Praca Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 51 ofert pracy Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa.

następna strona
STAŻYSTA (DOCELOWO PO ODBYCIU STAŻU URZĘDNICZEGO SEKRETARZA SĄDOWY) W WYDZIAŁACH ORZECZNICZYCH SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE (NR REF. KD-111-15/2020) K/M - od 3 500 PLN

- wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń, nakazów, wezwań, zapytań i innej korespondencji)- czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach- archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2020-09-18 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (DOCELOWO INSPEKTOR) W ODDZIALE GOSPODARCZYM (KD-111-14/2020 ) K/M - od 3 600 PLN

- przygotowywanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP dla postępowań powyżej 30.000 Euro- przeprowadzanie procedury rozpoznania rynku w celu dokonania zakupu o wartości do 30.000 Euro- prowadzenie ksiąg inwentarzowych- przyjmowanie zgłoszeń i zlecanie napraw usterek oraz kontrola ich prawidłowego wykonania- koordynowanie prac związanych z podpisanymi umowami
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2020-09-11 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (DOCELOWO INSPEKTOR/INFORMATYK) W ODDZIALE INFORMATYCZNYM (KD-111-13-2020) K/M - od 3 900 PLN

- administrowanie sieciami informatycznymi w budynkach Sądu oraz witryną internetową Sądu- wsparcie dla użytkowników systemów aplikacji użytkowanych w tut. Jednostce - administrowanie systemami operacyjnymi Windows- aktualizacja wersji oprogramowania na serwerze i stacjach roboczych oraz kontrola antywirusowa- usuwanie awarii i usterek zgłoszonych przez użytkowników- naprawa drobnych uszkodzeń lub załatwianie spraw związanych z serwisem
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2020-09-07 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (KD-111-12-20A) K/M - od 3 400 PLN

1. wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego,2. czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych;3. archiwizowanie akt.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2020-08-03 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA W ODDZIALE ADMINISTRACYJNYM SEKRETARIACIE DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE (NR REF. KD-111-10/2020) K/M - od 3 400 PLN

- prowadzenie Sekretariatu Dyrektora Sądu,- przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do Dyrektora Sądu,- prowadzenie kalendarza spotkań, narad oraz nadzór nad terminowym obiegiem korespondencji,- sporządzanie analiz i innych opracowań na potrzeby Dyrektora Sądu.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2020-06-01 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (DOCELOWO PO ODBYCIU STAŻU URZĘDNICZEGO: INSPEKTOR) W ODDZIALE GOSPODARCZYM SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE (NR REF. KD-111-6/2020) K/M - od 3 050 PLN

1. zlecanie wykonywania przeglądów okresowych budynków Sądu wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,2. prowadzenie Księgi obiektu budowlanego dla budynków Sądu,3. przyjmowanie zgłoszeń i zlecanie napraw usterek oraz kontrola ich prawidłowego wykonania,4. zlecanie wykonania naprawy usterek oraz kontrola ich prawidłowego wykonania,5. koordynowanie prac związanych z podpisanymi umowami,6. przeprowadzanie procedury rozpoznania rynku w celu dokonania zakupu o wartości do 30.000 Euro
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2020-04-22 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (NR REF. KD-111-8/2020) K/M - od 3 050 PLN

- wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń, nakazów, wezwań, zapytań i innej korespondencji)- czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach- archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2020-03-26 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (DOCELOWO PO ODBYCIU STAŻU URZĘDNICZEGO INSPEKTORA) W ODDZIALE GOSPODARCZYM SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE (NR REF. KD-111-6/2020) K/M - od 3 050 PLN

1. zlecanie wykonywania przeglądów okresowych budynków Sądu wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,2. prowadzenie Księgi obiektu budowlanego dla budynków Sądu,3. przyjmowanie zgłoszeń i zlecanie napraw usterek oraz kontrola ich prawidłowego wykonania,4. zlecanie wykonania naprawy usterek oraz kontrola ich prawidłowego wykonania,5. koordynowanie prac związanych z podpisanymi umowami,6. przeprowadzanie procedury rozpoznania rynku w celu dokonania zakupu o wartości do 30.000 Euro
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2020-03-26 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (DOCELOWO PO ODBYCIU STAŻU URZĘDNICZEGO INSPEKTORA) W ODDZIALE GOSPODARCZYM SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE (NR REF. KD-111-6/2020) K/M - od 3 050 PLN

1. zlecanie wykonywania przeglądów okresowych budynków Sądu wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,2. prowadzenie Księgi obiektu budowlanego dla budynków Sądu,3. przyjmowanie zgłoszeń i zlecanie napraw usterek oraz kontrola ich prawidłowego wykonania,4. zlecanie wykonania naprawy usterek oraz kontrola ich prawidłowego wykonania,5. koordynowanie prac związanych z podpisanymi umowami,6. przeprowadzanie procedury rozpoznania rynku w celu dokonania zakupu o wartości do 30.000 Euro
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2020-02-03 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA W ODDZIALE FINANSOWYM (NR REF. KD-111-5/2020) K/M - od 3 050 PLN

1. kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych2. księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych i innych3. analiza kont i rozliczanie sum do wyjaśnienia4. wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2020-02-03 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (DOCELOWO INSPEKTOR) W ODDZIALE ADMINISTRACYJNYM-BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA (NR REF. KD-111-27/19) - od 3 050 PLN

1. obsługa bezpośrednia i telefoniczna interesantów,2. przyjmowanie dokumentów pism od interesantów oraz rejestrowanie korespondencji,3. obsługa interesantów na czytelni akt,4. przyjmowanie zamówień na akta.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-12-07 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA-DOCELOWO SEKRETARZ SĄDOWY K/M - od 3 050 PLN

- wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego- czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych- archiwizowanie akt
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-11-28 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (DOCELOWO SEKRETARZ SĄDOWY) (NR REF. KD-111-24/19) - od 3 000 PLN

- czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych- wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń, nakazów, wezwań, zapytań i innej korespondencji)- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach- archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-11-20 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (DOCELOWO SEKRETARZ SĄDOWY) (NR REF. KD-111-23/19) - od 2 600 PLN

- czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziału Ksiąg Wieczystych- wykonywanie zarządzeń Sędziego i Referendarza Sądowego- archiwizowanie akt
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (DOCELOWO KSIĘGOWA/KSIĘGOWY) (NR REF. KD-111-22/19) - od 2 600 PLN

- kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych- księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych i innych- analzia kont i rozliczanie sum do wyjaśnienia- wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (DOCELOWO SEKRETARZ SĄDOWY) (NR REF. KD-111-21/19) - od 2 600 PLN

- czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych- wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń, nakazów, wezwań, zapytań i innej korespondencji)- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach- archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (DOCELOWO INSPEKTOR) W ODDZIALE ADMINISTRACYJNYM-BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA (KD-111-19/19) K/M - od 2 600 PLN

- obsługa bezpośrednia i telefoniczna interesantów- przyjmowanie dokumentów pism od interesantów oraz rejestrowanie korespondencji- obsługa interesantów na czytelni akt- przyjmowanie zamówień na akta
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-09-05 - Warszawa (mazowieckie)

SEKRETARKA K/M - od 2 250 PLN

- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji- rozdzielanie wpływającej do Wydziału korespondencji i zwrotnych potwierdzeń odbioru- inne czynności pomocnicze wynikające ze specyfiki pracy na danym stanowisku
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-08-27 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA - DOCELOWO SEKRETARZ SĄDOWY (KD-111-18-2019) K/M - od 2 600 PLN

1. wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego,2. czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych;3. archiwizowanie akt.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-08-09 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA - DOCELOWO INSPEKTOR W ODDZIALE INFORMATYCZNYM (KD-111-14/19) K/M - od 2 900 PLN

1. administrowanie sieciami informatycznymi w budynkach Sądu oraz witryną internetową Sądu,2. administrowanie systemami operacyjnymi Windows,3. aktualizacja wersji oprogramowania na serwerze i stacjach roboczych oraz kontrola antywirusowa,4. usuwanie awarii i usterek zgłoszonych przez użytkowników,5. naprawa drobnych uszkodzeń lub załatwianie spraw związanych z serwisem.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-07-24 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA - DOCELOWO INSPEKTOR W ODDZIALE ADMINISTRACYJNYM (KD-111-15/19) K/M - od 2 600 PLN

1. praca w Archiwum Sądu, wykonywanie czynności związanych z obsługą Archiwum,2. przygotowywanie dokumentacji archiwalnej do przekazania do Archiwum Państwowego tj. paginowanie, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych, pakowanie,3. przygotowywanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania,4. obsługa interesantów na Sali wglądowej
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-07-24 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA - DOCELOWO SEKRETARZ SĄDOWY (KD-111-13-2019) K/M - od 2 600 PLN

1. wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń, nakazów, wezwań, zapytań i i innej korespondencji);2. czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych;3. archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-07-05 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA - DOCELOWO SEKRETARZ SĄDOWY (KD-111-11-2019) K/M - od 2 600 PLN

1. wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń, nakazów, wezwań, zapytań i i innej korespondencji);2. czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych;3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;4. archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-05-29 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (SYGN. KD-111-10/19) K/M - od 2 600 PLN

Czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń, nakazów, wezwań, zapytań i innej korespondencji), protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-05-14 - Warszawa (mazowieckie)

MAGAZYNIER K/M - od 2 250 PLN

prowadzenie magazynu w tym przyjmowanie i wydawanie materiałów i racjonalne gospodarowanie materiałami, sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań do magazynu, prowadzenie dokumentacji magazynowej (dokonywanie spisów inwentarzowych itp.), kontrola ilościowa i jakościowa dostaw.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-05-14 - Warszawa (mazowieckie)

SEKRETARKA K/M - od 2 250 PLN

1. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,2. rozdzielanie wpływającej korespondencji i zwrotnych potwierdzeń odbiorów do wydziałów,3. obsługa maszyny frankującej,4. inne czynności pomocnicze wynikające ze specyfiki pracy na danym stanowisku.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-04-16 - Warszawa (mazowieckie)

MAGAZYNIER K/M - od 2 250 PLN

1. prowadzenie magazynu w tym przyjmowanie i wydawanie materiałów i racjonalne gospodarowanie materiałami, 2. sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań do magazynu, 3. prowadzenie dokumentacji magazynowej (dokonywanie spisów inwentarzowych itp.), 4. kontrola ilościowa i jakościowa dostaw.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-04-16 - Warszawa (mazowieckie)

OPERATOR KSIĄG WIECZYSTYCH K/M - od 2 250 PLN

1. praca w Archiwum Sądu, wykonywanie czynności związanych z obsługą Archiwum,2. przygotowywanie dokumentacji archiwalnej do przekazania do Archiwum Państwowego, tj. paginowanie, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych, pakowanie,3. przygotowywanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania,4. inne czynności pomocnicze wynikające ze specyfiki pracy na danym stanowisku.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-04-16 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (SYGN. KD-111-8/19) K/M - od 2 500 PLN

Czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń, nakazów, wezwań, zapytań i innej korespondencji), protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-04-09 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (DOCELOWO SEKRETARZ SĄDOWY) (SYGN. KD-111-7/19 ) K/M - od 2 500 PLN

Wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego, czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych; archiwizowanie akt.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-04-09 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻYSTA (KD-111-3-2019A) K/M - od 2 500 PLN

1. wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego,2. czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych;3. archiwizowanie akt.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - 2019-03-14 - Warszawa (mazowieckie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl