Praca MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KRAKOWIE - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl


W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KRAKOWIE, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 14 ofert pracy MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KRAKOWIE.

WYCHOWAWCA/MŁODSZY WYCHOWAWCA - od 2 480 PLN

organizacja zajęć wychowawczych, opieka nad młodzieżą, dyżury w internacie
MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KRAKOWIE - 2019-09-13 - Trzebinia (małopolskie)

WYCHOWAWCA - od 2 380 PLN

organizacja zajęć wychowawczych, opieka nad młodzieżą, dyżury w internacie
MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KRAKOWIE - 2019-09-03 - Trzebinia (małopolskie)

WYCHOWAWCA - od 2 380 PLN

organizacja zajęć wychowawczych, opieka nad młodzieżą, dyżury w internacie
MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KRAKOWIE - 2019-08-08 - Trzebinia (małopolskie)

INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - MONTER ZABUDOWY - od 2 300 PLN

realizacja programu praktycznej nauki zawodu - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KRAKOWIE - 2019-08-08 - Trzebinia (małopolskie)

WYCHOWAWCA - od 2 200 PLN

Praca z młodzieżą, prowadzenie zajęć wychowawczych i wyrównawczych. Kontakty z rodzicami i pedagogami.
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie - 2018-10-22 - Nowy Sącz (małopolskie)

WYCHOWAWCA - od 2 200 PLN

Wychowawca- wymagania: wykształcenie wyższe, ( pedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja ). Min.3 lata doświadczenia w pracy z młodzieżą, komunikatywność. Praca z młodziężą, prowadzenie zajęć wychowawczych i wyrównawczych, dyżury w internacie.
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie - 2018-03-01 - Nowy Sącz (małopolskie)

WYCHOWAWCA - od 2 250 PLN

organizowanie i realizowanie różnych form pracy wychowawczej oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego, kreowanie sytuacji, które pozwolą wychowankowi podnieść swoją samoocenę i rzetelnie ją sformułować
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie - 2017-12-22 - Gorlice (małopolskie)

WYCHOWAWCA - od 2 200 PLN

Praca z młodzieżą, prowadzenie zajęć wychowawczych i wyrównawczych. Kontakty z rodzicami i pedagogami. Dyżury w internacie.
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie - 2017-08-18 - Nowy Sącz (małopolskie)

SPECJALISTA DS. REFUNDACJI - od 2 200 PLN

Specjalista ds. refundacji- Wymagania: wykształcenie wyższe ekonomia, administracja, obsługa komputera, wiedza z zakresu KPA oraz zasad refundacji, mile widziane doświadczenie 1 rok. Weryfikacja wniosków o zawarcie umów o refundację wynagrodzeń oraz wniosków finansowych, prowadzenie rejestrów, archiwizacja.
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie - 2017-07-18 - Nowy Sącz (małopolskie)

WYCHOWAWCA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, WSPARCIA DZIENNEGO, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ORAZ INSTYTUCJACH PIECZY ZASTĘPCZEJ - od 2 200 PLN

Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej. Wymagania: wykształcenie wyższe pedagogika opiekuńczo wychowawcza, praca z młodzieżą, odporność na stres, opracowywanie i realizowanie różnych form pracy wychowawczej oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego.
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie - 2017-04-21 - Nowy Sącz (małopolskie)

WYCHOWAWCA - od 2 000 PLN

prowadzenie zajęć wychowawczych i wyrównawczych z młodzieżą, kontakty z pedagogami szkolnymi i rodzicami, realizacja planu pracy dydaktycznej
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie - 2016-10-07 - Gorlice (małopolskie)

INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU-FRYZJER - od 2 000 PLN

Kształcenie praktyczne młodzieży w zawodzie fryzjer
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie - 2016-08-29 - Nowy Sącz (małopolskie)

PRAKTYKANT W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA - nieodpłatny

1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki. 2. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki i jej podopiecznych (cele, zadania i metody pracy).3. Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi placówki.4. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu i uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznych młodzieży.
MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KRAKOWIE - 2016-05-06 - Lanckorona (małopolskie)

PRAKTYKANT W HUFCU PRACY - nieodpłatny

- przestrzeganie uregulowań prawnych w zakresie organizacji i realizacji kształcenia, szkolenia i przygotowania zawodowego oraz wychowania i opieki uczestników,- organizowanie i realizowanie różnych form pracy wychowawczej (programów wychowawczych, grup wsparcia, zajęć zespołowych i indywidualnych) oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego (imprez, zajęć klubowych i warsztatowych),- bieżąca analiza efektów pracy wychowawczej oraz sytuacji edukacyjnej i zawodowej uczestników.
MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KRAKOWIE - 2016-04-26 - Dąbrowa Tarnowska (małopolskie)


bezpieczne zakupy - erli.pl