Praca Starostwo Powiatowe w Cieszynie - oferty pracy



W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Starostwo Powiatowe w Cieszynie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 63 ofert pracy Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

następna strona
INSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWYM (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 600 PLN

zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na stronie internetowej BIP lub www.powiat.cieszyn.pl
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2020-06-26 - Cieszyn (śląskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWYM (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 600 PLN

zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na stronie internetowej BIP lub www.powiat.cieszyn.pl
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2020-06-10 - Cieszyn (śląskie)

INSPEKTOR W REFERACIE PRAW JAZDY (1 ETAT) - OFERTA KONKURSOWA - od 2 600 PLN

prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz ewidencji instruktorów nauki jazdy, nadzór nad szkoleniem kierowców, udzielanie informacji upoważnionym organom w zakresie określonym przepisami
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2020-05-13 - Cieszyn (śląskie)

PODINSPEKTOR W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - OFERTA KONKURSOWA - od 2 600 PLN

zakres zadań na stronie internetowej www.powiat.cieszyn.pl
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2020-03-17 - Cieszyn (śląskie)

PODINSPEKTOR W BIURZE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 600 PLN

prowadzenie ewidencji zasobów i aktywów infrastruktury teleinformatycznej w systemie IT Manager, obsługa zgłoszeń systemu HelpDesk, praca w systemie FINN 8 SQL (System Obiegu Dokumentów), obsługa edytora aktów prawnych XML, wsparcie użytkowników w zakresie wykonywania podpisów elektronicznych, wsparcie użytkowników stanowiskowych systemów operacyjnych, wykonywanie prac modernizacyjnych stanowisk komputerowych, konfiguracyjnych, świadczenie wsparcia dla użytkowników w trakcie Sesji Rady Powiatu w systemie elektronicznym wraz z transmisją on-line
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2020-02-11 - Cieszyn (śląskie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 600 PLN

prowadzenie spraw wynikających z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2020-02-11 - Cieszyn (śląskie)

PODINSPEKTOR W REFERACIE GEODEZJI I KATASTRU W WYDZIALE GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 600 PLN

prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w systemie teleinformatycznym, utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentów dotyczących aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, tworzenie, prowadzenie i udostepnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2020-01-20 - Cieszyn (śląskie)

PODINSPEKTOR W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW (1 ETAT) - OFERTA KONKURSOWA - od 2 600 PLN

prowadzenie całości spraw związanych z rejestrowaniem i wyrejestrowaniem pojazdów, wprowadzenie danych do rejestru i Centralnej Ewidencji Pojazdów, udzielanie informacji upoważnionym organom w zakresie określonym przepisami
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-12-03 - Cieszyn (śląskie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

prowadzenie spraw związanych z turystyką i promocją powiatu cieszyńskiego
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-10-31 - Cieszyn (śląskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

prowadzenie spraw wynikających z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-10-17 - Cieszyn (śląskie)

PODINSPEKTOR W REFERACIE GEODEZJI I KATASTRU W WYDZIALE GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w systemie teleinformatycznym, utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentów dotyczących aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, tworzenie, prowadzenie i udostepnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-10-07 - Cieszyn (śląskie)

NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNIKACJI (1 ETAT) - OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

kierowanie pracą wydziału, nadzór nad realizacją zadań ustalonych dla Wydziału Komunikacji zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Cieszynie
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-09-05 - Cieszyn (śląskie)

KIEROWNIK REFERATU PRAWA JAZDY W WYDZIALE KOMUNIKACJI (1 ETAT) - OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

Kierowanie pracą Referatu Prawa Jazdy w tym bezpośredni nadzór nad realizacją zadań z zakresu: wydawania, zatrzymywania, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, wykonywanie orzeczeń sądów o zastosowaniu środka karnego - zakazu prowadzenia pojazdów, prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkoleniowa kierowców, nadzoru nad instruktorami nauki jazdy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-09-05 - Cieszyn (śląskie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE INWESTYCJI - OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

prowadzenie spraw wynikających z zakresu przygotowania, realizacji, nadzoru i rozliczenia inwestycji powiatowych
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-08-07 - Cieszyn (śląskie)

INSPEKTOR W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW - OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

prowadzenie całości spraw związanych z rejestrowaniem i wyrejestrowaniem pojazdów, wprowadzenie danych do rejestru i Centralnej Ewidencji Pojazdów, udzielanie informacji upoważnionym organom w zakresie określonym przepisami
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-08-01 - Cieszyn (śląskie)

MŁODSZY REFERENT W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

prowadzenie spraw wynikających z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-07-19 - Cieszyn (śląskie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

prowadzenie spraw wynikających z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-07-19 - Cieszyn (śląskie)

REFERENT W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

prowadzenie spraw wynikających z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-07-15 - Cieszyn (śląskie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

prowadzenie spraw wynikających z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-07-15 - Cieszyn (śląskie)

INSPEKTOR W REFERACIE PRAWA JAZDY-OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz ewidencji instruktorów nauki jazdy, nadzór nad szkoleniem kierowców, udzielania informacji upoważnionym organom w zakresie określonym przepisami
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-06-11 - Cieszyn (śląskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA-OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

prowadzenie spraw wynikających z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-06-11 - Cieszyn (śląskie)

INSPEKTOR REFERATU OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W WYDZIALE GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

aktualizacja baz danych: EGiB, BDOT500 i GESUT oraz mapy rastrowo-wektorowej, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji powstałej w wyniku prac geodezyjnych przyjmowanych do pzgik
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-05-30 - Cieszyn (śląskie)

INSPEKTOR REFERATU GEODEZJI I KATASTRU W WYDZIALE GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w systemie teleinformatycznym, utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentów dotyczących aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, tworzenie, prowadzenie i udostepnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-05-16 - Cieszyn (śląskie)

INSPEKTOR W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI - 1 ETAT (OFERTA KONKURSOWA) - od 2 250 PLN

prowadzenie całości spraw związanych z rejestrowaniem i wyrejestrowaniem pojazdów, wprowadzanie danych do rejestru i Centralnej Ewidencji Pojazdów, udzielanie informacji upoważnionym organom w zakresie określonym przepisami
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-05-10 - Cieszyn (śląskie)

INSPEKTOR REFERATU GEODEZJI I KATASTRU W WYDZIALE GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w systemie teleinformatycznym, utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentów dotyczących aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, tworzenie, prowadzenie i udostepnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-04-15 - Cieszyn (śląskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM (OFERTA KONKURSOWA) - od 2 250 PLN

prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych, prowadzenie Kancelarii Ogólnej Starostwa, zapewnienie sprawnej i właściwej obsługi centrali telefonicznych, redagowanie w edytorze aktów prawnych w formacie xml, prowadzenie punktu informacji - szeroki zakres zadań opisany w ogłoszeniu o pracę na stronie BIP lub www.powiat.cieszyn.pl
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-02-08 - Cieszyn (śląskie)

PODINSPEKTOR W REFERACIE TRANSPORTU W WYDZIALE KOMUNIKACJI - 1 ETAT (OFERTA KONKURSOWA) - od 2 250 PLN

prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu drogowego, zatwierdzanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu na drodze, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji powstałej przy prowadzeniu w/w zadań, przygotowanie organizatora transportu na wdrożenie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, prowadzenie w imieniu organizatora spraw publicznego transportu zbiorowego
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-02-07 - Cieszyn (śląskie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA (UMOWA NA ZASTĘPSTWO) OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

wydawanie decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, wydawanie decyzji w sprawie ustalenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, prowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prowadzenie sprawozdawczości, uzgadnianie projektów decyzji, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego, wydawanie oraz przedłużanie okresu ważności legitymacji Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej, wykonywanieinnych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o rybactwie śródlądowym
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-01-18 - Cieszyn (śląskie)

INSPEKTOR REFERATU GEODEZJI I KATASTRU W WYDZIALE GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2 250 PLN

wykonywanie czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem wydziału a w szczególności: obsługa korespondencji wydziału w systemie obiegu dokumentów, prowadzenie spraw pracowniczych, opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności wydziału, przekazywanie akt spraw do archiwum zakładowego, prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej, prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-01-18 - Cieszyn (śląskie)

PODINSPEKTOR W REFERACIE TRANSPORTU W WYDZIALE KOMUNIKACJI - 2 ETATY (OFERTA KONKURSOWA) - od 2 250 PLN

prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu drogowego, zatwierdzanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu na drodze, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji powstałej przy prowadzeniu w/w zadań, przygotowanie organizatora transportu na wdrożenie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, prowadzenie w imieniu organizatora spraw publicznego transportu zbiorowego
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-01-11 - Cieszyn (śląskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM (OFERTA KONKURSOWA) - od 2 250 PLN

prowadzenie spraw wynikających z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego, opracowywanie odpowiedzi na wnioski w sprawie udzielania informacji publicznej, opracowywanie projektów aktów prawnych Starosty (zarządzeń) i uchwał Zarządu dla potrzeb wydziału i na wniosek innych komórek organizacyjnych Starostwa, prowadzenie analizy miesięcznych raportów wydruków oraz opisywanie faktur za obsługę wydruku w Starostwie, obsługa systemu HelpDesk w zakresie należącym do zadań Wydziału Organizacyjnego, a w szczególności zamieszczanie ogłoszeń dla pracowników oraz dodawanie wewnętrznych aktów prawnych, prowadzenie spraw w systemie elektronicznym (elektroniczny System Obiegu Dokumentów), funkcjonującego w ramach projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), wydawanie certyfikatów z Centrum Certyfikacji SEKAP, przygotowywanie dokumentacji celem przekazania do archiwum zakładowego
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2019-01-07 - Cieszyn (śląskie)

następna strona