Praca Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl


W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 45 ofert pracy Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych.

następna strona
NAUCZYCIEL - od 2 782 PLN

Praca z dziećmi z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego na terenie miejsca zamieszkania dziecka.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2020-05-27 - Legionowo (mazowieckie)

DOZORCA - od 2 600 PLN

1. Dozór budynku szkoły w nocy oraz w dni wolne w ciągu dnia (w tym soboty i niedziele)- dyżury wg. grafiku.2. Prace porządkowe na terenie Placówki: zamiatanie, koszenie trawy, podlewanie, przycinanie krzewów i gałęzi, czyszczenie kratek wokół budynku szkoły i przedszkola i na terenie, odchwaszczanie i spulchanianie rabat, oschwaszczanie kostki i płyt chodnikowych.3. Utzrymanie porządku na stanowisku pracy oraz w piwnicy.4. Dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek, urządzeń we wspłópracy z konserwatorem.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2020-05-27 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL LOGOPEDA - od 2 782 PLN

praca z dziećmi z lekką lub umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego na terenie miejsca zamieszania dziecka.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2020-05-27 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL RELIGII - od 2 782 PLN

praca z dziećmi z lekką lub umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2020-05-21 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL W ŚWIETLICY - od 2 782 PLN

praca z dziećmi z lekką lub umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2020-05-21 - Legionowo (mazowieckie)

PSYCHOLOG - od 2 782 PLN

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018r., poz. 967), praca z dziećmi z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, umowa na czas określony zgodnie z organizacją pracy placówki.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2020-05-21 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL - od 2 782 PLN

Praca z dziećmi z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego na terenie miejsca zamieszkania dziecka.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2020-05-21 - Legionowo (mazowieckie)

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI - od 1 500 PLN

prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie kart zasiłkowych tych pracowników, naliczanie podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na fundusz zdrowotny pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz inne prace związane z księgowością.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2020-05-18 - Legionowo (mazowieckie)

SPRZĄTACZKA - od 2 600 PLN

Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole. Utrzymywanie bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania. Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2020-02-26 - Legionowo (mazowieckie)

POMOC NAUCZYCIELA - od 2 600 PLN

Praca z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, pomoc przy posiłkach oraz czynnościach pielęgnacyjnych - współpraca z pielęgniarką szkolną. Opieka nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek szkolnych. Pomoc nauczycielowi w czynnościach edukacyjnych. Dbanie o czystość pomocy szkolnych.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2020-01-30 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - od 2 782 PLN

Praca z dziećmi z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-12-03 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL - od 1 391 PLN

Praca z dziećmi z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego na terenie miejsca zamieszkania dziecka.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-11-19 - Legionowo (mazowieckie)

PIELĘGNIARKA SZKOLNA - od 2 250 PLN

Sprawowanie opieki nad zdrowiem, rozwojem fizycznym i psychospołecznym uczniów nad uczniami Placówki oraz współpraca z rodzicami, z personelem szkoły, z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia uczniów. (Szczegółowe obowiązki u Doradcy klienta).
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-11-04 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL LOGOPEDA - od 2 782 PLN

praca z dziećmi z lekką lub umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego na terenie miejsca zamieszania dziecka.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-10-25 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA - od 2 782 PLN

Praca z dziećmi z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego na terenie miejsca zamieszkania dziecka.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-10-02 - Legionowo (mazowieckie)

PIELĘGNIARKA SZKOLNA - od 2 250 PLN

Sprawowanie opieki nad zdrowiem, rozwojem fizycznym i psychospołecznym uczniów nad uczniami Placówki oraz współpraca z rodzicami, z personelem szkoły, z organizacjlami i instytucjai działającymi na rzecz ochrony zdrowia uczniów. (Szczegółowe obowiązki u Doradcy klienta).
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-09-03 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL - od 2 538 PLN

Praca z dziećmi z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego na terenie miejsca zamieszkania dziecka.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-07-12 - Legionowo (mazowieckie)

POMOC NAUCZYCIELA - od 2 250 PLN

Praca z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, pomoc przy posiłkach oraz czynnościach pielęgnacyjnych - współpraca z pielęgniarką szkolną. Opieka nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek szkolnych. Pomoc nauczycielowi w czynnościach edukacyjnych. Dbanie o czystość pomocy szkolnych.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-07-12 - Legionowo (mazowieckie)

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI - od 1 561,78 PLN

prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie kart zasiłkowych tych pracowników, naliczanie podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na fundusz zdrowotny pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz inne prace związane z księgowością.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-07-12 - Legionowo (mazowieckie)

SPRZĄTACZKA - od 2 250 PLN

Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole. Utrzymywanie bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania. Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-07-12 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL LOGOPEDA - od 2 538 PLN

praca z dziećmi z lekką lub umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego na terenie miejsca zamieszania dziecka.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-03-12 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL - od 2 538 PLN

Praca z dziećmi z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego na terenie miejsca zamieszkania dziecka.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-03-12 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - od 2 538 PLN

praca z dziećmi z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego na terenie miejsca zamieszania dziecka.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-03-12 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL W ŚWIETLICY - od 2 538 PLN

praca z dziećmi z lekką lub umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-03-12 - Legionowo (mazowieckie)

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI - od 1 561 PLN

prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie kart zasiłkowych tych pracowników, naliczanie podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na fundusz zdrowotny pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz inne prace związane z księgowością.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-02-22 - Legionowo (mazowieckie)

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI - od 1 561 PLN

prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie kart zasiłkowych tych pracowników, naliczanie podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na fundusz zdrowotny pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz inne prace związane z księgowością.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2019-02-04 - Legionowo (mazowieckie)

SPRZĄTACZKA - od 2 100 PLN

Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole. Utrzymywanie bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania. Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2018-12-12 - Legionowo (mazowieckie)

PRACOWNIK DO PRAC LEKKICH - od 1 050 PLN

1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym:a) drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek kontaktów, żarówek)b) prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji)c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki)d) prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie)e) prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)2. Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.)3. Prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów.4. Obsługa elektronarzędzi.5. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.6. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2018-12-11 - Legionowo (mazowieckie)

DOZORCA - od 1 050 PLN

1. Dozór budynku szkoły w nocy oraz w dni wolne w ciągu dnia (w tym soboty i niedziele)- dyżury wg. grafiku.2. Prace porządkowe na terenie Placówki: zamiatanie, koszenie trawy, podlewanie, przycinanie krzewów i gałęzi, czyszczenie kratek wokół budynku szkoły i przedszkola i na terenie, odchwaszczanie i spulchanianie rabat, oschwaszczanie kostki i płyt chodnikowych.3. Utzrymanie porządku na stanowisku pracy oraz w piwnicy.4. Dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek, urządzeń we wspłópracy z konserwatorem.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2018-12-04 - Legionowo (mazowieckie)

POMOC NAUCZYCIELA - od 1 050 PLN

Praca z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, pomoc przy posiłkach oraz czynnościach pielęgnacyjnych - współpraca z pielęgniarką szkolną. Opieka nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek szkolnych. Pomoc nauczycielowi w czynnościach edukacyjnych. Dbanie o czystość pomocy szkolnych.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2018-10-31 - Legionowo (mazowieckie)

PSYCHOLOG - od 2 100 PLN

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018r., poz. 967), praca z dziećmi z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, umowa na czas określony zgodnie z organizacją pracy placówki.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - 2018-10-09 - Legionowo (mazowieckie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl