Praca Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 18 ofert pracy Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie.

PRACOWNIK SERWISOWY - od 17 PLN

Utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętów. Mycie i dezynfekcja podłóg, ścian i innych powierzchni oraz wyposażenia szpitalnego zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zmiana bielizny pościelowej. Transport i dystrybucja posiłków.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2020-06-29 - Lublin (lubelskie)

PRACOWNIK SERWISOWY - od 17 PLN

Transport chorych w obrębie szpitala i do domu. Transport i dystrybucja posiłków, transport bielizny pościelowej do pomieszczeń przechowywania. Utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętów.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2020-06-05 - Lublin (lubelskie)

PRACOWNIK SERWISOWY - od 17 PLN

Utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętów. Mycie i dezynfekcja podłóg, ścian i innych powierzchni oraz wyposażenia szpitalnego zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zmiana bielizny pościelowej. Transport i dystrybucja posiłków.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2020-05-20 - Lublin (lubelskie)

PRACOWNIK SERWISOWY - od 17 PLN

Utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętów. Mycie i dezynfekcja podłóg, ścian i innych powierzchni oraz wyposażenia szpitalnego zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zmiana bielizny pościelowej. Transport i dystrybucja posiłków.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2020-01-08 - Lublin (lubelskie)

PRACOWNIK SERWISOWY - od 14,7 PLN

Utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętów. Mycie i dezynfekcja podłóg, ścian i innych powierzchni oraz wyposażenia szpitalnego zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zmiana bielizny pościelowej. Transport i dystrybucja posiłków.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2019-07-29 - Lublin (lubelskie)

PRACOWNIK SERWISOWY - od 2 250 PLN

Utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętów. Mycie i dezynfekcja podłóg, ścian i innych powierzchni oraz wyposażenia szpitalnego zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zmiana Bielizny pościelowej. Transport i dystrybucja posiłków.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2019-07-29 - Lublin (lubelskie)

PRACOWNIK SERWISOWY - od 14,7 PLN

Utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętów. Mycie i dezynfekcja podłóg, ścian i innych powierzchni oraz wyposażenia szpitalnego zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zmiana bielizny pościelowej. Transport i dystrybucja posiłków.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2019-04-15 - Lublin (lubelskie)

PRACOWNIK SERWISOWY - NOSZOWY - od 14,7 PLN

Transport chorych w obrębie szpitala i do domu. Transport i dystrybucja posiłków, transport bielizny pościelowej do pomieszczeń przechowywania. Utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętów.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2019-04-15 - Lublin (lubelskie)

PRACOWNIK SERWISOWY - od 14,7 PLN

Utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętów. Mycie i dezynfekcja podłóg, ścian i innych powierzchni oraz wyposażenia szpitalnego zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zmiana bielizny pościelowej i jej transport do pomieszczeń przechowywania bielizny brudnej. Transport i dystrybucja posiłków.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2019-01-30 - Lublin (lubelskie)

REFERENT DS. ZAOPATRZENIA - od 2 100 PLN

1. Dokonywanie zakupów materiałów z zakresu przydzielonego przez przełożonego.2. Przyjmowanie dokumentów zapotrzebowań na zakupy realizowane dla potrzeb komórek organizacyjnych i sprawdzanie ich zasadności oraz prowadzenie ich rejestru.3. Wypisywanie zleceń na wydawanie materiałów z magazynu.4. Składanie zamówień na zakup materiałów u poszczególnych dostawców na dostawy/usługi, z odpowiednim wyprzedzeniem, w czasie gwarantującym ich terminową realizację.5. Bieżący nadzór nar realizacją umów w zakresie prowadzonych branż i udzielonych zamówień.6. Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur wystawianych przez dostawców.7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2018-10-08 - Lublin (lubelskie)

HYDRAULIK - od 2 100 PLN

konserwowanie i czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wykonywanie napraw i remontów uszkodzonych instalacji hydraulicznych, dokonywanie przeglądów instalacji;
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2018-08-31 - Lublin (lubelskie)

ELEKTRYK - od 2 100 PLN

konserwowanie i czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń elektrycznych, wykonywanie napraw i remontów uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych, dokonywanie okresowych przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych pod kątem właściwej ich eksploatacji, przestrzegania przepisów BHP i p/poż.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2018-08-31 - Lublin (lubelskie)

NOSZOWY - od 13,7 PLN

Transport chorych w obrębie szpitala i do domu na polecenie brygadzisty/ personelu medycznego. Transport i dystrybucja posiłków, transport bielizny pościelowej do pomieszczeń przechowywania bielizny brudnej. Utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętów;
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2018-08-31 - Lublin (lubelskie)

STOLARZ - ŚLUSARZ - od 2 100 PLN

konserwowanie i czuwanie nad sprawnym działaniem stolarki drzwiowej i okiennej oraz dobrym stanem mebli, wykonywanie napraw i remontów uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej, mebli, narzędzi oraz uzupełnianie oszklenia otworów, składanie i kompletowanie nowo zakupionych mebli, konserwowanie i czuwanie nad sprawnym działaniem urządzeń mechaniczno-ślusarkich, wykonywanie napraw i remontów uszkodzonych urządzeń mechaniczno-ślusarskich.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2018-08-31 - Lublin (lubelskie)

KIEROWCA - od 2 100 PLN

Przestrzeganie obowiązków wynikających z Zakresu Obowiązków Kierowcy, m.in: transport posiłków, zapewnienie zaopatrzenia oddziałów szpitalnych oraz ustalonego grafikiem czasu i porządku pracy. Utrzymanie powierzonego pojazdu w stałej gotowości eksploatacyjnej oraz używania go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2018-06-22 - Lublin (lubelskie)

DOZORCA - od 2 100 PLN

Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości, tj.: koszenie trawy, zamiatanie ciągów komunikacyjnych. Rozładunek lub załadunek sprzętu i innych materiałów wraz z wniesieniem do magazynu lub do innych pomieszczeń wskazanych przez przełożonego. Wykonywanie innych prac fizycznych zleconych przez przełożonego.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2018-06-22 - Lublin (lubelskie)

PRACOWNIK SERWISOWY - od 2 100 PLN

Utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętów. Mycie i dezynfekcja podłóg, ścian i innych powierzchni oraz wyposażenia szpitalnego zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zmiana bielizny pościelowej i jej transport do pomieszczeń przechowywania bielizny brudnej. Transport i dystrybucja posiłków.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2018-06-22 - Lublin (lubelskie)

PRACOWNIK SERWISOWY / NOSZOWY - od 13,7 PLN

Transport chorych w obrębie szpitala i do domu na polecenie brygadzisty/personelu medycznego. Transport i dystrybucja posiłków, transport bielizny pościelowej do pomieszczeń przechowywania bielizny brudnej. Utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętów.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2018-06-21 - Lublin (lubelskie)


bezpieczne zakupy - erli.pl