Praca Urząd Gminy Stary Brus - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Urząd Gminy Stary Brus, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 2 ofert pracy Urząd Gminy Stary Brus.

STANOWISKO DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - od 2 600 PLN

Szczegółowy zakres obowiązków znajuduje się na stronie: www.ugstarybrus.bip.lubelskie.plPrzygotowanie dokumentów dotyczących dokanania sprzedaży, przekazania gruntóww użytkwanie wieczyste, dzierżawę lub najem gruntów stanowiącym własność gminy.Prowadzenie spraw z zakresu nieodpłatnego przyjmowania gruntów stanowiących własność państwa na własność gminy lub użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub użyczenie.Prowadzenie spraw z zakresu przekazania gruntów gminy komunalnym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w odpłatny zarząd.Prowadzenie spraw i przygotowanie dokumentów z zakresu użyczenia (na krótki czas) gruntów gminy osobom fizycznym, osobom prawnym lub komunalnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania własności gruntów wydzielonych pod ulice.Prowadzenie dokumentów dotyczących tworzenia zasobów gruntów na cele zabudowy wsi.Przygotowanie projektów uchwał o ustaleniegranic gruntów przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo wielorodzinne, wykładanie projektów uchwał do wglądu zainteresowanych osób, przekładanie do rozpatrzenia złożonych wniosków, uwag, zastrzeżeń.
Urząd Gminy Stary Brus - 2020-06-29 - Stary Brus (lubelskie)

INFORMATYK - od 2 600 PLN

Administrowanie sprzętem komputerowym, siecią i oprogramowaniem. Obsługa baz danych urzędu.
Urząd Gminy Stary Brus - 2020-04-30 - Stary Brus (lubelskie)