Praca Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 39 ofert pracy Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik.

następna strona
REFERENT DS. KADR - od 2 400 PLN

Sporządzanie list płac,naliczanie wynagrodzeń,zastępowanie w razie nieobecności, sporządzanie sprawozdań,sporządzanie miesiecznych rozliczen zbiorowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie umów o pracę, aneksów i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2019-06-25 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL -WYCHOWAWCA - od 2 600 PLN

Pełnienie obowiązków wychowawcy w grupie wychowawczej- w pełnym wymiarze, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2019-06-25 - Platerówka (dolnośląskie)

WYCHOWCA- NAUCZYCIEL - od 2 600 PLN

praca opiekuńczo-resocjalizacyjna, pełnienie obowiązków wychowawcy
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2019-02-01 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA - od 2 681 PLN

Pełnienie obowiązku wychowawcy w grupie, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-07-16 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL PLASTYKI - od 2 681 PLN

Penienie obowiązków nauczyciela plastyki 1 godzina tygodniowno, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-07-16 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE - od 2 681 PLN

Penienie obowiązków nauczyciela wychowania do życia w rodzinie- 1,5 godziny tygodniowno, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-07-16 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - od 2 681 PLN

Pełnienie obowiązku nauczyciela zajęć artystycznych - 1 godzina tygodniowo, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-07-16 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL CHEMII - od 2 681 PLN

Pełnienie obowiązku nauczyciela chemii - 5 godzin tygodniowo, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-07-16 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL FIZYKI - od 2 681 PLN

Pełnienie obowiązku nauczyciela fizyki - 5 godzin tygodniowo, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-07-16 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ - od 2 681 PLN

Pełnienie obowiązku nauczyciela muzyki - 1 godzina tygodniowo, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-07-16 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI - od 2 681 PLN

Penienie obowiązków nauczyciela matematyki - 12 godzin tygodniowno, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-07-16 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO - od 2 681 PLN

Pełnienie obowiązku nauczyciela języka polskiego-14 gdz. tygodniowo, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-07-05 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL-WYCHOWAWCA - od 2 681 PLN

Pełnienie obowiązków wychowawcy w grupie wychowawczej- w pełnym wymiarze, prawidłowe sporządzenie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów , przepisów, zasad
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-07-05 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL PSYCHOLOG - NAUCZYCIEL SZKÓŁ SPECJALNYCH - od 2 681 PLN

Pełnienie obowiązków psychologa - organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli- w pełnym wymiarze. Prawidłowe wypełnianie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-07-05 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ - od 2 681 PLN

Pełnienie obowiązku nauczyciela bibliotekarza-5 gdz. tygodniowo, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-07-05 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL-WYCHOWAWCA - od 3 083 PLN

Pełnienie obowiązków wychowawcy w grupie wychowawczej- w pełnym wymiarze, prawidłowe sporządzenie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów , przepisów, zasad
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-03-19 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL PSYCHOLOG - NAUCZYCIEL SZKÓŁ SPECJALNYCH - od 2 681 PLN

Pełnienie obowiązków psychologa - organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli- w pełnym wymiarze. Prawidłowe wypełnianie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2018-01-11 - Platerówka (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL PSYCHOLOG - NAUCZYCIEL SZKÓŁ SPECJALNYCH - od 2 681 PLN

Pełnienie obowiązków psychologa - organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli- w pełnym wymiarze. Prawidłowe wypełnianie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2017-10-23 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - od 984 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego w wymiarze 6/18 etatu. Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prawidłowe sporządzanie dokumentacji. Przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2017-09-21 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - od 984 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego w wymiarze 6/18 etatu. Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prawidłowe sporządzanie dokumentacji. Przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2017-08-23 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL MUZYKI - od 162 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z przedmiotu muzyka w wymiarze 2/18 etatu. Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prawidłowe sporządzanie dokumentacji. Przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2017-08-22 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - od 328 PLN

Prowadzenie zajęć artystycznych w wymiarze 2/18.Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.Prawidłowe sporządzanie dokumentacji. Przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2017-08-22 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - od 441 PLN

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 3/18 etatu. Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowaczej. Prawidłowe sporządzanie dokumentacji, przestrzeganie regulaminów, praepisów, zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-11-28 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - od 441 PLN

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 3/18 etatu.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-10-20 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH O CHARAKTERZE TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z ARTETERAPIĄ - od 800 PLN

Prowadzenie zajęć z arteterapią w wymiarze 6/20 etatu, umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, postrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-10-13 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH - od 1 295 PLN

Prowadzenie zajęć terapeutycznych w grupie wywchowawczej w wymiarze 1/18 etatu. Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prawidłowe sporządzanie dokumentacji. Przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-08-04 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. - od 485 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z przedmiotu WOS w wymiarze 3/18 etatu. Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prawidłowe sporządzanie dokumentacji. Przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-08-04 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL PLASTYKI. - od 162 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z przedmiotu plastyka w wymiarze 1/18 etatu. Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prawidłowe sporządzanie dokumentacji. Przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-08-04 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH. - od 323 PLN

Prowadzenie zajęć artystycznych w wymiarze 2/18 etatu. Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prawidłowe sporządzanie dokumentacji. Przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-08-04 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO. - od 1 456 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego w wymiarze 9/18 etatu. Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prawidłowe sporządzanie dokumentacji. Przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-08-04 - Smolnik (dolnośląskie)

następna strona