Praca EPAM Systems Poland - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy EPAM Systems Poland, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 79 ofert pracy EPAM Systems Poland.

następna strona
STARSZY ANALITYK BIZNESOWY - do 8 000 PLN

Wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości, analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności, analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu, koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpracaz zespołem deweloperów aplikacji, definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych.
EPAM Systems Poland - 2017-11-13 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Rozwój oraz wdrożanie różnego typu programowania o różnej funkcjonalności w zależności wymagań;- zarządzanie poszczególnymi etapami projektu tworzenia programowania, wspieranie, kierowanie zespołem projektowym i raportowanie do Menedżera Projektu; - identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metody ich rozwiązania.
EPAM Systems Poland - 2017-11-13 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań.Testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego, utrzymanie wysokiego standardu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, przeprowadzanie testów zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta. Identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metod ich rozwiązania. Wykorzystanie różnych metod testowych w zalezności od typu produktu.
EPAM Systems Poland - 2017-10-16 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 6 500 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań.Testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego, utrzymanie wysokiego standardu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, przeprowadzanie testów zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta. Identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metod ich rozwiązania. Wykorzystanie różnych metod testowych w zalezności od typu produktu.
EPAM Systems Poland - 2017-09-27 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY ARCHITEK INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA - do 15 000 PLN

Wykonywanie testów funkcjonalnych, integracyjnych, akceptacyjnych oraz wydolnościowych tworzonego oprogramowania; Projektowanie, budowanie struktury, konfigurowanie, instalowanie i wdrażanie Hadoop; Przetwarza wymogi funkcjonalne i techniczne w szczegółowy projekt oprogramowania; Utrzymuje bezpieczeństwo danych; Tworzy "skalowalne" usługi sieciowe na potrzeby trakowania danych; Tworzenie wysokiej jakości kodu; Testowanie prototypów a także nadzorowanie przekazania ich zespołom operacyjnym.
EPAM Systems Poland - 2017-09-26 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 9 500 PLN

Prowadzenie, tworzenie oraz wdrożenie modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej, ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania, analizowanie modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania.
EPAM Systems Poland - 2017-09-20 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DS. ANALIZ BIZNESOWYCH - do 10 000 PLN

Wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości, analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności; analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu; koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpraca z zespołem deweloperów aplikacji; definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych; przygotowywanie ekspertyzy SME odnoszącej się do aplikacji oraz biznesowego środowiska jej wykorzystania.
EPAM Systems Poland - 2017-09-20 - Gdańsk (pomorskie)

ANALITYK BIZNESOWY - do 6 000 PLN

-wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości;-analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności;-analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu;-koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpraca z zespołem deweloperów aplikacji;-definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych;-przygotowywanie ekspertyzy SME odnoszącej się do aplikacji oraz biznesowego środowiska jej wykorzystania;-ścisła współpraca z Klientem, analiza wymagań biznesowych Klienta i stały nadzór nad i kontrola realizacji wymagań Klienta;-praca metodologią agile oraz scrum;
EPAM Systems Poland - 2017-09-20 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY ANALITYK BIZNESOWY - do 8 000 PLN

Wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości, analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności, analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu, koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpracaz zespołem deweloperów aplikacji, definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych.
EPAM Systems Poland - 2017-09-20 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Rozwój oraz wdrożanie różnego typu programowania o różnej funkcjonalności w zależności wymagań;- zarządzanie poszczególnymi etapami projektu tworzenia programowania, wspieranie, kierowanie zespołem projektowym i raportowanie do Menedżera Projektu; - identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metody ich rozwiązania.
EPAM Systems Poland - 2017-09-07 - Gdańsk (pomorskie)

STASZ SPECJALISTA DS. WSPARCIA TECHNICZNEGO - do 5 300 PLN

Wykonywanie testów funkcjonalnych, integracyjnych, akceptacyjnych oraz wydolnościowych tworzonego oprogramowania; -Odbieranie zgłoszeń dotyczących wsparcia technicznego; -Identyfikowanie problemu oraz dostarczanie adekwatnych informacji; -Znajomość globalnych procedur firmy i stosowanie ich adekwatnie do sytuacji;
EPAM Systems Poland - 2017-07-31 - Gdańsk (pomorskie)

SPECJALISTA DS. WSPARCIA TECHNICZNEGO - do 4 500 PLN

Wykonywanie testów funkcjonalnych, integracyjnych, akceptacyjnych oraz wydolnościowych tworzonego oprogramowania; -Odbieranie zgłoszeń dotyczących wsparcia technicznego; -Identyfikowanie problemu oraz dostarczanie adekwatnych informacji; -Znajomość globalnych procedur firmy i stosowanie ich adekwatnie do sytuacji;
EPAM Systems Poland - 2017-07-31 - Gdańsk (pomorskie)

ANALITYK DANYCH - do 10 500 PLN

Konwersja dużej liczby strukturalnych i niestrukturalnych danych klientów przy użyciu zaawansowanych rozwiązań analitycznych;- Używanie i dopasowywanie różnych modeli matematycznych i ekonometrycznych, opracowanie modeli opisowych i predykcyjnych, które zapewnią podejmowanie lepszych decyzji;- Zamiana analizowanych danych w realne wyniki i wartość biznesową;- Tworzenie wysokiej jakości wizualizacji danych we współpracy z analitykami biznesowymi;- Skuteczna komunikacja z innymi działami (menedżerami produktów, inżynierami) w celu omówienia złożonych danych i specyfikacji technicznych;- Ciągłe poszerzanie wiedzy w zespole, uczestniczenie we wspólnych sesjach wymiany wiedzy.
EPAM Systems Poland - 2017-07-26 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER AUTOMATYZACJI TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 13 000 PLN

- Tworzenie przypadków testowych, raportowanie błędów oraz ich dokumentów;- Przygotowanie środowisk testowych oraz kontrole jakości aplikacji; weryfikacja jej zgodności z wymaganiami;- Ścisła wpółpraca z międzynarodowym środowiskiem programistów w zakresie zgłaszania, monitorowania i rozwiązywania znalezionych błędów oprogramowania.
EPAM Systems Poland - 2017-07-24 - Gdańsk (pomorskie)

MANAGER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 10 000 PLN

Testowe dopasowane do wymogów Klienta,-tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań;-testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego;-utrzymuje kontakt ze wszystkimi zaangażowanymi stronami (inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu) będąc filtrem kontaktu w określaniu ogólnej strategii działań; -oprócz roli przywódczej przeprowadza działania testowe oraz przygotowuje raporty osiągnięć zespołu;-utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe; -identyfikuje potencjalne problemy, z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania;-wykorzystuje różne metody testowe w zależności od typu produktu;-przeprowadzanie testów zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta.
EPAM Systems Poland - 2017-07-18 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Rozwój oraz wdrożanie różnego typu programowania o różnej funkcjonalności w zależności wymagań;- zarządzanie poszczególnymi etapami projektu tworzenia programowania, wspieranie, kierowanie zespołem projektowym i raportowanie do Menedżera Projektu; - identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metody ich rozwiązania.
EPAM Systems Poland - 2017-06-29 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DS. INŻYNIERI OPROGRAMOWANIA - do 10 000 PLN

Wdrażanie pełnego cyklu tworzonego oprogramowania, kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologii Scrum, dostarcza asysty technicznej dla pozostałych członków zespołu, którym wyznacza cele i zadania, przeprowadza analizę kodu programowego przygotowanego przez deweloperów dopasowując go do wysokich standardów kodowania; nadaje kształt głównym elementom systemu;
EPAM Systems Poland - 2017-06-29 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 9 500 PLN

prowadzenie, tworzenia oraz wdrożenia modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej, ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania, analiza modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania, tworzenie nowych programów oraz dostosowywanie instniejących przy wykorzystywaniu takich języków oprogramowania jak:Java
EPAM Systems Poland - 2017-06-29 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER DS. SYSTEMÓW (SENIOR SYSTEM ENGINEER) - do 13 500 PLN

- utrzymywanie baz danych, ich administrowanie,- jakość kodu oraz tworzonych rozwiązań,- wdrażanie nowych funkcjonalności bez nadzoru,- może być odpowiedzialna za data Architecture oraz przewodzić zespołowi do 5 osób.;
EPAM Systems Poland - 2017-05-31 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER DS. SYSTEMÓW I SIECI KOMPUTEROWYCH (SENIOR IT INFRASTRUCTURE SUPPORT ENGINEER) - do 6 250 PLN

Tworzenie mapy połączeń sieciowych dla biura oraz tworzenie odpowiedniego systemu rozłożenia układów sieci; odpowiedzialność za lokalną infrastrukturę H/W (HardWire Infrastructure), przeprowadzanie instalacji S/W, rozwiązywanie problemów IT oraz wspieranie użytkowników w zakresie infrastruktury H/W; utrzymywanie infrastruktury IT w dobrej kondycji; tworzenie rejestrów porządkowych oraz baz danych infrastruktury IT; tworzenie zaawansowanej dokumentacji technicznej;
EPAM Systems Poland - 2017-04-21 - Gdańsk (pomorskie)

EXPERT DS. SYSTEMÓW I SIECI KOMPUTEROWYCH - do 5 000 PLN

Strategiczne planowanie i wdrażanie procesów dotyczących infrastruktury sieciowej w firmie; -tworzenie mapy połączeń sieciowych dla biura oraz tworzenie odpowiedniego systemu rozłożenia układów sieci; -odpowiedzialność za lokalną infrastrukturę H/W (HardWire Infrastructure) zgodną ze standardami globalnymi; -przeprowadzanie instalacji S/W; -rozwiązywanie problemów IT oraz wspieranie użytkowników w zakresie infrastruktury H/W; -utrzymywanie infrastruktury IT w dobrej kondycji; -tworzenie rejestrów porządkowych oraz baz danych infrastruktury IT;
EPAM Systems Poland - 2017-04-21 - Gdańsk (pomorskie)

ANALITYK BIZNESOWY - do 6 000 PLN

-wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości;-analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności;-analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu;-koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpraca z zespołem deweloperów aplikacji;-definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych;-przygotowywanie ekspertyzy SME odnoszącej się do aplikacji oraz biznesowego środowiska jej wykorzystania;-ścisła współpraca z Klientem, analiza wymagań biznesowych Klienta i stały nadzór nad i kontrola realizacji wymagań Klienta;-praca metodologią agile oraz scrum;
EPAM Systems Poland - 2017-04-04 - Gdańsk (pomorskie)

LIDER ZESPOŁÓW TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Codzienny nadzór nad działaniami zespołu QA oraz całościowo za działania testowe dopasowane do wymogów Klienta, rozwiązuje problemy oraz zapewnia pełną funkcjonalność zespołu, tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań, testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego, utrzymuje kontakt ze wszystkimi zaangażowanymi stronami (inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu) będąc filtrem kontaktu w określaniu ogólnej strategii działań, nadzoruje, zarządza i przeprowadza proces Scrum, spełnia wymogi i standardy zgodnie z Quality Management System (system zarzadzania jakością), utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikuje potencjalne problemy, z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania, wykorzystuje różne metody testowe w zależności od typu produktu, przeprowadzanie testów zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta."
EPAM Systems Poland - 2017-03-31 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY MENAGER PROJEKTÓW - do 13 000 PLN

Organizuje i przewodzi projektem oraz zespołem projektowym (planuje i zarządza zasobami projektu, ustala priorytety, koordynuje współpracę z klientem), zarządza współpracą ze wszystkimi interesariuszami projektu, zapewnia efektywne zarządzanie projektu optymalne ułożenie ról i zasobów, ustanawia zespół praktyk zapewniających integralność oraz wysoką jakość produktu projektu.
EPAM Systems Poland - 2017-03-31 - Gdańsk (pomorskie)

STRSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań, testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego, utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikuje potencjalne problemy, z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania, wykorzystuje różne metody testowe w zależności od typu produktu, przeprowadzanie testów zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta.
EPAM Systems Poland - 2017-03-31 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań.Testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego, utrzymanie wysokiego standardu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, przeprowadzanie testów zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta. Identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metod ich rozwiązania. Wykorzystanie różnych metod testowych w zalezności od typu produktu.
EPAM Systems Poland - 2017-03-31 - Gdańsk (pomorskie)

MŁODSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 3 000 PLN

Testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego, utrzymanie wysokiego standardu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, przeprowadzanie testów zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta.
EPAM Systems Poland - 2017-03-30 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DS. INŻYNIERI OPROGRAMOWANIA - do 10 000 PLN

Wdrażanie pełnego cyklu tworzonego oprogramowania, kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologii Scrum, dostarcza asysty technicznej dla pozostałych członków zespołu, którym wyznacza cele i zadania, przeprowadza analizę kodu programowego przygotowanego przez deweloperów dopasowując go do wysokich standardów kodowania; nadaje kształt głównym elementom systemu;
EPAM Systems Poland - 2017-03-30 - Gdańsk (pomorskie)

MANAGER PROJEKTÓW - do 13 000 PLN

Organizowanie i przewodzenie projektem oraz zespołem projektowym, zarządzanie współpracą ze wszystkimi interesariuszami projektu; zapewnienie efektywnego zarządzania projektem optymalne ułożenie ról i zasobów; ustalanie planu projektu i zarządzanie jego zmianą, ustanawianie zespołu praktyk zapewniających integralność oraz wysoką jakość produktu projektu.
EPAM Systems Poland - 2017-03-30 - Gdańsk (pomorskie)

LIDER ZESPOŁU INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Nadzór, zarządzanie i przeprowadzanie procesu Serum, planowanie i śledzenie codziennych zadań, raportowanie do zarządu, współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi klientami, wdrażanie wymagań związanych z systemem zarządzania jakością, kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologi Serum.
EPAM Systems Poland - 2017-03-30 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 9 000 PLN

Codzienny nadzór nad działaniami zespołu QA, tworzenie planów testów, koordynacja planowania wyznaczonych działań, testowanie produktów tworzonych dla Klientów, utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi zaangażowanymi stronami ( inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu). "
EPAM Systems Poland - 2017-03-30 - Gdańsk (pomorskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj