Praca EPAM Systems Poland - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy EPAM Systems Poland, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 94 ofert pracy EPAM Systems Poland.

następna strona
EKSPERT DO SPRAW TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 12 000 PLN

Codzienny nadzór nad działaniami zespołu QA, tworzenie planów testów, koordynacja planowania wyznaczonych działań, testowanie produktów tworzonych dla Klientów, utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi zaangażowanymi stronami ( inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu), tworzenie raportów osiagnięć zespołu, utrzymywanie wysokiego standadu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikacja potencjalnych problemów i przewidywanie metod ich rozwiązania."
EPAM Systems Poland - 2018-01-05 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja, anliza skomplikowanego systemu finansowego oraz potwierdzanie zgodności ich wymagań biznesowych, utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikuje potencjalne problemy, z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania, definiuje cele testowe oraz przeprowadza je zgodnie określonymi wymaganiami, efektywnie wykorzystuje narzędzia testowe oprogramowania, aby utrzymać i wdrozyć skrypty testowe.
EPAM Systems Poland - 2017-12-15 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 9 000 PLN

Codzienny nadzór nad działaniami zespołu QA, tworzenie planów testów, koordynacja planowania wyznaczonych działań, testowanie produktów tworzonych dla Klientów, utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi zaangażowanymi stronami ( inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu). "
EPAM Systems Poland - 2017-12-14 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY MANAGER PROJEKTÓW - do 13 000 PLN

Organizuje i przewodzi projektem oraz zespołem projektowym (planuje i zarządza zasobami projektu, ustala priorytety, koordynuje współpracę z klientem); -zarządza współpracą ze wszystkimi interesariuszami projektu; zapewnia efektywne zarządzanie projektu optymalne ułożenie ról i zasobów; ustala plan projektu i zarządza jego zmianą tam gdzie konieczne; ustanawia zespół praktyk zapewniających integralność oraz wysoką jakość produktu projektu;
EPAM Systems Poland - 2017-12-14 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER DS. SYSTEMÓW (SENIOR SYSTEM ENGINEER) - do 9 000 PLN

utrzymywanie baz danych, ich administrowanie,- jakość kodu oraz tworzonych rozwiązań,- wdrażanie nowych funkcjonalności bez nadzoru,- może być odpowiedzialna za data Architecture oraz przewodzić zespołowi do 5 osób.
EPAM Systems Poland - 2017-12-14 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY ARCHITEK INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA - do 15 000 PLN

Wykonywanie testów funkcjonalnych, integracyjnych, akceptacyjnych oraz wydolnościowych tworzonego oprogramowania; Projektowanie, budowanie struktury, konfigurowanie, instalowanie i wdrażanie Hadoop; Przetwarza wymogi funkcjonalne i techniczne w szczegółowy projekt oprogramowania; Utrzymuje bezpieczeństwo danych; Tworzy "skalowalne" usługi sieciowe na potrzeby trakowania danych; Tworzenie wysokiej jakości kodu; Testowanie prototypów a także nadzorowanie przekazania ich zespołom operacyjnym.
EPAM Systems Poland - 2017-12-14 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 15 000 PLN

Wdrażanie pełnego cyklu tworzonego oprogramowania;-kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologii Scrum;-dostarcza asysty technicznej dla pozostałych członków zespołu, którym wyznacza cele i zadania; -przeprowadza analizę kodu programowego przygotowanego przez deweloperów dopasowując go do wysokich standardów kodowania; -nadaje kształt głównym elementom systemu;-zarządza komunikacją z Klientem;-dba o zgodność założeń projektu z dostarczanym produktem oraz o jego zgodność z wymaganiami klienta
EPAM Systems Poland - 2017-12-14 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA - do 10 000 PLN

-wdrażanie pełnego cyklu tworzonego oprogramowania;-kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologii Scrum;-dostarcza asysty technicznej dla pozostałych członków zespołu, którym wyznacza cele i zadania;-przeprowadza analizę kodu programowego przygotowanego przez deweloperów dopasowując go do wysokich standardów kodowania; -nadaje kształt głównym elementom systemu;-zarządza komunikacją z Klientem;
EPAM Systems Poland - 2017-12-13 - Gdańsk (pomorskie)

LIDER ZESPOŁU TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Codzienny nadzór nad działaniami zespołu QA oraz całościowo za działania testowe dopasowane do wymogów Klienta, rozwiązuje problemy oraz zapewnia pełną funkcjonalność zespołu;-tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań; -testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego;-utrzymuje kontakt ze wszystkimi zaangażowanymi stronami (inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu) będąc filtrem kontaktu w określaniu ogólnej strategii działań; -nadzoruje, zarządza i przeprowadza proces Scrum;-spełnia wymogi i standardy zgodnie z Quality Management System (system zarzadzania jakością); -oprócz roli przywódczej przeprowadza działania testowe oraz przygotowuje raporty osiągnięć zespołu; -utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe; -identyfikuje potencjalne problemy, z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania;-wykorzystuje różne metody testowe w zależności od typu produktu;-przeprowadzanie testów zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta;
EPAM Systems Poland - 2017-12-13 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 9 500 PLN

Prowadzenie, tworzenie oraz wdrożenie modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej, ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania, analizowanie modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania.
EPAM Systems Poland - 2017-12-06 - Gdańsk (pomorskie)

MANAGER DO SPRAW DOSTARCZANIA USŁUG - do 17 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko:-zarządza pracownikami w liczbie ok 30+ rozlokowanych w różnych zespołach; -zarządza procesem dostarczania usług do Klientów;-radzi sobie ze skomplikowanymi kwestiami z obszaru inżynierii oprogramowania zapewniając, że projekt, kod oraz ogólne rozwiązanie zastosowane spełnia wymogi jakości; -jest odpowiedzialna za jakość dostarczanych do klienta usług od strony produkcji oprogramowania;-jest odpowiedzialna za przygotowanie oraz wdrożenie kolejnego projektu dla danego Klienta; -prezentuje postawę proaktywną i zapewnia najwyższą jakość procesu dostarczania usług do klienta; -przygotowuje spójny plan dostarczania usług; -potrafi radzić sobie z zarządzaniem zespołem, rozwojem technologii a także radzi sobie z konfliktem; -nadzoruje rozwój swoich podopiecznych, uczestniczy w ich programie rozwoju przygotowanym dla kierowników zespołów oraz menadżerów
EPAM Systems Poland - 2017-12-05 - Gdańsk (pomorskie)

MŁODSZY IŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 4 200 PLN

- rozwój oraz wdrażanie różnego typu programowania o różnej funkcjonalności w zależności od wymagań; -uczestnictwo w zespołach projektowych; -wspieranie zadań Specjalistów z pracujących nad rozwojem technologii dla Klienta;
EPAM Systems Poland - 2017-11-27 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 9 500 PLN

Prowadzenie, tworzenie oraz wdrożenie modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej, ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania, analizowanie modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania.
EPAM Systems Poland - 2017-11-27 - Gdańsk (pomorskie)

MŁODSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 5 500 PLN

Rozwój oraz wdrożanie różnego typu programowania o różnej funkcjonalności w zależności wymagań; uczestnictwo w zespołach projektowych, wspieranie zadań specjalistów pracujacych nad rozwojem technologii dla Klienta.
EPAM Systems Poland - 2017-11-22 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja, anliza skomplikowanego systemu finansowego oraz potwierdzanie zgodności ich wymagań biznesowych, utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikuje potencjalne problemy, z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania, definiuje cele testowe oraz przeprowadza je zgodnie określonymi wymaganiami, efektywnie wykorzystuje narzędzia testowe oprogramowania, aby utrzymać i wdrozyć skrypty testowe.
EPAM Systems Poland - 2017-11-17 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY ANALITYK BIZNESOWY - do 8 000 PLN

Wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości, analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności, analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu, koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpracaz zespołem deweloperów aplikacji, definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych.
EPAM Systems Poland - 2017-11-13 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Rozwój oraz wdrożanie różnego typu programowania o różnej funkcjonalności w zależności wymagań;- zarządzanie poszczególnymi etapami projektu tworzenia programowania, wspieranie, kierowanie zespołem projektowym i raportowanie do Menedżera Projektu; - identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metody ich rozwiązania.
EPAM Systems Poland - 2017-11-13 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań.Testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego, utrzymanie wysokiego standardu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, przeprowadzanie testów zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta. Identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metod ich rozwiązania. Wykorzystanie różnych metod testowych w zalezności od typu produktu.
EPAM Systems Poland - 2017-10-16 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 6 500 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań.Testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego, utrzymanie wysokiego standardu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, przeprowadzanie testów zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta. Identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metod ich rozwiązania. Wykorzystanie różnych metod testowych w zalezności od typu produktu.
EPAM Systems Poland - 2017-09-27 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY ARCHITEK INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA - do 15 000 PLN

Wykonywanie testów funkcjonalnych, integracyjnych, akceptacyjnych oraz wydolnościowych tworzonego oprogramowania; Projektowanie, budowanie struktury, konfigurowanie, instalowanie i wdrażanie Hadoop; Przetwarza wymogi funkcjonalne i techniczne w szczegółowy projekt oprogramowania; Utrzymuje bezpieczeństwo danych; Tworzy "skalowalne" usługi sieciowe na potrzeby trakowania danych; Tworzenie wysokiej jakości kodu; Testowanie prototypów a także nadzorowanie przekazania ich zespołom operacyjnym.
EPAM Systems Poland - 2017-09-26 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 9 500 PLN

Prowadzenie, tworzenie oraz wdrożenie modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej, ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania, analizowanie modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania.
EPAM Systems Poland - 2017-09-20 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DS. ANALIZ BIZNESOWYCH - do 10 000 PLN

Wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości, analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności; analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu; koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpraca z zespołem deweloperów aplikacji; definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych; przygotowywanie ekspertyzy SME odnoszącej się do aplikacji oraz biznesowego środowiska jej wykorzystania.
EPAM Systems Poland - 2017-09-20 - Gdańsk (pomorskie)

ANALITYK BIZNESOWY - do 6 000 PLN

-wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości;-analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności;-analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu;-koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpraca z zespołem deweloperów aplikacji;-definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych;-przygotowywanie ekspertyzy SME odnoszącej się do aplikacji oraz biznesowego środowiska jej wykorzystania;-ścisła współpraca z Klientem, analiza wymagań biznesowych Klienta i stały nadzór nad i kontrola realizacji wymagań Klienta;-praca metodologią agile oraz scrum;
EPAM Systems Poland - 2017-09-20 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY ANALITYK BIZNESOWY - do 8 000 PLN

Wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości, analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności, analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu, koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpracaz zespołem deweloperów aplikacji, definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych.
EPAM Systems Poland - 2017-09-20 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Rozwój oraz wdrożanie różnego typu programowania o różnej funkcjonalności w zależności wymagań;- zarządzanie poszczególnymi etapami projektu tworzenia programowania, wspieranie, kierowanie zespołem projektowym i raportowanie do Menedżera Projektu; - identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metody ich rozwiązania.
EPAM Systems Poland - 2017-09-07 - Gdańsk (pomorskie)

STASZ SPECJALISTA DS. WSPARCIA TECHNICZNEGO - do 5 300 PLN

Wykonywanie testów funkcjonalnych, integracyjnych, akceptacyjnych oraz wydolnościowych tworzonego oprogramowania; -Odbieranie zgłoszeń dotyczących wsparcia technicznego; -Identyfikowanie problemu oraz dostarczanie adekwatnych informacji; -Znajomość globalnych procedur firmy i stosowanie ich adekwatnie do sytuacji;
EPAM Systems Poland - 2017-07-31 - Gdańsk (pomorskie)

SPECJALISTA DS. WSPARCIA TECHNICZNEGO - do 4 500 PLN

Wykonywanie testów funkcjonalnych, integracyjnych, akceptacyjnych oraz wydolnościowych tworzonego oprogramowania; -Odbieranie zgłoszeń dotyczących wsparcia technicznego; -Identyfikowanie problemu oraz dostarczanie adekwatnych informacji; -Znajomość globalnych procedur firmy i stosowanie ich adekwatnie do sytuacji;
EPAM Systems Poland - 2017-07-31 - Gdańsk (pomorskie)

ANALITYK DANYCH - do 10 500 PLN

Konwersja dużej liczby strukturalnych i niestrukturalnych danych klientów przy użyciu zaawansowanych rozwiązań analitycznych;- Używanie i dopasowywanie różnych modeli matematycznych i ekonometrycznych, opracowanie modeli opisowych i predykcyjnych, które zapewnią podejmowanie lepszych decyzji;- Zamiana analizowanych danych w realne wyniki i wartość biznesową;- Tworzenie wysokiej jakości wizualizacji danych we współpracy z analitykami biznesowymi;- Skuteczna komunikacja z innymi działami (menedżerami produktów, inżynierami) w celu omówienia złożonych danych i specyfikacji technicznych;- Ciągłe poszerzanie wiedzy w zespole, uczestniczenie we wspólnych sesjach wymiany wiedzy.
EPAM Systems Poland - 2017-07-26 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER AUTOMATYZACJI TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 13 000 PLN

- Tworzenie przypadków testowych, raportowanie błędów oraz ich dokumentów;- Przygotowanie środowisk testowych oraz kontrole jakości aplikacji; weryfikacja jej zgodności z wymaganiami;- Ścisła wpółpraca z międzynarodowym środowiskiem programistów w zakresie zgłaszania, monitorowania i rozwiązywania znalezionych błędów oprogramowania.
EPAM Systems Poland - 2017-07-24 - Gdańsk (pomorskie)

MANAGER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 10 000 PLN

Testowe dopasowane do wymogów Klienta,-tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań;-testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego;-utrzymuje kontakt ze wszystkimi zaangażowanymi stronami (inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu) będąc filtrem kontaktu w określaniu ogólnej strategii działań; -oprócz roli przywódczej przeprowadza działania testowe oraz przygotowuje raporty osiągnięć zespołu;-utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe; -identyfikuje potencjalne problemy, z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania;-wykorzystuje różne metody testowe w zależności od typu produktu;-przeprowadzanie testów zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta.
EPAM Systems Poland - 2017-07-18 - Gdańsk (pomorskie)

INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Rozwój oraz wdrożanie różnego typu programowania o różnej funkcjonalności w zależności wymagań;- zarządzanie poszczególnymi etapami projektu tworzenia programowania, wspieranie, kierowanie zespołem projektowym i raportowanie do Menedżera Projektu; - identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metody ich rozwiązania.
EPAM Systems Poland - 2017-06-29 - Gdańsk (pomorskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj