Praca ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 157 ofert pracy ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH.

następna strona
PRACOWNIK GOSPODARCZY - PLACOWY - 2 600 - 2 750 PLN

- Utrzymanie w porządku terenów zielonych. Odśnieżanie terenu., Koszenie trawy, grabienie, pielęgnacja roślin, itp. Utrzymanie w porządku kontenerów na śmieci.- Miejsce wykonywania pracy: Sosnowiec ul. Jedności 8, ul. Ostrogórska30, ul. Jagiellońska.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-08-24 - Sosnowiec (śląskie)

KONSERWATOR URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (SEP DO 20 KV) - od 2 700 PLN

- Konserwacja i montaż urządzeń elektrycznych. Usuwanie awarii.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-08-20 - Katowice (śląskie)

KONSERWATOR URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (SEP DO 1 KV) - od 2 700 PLN

- Konserwacja i montaż urządzeń elektrycznych. Usuwanie awarii.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-08-20 - Katowice (śląskie)

KONSERWATOR URZĄDZEŃ WOD.-KAN. I C.O. - od 2 800 PLN

- Konserwacja i montaż urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego. Usuwanie awarii.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-08-20 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - 3 400 - 4 000 PLN

- Pisanie i redagowanie pism urzędowych. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej, przygotowywanie innych dokumentów.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-08-13 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - 4 000 - 4 600 PLN

- Prowadzenie spraw z nawiązywaniem , rozwiązywaniem stosunków pracy z pracownikami. Naliczanie nagród jubileuszowych, dodatków za staż pracy.- Miejsce wykonywania pracy: obszar działania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-08-11 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - 3 600 - 4 200 PLN

- Prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich ihabilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz interdyscyplinarnych, wtym w zakresie opłat i rozliczeń finansowych za te postępowania. Obsługa Rad nadających stopnie w SUM w zakresie prowadzonych przez pracownika spraw oraz Komisji powołanych w tych postępowaniach. Realizacja działań związanych z zabezpieczeniem warunków do wypisywania iwydawania druków dyplomów doktora oraz doktora habilitowanego. Przygotowywania projektów decyzji, umów, porozumień i innych dokumentów, w tym wewnętrznych aktów prawnych Uczelni w zakresie spraw realizowanych merytorycznie przez Sekcję. Sprawozdawczość w ramach realizacji zadań w zakresie przekazywanych informacji dosystemu POL-on, BIP, Płatnik.- Miejsce wykonywania pracy: obszar działania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-07-17 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - 4 200 - 4 800 PLN

- Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalnoprawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, pisma wynikające z procedur przetargowych, itp.), ocena formalnoprawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne).- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-07-01 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - od 4 600 PLN

- Edukacja personelu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w siedzibie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Sprawdzanie oraz ewentualne uzupełnianie dokumentów wypełnianych w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. - Miejsce wykonywania pracy: obszar działania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-07-01 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT (1/2 ETATU) - 2 000 - 2 320 PLN

- Udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich w tym obsługa techniczna oprogramowania i symulatorów medycznych, nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów i modeli, ambulansu, zgłaszanie przełożonym i przygotowywanie projektu zgłoszenia dla stwierdzonych usterek, dostarczanie niezbędnego do zajęć sprzętu oraz porządkowanie sal po zakończonych zajęciach dydaktycznych, sprawdzanie kompletności zestawów ćwiczeniowych przed i po zajęciach dydaktycznych, podstawowe zabiegi konserwacyjne i czyszczenie sprzętu.- Miejsce pracy: Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach, ul. Medyków 8b i 12d, 40-752 Katowice- Praca na 1/2 etatu w godzinach 7:30-19:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-06-16 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - 4 200 - 4 600 PLN

- Prowadzenia spraw i dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Przygotowywanie dokumentacji związanej z regulacją stanu prawnego nieruchomości. Składanie deklaracji podatkowych od nieruchomości. Przygotowywanie dokumentacji postępowań przetargowych w zakresie zbywania i ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych. Prowadzenia korespondencji dotyczącej nieruchomości. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wniosków składanych do organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozporządzania nieruchomością.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-06-16 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - 4 200 - 4 600 PLN

- Prowadzenia spraw i dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Przygotowywanie dokumentacji związanej z regulacją stanu prawnego nieruchomości. Składanie deklaracji podatkowych od nieruchomości. Przygotowywanie dokumentacji postępowań przetargowych w zakresie zbywania i ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych. Prowadzenia korespondencji dotyczącej nieruchomości. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wniosków składanych do organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozporządzania nieruchomością.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-06-16 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - 4 200 - 4 800 PLN

- Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalnoprawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, pisma wynikające z procedur przetargowych, itp.), ocena formalnoprawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne).- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-06-15 - Katowice (śląskie)

INFORMATYK / SPECJALISTA - od 4 200 PLN

- Analiza danych uzyskanych techniką sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Analiza danych uzyskanych techniką mikromacierzy. Analiza statystyczna i bioinformatyczna wyników uzyskanych technikami biologii molekularnej. Poszukiwanie nowych metod i narzędzi analizy danych z w/w zakresu. Pełnienie funkcji z-cy Archiwisty (archiwizowanie danych w wersji elektronicznej). Prowadzenie strony internetowej Katedry. Udział w promocji działalności usługowej, naukowej i badawczej Katedry.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-06-01 - Sosnowiec (śląskie)

STARSZY TECHNIK (1/4 ETATU) - od 879 PLN

- Opieka nad pacjentami uczestniczącymi w projekcie INNODIA oraz ich Rodzinami podczas pobytu w ośrodku realizującym badanie, asysta w zakresie organizacji hotelu, transportu, posiłków dla pacjentów uczestniczących w badaniu i ich rodzin, korespondencja z pacjentami i Rodzicami pacjentów uczestniczących w projekcie INNODIA oraz z koordynatorem projektu,prowadzenie bazy danych prowadzenie grafiku pracy w ramach projektu INNODIA, koordynowanie grafiku, przygotowanie, sprawdzenie poprawności i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej zgód pacjentów na udział w Projekcie, przygotowanie informatorów dla Rodziców pacjentów uczestniczących w Projekcie, opieka nad stroną internetową projektu- Godziny pracy: 8:00-10:00.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-05-25 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - 4 000 - 4 600 PLN

- Prowadzenie spraw z nawiązywaniem, rozwiązywaniem stosunków pracy z pracownikami. Naliczanie nagród jubileuszowych, dodatków za staż pracy.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-05-25 - Katowice (śląskie)

INFORMATYK / SPECJALISTA - od 4 200 PLN

- analiza danych uzyskanych techniką sekwencjonowania nowej generacji (NGS),- analiza danych uzyskanych techniką mikromacierzy,- analiza statystyczna i bioinformatyczna wyników uzyskanych technikami biologii molekularnej,- poszukiwanie nowych metod i narzędzi analizy danych z w/w zakresu,- pełnienie funkcji z-cy Archiwisty (archiwizowanie danych w wersji elektronicznej),- prowadzenie strony internetowej Katedry,- udział w promocji działalności usługowej, naukowej i badawczej KatedryPraca: 7:30-15:30.- Na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-05-07 - Sosnowiec (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - 4 000 - 4 600 PLN

- Prowadzenie spraw z nawiązywaniem, rozwiązywaniem stosunków pracy z pracownikami. Naliczanie nagród jubileuszowych, dodatków za staż pracy.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-05-05 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNA KSIĘGOWA - od 4 000 PLN

- Rozliczanie projektów unijnych. Rozliczanie gospodarki magazynowej.- Miejsce wykonywania pracy: Obszar działania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Katowice ul. Poniatowskiego 15).- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-03-26 - Katowice (śląskie)

SPRZĄTACZKA - 1 970 - 2 364 PLN

- Sprzątanie i utrzymanie czystości pomieszczeń.- Praca na dwie zmiany w godzinach: 6:00-12:00, 12:00-18:00.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-03-17 - Zabrze (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - od 4 600 PLN

- Edukacja personelu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w siedzibie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Sprawdzanie oraz ewentualne uzupełnianie dokumentów wypełnianych w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-03-03 - Katowice (śląskie)

MŁODSZY BIBLIOTEKARZ / BIBLIOTEKARZ (KATALOGER / BIBLIOTEKARZ SYSTEMOWY) - 3 200 - 4 200 PLN

Opis stanowiska pracy :- opracowanie formalne i rzeczowe materiałów bibliotecznych wprowadzanych do katalogu zbiorów,- tworzenie kartotek: haseł wzorcowych nazw osobowych, instytucji, imprez, tytułów ujednoliconych na potrzeby opracowania formalnego zbiorów,- aktualizacja i melioracja rekordów kartoteki haseł wzorcowych formalnych i rzeczowych bazy elektronicznego katalogu zbiorów biblioteki SUM,- melioracja opisów bibliograficznych w katalogu elektronicznym Aleph,- pozyskiwanie opisów bibliograficznych z katalogu centralnego Nukat (współpraca bierna),- opracowanie materiałów bibliotecznych w katalogu centralnym Nukat (współpraca czynna)- sprawowanie nadzoru nad prawidłowym działaniem zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH i jego wykorzystaniem,- analizowanie nowych produktów z zakresu zintegrowanych systemów bibliotecznych pod kątem ich przydatności dla obsługi użytkowników Biblioteki, - prace związane z wdrażaniem nowych wersji systemu, nowych modułów, elementów systemu; testowanie działania nowych opcji i funkcji systemu,- konfigurowanie i administrowanie interfejsów użytkownika,- kontrola merytoryczna nad polonizacją funkcji systemu, klienta pracowniczego i interfejsów użytkownika,- nadzór nad poprawnością stosowania formatu MARC 21 w bazach prowadzonych w systemie,- współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie udostępniania opisów bibliograficznych i rekordów wzorcowych wytworzonych w Bibliotece SUM oraz wymiany metadanych.Praca w godzinach: 7:30-19:30 według harmonogramu.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-02-27 - Katowice (śląskie)

MŁODSZY BIBLIOTEKARZ - 3 200 - 3 700 PLN

Opis stanowiska pracy :- rejestracja dorobku naukowego pracowników w uczelnianej bazie bibliograficznej - wykonanie cytowań dla pracowników naukowych Uczelni - dokonywanie analiz punktacji dorobku naukowego pracowników Uczelni - przygotowywanie materiałów instruktażowych dla użytkowników Biblioteki- prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej- uczestnictwo w organizowaniu wydarzeń kulturalnych przygotowywanych przez Bibliotekę (m.in. Noc Muzeów, Noc Bibliotek).Praca w godzinach: 7:30-19:30 według harmonogramu.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-02-27 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - 4 000 - 4 600 PLN

- Prowadzenie spraw z nawiązywaniem , rozwiązywaniem stosunków pracy z pracownikami. Naliczanie nagród jubileuszowych, dodatków za staż pracy.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-02-11 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - 3 500 - 4 100 PLN

- Prowadzenie korespondencji z jednostkami Uczelni, prowadzenie sprawozdawczości związanej ze studentami, wprowadzanie do systemu POL-on, sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań oraz prowadzenie dokumentów związanych z przebiegiem studiów.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-02-11 - Katowice (śląskie)

TECHNIK / STARSZY TECHNIK - od 2 700 PLN

- Praca w laboratorium mikrobiologicznym. Prace pomocnicze w przygotowaniu zajęć dydaktycznych z zakresu bakteriologii i mykologii: przygotowanie podłoży bakteriologicznych do hodowli bakterii i grzybów oraz oznaczania ich wrażliwości na działanie antybiotyków i chemioterapeutyków. Obsługa urządzeń sterylizujących. Opieka nad salą ćwiczeń, pomoc techniczna asystentom, nadzór nad urządzeniami technicznymi w trakcie zajęć dydaktycznych.- Praca w systemie 8-godzinnym. Praca w godzinach: 7:30-19:00 wg harmonogramu.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-02-07 - Katowice (śląskie)

SAMODZIELNY REFERENT - 3 400 - 4 200 PLN

Obsługa administracyjna spraw prowadzonych przez Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej- Praca: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-01-24 - Katowice (śląskie)

SPRZĄTACZKA (3/4 ETATU) - 1 950 - 2 340 PLN

- Sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń. Porządkowanie terenów zielonych wokół Uczelni.- Praca po 6 godz. dziennie w godz.: 6:00-21:00 + soboty, niedziele - zgodnie z harmonogramem.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2020-01-13 - Katowice (śląskie)

SPRZĄTACZKA (3/4 ETATU) - 1 950 - 2 340 PLN

- Sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń. Porządkowanie terenów zielonych wokół Uczelni.- Praca po 6 godz. dziennie w godz.: 6:00-21:00 + soboty, niedziele - zgodnie z harmonogramem.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2019-12-19 - Katowice (śląskie)

SPRZĄTACZKA (3/4 ETATU) - 1 950 - 2 340 PLN

- Sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń. Porządkowanie terenów zielonych wokół Uczelni.- Praca po 6 godz. dziennie w godz.: 6:00-21:00 + soboty, niedziele - zgodnie z harmonogramem.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2019-12-19 - Katowice (śląskie)

KIEROWNIK ZESPOŁU DOMÓW STUDENCKICH W ZABRZU - 4 400 - 5 000 PLN

- nadzór nad podległym personelem, regularny przegląd obiektów pod kątem przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i sanitarnych, potrzeb remontowych i awarii itp.- miejsce pracy: Zabrze ul. M. Skłodowskiej-Curie 42-44 oraz Zabrze ul. Jordana 19- Praca: 7:30-15:30.
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH - 2019-12-11 - Zabrze (śląskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl