Praca EPAM Systems Poland - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy EPAM Systems Poland, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 131 ofert pracy EPAM Systems Poland.

następna strona
ANALITYK BIZNESOWY - do 11 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za:-wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości;-analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności;-analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu;-koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpraca z zespołem deweloperów aplikacji;-definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych;-przygotowywanie ekspertyzy SME odnoszącej się do aplikacji oraz biznesowego środowiska jej wykorzystania;-ścisła współpraca z Klientem, analiza wymagań biznesowych Klienta i stały nadzór nad ii kontrola realizacji wymagań Klienta;-praca metodologią agile oraz scrum;
EPAM Systems Poland - 2018-09-17 - Gdańsk (pomorskie)

SPECJALISTA DO SPRAW SZKOLEŃ I ROZWOJU. - do 5 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za:-organizację szkoleń oraz szkoleń online (webinar);-koordynację i zarządzanie od strony administracyjnej szkoleniami;-komunikację z Klientem;-radzenie z problemami ad hoc, które mogą się wydarzyć w trakcie szkolenia;-organizację cateringu na szkolenia; -organizowanie płatności za szkolenia;
EPAM Systems Poland - 2018-08-01 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za-prowadzenie tworzenia oraz wdrożenia modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej;-ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania;-analiza modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania; -przeprowadzanie dokumentacji tworzonego oprogramowania;
EPAM Systems Poland - 2018-06-29 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za:-prowadzenie tworzenia oraz wdrożenia modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej;-ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania;-analiza modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania; -przeprowadzanie dokumentacji tworzonego oprogramowania;
EPAM Systems Poland - 2018-06-22 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 13 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za: -prowadzenie tworzenia oraz wdrożenia modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej;-ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania;-analiza modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania; -przeprowadzanie dokumentacji tworzonego oprogramowania;
EPAM Systems Poland - 2018-06-22 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 8 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za-prowadzenie tworzenia oraz wdrożenia modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej;-ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania;-analiza modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania; -przeprowadzanie dokumentacji tworzonego oprogramowania;
EPAM Systems Poland - 2018-06-14 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 10 500 PLN

Rozwój oraz wdrożanie różnego typu programowania o różnej funkcjonalności w zależności wymagań;- zarządzanie poszczególnymi etapami projektu tworzenia programowania, wspieranie, kierowanie zespołem projektowym i raportowanie do Menedżera Projektu; - identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metody ich rozwiązania.
EPAM Systems Poland - 2018-06-14 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 10 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za:-prowadzenie tworzenia oraz wdrożenia modeli biznesowych, usług biznesowychoraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej;-ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologiioraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania;-analizę modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania;-przeprowadzanie dokumentacji tworzonego oprogramowania;
EPAM Systems Poland - 2018-06-05 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW INŻYNIERIII OPROGRAMOWANIA - do 13 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za-wdrażanie pełnego cyklu tworzonego oprogramowania;-kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologii Scrum;-dostarcza asysty technicznej dla pozostałych członków zespołu, którym wyznacza cele i zadania; -przeprowadza analizę kodu programowego przygotowanego przez deweloperów dopasowując go do wysokich standardów kodowania; -nadaje kształt głównym elementom systemu;-zarządza komunikacją z Klientem;-dba o zgodność założeń projektu z dostarczanym produktem oraz o jego zgodność z wymaganiami klienta;
EPAM Systems Poland - 2018-05-10 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DS. SYSTEMÓW I SIECI KOMPUTEROWYCH - do 6 500 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za:-strategiczne planowanie i wdrażanie procesów dotyczących infrastruktury sieciowej w firmie; -tworzenie mapy połączeń sieciowych dla biura oraz tworzenie odpowiedniego systemu rozłożenia układów sieci; -odpowiedzialność za lokalną infrastrukturę H/W (HardWire Infrastructure) zgodną ze standardami globalnymi; -przeprowadzanie instalacji S/W; -rozwiązywanie problemów IT oraz wspieranie użytkowników w zakresie infrastruktury H/W; -utrzymywanie infrastruktury IT w dobrej kondycji; -tworzenie rejestrów porządkowych oraz baz danych infrastruktury IT;
EPAM Systems Poland - 2018-04-27 - Gdańsk (pomorskie)

DYREKTOR INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA - 26 000 - 260 000 PLN

-zarządzanie globalnymi inicjatywami związanymi ze strategicznym rozwojem oddziału w ramach globalnych planów rozwoju i operacyjnego funkcjonowania biznesu;-zarządzenie kontaktem z kluczowym klientem w odniesieniu do dużych projektów biznesowych, określania standardów współpracy oraz kwestii finansowych;-nadzór nad projektami globalnymi nieprzypisanymi do żadnej jednostki organizacyjnej;-proponowanie i realizacja usprawnień struktury operacyjnej oddziału;-przeprowadzanie analiz i działań zmierzających do optymalizacji struktury organizacyjnej oddziału;-kompleksowy nadzór nad procesem dostarczania usług oraz realizacji projektów dla klientów kluczowych;-nadzorowanie procesów rozwoju oprogramowania (spojrzenie całościowe) proponowanie ulepszeń i ukierunkowanie ich na polepszenie efektywności finansowej oraz zwiększenie satysfakcji klienta;-współpraca z pozostałymi członkami wyższej kadry kierowniczej w zakresie wdrażania projektów rozwojowych
EPAM Systems Poland - 2018-04-25 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW INŻYNIERIII OPROGRAMOWANIA - do 13 500 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za-wdrażanie pełnego cyklu tworzonego oprogramowania;-kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologii Scrum;-dostarcza asysty technicznej dla pozostałych członków zespołu, którym wyznacza cele i zadania; -przeprowadza analizę kodu programowego przygotowanego przez deweloperów dopasowując go do wysokich standardów kodowania; -nadaje kształt głównym elementom systemu;-zarządza komunikacją z Klientem;-dba o zgodność założeń projektu z dostarczanym produktem oraz o jego zgodność z wymaganiami klienta;
EPAM Systems Poland - 2018-04-23 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za-prowadzenie tworzenia oraz wdrożenia modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej;-ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania;-analiza modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania; -przeprowadzanie dokumentacji tworzonego oprogramowania;
EPAM Systems Poland - 2018-04-19 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW INŻYNIERIII OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za:-wdrażanie pełnego cyklu tworzonego oprogramowania;-kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologii Scrum;-dostarczanie asysty technicznej dla pozostałych członków zespołu-przeprowadzanie analizy kodu programowego przygotowanego przez deweloperów w celu dostosowania do wysokich standardów kodowania; -nadawanie kształtu głównym elementom systemu;-zarządzanie komunikacją z Klientem;-dbanie o zgodność założeń projektu z dostarczanym produktem oraz o jego zgodność z wymaganiami klienta;
EPAM Systems Poland - 2018-04-17 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DS. SYSTEMÓW I SIECI KOMPUTEROWYCH - do 6 500 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za:-strategiczne planowanie i wdrażanie procesów dotyczących infrastruktury sieciowej w firmie; -tworzenie mapy połączeń sieciowych dla biura oraz tworzenie odpowiedniego systemu rozłożenia układów sieci; -odpowiedzialność za lokalną infrastrukturę H/W (HardWire Infrastructure) zgodną ze standardami globalnymi; -przeprowadzanie instalacji S/W; -rozwiązywanie problemów IT oraz wspieranie użytkowników w zakresie infrastruktury H/W; -utrzymywanie infrastruktury IT w dobrej kondycji; -tworzenie rejestrów porządkowych oraz baz danych infrastruktury IT;
EPAM Systems Poland - 2018-04-17 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW INŻYNIERIII OPROGRAMOWANIA - do 12 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za:-wdrażanie pełnego cyklu tworzonego oprogramowania;-kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologii Scrum;-dostarczanie asysty technicznej dla pozostałych członków zespołu-przeprowadzanie analizy kodu programowego przygotowanego przez deweloperów w celu dostosowania do wysokich standardów kodowania; -nadawanie kształtu głównym elementom systemu;-zarządzanie komunikacją z Klientem;-dbanie o zgodność założeń projektu z dostarczanym produktem oraz o jego zgodność z wymaganiami klienta;
EPAM Systems Poland - 2018-04-16 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 12 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za: -prowadzenie tworzenia oraz wdrożenia modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej;-ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania;-analiza modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania; -przeprowadzanie dokumentacji tworzonego oprogramowania;
EPAM Systems Poland - 2018-04-11 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 10 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za: -prowadzenie tworzenia oraz wdrożenia modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej;-ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania;-analiza modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania; -przeprowadzanie dokumentacji tworzonego oprogramowania;
EPAM Systems Poland - 2018-03-29 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 10 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja, analiza skomplikowanego systemu finansowego oraz potwierdzanie zgodności ich wymagań biznesowych, utrzymywanie wysokiego standardu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metody ich rozwiązania, definiowanie celów testowych oraz przeprowadzanie zgodnie z określonymi wymaganiami, efektywne wykorzystywanie narzędzi testowych oprogramowania, identyfikacja i dokumentowanie defektów oprogramowania, wspieranie testów środowiskowych.
EPAM Systems Poland - 2018-03-29 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 12 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja, analiza skomplikowanego systemu finansowego oraz potwierdzanie zgodności ich wymagań biznesowych, utrzymywanie wysokiego standardu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metody ich rozwiązania, definiowanie celów testowych oraz przeprowadzanie zgodnie z określonymi wymaganiami, efektywne wykorzystywanie narzędzi testowych oprogramowania, identyfikacja i dokumentowanie defektów oprogramowania, wspieranie testów środowiskowych.
EPAM Systems Poland - 2018-03-21 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY ANALITYK BIZNESOWY - do 9 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za:-wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości;-analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności;-analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu;-koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpraca z zespołem deweloperów aplikacji;-definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych;-przygotowywanie ekspertyzy SME odnoszącej się do aplikacji oraz biznesowego środowiska jej wykorzystania;-ścisła współpraca z Klientem, analiza wymagań biznesowych Klienta i stały nadzór nad i kontrola realizacji wymagań Klienta;-praca metodologią agile oraz scrum;
EPAM Systems Poland - 2018-03-16 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 10 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja, analiza skomplikowanego systemu finansowego oraz potwierdzanie zgodności ich wymagań biznesowych, utrzymywanie wysokiego standardu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metody ich rozwiązania, definiowanie celów testowych oraz przeprowadzanie zgodnie z określonymi wymaganiami, efektywne wykorzystywanie narzędzi testowych oprogramowania, identyfikacja i dokumentowanie defektów oprogramowania, wspieranie testów środowiskowych.
EPAM Systems Poland - 2018-03-15 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 12 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań; -analizuje skomplikowane systemy finansowe oraz potwierdza zgodność ich wymaganiami biznesowymi;-utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe; -identyfikuje potencjalne problemy z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania;-definiuje cele testowe oraz przeprowadza je zgodnie z określonymi wymaganiami;-efektywnie wykorzystuje narzędzia testowe oprogramowania, aby utrzymać i wdrożyć skrypty testowe;-identyfikuje i dokumentuje defekty oprogramowania i umożliwia ich zrozumienie dla testerów oprogramowania; -dostarcza odpowiednio sformułowaną informacje dla programistów;-wspiera testy środowiskowe, aby zapewnić dostępność dla użytkowników;
EPAM Systems Poland - 2018-03-15 - Gdańsk (pomorskie)

MANAGER DO SPRAW DOSTARCZANIA USŁUG - do 18 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za-zarządza pracownikami w liczbie ok 30+ rozlokowanych w różnych zespołach; -zarządza procesem dostarczania usług do Klientów;-radzi sobie skomplikowanymi kwestiami z obszaru inżynierii oprogramowania zapewniając, że projekt, kod oraz ogólne rozwiązanie zastosowane spełnia wymogi jakości; -jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych do klienta usług od strony produkcji oprogramowania;-odpowiedzialny za przygotowanie oraz wdrożenie kolejnego projektu dla danego Klienta; -prezentuje postawę proaktywną i zapewnia najwyższą jakość procesu dostarczania usług do klienta; -przygotowuje spójny plan dostarczania usług; -potrafi radzić sobie z zarządzaniem zespołem, rozwojem technologii a także radzi sobie z konfliktem; -nadzoruje rozwój swoich podopiecznych, uczestniczy w ich programie rozwoju przygotowanym dla kierowników zespołów oraz menadżerów;
EPAM Systems Poland - 2018-03-14 - Gdańsk (pomorskie)

ANALITYK BIZNESOWY - do 6 000 PLN

-wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości;-analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności;-analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu;-koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpraca z zespołem deweloperów aplikacji;-definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych;-przygotowywanie ekspertyzy SME odnoszącej się do aplikacji oraz biznesowego środowiska jej wykorzystania;-ścisła współpraca z Klientem, analiza wymagań biznesowych Klienta i stały nadzór nad i kontrola realizacji wymagań Klienta;
EPAM Systems Poland - 2018-03-12 - Gdańsk (pomorskie)

LIDER ZESPOŁU INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Nadzoruje, zarządza i przeprowadza proces Scrum; -planuje i śledzi codzienne zadania i czynności; -raportuje bezpośrednio do zarządu;-szeroko pojęta współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi klientami; -spełnia/wdraża wymagania związane z systemem zarządzania jakością;-kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologii Scrum;- dostarcza asysty technicznej dla pozostałych członków zespołu, którym wyznacza cele i zadania;
EPAM Systems Poland - 2018-03-12 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 9 000 PLN

Codzienny nadzór nad działaniami zespołu QA oraz całościowo za działania testowe dopasowane do wymogów Klienta; tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań; testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego; utrzymuje kontakt ze wszystkimi zaangażowanymi stronami (inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu) będąc filtrem kontaktu w określaniu ogólnej strategii działań; przeprowadza działania testowe oraz przygotowuje raporty osiągnięć zespołu;
EPAM Systems Poland - 2018-03-06 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 12 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za: -prowadzenie tworzenia oraz wdrożenia modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej;-ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania;-analiza modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania; -przeprowadzanie dokumentacji tworzonego oprogramowania;
EPAM Systems Poland - 2018-03-06 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 14 000 PLN

Codzienny nadzór nad działaniami zespołu QA, tworzenie planów testów, koordynacja planowania wyznaczonych działań, testowanie produktów tworzonych dla Klientów, utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi zaangażowanymi stronami ( inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu), tworzenie raportów osiagnięć zespołu, utrzymywanie wysokiego standadu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikacja potencjalnych problemów i przewidywanie metod ich rozwiązania.
EPAM Systems Poland - 2018-03-06 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za: -prowadzenie tworzenia oraz wdrożenia modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej;-ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania;-analiza modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania; -przeprowadzanie dokumentacji tworzonego oprogramowania;
EPAM Systems Poland - 2018-03-01 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 12 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań; -analizuje skomplikowane systemy finansowe oraz potwierdza zgodność ich wymaganiami biznesowymi;-utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe; -identyfikuje potencjalne problemy z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania;-definiuje cele testowe oraz przeprowadza je zgodnie z określonymi wymaganiami;-efektywnie wykorzystuje narzędzia testowe oprogramowania, aby utrzymać i wdrożyć skrypty testowe;-identyfikuje i dokumentuje defekty oprogramowania i umożliwia ich zrozumienie dla testerów oprogramowania; -dostarcza odpowiednio sformułowaną informacje dla programistów;-wspiera testy środowiskowe, aby zapewnić dostępność dla użytkowników;
EPAM Systems Poland - 2018-02-28 - Gdańsk (pomorskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj