Praca Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - oferty pracy (2)poprzednia strona
NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO. - od 1 456 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego w wymiarze 9/18 etatu. Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prawidłowe sporządzanie dokumentacji. Przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-08-04 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL MUZYKI - od 162 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z przedmiotu muzyka w wymiarze 1/18 etatu. Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prawidłowe sporządzanie dokumentacji. Przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-08-04 - Smolnik (dolnośląskie)

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO - od 1 000 PLN

Konserwacja i przegląd instalacji i urządzeń będących wyposażeniem Zespołu, prawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych i elektrycznych, wykoywanie napraw wyposażenia, prowadzenie prac remontowych pomieszczeń biurowych i gospodarczych, uczestniczenie przy okresowych przeglądach obiektu, instalacji i urządzeń-wymaganych przepisami prawa budowlanego, kierowanie pojazdem.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-06-09 - Smolnik (dolnośląskie)

KONSERWATOR BUDYNKÓW - KIEROWCA - od 2 000 PLN

konserwacja i przegląg instalacji i urządzeń będących wyposażeniem Zespołu; wykonywanie napraw, prowadzenie prac remontowych pomieszczeń biurowych i gospodarczych; kierowca
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-05-05 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL PLASTYKI - od 98 PLN

Prowadzenie zajęć z przedmiotu plastyki w wymiarze 1/18Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.Sporządzanie dokumentacji.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-02-02 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL MUZYKI - od 98 PLN

Prowadzenie zajęć z przedmiotu muzyki w wymiarze 1/18Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.Sporządzanie dokumentacji.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-02-02 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - od 195 PLN

Prowadzenie zajęć z przedmiotu zajęć technicznych w wymiarze 2/18Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.Sporządzanie dokumentacji.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-02-02 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - od 195 PLN

Prowadzenie zajęć z przedmiotu zajęć artystycznychw wymiarze 2/18Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.Sporządzanie dokumentacji.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2016-02-02 - Smolnik (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - od 684 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego w wymiarze 5/18Umiejętne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.Sporządzanie dokumentacji.przestrzeganie regulaminów, przepisów i zasad.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolnik - 2015-12-31 - Smolnik (dolnośląskie)

poprzednia strona