Praca Legionowo - oferty pracy


Najwi臋kszy wyb贸r odzie偶y

W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy Legionowo, kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 1795 ofert pracy Legionowo.

nast臋pna strona
POMOC PIEKARZA - od 2聽800 PLN

Pomoc przy wytwarzaniu wypiek贸w gruzi艅skich.
kontakt przez PUP - 2020-12-08 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL - od 2聽800 PLN

Realizowanie zada艅 zwi膮zanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi zadaniami szko艂y: dydaktyczn膮, wychowawcz膮, opieku艅cz膮, w tym zadania zwi膮zane z zapewnieniem bezpiecze艅stwa uczniom w czasie zaj臋膰 organizowanych przez szko艂臋 w wymiarze okre艣lonym nadrz臋dnymi przepisami.
SZKO艁A PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KUSOCI艃SKIEGO W LEGIONOWIE - 2020-12-01 - Legionowo (mazowieckie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 4聽000 PLN

Pozyskiwanie nowych klient贸w, realizacja zam贸wie艅, prowadzenie bazy danych klient贸w g艂ownie z Ukrainy
kontakt przez PUP - 2020-11-30 - Legionowo (mazowieckie)

OSOBA SPRZ膭TAJ膭CA - od 2聽720 PLN

Sprz膮tanie biur i pomieszcze艅 w zak艂adzie, gdzie wi臋kszo艣膰 personelu jest pochodzenia ukrai艅skiego.
kontakt przez PUP - 2020-11-30 - Legionowo (mazowieckie)

TELEINFORMATYK - od 3聽400 PLN

Wykonywanie prac na prze艂膮cznicy g艂贸wnej przy w艂膮czaniu i wy艂膮czaniu grup cyfrowych wojskowych stacji telefonicznych. Monta偶, demonta偶 urz膮dze艅 teletransmisyjnych wojskowych stacji telefonicznych. Utrzymanie w stacji sprawno艣ci technicznej urz膮dze艅 i sprz臋tu.
22 WOJSKOWY ODDZIA艁 GOSPODARCZY W OLSZTYNIE - 2020-11-26 - Legionowo (mazowieckie)

MONTER - od 3聽100 PLN

Prowadzenie modernizacji i rozbudowy sieci kablowej i abonenckiej sieci telefonicznej utrzymanie w ci膮g艂ej sprawno艣ci oraz usuwanie awarii sieci kablowej i teletechnicznej. Prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej.
22 WOJSKOWY ODDZIA艁 GOSPODARCZY W OLSZTYNIE - 2020-11-24 - Legionowo (mazowieckie)

ELEKTROMONTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - OFERTA POZYSKANA W DRODZE REFUNDACJI KOSZT脫W WYPOSA呕ENIA I DOPOSA呕ENIA STANOWISKA PRACY - od 3聽000 PLN

Monta偶 instalacji elektrycznych w budynkach, budowa sieci elektrycznych, praca na wysoko艣ci do 3m.
kontakt przez PUP - 2020-11-18 - Legionowo (mazowieckie)

KRAWCOWA - od 2聽600 PLN

Szycie na maszynach szwalniczych.
FIRMA OK MONIKA PRZE殴DZIECKA - 2020-11-13 - Legionowo (mazowieckie)

ASYSTENT PRAWNY - OFERTA STA呕U DLA BEZROBOTNYCH - 1聽440 PLN

Przygotowywanie projekt贸w pism procesowych, opinii prawnych i wezwa艅 do zap艂aty, kontakty z klientami kancelarii, s膮dami, urz臋dami, przepisywanie pism na komputerze, porz膮dkowanie dokument贸w, umawianie spotka艅, za艂atwianie spraw przed s膮dami i urz臋dami.
kontakt przez PUP - 2020-11-09 - Legionowo (mazowieckie)

PIEL臉GNIARKA - od 3聽500 PLN

Wykonywanie czynno艣ci piel臋gniarskich wynikaj膮cych z zalece艅 lekarskich, stanu zdrowia i potrzeb mieszka艅c贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej "Kombatant" w Legionowie.
Dom Pomocy Spo艂ecznej "Kombatant" - 2020-10-22 - Legionowo (mazowieckie)

G艁脫WNY SPECJALISTA - od 4聽081 PLN

CEL STANOWISKA:1)realizacja zada艅 zwi膮zanych z prowadzeniem mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy Centrum Szkolenia Policji;2)koordynowanie zada艅 logistycznych zwi膮zanych z organizacj膮 przedsi臋wzi臋膰 spoza planu naboru (narad, odpraw, szkole艅, wizyt).
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE - 2020-10-22 - Legionowo (mazowieckie)

NAUCZYCIEL W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM - od 2聽100 PLN

- prowadzenie zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych bezpo艣rednio z wychowankami albo na ich rzecz, zgodnie z podstaw膮 programow膮;- wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolno艣ci i zainteresowa艅,- prowadzenie obserwacji pedagogicznych/diagnozy pedagogicznej maj膮cych na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokonywanie ewaluacji rozwoju dziecka oraz dokumentowanie tych dzia艂a艅,- stosowanie tw贸rczych i efektywnych metod nauczania i wychowania,- dostosowanie metod, form pracy i zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb, mo偶liwo艣ci i zainteresowa艅 dzieci,- przestrzeganie zasad dotycz膮cych bezpiecze艅stwa dzieci podczas zaj臋膰 i zabaw w budynku szko艂y oraz poza nim, podczas spacer贸w, wycieczek, itp.,- uczestniczenie w uroczysto艣ciach i przedsi臋wzi臋ciach z dzie膰mi i na rzecz dzieci z przyj臋tego harmonogramu uroczysto艣ci i imprez szkolnych,- wsp贸艂praca ze specjalistami 艣wiadcz膮cymi kwalifikowan膮 pomoc psychologiczno pedagogiczn膮, zdrowotn膮 i inn膮,- rzetelne i systematyczne oraz zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddzia艂u przedszkolnego,- dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetyk臋 powierzonej sali,- czynny udzia艂 w pracach rady pedagogicznej i zespo艂ach zadaniowych,- planowanie w艂asnego rozwoju zawodowego systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w r贸偶nych formach doskonalenia zawodowego,- realizacja zada艅 wynikaj膮cych z przydzielonych dodatkowych czynno艣ci nauczyciela wynikaj膮cych z zada艅 statutowych szko艂y,- zapewnianie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunk贸w zabawy, nauki i pracy,- tworzenie warunk贸w umo偶liwiaj膮cych osi膮gni臋cie gotowo艣ci szkolnej.
SZKO艁A PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KUSOCI艃SKIEGO W LEGIONOWIE - 2020-10-15 - Legionowo (mazowieckie)

SPRZ膭TACZKA - od 1聽400 PLN

Utrzymanie czysto艣ci pomieszcze艅.
Przedsi臋biorstwo Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. - 2020-10-13 - Legionowo (mazowieckie)

STARSZY TECHNIK - od 1聽616,59 PLN

Obr贸bka introligatorska materia艂贸wZADANIA PODSTAWOWE1)Realizowanie zada艅 wydawniczych zwi膮zanych z promocj膮 jednostki oraz przedsi臋wzi臋ciami spoza planu naboru;2)Obr贸bka introligatorska materia艂贸w:3)Powielanie materia艂贸w na urz膮dzeniach cyfrowych i ich niszczenie;4)Prowadzenie ewidencji wykonanych prac i zu偶ytych materia艂贸w.
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE - 2020-10-13 - Legionowo (mazowieckie)

POMOC PIEKARZA - od 2聽600 PLN

Pomoc przy wytwarzaniu wypiek贸w gruzi艅skich.
kontakt przez PUP - 2020-10-08 - Legionowo (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA - od 17 PLN

Pomoc w przygotowywaniu posik贸w dla podopiecznych DPS. Rozwo偶enie posi艂k贸w do pokoi mieszka艅c贸w Domu. Zmywanie naczy艅 sto艂owych i kuchennych, sztu膰c贸w. Utrzymywanie w czysto艣ci pomieszcze艅 kuchennych i sprz臋tu.
Dom Pomocy Spo艂ecznej "Kombatant" - 2020-10-06 - Legionowo (mazowieckie)

SPRZ膭TACZKA - od 2聽600 PLN

Dbanie o czysto艣膰 na terenie plac贸wki.
ZESP脫艁 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 - 2020-10-06 - Legionowo (mazowieckie)

SPRZ膭TACZKA - od 1聽300 PLN

Utrzymywanie w bie偶膮cej czysto艣ci przy szkolnego rejonu, sprz膮tanie, realizowanie innych zada艅 zleconych przez dyrektora.
SZKO艁A PODSTAWOWA IM. STANIS艁AWA MONIUSZKI - 2020-10-01 - Legionowo (mazowieckie)

SPRZ膭TACZKA - od 2聽600 PLN

sprz膮tanie korytarzy, sali, 艂azienek, mycie okien, wynoszenie 艣mieci, dezynfekcja pomieszcze艅.
Zesp贸艂 Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Legionowie - 2020-09-30 - Legionowo (mazowieckie)

ELEKTROMONTER - od 3聽127 PLN

Bie偶膮ce utrzymywanie w sta艂ej sprawno艣ci technicznej posiadanych zasob贸w, z wy艂膮czeniem nieruchomo艣ci administrowanych przez Wydzia艂 Administracyjno-Gospodarczy.Przeprowadzanie przegl膮d贸w obiekt贸w budowlanych.Inicjowanie przeprowadzanych przez podmioty zewn臋trzne przegl膮d贸w oraz konserwacji urz膮dze艅 i instalacji.Dokonywanie odbior贸w cz臋艣ciowych oraz ko艅cowych rob贸t budowlanych.Inicjowanie opracowywania planu remontowego zg艂oszonych potrzeb realizowanych przez warsztaty jednostki.Przeprowadzenie konserwacji budynk贸w, budowli i wyposa偶enia.Usuwanie awarii i usterek budynk贸w, budowli i wyposa偶enia.Prowadzenie przegl膮d贸w, konserwacji instalacji i urz膮dze艅 zainstalowanych w budynkach i budowlach oraz sieci.Sprawowanie nadzoru nad realizacj膮 us艂ug zwi膮zanych z konserwacj膮, usuwaniem awarii i usterek budynk贸w i budowli na terenie jednostki przekraczaj膮cych mo偶liwo艣ci pracownik贸w.
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE - 2020-09-30 - Legionowo (mazowieckie)

BLACHARZ/DEKARZ - od 20 PLN

Prace przy nowych pokryciach dachowych, naprawy przeciek贸w, wymiany u偶ytych materia艂贸w.
Wies艂aw Giernatowski "Zak艂ad Us艂ugowy,Blacharstwo Budowlane,Dekarstwo,Trapezowanie Blach" - 2020-09-30 - Legionowo (mazowieckie)

KOSMETYCZKA - OFERTA W DRODZE REFUNDACJI KOSZT脫W WYPOSA呕ENIA STANOWISKA PRACY - od 2聽700 PLN

Wykonywanie makija偶u, karboksyterapii, dermoterapii.
kontakt przez PUP - 2020-09-25 - Legionowo (mazowieckie)

MONTER - od 4聽000 PLN

monta偶 tras kablowych, monta偶 instalacji
Firma Handlowo Us艂ugowa OPTIMA Jacek Myl - 2020-09-23 - Legionowo (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA - od 2聽700 PLN

- wydawanie potraw,;-obr贸bka wst臋pna produkt贸w 偶ywno艣ciowych do przygotowywania potraw .-wykonywanie prac porz膮dkowych w kuchni i sto艂贸wce; - utrzymanie w czysto艣ci pomieszcze艅 kuchennych i sprz臋tu- obs艂uga urz膮dzenia i sprz臋t kuchenny zgodnie z przepisami; - przestrzeganie zasad higieny; -zmywanie naczy艅 sto艂owych i kuchennych, sztu膰c贸w , - utrzymanie w porz膮dku i czysto艣ci wszystkich pomieszcze艅 produkcyjnych oraz gospodarczych;
kontakt przez PUP - 2020-09-22 - Legionowo (mazowieckie)

KUCHARZ - od 2聽785 PLN

- przygotowanie i wydawanie terminowo posi艂k贸w, zgodnie z jad艂ospisem i re偶imami technologicznymi produkcji posi艂k贸w;-pobieranie z magazynu produkt贸w spo偶ywczych zgodnie z asygnat膮 kuchenn膮 i jad艂ospisem, pobieranie pr贸bek 偶ywno艣ci oraz przechowywanie.-przestrzeganie procedur systemu HACCP oraz przestrzeganie zasad GHP I GMP; - w艂a艣ciwe dokonywanie obr贸bki wst臋pnej i termicznej przygotowywanych potraw;- obs艂uga ,dba艂o艣膰 i nale偶yte wykorzystywanie urz膮dze艅 i sprz臋tu oraz pomieszcze艅 kuchennych - uczestniczy膰 w szkoleniach specjalistycznych zwi膮zanych z prowadzeniem gospodarki 偶ywieniowej.
kontakt przez PUP - 2020-09-22 - Legionowo (mazowieckie)

ASYSTENT NAUCZYCIELA DZIECKA CUDZOZIEMCA - od 2聽250 PLN

praca w charakterze t艂umacza podczas zaj臋膰 lekcyjnych z j臋zyka polskiego na j臋zyk ukrai艅ski lub rosyjski.
SZKO艁A PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKO艁AJA KOPERNIKA - 2020-09-16 - Legionowo (mazowieckie)

PRACOWNIK KANCELARYJNY - OFERTA STA呕U DLA BEZROBOTNYCH - 1聽440 PLN

Obs艂uga pism przychodz膮cych i wychodz膮cych, prace biurowe.
kontakt przez PUP - 2020-09-16 - Legionowo (mazowieckie)

ANIMATOR REKREACJI I ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO - OFERTA POZYSKANA W DRODZE REFUNDACJI KOSZT脫W WYPOSA呕ENIA I DOPOSA呕ENIA STANOWISKA PRACY - od 3聽000 PLN

Przeprowadzanie animacji w trakcie imprez okoliczno艣ciowych organizowanych u klienta lub w siedzibie lokalu.
kontakt przez PUP - 2020-09-14 - Legionowo (mazowieckie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - od 2聽600 PLN

Wykonywanie prostych prac budowlanych.
kontakt przez PUP - 2020-09-14 - Legionowo (mazowieckie)

SZWACZKA MASZYNOWA - od 19 PLN

Szycie na maszynach jednoig艂owych, dwuig艂owych, stebn贸wce i overlocku sprz臋tu spadochronowo - desantowego oraz wysoko艣ciowo - ratunkowego.
kontakt przez PUP - 2020-09-11 - Legionowo (mazowieckie)

SZWACZKA MASZYNOWA - 3聽000 - 5聽500 PLN

Szycie na maszynach jednoig艂owych, dwuig艂owych, stebn贸wce i overlocku.
AIR-POL Sp. z o.o. - 2020-09-09 - Legionowo (mazowieckie)

nast臋pna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl

Wybierz powiat