Praca Luxoft Poland Sp. z o. o. - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Luxoft Poland Sp. z o. o., które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 87 ofert pracy Luxoft Poland Sp. z o. o..

następna strona
SPECJALISTA DO SPRAW ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - 5 000 - 12 000 PLN

Monitorowanie statusu projektów, zadań, itp.Obsługa procesu fakturowania, zamówień i innych spraw związanych z finansami projektu. Gromadzenie danych i metryk projektowych i tworzenie raportów.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-04 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY KIEROWNIK PROJEKTU - 14 000 - 25 000 PLN

Zarządzanie zespołami liczącymi do 30 osób, odpowiedzialność za zatrudnianie do zespołu/projektu, zbieranie opinii z odpowiednich źródeł i ich przekazywanie, monitorowanie, przeprowadzanie szkolenia, wspiernie liderów zespołu, kierowników projektu i oddelegowywanie im zadań, odpowiedzialność za ocenę wyników wszystkich członków zespołu,szkolenie członków zespołu - głównie Liderów Zespołów, Kierowników Projektu, monitorowanie motywacji zespołów, jak również ich silnych i słabych stron, monitorowanie satysfakcji Klientów członków zespołu, obowiązki administracyjne, w zależności od Delivery Manager
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-04 - Gdańsk (pomorskie)

PROGRAMISTA - 8 000 - 20 000 PLN

Analiza wymagań systemowych,usuwanie błędów i pomoc w rozwiązywaniu problemów, programowanie aplikacji i systemów informatycznych,tworzenie dokumentacji systemów komputerowych, współpraca z ekspertami różnych dziedzin w zakresie opracowania aplikacji.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-04 - Gdańsk (pomorskie)

GŁÓWNY INŻYNIER WSPARCIA TECHNICZNEGO - 10 000 - 25 000 PLN

Raportowanie statystyki dotyczące otrzymanych zgłoszeń, udział we wdrożeniach, prowadzenie szkoleń technicznych,prezentacja produktów i rozwiązań, nadzorowanie systemów, zarządzanie konfiguracją wydaniem, środowiskiem produkcji, zarządzanie przepływem pracy, udział w zmianie kodu, opracowywanie skryptów i HOTFIX, tworzeniu wydań.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-04 - Gdańsk (pomorskie)

KIEROWNIK PROJEKTU - 9 000 - 20 000 PLN

Zarządzanie zespołem liczącym do 20 osób ( ocena wyników, ocena ryzyka personelu, motywowanie), nadzorowanie i kończenie okresów próbnych, identyfikowanie i radzenie sobie z ryzykami- kontrola zmniejszania stanu osobowego, zbieranie opinii z odpowiednich żródeł i ich przekazywanie, wybór szkoleń, wspieranie liderów zespołów, dbanie o terminową sprawozdawczość.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-04 - Gdańsk (pomorskie)

SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA - 2 800 - 20 800 PLN

Konfiguracja, testowanie, weryfikacja sytemów i produktów ds bezpieczeństwa.Optymizacja systemu bezpieczeństwa.Konstruowanie i konfiguracja nowej infastruktury rozwiązań pod przewodnictwem przełożonego.Wiedza o technologiach, metodach i otoczeniu związanym z oddelegowanymi zadaniami i obszarem biznesowym.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER WSPARCIA TECHNICZNEGO - 6 000 - 15 000 PLN

Monitorowanie systemów, udział w zmianie kodu, opracowywanie skryptów i HOTFIX, tworzeniu wydań, zapewnienie klientom profesjonalnego wsparcia technicznego w obszarze IT, doradztwo techniczne.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA - 2 000 - 8 000 PLN

Wsparcie w konfiguracji, testowaniu , weryfikacji systemów i produktów ds bezpieczeństwa.Poznawanie procesu projektowania, konfiguracji specjalistycznych narzędzi operacyjnych, rozwojowych oraz testowania.Wsparcie w konfiguracji, testowaniu , weryfikacji systemów i produktów ds bezpieczeństwa.Wsparcie w konfiguracji, testowaniu , weryfikacji systemów i produktów ds bezpieczeństwa.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

GŁÓWNY PROGRAMISTA - 12 000 - 27 000 PLN

Zarządzanie projektem informatycznym.Przeprowadzanie kontroli jakości i prawidłowości zrealizowanych zadań. Programowanie aplikacji i systemów informatycznych.Tworzenie dokumentacji systemów komputerowych.Analizowanie wymagań systemowych,usuwanie błędów i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

GŁÓWNY INŻYNIER DO SPRAW JAKOŚCI OPROGRAMOWANIA - 10 000 - 25 000 PLN

Nadzorowanie systemów, zarządzanie konfiguracją, środowiskiem produkcji, przepływem pracy, udział w zmianie kodu, opracowywanie skryptów i hotfixów, tworzeniu wydań.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

GŁÓWNY INŻYNIER DS. KONFIGURACJI - 12 000 - 25 000 PLN

Projektowanie procesów podejścia do infrastruktury, instalacji, wdrażania i utrzymania średnich i dużych rozwiązań od podstaw.Tworzenie planów operacyjnych produktów i/lub usług w ścisłej współpracy z zespołem zarządzania produktem i zespołem programistycznym.Opracowywanie planów zarządzania infrastrukturą i środowiskami.Tworzenie planów wdrożeniowych dla oprogramowania i wersji usług.Projektowanie oraz tworzenie skryptów do automatyzacji procesów kompilacji i wdrażania.Analizowanie, oszacowywanie, rozwijanie i rozwiązywanie złożonych problemów zarządzania konfiguracją.Projektowanie, rozwijanie i testowanie procedury instalacji i konfiguracji oprogramowania i usług.Planowanie, analizowanie, opracowywanie i wdrażanie procedury i skrypty dla budowy i/lub migracji danych/aplikacji/produktów na różnych platformach.Konfigurowanie środowiska, wykonywanie zaawansowanych ustawień aktualizacji, pomoc w procesie przygotowywania testów.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA - 9 500 - 25 000 PLN

Zarządzanie problemami zespołu.Analizowanie, oszacowanie,rozwój I rozwiązanie złożonych problemów dotyczących bezpieczeństwa.Planowanie, analizowanie, ustalanie i implementacja procedur dotyczących bezpieczeństwa.Ustala zadania priorytetowe i deleguje członkom zespołu.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY PROGRAMISTA - 10 000 - 25 000 PLN

Programowanie aplikacji systemów inforamtycznych, tworzenie dokumantacji systemów komputerowych, analiza wymagań systemowych, współpraca z użytkownikami testującymi aplikację, przygotowywanie szczegółowych algorytmów i analiza działania aplikacji, współpraca z ekspertami różnych dziedzin w zakresie opracowania aplikacji.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY KOORDYNATOR DS. PROCESU - 5 000 - 25 000 PLN

Koordynowanie komunikacji między interscenariuszami, przewodnictwo oraz przekazywanie wiedzy, wsparcie w wykonaniu najważniejszych zadań. Definiowanie kluczowych wskaźników procesu i regularne raportowanie na ich podstawie.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER DS JAKOŚCI OPROGRAMOWANIA - 8 000 - 22 000 PLN

Analiza informacji od klientów na temat jakości produktów firmy, zbieranie i dokumentowanie wymagań, konfigurowanie środowiska, udział w projektowaniu, kodowaniu i wykonaniu zautomatyzowanych skryptów testowych, prowadzenie dokumentacji związanej z jakością produkcji.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

MŁODSZY KOORDYNATOR DS. PROCESU - 2 000 - 7 500 PLN

Dokonanie analizy i znalezienie obszarów, które wymagają poprawy. Wsparcie w wykonaniu zadań interscenariuszy.Zarządzanie wewnętrznymi systemami/ specjalistycznymi narzędziami projektowymiUtrzymanie i implementowanie najlepszych praktyk w procesie zarządzania.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA - 4 000 - 25 000 PLN

Dostarczanie wiedzy o oszacowaniu, rozwoju, rozwiązaniu delegowanych zadań dotyczących konfiguracji.Ulepszenie skryptów i innych narzędzi.Przegląd skryptów, kodów, wdrożenie i utrzymanie instrukcji,konfiguracji otoczeniaDokonanie zmian w kodach.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER DS JAKOŚCI OPROGRAMOWANIA - 6 000 - 15 000 PLN

Wykonywanie testów technicznych, testów biznesowych, zbieranie i dokumentowanie wymagań, konfiguracja środowiska, udział w projektowaniu, kodowaniu i wykonywaniu zautomatyzowanych skryptów testowych.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER WSPARCIA TECHNICZNEGO - 8 000 - 22 000 PLN

Codzienny kontakt z administratorami systemów IT pracujących w wewnętrznych działach IT klientów, zarządzanie konfiguracją wydaniem,środowiskiem produkcji, zarządzanie przepływem pracy, udział w zmianie kodu, opracowywanie skryptów i HOTFIX, tworzenie wydań, odpowiedzialność za ochronę danych osobowych i biznesowych.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

GŁÓWNY KOORDYNATOR DS. PROCESU - 9 000 - 25 000 PLN

Współpraca z działem rekrutacji przy poszukiwaniu pracowników na stanowiska koordynatorów ds procesu. Udzielanie informacji zwrotnej członkom zespołu.Wsparcie mentorskie dla młodszych/starszych/koordynatorów ds procesu.Współpraca z innymi działami dla uzgodnienia standardów, priorytetów w koordynowaniu procesem.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER DS. KONFIGURACJI - 8 000 - 20 000 PLN

Opracowywanie planu zarządzania infrastrukturą i środowiskiem, tworzenie planu wdrożeniowego dla wersji oprogramowania i usług, projektowanie oraz tworzenie skryptów do automatyzacji procesów tworzenia i wdrażania, analizowanie, oszacowywanie i rozwijanie i rozwiązywanie złożonych problemów zarządzania konfiguracją
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER DS. KONFIGURACJI - 5 000 - 15 000 PLN

Aktywnie uczestniczenie w definicji procesu zarządzania konfiguracją rozwiązań, oszacowywanie, rozwijanie i rozwiązywanie zadań/problemu standartowego poziomu złożoności w zarządzaniu konfiguracjami, związane z konfiguracją, kompilacją, wdrażanie rozwiązań, procesy tworzenia kopii zapasowych i przywracania, naprawianie problemów/defektów, gdy są zgłaszane, instalowanie i konfigurowanie konkretne narzędzia operacyjne, oraz narzędzia, przeznaczone do tworzenia i testowania, budowanie i konfigurowanie nowej infrastruktury rozwiązań pod kierownictwem i nadzorem kadry kierowniczej, konfigurowanie i monitorowanie rozwiązań oraz procedury tworzenia kopii zapasowych, przeprowadzanie przeglądów skryptów/kodu, wdrażanie i obsługa instrukcji, konfiguracja środowisk. "
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

KOORDYNATOR DS. PROCESU - 3 500 - 20 000 PLN

Definiowanie kluczowych wskaźników procesu i regularne raportowanie na ich podstawie.Zarządzanie problemami w procesieZapewnienie efektywnego utrzymania i wykorzystania standaryzowaych metod, procedur oraz danych. Współpraca z innymi działami dla uzgodnienia standardów, priorytetów w koordynowaniu procesem.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-03 - Gdańsk (pomorskie)

REKRUTER IT - 3 000 - 9 000 PLN

Rekrutacja pracowników technicznych (programistów, testerów), poszukiwania kandydatów (research), prowadzenie szkoleń dla początkujących rekruterów/researcherów
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-01 - Gdańsk (pomorskie)

ANALITYK SYSTEMÓW - 6 000 - 15 000 PLN

Interpretuje i anazlizuuje wymagania biznesowe i systemowe dla programistów, udział w Acceptance Testing, aby zapewnić spełnienie wymagań systemowych przez rozwiązania techniczne, buduje relacje z klientami Spółki
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-01 - Gdańsk (pomorskie)

LIDER ZESPOŁU - 14 000 - 26 000 PLN

Koordynowanie prac zespołów projektowych, organizacja i kontrola realizacji etapów projektu w kontekście jego realizacji na czas i w zaplanowanym budżecie, kontakt z klientem.KONTAKT Z KLIENTAMI SPÓŁKI LUXOFT POLAND
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-01 - Gdańsk (pomorskie)

GŁÓWNY ANALITYK SYSTEMÓW - 12 000 - 25 000 PLN

Iinterpretuje i anazlizuje wymagania biznesowe i systemowe dla programistów, dostarcza wiedzy zespołowi przez asystowanie, konsultowanie, szkolenie, pełni funkcje mentora dla młodszych, regularnych i starszych BSA
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-08-01 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY PROGRAMISTA - 10 000 - 25 000 PLN

Programowanie aplikacji systemów inforamtycznych, tworzenie dokumantacji systemów komputerowych, analiza wymagań systemowych, współpraca z użytkownikami testującymi aplikację, przygotowywanie szczegółowych algorytmów i analiza działania aplikacji, współpraca z ekspertami różnych dziedzin w zakresie opracowania aplikacji.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-02-09 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY KIEROWNIK PROJEKTU - 14 000 - 25 000 PLN

Zarządzanie zespołami liczącymi do 30 osób, odpowiedzialność za zatrudnianie do zespołu/projektu, zbieranie opinii z odpowiednich źródeł i ich przekazywanie, monitorowanie, przeprowadzanie szkolenia, wspiernie liderów zespołu, kierowników projektu i oddelegowywanie im zadań, odpowiedzialność za ocenę wyników wszystkich członków zespołu,szkolenie członków zespołu - głównie Liderów Zespołów, Kierowników Projektu, monitorowanie motywacji zespołów, jak również ich silnych i słabych stron, monitorowanie satysfakcji Klientów członków zespołu, obowiązki administracyjne, w zależności od Delivery Manager
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-01-13 - Gdańsk (pomorskie)

TECHNICZNY KIEROWNIK PROJEKTU - 15 000 - 28 000 PLN

Kierowanie i koordynowanie technicznymi działaniami zespołu, współpraca z dokumentami przez cały projekt, promowanie dobrych praktyk - wpieranie zdalnych programistów analizą kodów, nadzorowanie i minimalizacja wsparcia produkcjiWykonuje wszystkie niezbędne czynności z listy referencyjnej przełożonego
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-01-13 - Gdańsk (pomorskie)

GŁÓWNY INŻYNIER DS. KONFIGURACJI - 8 000 - 20 000 PLN

Opracowywywanie planów zarządzania infrastrukturą i środowiskami, tworzenie planów wdrożeniowych dla wersji oprogramowania i usług, projektowanie oraz tworzenie skryptów do automatyzacji procesów tworzenia i wdrażania, analizowanie, oszacowywanie, rozwijanie i rozwiązywanie złożonych problemów zarządzania konfiguracją, udział w recenzowaniu architektury i tworzeniu ulepszeń wydajności istniejących i przyszłych rozwiązań, przejście do najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań architektonicznych i rozwiązań zarządzania operacjami, budowanie i konfigurowanie nowej infrastruktury dla rozwiązań, konfigurowanie środowiska, wykonywanie strojenia wydajności oraz aktualizowanie zaawansowanego ustawienia.
Luxoft Poland Sp. z o. o. - 2017-01-13 - Gdańsk (pomorskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj