Praca Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - oferty pracy (2)poprzednia strona
POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - do 2 000 PLN

Wykonywanie różnego typu prac zleconych w zależności od branży i specyfiki pracy np. rozładowywanie towaru, prace polowe, prace magazynowe, prace na linii produkcyjnej, zbieranie zamówień, prace porządkowe itp.
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA HANDBUD WIESŁAW BLICHARSKI - 2017-11-06 - Włodawa (lubelskie)

HYDRAULIK - do 2 000 PLN

Prace montażowe instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych.
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA HANDBUD WIESŁAW BLICHARSKI - 2017-08-24 - Włodawa (lubelskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - do 2 000 PLN

Wykonywanie prac na różnych etapach budowy, kopanie dołów przy użyciu narzędzi ręcznych, ładowanie i rozładowanie materiałów budowlanych, noszenie cegieł i zaprawy murarskiej na budowie.
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA HANDBUD WIESŁAW BLICHARSKI - 2017-08-23 - Włodawa (lubelskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - do 2 000 PLN

Konserwacja, obsługa techniczna, naprawa silników, zespołów i układów mechanicznych w samochodach osobowych i ciężarowych i innych pojazdach silnikowych.
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA HANDBUD WIESŁAW BLICHARSKI - 2017-08-23 - Włodawa (lubelskie)

ELEKTRYK BUDOWLANY - do 2 000 PLN

Wykonywanie instalacji elektrycznych, odgromowych w obiektach budowlanych, przygotowanie tras przewodów, układanie przewodów, mocowanie osprzętu elektrycznego.
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA HANDBUD WIESŁAW BLICHARSKI - 2017-08-22 - Włodawa (lubelskie)

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - do 2 000 PLN

Wykonywanie robót ziemnych w budownictwie, za pomocą koparko-ładowarki, wykonywanie wykopów, załadunek i przemieszczanie mas ziemnych.
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA HANDBUD WIESŁAW BLICHARSKI - 2017-08-22 - Włodawa (lubelskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - do 2 000 PLN

Prowadzenie samochodu ciężarowego o masie większej niż 3,5 tony z przyczepami, transport ładunków.
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA HANDBUD WIESŁAW BLICHARSKI - 2017-08-22 - Włodawa (lubelskie)

GLAZURNIK - do 2 000 PLN

Przygotowanie ścian pod układanie glazury lub innych płytek, przycinanie i wycinanie otworów, układanie płytek przy użyciu zaprawy lub kleju, formowanie spoin, wykonywanie posadzki z płytek.
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA HANDBUD WIESŁAW BLICHARSKI - 2017-08-22 - Włodawa (lubelskie)

MURARZ - TYNKARZ - do 2 000 PLN

Wznoszenie ścian, nakładanie warstw tynkarskich, wykonywanie schodów, filarów, stropów, montowanie rusztowań do robót murarskich, przygotowanie zapraw i betonu, wykonywanie murów zbrojonych.
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA HANDBUD WIESŁAW BLICHARSKI - 2017-08-22 - Włodawa (lubelskie)

ELEKTRYK - do 2 000 PLN

Wykonywanie i modernizacja instalacji elektrycznych.
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA HANDBUD WIESŁAW BLICHARSKI - 2017-06-27 - Włodawa (lubelskie)

ELEKTRYK - do 2 000 PLN

Wykonywanie i modernizacja instalacji elektrycznych.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2017-06-01 - Włodawa (lubelskie)

MURARZ - do 2 000 PLN

Odczytywanie projektu architektonicznego i rysunków budowlanych w celu ustalenia rozwiązań konsturkcyjnych, materiałowych, miejsca położenia wykonywanej ściany lub stropu, przygotowanie i organizacja stanowiska pracy, przygotowanie właściwej zaprawy murarskiej, obsługa mieszarek, betoniarek, układanie na zaprawie kamieni, cegieł, elementów prefabrykowanych itp.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2017-06-01 - Włodawa (lubelskie)

ELEKTRYK - do 2 000 PLN

Wykonywanie i modernizacja instalacji elektrycznych.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2017-04-20 - Włodawa (lubelskie)

ELEKTRYK - do 2 000 PLN

Montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterujące i pomiarowej, instalowanie użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektrycznych.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2017-04-03 - Włodawa (lubelskie)

GLAZURNIK - do 2 000 PLN

Analizowanie rysunków roboczych, ocenianie jakości materiału, przycinanie płytek, wycinanie w nich otworów, układanie płytek przy użyciu zaprawy, formowanie spoin między płytkami, wykonywanie cokolików.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2017-04-03 - Włodawa (lubelskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - do 2 000 PLN

Noszenie cegieł i zaprawy murarskiej, kopanie i wypełnianie dołów i rowów przy użyciu narzędzi ręcznych, ładownie i rozładowywanie materiałów budowlanych, wykonywanie prostych prac rozbiórkowych.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2017-04-03 - Włodawa (lubelskie)

MURARZ - do 2 000 PLN

Analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku, tyczenie fundamentów, ścian nośnych, działowych i innych elementów budowlanych, wykonywanie murów, osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej, spoinowanie ścian.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2017-04-03 - Włodawa (lubelskie)

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - do 2 000 PLN

Posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych oraz okładzin ściennych i podłogowych w systemie suchej zabudowy. Dobieranie i przygotowywanie materiałów, narzędzi i sprzętu oraz techniki montażu do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych i okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy. Wykonywanie prac przygotowawczych (wyznaczanie miejsca montażu oraz przygotowywanie podłoża) do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy. Wykonywanie izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy. Wykonywanie montażu systemów suchej zabudowy, w tym montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2017-04-03 - Włodawa (lubelskie)

HYDRAULIK - do 2 000 PLN

Montowanie urządzeń i zbiorników ciśnieniowych, aparatów grzewczych, przyborów sanitarnych, wyposażania instalacji kanalizacyjnych i grzewczych, montowanie aparatury kontrolno pomiarowej, regulowanie parametrów pracy instalacji grzewczych i ciepłej wody.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2017-04-03 - Włodawa (lubelskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - do 1 850 PLN

Noszenie cegieł i zaprawy murarskiej, kopanie i wypełnianie dołów i rowów przy użyciu narzędzi ręcznych, ładownie i rozładowywanie materiałów budowlanych, wykonywanie prostych prac rozbiórkowych.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2016-09-09 - Włodawa (lubelskie)

HYDRAULIK - 1 850 - 2 500 PLN

Montowanie urządzeń i zbiorników ciśnieniowych, aparatów grzewczych, przyborów sanitarnych, wyposażania instalacji kanalizacyjnych i grzewczych, montowanie aparatury kontrolno pomiarowej, regulowanie parametrów pracy instalacji grzewczych i ciepłej wody.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2016-09-09 - Włodawa (lubelskie)

GLAZURNIK - 1 850 - 2 500 PLN

Analizowanie rysunków roboczych, ocenianie jakości materiału, przycinanie płytek, wycinanie w nich otworów, układanie płytek przy użyciu zaprawy, formowanie spoin między płytkami, wykonywanie cokolików.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2016-09-08 - Włodawa (lubelskie)

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - 1 850 - 2 500 PLN

Posługiwanie się dokumentacją projektową, wykonywanie izolacji ściennych, sufitowych, montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót związanych z naprawą uszkodzonych elementów.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2016-09-08 - Włodawa (lubelskie)

ZBROJARZ - 1 850 - 2 500 PLN

Czyszczenie, prostowanie, cięcie oraz gięcie materiałów i wyrobów zbrojarskich, montowanie siatek i szkieletów zbrojeniowych, wykonywanie prefabrykatów zbrojarskich.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2016-09-08 - Włodawa (lubelskie)

MURARZ - 1 850 - 2 500 PLN

Analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku, tyczenie fundamentów, ścian nośnych, działowych i innych elementów budowlanych, wykonywanie murów, osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej, spoinowanie ścian.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2016-09-08 - Włodawa (lubelskie)

poprzednia strona