Wynagrodzenie uzależnione od stopnia awansu zawodowego. Praca na umowe o pracę na czas określon rok szkolny 2019/2020.Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 7:40-15:30. Godziny pracy zgodnie z planem lekcji. Wymagane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku wychowanie przedszkolne+ surdopedagogika. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Kontakt KONIECZNIE wstępnie telefoniczny (Tel. 32-258-43-59) w godzinach 8:00-13:00 celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Michała Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2019-07-10 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL (REWALIDACJA) - od 2 538 PLN

- Nauczanie na poziomie Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego- Wynagrodzenie: 2538 zł/brutto dla nauczyciela stażysty. Wynagrodzenie uzależnione od stopnia awansu zawodowego. Praca na umowe o pracę na czas określon rok szkolny 2019/2020. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 7:40-15:30. Godziny pracy zgodnie z planem lekcji. Wymagane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku rewalidacja + surdopedagogika. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Kontakt KONIECZNIE wstępnie telefoniczny (Tel. 32-258-43-59) w godzinach 8:00-13:00 celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Michała Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2019-07-10 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL MUZYKI (10/18 ETATU) - od 1 410 PLN

- Nauczanie muzyki na poziomie Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego.- Wynagrodzenie: 1410 zł/brutto dla nauczyciela stażysty. Wynagrodzenie uzależnione od stopnia awansu zawodowego. Praca na umowe o pracę na czas określon rok szkolny 2019/2020. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (około 25%).- Praca w godzinach: 7:40-15:30. Godziny pracy zgodnie z planem lekcji. Wymagane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku muzyka+ surdopedagogika. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Kontakt KONIECZNIE wstępnie telefoniczny (Tel. 32-258-43-59) w godzinach 8:00-13:00 celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Michała Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2019-07-10 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO (15/18 ETATU) - od 2 115 PLN

- Nauczanie języka polskiego na poziomie Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego.- Wynagrodzenie: 2115 zł/brutto dla nauczyciela stażysty. Wynagrodzenie uzależnione od stopnia awansu zawodowego. Praca na umowe o pracę na czas określon od 02.09.2019 do 15.11.2019r. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (około 83,33%).- Praca w godzinach: 7:40-15:30. Godziny pracy zgodnie z planem lekcji. Wymagane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku filologia polska+ surdopedagogika. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Kontakt KONIECZNIE wstępnie telefoniczny (Tel. 32-258-43-59) w godzinach 8:00-13:00 celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Michała Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2019-07-10 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - od 2 538 PLN

- Nauczanie początkowe na poziomie Szkoły Podstawowej.- Wynagrodzenie: 2538 zł/brutto dla nauczyciela stażysty. Wynagrodzenie uzależnione od stopnia awansu zawodowego. Praca na umowe o pracę na czas określon rok szkolny 2019/2020. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 7:40-15:30. Godziny pracy zgodnie z planem lekcji. Wymagane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku edukacja wczesnoszkolna + surdopedagogika. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Kontakt KONIECZNIE wstępnie telefoniczny (Tel. 32-258-43-59) w godzinach 8:00-13:00 celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Michała Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2019-07-10 - Katowice (śląskie)

POMOC NAUCZYCIELA (1/2 ETATU) - od 1 205 PLN

- 1.Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela oraz wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia.2.Pomoc dzieciom przy rozbieraniu i ubieraniu się oraz dbanie o wygląd zewnętrzny dzieci.3.Pomoc dzieciom w trakcie spożywania posiłków.4.Współdziałanie z nauczycielem w celu ułatwienia procesu dydaktycznego przez:porządkowanie na tablicy i podawanie etykiet, włączanie się w przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć, pomoc przy zmianie dekoracji w salach i na korytarzach przedszkola, kulturę głosu, wyrazistą artykulację i używanie etykiet w kontaktach z dziećmi.5.Dbanie o estetykę sal, zabawek, sprzętu trwałego w tym:dokonywanie drobnych napraw zabawek w porozumieniu z rodzicami i konserwatorem, staranne układanie wspólnie z dziećmi zabawek na półkach, raz w tygodniu mycie zabawek, raz w miesiącu pranie maskotek i ubranek dla lalek.6.Udział w spacerach i wycieczkach organizowanych przez nauczyciela dla dzieci.7.Sprzątanie sal i ciągów komunikacyjnych na terenie przedszkola.8.W okresie wakacji lub remontu sprzątanie pomieszczeń.9.Ponadto zobowiązuje się pomoc nauczyciela do:wysokiej kultury w kontaktach z rodzicami i personelem, punktualności i przestrzegania dyscypliny pracy, rzetelnego wykonywania obowiązków, przestrzegania przepisów BHP ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby dzieci nigdy nie przebywały same w szatni, sali zajęć, umywalni, wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora lub wicedyrektorów, wynikających z organizacji pracy Zespołu zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.- Wynagrodzenie: 1205 zł brutto + wysługa lat. Praca na umowe o pracę na czas określony do 30.06.2019r. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. - Praca: 8:00-12:00. Wymagane doświadczenie zawodowe na dowolnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pomocy. Mile widziana znajomość języka migowego. Kontakt osobisty (ul. Michała Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice) w godz.: 8:00-14:00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2019-01-31 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL BIOLOGII I CHEMII - od 87,5 PLN

indywidualny tok nauczania biologii i chemii w domu rodzinnym dziecka w Sosnowcu Centrum (4 godziny biologii i 4 godziny chemii na miesiąc)
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących - 2018-12-20 - Sosnowiec (śląskie)

NAUCZYCIEL WOS (10/18 ETATU) - od 1 842 PLN

- Nauczanie przedmiotu Wiedzy o Społeczeństwie. Praca z dziećmi z wada słuchu. - Wynagrodzenie: 1842 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony (od 03.09.2018 do 21.06.2019). Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (10/18 etatu).- Praca w godzinach: 07:40-15:25. Wymagania: wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje do nauczania przedmiotu WOS. Mile widziane jest przygotowanie surdopedagogiczne. Mile widziane doświadczenie w pracy z uczniem z wada słuchu. Kontakt e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-09-03 - Katowice (śląskie)

PEDAGOG - 2 417 - 3 317 PLN

- Pomoc dzieciom niesłyszącym, rozwiązywanie problemów wychowawczych.- Wynagrodzenie: od 2417 do 3317 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony (od 01.09.2018 do 30.06.2019). Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 07:40-15:10. Wymagania: wykształcenie wyższe. Wymagane jest przygotowanie pedagogiczne oraz surdopedagogiczne, oligofreno. Znajomość 3 stopnia języka migowego. Doświadczenie w zawodzie. Kontakt e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.comgmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-07-03 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL MUZYKI (8/18 ETATU) - 1 074 - 1 474 PLN

- Nauka muzyki w szkole podstawowej dla dzieci niesłyszących.- Wynagrodzenie: od 1074 do 1474 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony (od 01.09.2018 do 30.06.2019). Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (8/18 etatu).- Praca w godzinach: 07:40-15:10. Wymagania: wykształcenie wyższe muzyczne. Wymagane jest przygotowanie surdopedagogiczne. Kontakt e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-07-03 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA (18/18 ETATU) - 2 417 - 3 317 PLN

- Nauczyciel przedszkola dla dzieci niesłyszących.- Wynagrodzenie: od 2417 do 3317 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony (od 01.09.2018 do 30.06.2019). Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 07:40-15:10. Wymagania: wykształcenie wyższe. Wymagane jest przygotowanie przedszkolne oraz surdopedagogiczne. Kontakt e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-07-03 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL WOS (12/18 ETATU) - 1 611 - 2 211 PLN

- Nauka WOS w szkole podstawowej dla dzieci niesłyszących.- Wynagrodzenie: od 1611 do 2211 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony (od 01.09.2017 do 30.06.2018). Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (12/18 etatu).- Praca w godzinach: 07:40-15:10. Wymagania: wykształcenie wyższe. Wymagane jest przygotowanie surdopedagogiczne. Kontakt e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-07-03 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY (REWALIDACJA) - 2 417 - 3 317 PLN

- Zajęcia dodatkowe w szkole podstawowej dla dzieci niesłyszących.- Wynagrodzenie: od 2417 do 3317 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony (od 01.09.2018 do 30.06.2019). Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 07:40-15:10. Wymagania: wykształcenie wyższe. Wymagane jest przygotowanie pedagogiczne oraz surdopedagogiczne. Znajomość 3 stopnia języka migowego. Kontakt e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-07-03 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO (18/18 ETATU) - 2 417 - 3 317 PLN

- Nauka języka angielskiego dzieci niesłyszących oraz w oddziałach gimnazjalnych.- Wynagrodzenie: od 2294 do 3149 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na zastępstwo. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 7:40-15:10. Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe: Filologia angielska. Doświadczenie NIE jest wymagane, ale mile widziane. Kontakt telefoniczny (8:00-14:00) (Tel. 32-258-43-59) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-07-03 - Katowice (śląskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 100 PLN

- Zakres zadań: 1. Przygotowywanie wszystkich zleconych przez kucharza prac przygotowawczych związanych ze sporządzaniem posiłków.2. Utrzymywanie w czystości:- pomieszczenia obieralni jarzyn,- pomieszczenia do przechowywania jaj,- pomieszczenia do przechowywania ziemniaków i warzyw brudnych,- zmywaka,- korytarza w baszcie Gimnazjum nr 1 (od drzwi wejściowych do drzwi prowadzących do piwnicy.3. Pomoc przy wydawaniu posiłków.4. Pranie odzieży ochronnej i ściereczek kuchennych.5. W czasie ferii dokładne i gruntowne sprzątanie kuchni i zaplecza, mycie okien, glazury kuchennej, sprzętów AGD.6. Zgłaszanie na bieżąco usterek i awarii sprzętu AGD.7. Stosowanie w pracy przepisów HACCP oraz przepisów BHP.8. Ponadto zobowiązuje się pomoc kucharki do zastosowania się do zakazu wnoszenia na teren Zespołu prywatnych produktów żywnościowych. Wszelkie produkty ujawnione w czasie kontroli stają się własnością Zespołu, a fakt ten będzie poważnym uchybieniem dyscyplinarnym.9. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i wicedyrektorów Zespołu, wynikające z organizacji pracy Zespołu, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.- Wynagrodzenie: 2100 zł/brutto (2000 zł brutto + wysługa lat). Praca na umowę o pracę na początek na okres próbny do trzech miesięcy. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 6:30-14:30. Wymagania: wykształcenie zawodowe. Preferowane doświadczenie w obsłudze kuchni i stołówki szkolnej. Umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie w sytuacjach stresogennych. Szkolenie HCCP. Kontakt osobisty (ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice).
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-06-29 - Katowice (śląskie)

KUCHARZ - od 2 100 PLN

- Zakres zadań: 1. Codzienny przydział obowiązków pomocy kuchennej.2. Ustalanie z intendentką i wicedyrektorem tygodniowych jadłospisów z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia.3. Przygotowanie posiłków wg ustalonego jadłospisu.4. Przygotowanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywienia dzieci w placówkach oświatowych.5. Przestrzeganie gramatury wydawanych posiłków.6. Codzienna dbałość o czystość stanowisk pracy, urządzeń kuchennych i miejsca wydawania posiłków.7. W czasie ferii dokładne i gruntowne sprzątanie kuchni i zaplecza, mycie okien, glazury kuchennej, sprzętów AGD.8. Stosowanie w pracy przepisów HACCP oraz przepisów BHP.9. Ponadto zobowiązuje się kucharkę do zastosowania się do zakazu wnoszenia na teren Zespołu prywatnych produktów żywnościowych. Wszelkie produkty ujawnione w czasie kontroli stają się własnością Zespołu, a fakt ten będzie poważnym uchybieniem dyscyplinarnym.10. Zgłaszanie na bieżąco usterek i awarii sprzętu AGD oraz zapotrzebowania na zakup sprzętu.11. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i wicedyrektorów Zespołu, wynikające z organizacji pracy Zespołu, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.- Wynagrodzenie: 2100 zł/brutto (2020 zł brutto + wysługa lat). Praca na umowę o pracę na początek na okres próbny do trzech miesięcy. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 6:30-14:30. Wymagania: wykształcenie zawodowe. Preferowane doświadczenie w obsłudze kuchni i stołówki szkolnej. Umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie w sytuacjach stresogennych. Szkolenie HCCP. Kontakt osobisty (ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice).
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-06-27 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 2 294 - 3 149 PLN

- Nauka języka angielskiego dzieci niesłyszących oraz w oddziałach gimnazjalnych.- Wynagrodzenie: od 2294 do 3149 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na zastępstwo. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 7:40-15:10. Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe: Filologia angielska. Doświadczenie NIE jest wymagane, ale mile widziane. Kontakt telefoniczny (8:00-14:00) (Tel. 32-258-43-59) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-05-18 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 2 294 - 3 149 PLN

- Nauka języka angielskiego dzieci niesłyszących oraz w oddziałach gimnazjalnych.- Wynagrodzenie: od 2294 do 3149 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na zastępstwo. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 7:40-15:10. Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe: Filologia angielska. Doświadczenie NIE jest wymagane, ale mile widziane. Kontakt telefoniczny (8:00-14:00) (Tel. 32-258-43-59) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-04-18 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO (2/18 ETATU) - 254,89 - 349,89 PLN

- Nauczanie indywidualne ucznia z wadą słuchu w jego domu rodzinnym w Katowicach.- Wynagrodzenie: od 254,89 do 349,89 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony do 22.06.2018r. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (2/18 etatu).- Praca w godzinach: 07:40-15:20. Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe. Wymagane jest przygotowanie surdopedagogiczne. Kontakt telefoniczny (32-258-43-59) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-04-05 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO (1/18 ETATU) - 127,44 - 174,94 PLN

- Nauka języka angielskiego dzieci niesłyszących oraz w oddziałach gimnazjalnych. Praca w miejscu zamieszkania ucznia (Katowice - Nauczanie indywidualne).- Wynagrodzenie: od 127,44 do 174,94 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony do 22.06.2018r. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/18 etatu - 5,50%).- Praca w godzinach: 7:40-15:10. Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe: Filologia angielska. Doświadczenie NIE jest wymagane, ale mile widziane. Kontakt telefoniczny (8:00-14:00) (Tel. 32-258-43-59) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-04-05 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL HISTORII (1/18 ETATU) - 127,44 - 174,94 PLN

- Nauka historii dla dzieci niesłyszących oraz w oddziałach gimnazjalnych. Praca w miejscu zamieszkania ucznia (Katowice - Nauczanie indywidualne).- Wynagrodzenie: od 127,44 do 174,94 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony do 22.06.2018r. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/18 etatu - 5,50%).- Praca w godzinach: 7:40-15:10. Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe. Doświadczenie NIE jest wymagane. Wymagane jest przygotowanie surdopedagogiczne. Kontakt telefoniczny (8:00-14:00) (Tel. 32-258-43-59) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-04-05 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL FIZYKI (1/18 ETATU) - 127,44 - 174,94 PLN

- Nauka fizykidla dzieci niesłyszących oraz w oddziałach gimnazjalnych. Praca w miejscu zamieszkania ucznia (Katowice - Nauczanie indywidualne).- Wynagrodzenie: od 127,44 do 174,94 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony do 22.06.2018r. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/18 etatu - 5,50%).- Praca w godzinach: 7:40-15:10. Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe. Doświadczenie NIE jest wymagane. Wymagane jest przygotowanie surdopedagogiczne. Kontakt telefoniczny (8:00-14:00) (Tel. 32-258-43-59) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-04-05 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 2 294 - 3 149 PLN

- Nauka języka angielskiego dzieci niesłyszących oraz w oddziałach gimnazjalnych.- Wynagrodzenie: od 2294 do 3149 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony: do 22.06.2018 r. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 7:40-15:10. Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe: Filologia angielska. Doświadczenie NIE jest wymagane, ale mile widziane. Kontakt telefoniczny (8:00-14:00) (Tel. 32-258-43-59) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-03-16 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI (2/18 ETATU) - 254,88 - 349,88 PLN

- Nauka historii dla dzieci niesłyszących oraz w oddziałach gimnazjalnych. Praca w miejscu zamieszkania ucznia (Katowice - Nauczanie indywidualne).- Wynagrodzenie: od 254,88 do 349,88 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony: do 30.06.2018r. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (2/18 etatu - 11%).- Praca w godzinach: 7:40-15:10. Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe. Doświadczenie NIE jest wymagane. Wymagane jest przygotowanie surdopedagogiczne. Kontakt telefoniczny (8:00-14:00) (Tel. 32-258-43-59) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-01-24 - Tarnowskie Góry (śląskie)

NAUCZYCIEL HISTORII (1/18 ETATU) - 127,44 - 174,94 PLN

- Nauka historii dla dzieci niesłyszących oraz w oddziałach gimnazjalnych. Praca w miejscu zamieszkania ucznia (Katowice - Nauczanie indywidualne).- Wynagrodzenie: od 127,44 do 174,94 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony: do 30.06.2018r. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/18 etatu - 5,50%).- Praca w godzinach: 7:40-15:10. Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe. Doświadczenie NIE jest wymagane. Wymagane jest przygotowanie surdopedagogiczne. Kontakt telefoniczny (8:00-14:00) (Tel. 32-258-43-59) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-01-24 - Tarnowskie Góry (śląskie)

NAUCZYCIEL CHEMII (1/18 ETATU) - 127,44 - 174,94 PLN

- Nauka chemii dla dzieci niesłyszących oraz w oddziałach gimnazjalnych. Praca w miejscu zamieszkania ucznia (Tarnowskie Góry - Nauczanie indywidualne).- Wynagrodzenie: od 127,44 do 174,94 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony: do 30.06.2018r. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/18 etatu - 5,50%).- Praca w godzinach: 7:40-15:10. Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe. Doświadczenie NIE jest wymagane. Wymagane jest przygotowanie surdopedagogiczne. Kontakt telefoniczny (8:00-14:00) (Tel. 32-258-43-59) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2018-01-09 - Tarnowskie Góry (śląskie)

NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (0,5/18 ETATU) - 63,72 - 87,47 PLN

- Nauka wiedzy o społeczeństwie dla dzieci niesłyszących oraz w oddziałach gimnazjalnych. Praca w miejscu zamieszkania ucznia (Będzin - Nauczanie indywidualne).- Wynagrodzenie: od 63,72 do 87,47 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony: od 01.09.2017 do 30.06.2018. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5/18 etatu - 2,78%).- Praca w godzinach: 7:40-15:10. Wymaganie wykształcenie wyższe kierunkowe: Wiedza o społeczeństwie. Doświadczenie NIE jest wymagane. Mile widziane przygotowanie surdopedagogiczne. Kontakt telefoniczny (8:00-14:00) (Tel. 32-258-43-59) lub e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice (at) gmail.com
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2017-11-27 - Będzin (śląskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl