Praca EPAM Systems Poland - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy EPAM Systems Poland, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 110 ofert pracy EPAM Systems Poland.

następna strona
STARSZY ANALITYK BIZNESOWY - do 9 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za:-wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości;-analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności;-analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu;-koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpraca z zespołem deweloperów aplikacji;-definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych;-przygotowywanie ekspertyzy SME odnoszącej się do aplikacji oraz biznesowego środowiska jej wykorzystania;-ścisła współpraca z Klientem, analiza wymagań biznesowych Klienta i stały nadzór nad i kontrola realizacji wymagań Klienta;-praca metodologią agile oraz scrum;
EPAM Systems Poland - 2018-03-16 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 10 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja, analiza skomplikowanego systemu finansowego oraz potwierdzanie zgodności ich wymagań biznesowych, utrzymywanie wysokiego standardu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikacja potencjalnych problemów z jakością oraz przewidywanie metody ich rozwiązania, definiowanie celów testowych oraz przeprowadzanie zgodnie z określonymi wymaganiami, efektywne wykorzystywanie narzędzi testowych oprogramowania, identyfikacja i dokumentowanie defektów oprogramowania, wspieranie testów środowiskowych.
EPAM Systems Poland - 2018-03-15 - Gdańsk (pomorskie)

MANAGER DO SPRAW DOSTARCZANIA USŁUG - do 18 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za-zarządza pracownikami w liczbie ok 30+ rozlokowanych w różnych zespołach; -zarządza procesem dostarczania usług do Klientów;-radzi sobie skomplikowanymi kwestiami z obszaru inżynierii oprogramowania zapewniając, że projekt, kod oraz ogólne rozwiązanie zastosowane spełnia wymogi jakości; -jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych do klienta usług od strony produkcji oprogramowania;-odpowiedzialny za przygotowanie oraz wdrożenie kolejnego projektu dla danego Klienta; -prezentuje postawę proaktywną i zapewnia najwyższą jakość procesu dostarczania usług do klienta; -przygotowuje spójny plan dostarczania usług; -potrafi radzić sobie z zarządzaniem zespołem, rozwojem technologii a także radzi sobie z konfliktem; -nadzoruje rozwój swoich podopiecznych, uczestniczy w ich programie rozwoju przygotowanym dla kierowników zespołów oraz menadżerów;
EPAM Systems Poland - 2018-03-14 - Gdańsk (pomorskie)

ANALITYK BIZNESOWY - do 6 000 PLN

-wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości;-analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności;-analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu;-koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpraca z zespołem deweloperów aplikacji;-definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych;-przygotowywanie ekspertyzy SME odnoszącej się do aplikacji oraz biznesowego środowiska jej wykorzystania;-ścisła współpraca z Klientem, analiza wymagań biznesowych Klienta i stały nadzór nad i kontrola realizacji wymagań Klienta;
EPAM Systems Poland - 2018-03-12 - Gdańsk (pomorskie)

LIDER ZESPOŁU INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Nadzoruje, zarządza i przeprowadza proces Scrum; -planuje i śledzi codzienne zadania i czynności; -raportuje bezpośrednio do zarządu;-szeroko pojęta współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi klientami; -spełnia/wdraża wymagania związane z systemem zarządzania jakością;-kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologii Scrum;- dostarcza asysty technicznej dla pozostałych członków zespołu, którym wyznacza cele i zadania;
EPAM Systems Poland - 2018-03-12 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 9 000 PLN

Codzienny nadzór nad działaniami zespołu QA oraz całościowo za działania testowe dopasowane do wymogów Klienta; tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań; testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego; utrzymuje kontakt ze wszystkimi zaangażowanymi stronami (inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu) będąc filtrem kontaktu w określaniu ogólnej strategii działań; przeprowadza działania testowe oraz przygotowuje raporty osiągnięć zespołu;
EPAM Systems Poland - 2018-03-06 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 12 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za: -prowadzenie tworzenia oraz wdrożenia modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej;-ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania;-analiza modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania; -przeprowadzanie dokumentacji tworzonego oprogramowania;
EPAM Systems Poland - 2018-03-06 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 14 000 PLN

Codzienny nadzór nad działaniami zespołu QA, tworzenie planów testów, koordynacja planowania wyznaczonych działań, testowanie produktów tworzonych dla Klientów, utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi zaangażowanymi stronami ( inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu), tworzenie raportów osiagnięć zespołu, utrzymywanie wysokiego standadu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikacja potencjalnych problemów i przewidywanie metod ich rozwiązania.
EPAM Systems Poland - 2018-03-06 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za: -prowadzenie tworzenia oraz wdrożenia modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej;-ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania;-analiza modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania; -przeprowadzanie dokumentacji tworzonego oprogramowania;
EPAM Systems Poland - 2018-03-01 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 12 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań; -analizuje skomplikowane systemy finansowe oraz potwierdza zgodność ich wymaganiami biznesowymi;-utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe; -identyfikuje potencjalne problemy z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania;-definiuje cele testowe oraz przeprowadza je zgodnie z określonymi wymaganiami;-efektywnie wykorzystuje narzędzia testowe oprogramowania, aby utrzymać i wdrożyć skrypty testowe;-identyfikuje i dokumentuje defekty oprogramowania i umożliwia ich zrozumienie dla testerów oprogramowania; -dostarcza odpowiednio sformułowaną informacje dla programistów;-wspiera testy środowiskowe, aby zapewnić dostępność dla użytkowników;
EPAM Systems Poland - 2018-02-28 - Gdańsk (pomorskie)

MANAGER DO SPRAW DOSTARCZANIA USŁUG - do 18 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za-zarządza pracownikami w liczbie ok 30+ rozlokowanych w różnych zespołach; -zarządza procesem dostarczania usług do Klientów;-radzi sobie skomplikowanymi kwestiami z obszaru inżynierii oprogramowania zapewniając, że projekt, kod oraz ogólne rozwiązanie zastosowane spełnia wymogi jakości; -jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych do klienta usług od strony produkcji oprogramowania;-odpowiedzialny za przygotowanie oraz wdrożenie kolejnego projektu dla danego Klienta; -prezentuje postawę proaktywną i zapewnia najwyższą jakość procesu dostarczania usług do klienta; -przygotowuje spójny plan dostarczania usług; -potrafi radzić sobie z zarządzaniem zespołem, rozwojem technologii a także radzi sobie z konfliktem; -nadzoruje rozwój swoich podopiecznych, uczestniczy w ich programie rozwoju przygotowanym dla kierowników zespołów oraz menadżerów;
EPAM Systems Poland - 2018-02-23 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań; -analizuje skomplikowane systemy finansowe, oraz potwierdza zgodność ich wymaganiami biznesowymi;-utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe; -identyfikuje potencjalne problemy z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania;-definiuje cele testowe oraz przeprowadza je zgodnie z określonymi wymaganiami;-efektywnie wykorzystuje narzędzia testowe oprogramowania, aby utrzymać i wdrożyć skrypty testowe;-identyfikuje i dokumentuje defekty oprogramowania i umożliwia ich zrozumienie dla testerów oprogramowania; -dostarcza odpowiednio sformułowaną informacje dla programistów;-wspiera testy środowiskowe, aby zapewnić dostępność dla użytkowników;
EPAM Systems Poland - 2018-02-20 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW INŻYNIERIII OPROGRAMOWANIA - do 12 000 PLN

Wdrażanie pełnego cyklu tworzonego oprogramowania;-kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologii Scrum;-dostarcza asysty technicznej dla pozostałych członków zespołu, którym wyznacza cele i zadania; -przeprowadza analizę kodu programowego przygotowanego przez deweloperów dopasowując go do wysokich standardów kodowania; -nadaje kształt głównym elementom systemu;-zarządza komunikacją z Klientem;-dba o zgodność założeń projektu z dostarczanym produktem oraz o jego zgodność z wymaganiami klienta;
EPAM Systems Poland - 2018-02-14 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 10 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań; -analizuje skomplikowane systemy finansowe, oraz potwierdza zgodność ich wymaganiami biznesowymi;-utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe; -identyfikuje potencjalne problemy z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania;-definiuje cele testowe oraz przeprowadza je zgodnie z określonymi wymaganiami;-efektywnie wykorzystuje narzędzia testowe oprogramowania, aby utrzymać i wdrożyć skrypty testowe;-identyfikuje i dokumentuje defekty oprogramowania i umożliwia ich zrozumienie dla testerów oprogramowania; -dostarcza odpowiednio sformułowaną informacje dla programistów;-wspiera testy środowiskowe, aby zapewnić dostępność dla użytkowników;
EPAM Systems Poland - 2018-02-09 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań; -analizuje skomplikowane systemy finansowe, oraz potwierdza zgodność ich wymaganiami biznesowymi;-utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe; -identyfikuje potencjalne problemy z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania;-definiuje cele testowe oraz przeprowadza je zgodnie z określonymi wymaganiami;-efektywnie wykorzystuje narzędzia testowe oprogramowania, aby utrzymać i wdrożyć skrypty testowe;-identyfikuje i dokumentuje defekty oprogramowania i umożliwia ich zrozumienie dla testerów oprogramowania; -dostarcza odpowiednio sformułowaną informacje dla programistów;-wspiera testy środowiskowe, aby zapewnić dostępność dla użytkowników;
EPAM Systems Poland - 2018-02-06 - Gdańsk (pomorskie)

MANAGER DO SPRAW DOSTARCZANIA USŁUG - do 16 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko:-zarządza pracownikami w liczbie ok 30+ rozlokowanych w różnych zespołach; -zarządza procesem dostarczania usług do Klientów;-radzi sobie ze skomplikowanymi kwestiami z obszaru inżynierii oprogramowania zapewniając, że projekt, kod oraz ogólne rozwiązanie zastosowane spełnia wymogi jakości; -jest odpowiedzialna za jakość dostarczanych do klienta usług od strony produkcji oprogramowania;-jest odpowiedzialna za przygotowanie oraz wdrożenie kolejnego projektu dla danego Klienta; -prezentuje postawę proaktywną i zapewnia najwyższą jakość procesu dostarczania usług do klienta; -przygotowuje spójny plan dostarczania usług; -potrafi radzić sobie z zarządzaniem zespołem, rozwojem technologii a także radzi sobie z konfliktem; -nadzoruje rozwój swoich podopiecznych, uczestniczy w ich programie rozwoju przygotowanym dla kierowników zespołów oraz menadżerów
EPAM Systems Poland - 2018-02-01 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 12 000 PLN

Codzienny nadzór nad działaniami zespołu QA, tworzenie planów testów, koordynacja planowania wyznaczonych działań, testowanie produktów tworzonych dla Klientów, utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi zaangażowanymi stronami ( inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu), tworzenie raportów osiagnięć zespołu, utrzymywanie wysokiego standadu tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikacja potencjalnych problemów i przewidywanie metod ich rozwiązania."
EPAM Systems Poland - 2018-01-05 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja, anliza skomplikowanego systemu finansowego oraz potwierdzanie zgodności ich wymagań biznesowych, utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikuje potencjalne problemy, z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania, definiuje cele testowe oraz przeprowadza je zgodnie określonymi wymaganiami, efektywnie wykorzystuje narzędzia testowe oprogramowania, aby utrzymać i wdrozyć skrypty testowe.
EPAM Systems Poland - 2017-12-15 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 9 000 PLN

Codzienny nadzór nad działaniami zespołu QA, tworzenie planów testów, koordynacja planowania wyznaczonych działań, testowanie produktów tworzonych dla Klientów, utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi zaangażowanymi stronami ( inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu). "
EPAM Systems Poland - 2017-12-14 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY MANAGER PROJEKTÓW - do 13 000 PLN

Organizuje i przewodzi projektem oraz zespołem projektowym (planuje i zarządza zasobami projektu, ustala priorytety, koordynuje współpracę z klientem); -zarządza współpracą ze wszystkimi interesariuszami projektu; zapewnia efektywne zarządzanie projektu optymalne ułożenie ról i zasobów; ustala plan projektu i zarządza jego zmianą tam gdzie konieczne; ustanawia zespół praktyk zapewniających integralność oraz wysoką jakość produktu projektu;
EPAM Systems Poland - 2017-12-14 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER DS. SYSTEMÓW (SENIOR SYSTEM ENGINEER) - do 9 000 PLN

utrzymywanie baz danych, ich administrowanie,- jakość kodu oraz tworzonych rozwiązań,- wdrażanie nowych funkcjonalności bez nadzoru,- może być odpowiedzialna za data Architecture oraz przewodzić zespołowi do 5 osób.
EPAM Systems Poland - 2017-12-14 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY ARCHITEK INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA - do 15 000 PLN

Wykonywanie testów funkcjonalnych, integracyjnych, akceptacyjnych oraz wydolnościowych tworzonego oprogramowania; Projektowanie, budowanie struktury, konfigurowanie, instalowanie i wdrażanie Hadoop; Przetwarza wymogi funkcjonalne i techniczne w szczegółowy projekt oprogramowania; Utrzymuje bezpieczeństwo danych; Tworzy "skalowalne" usługi sieciowe na potrzeby trakowania danych; Tworzenie wysokiej jakości kodu; Testowanie prototypów a także nadzorowanie przekazania ich zespołom operacyjnym.
EPAM Systems Poland - 2017-12-14 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 15 000 PLN

Wdrażanie pełnego cyklu tworzonego oprogramowania;-kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologii Scrum;-dostarcza asysty technicznej dla pozostałych członków zespołu, którym wyznacza cele i zadania; -przeprowadza analizę kodu programowego przygotowanego przez deweloperów dopasowując go do wysokich standardów kodowania; -nadaje kształt głównym elementom systemu;-zarządza komunikacją z Klientem;-dba o zgodność założeń projektu z dostarczanym produktem oraz o jego zgodność z wymaganiami klienta
EPAM Systems Poland - 2017-12-14 - Gdańsk (pomorskie)

EKSPERT DO SPRAW INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA - do 10 000 PLN

-wdrażanie pełnego cyklu tworzonego oprogramowania;-kierowanie zespołem przy wykorzystaniu metodologii Scrum;-dostarcza asysty technicznej dla pozostałych członków zespołu, którym wyznacza cele i zadania;-przeprowadza analizę kodu programowego przygotowanego przez deweloperów dopasowując go do wysokich standardów kodowania; -nadaje kształt głównym elementom systemu;-zarządza komunikacją z Klientem;
EPAM Systems Poland - 2017-12-13 - Gdańsk (pomorskie)

LIDER ZESPOŁU TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 11 000 PLN

Codzienny nadzór nad działaniami zespołu QA oraz całościowo za działania testowe dopasowane do wymogów Klienta, rozwiązuje problemy oraz zapewnia pełną funkcjonalność zespołu;-tworzenie planów testów oraz koordynacja planowania wyznaczonych działań; -testowanie produktów tworzonych dla Klientów niezależnie oraz w ramach zakresu programu testowego;-utrzymuje kontakt ze wszystkimi zaangażowanymi stronami (inżynierami, analitykami biznesowymi, menadżerami projektu) będąc filtrem kontaktu w określaniu ogólnej strategii działań; -nadzoruje, zarządza i przeprowadza proces Scrum;-spełnia wymogi i standardy zgodnie z Quality Management System (system zarzadzania jakością); -oprócz roli przywódczej przeprowadza działania testowe oraz przygotowuje raporty osiągnięć zespołu; -utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe; -identyfikuje potencjalne problemy, z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania;-wykorzystuje różne metody testowe w zależności od typu produktu;-przeprowadzanie testów zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta;
EPAM Systems Poland - 2017-12-13 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 9 500 PLN

Prowadzenie, tworzenie oraz wdrożenie modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej, ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania, analizowanie modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania.
EPAM Systems Poland - 2017-12-06 - Gdańsk (pomorskie)

MANAGER DO SPRAW DOSTARCZANIA USŁUG - do 17 000 PLN

Osoba zajmująca to stanowisko:-zarządza pracownikami w liczbie ok 30+ rozlokowanych w różnych zespołach; -zarządza procesem dostarczania usług do Klientów;-radzi sobie ze skomplikowanymi kwestiami z obszaru inżynierii oprogramowania zapewniając, że projekt, kod oraz ogólne rozwiązanie zastosowane spełnia wymogi jakości; -jest odpowiedzialna za jakość dostarczanych do klienta usług od strony produkcji oprogramowania;-jest odpowiedzialna za przygotowanie oraz wdrożenie kolejnego projektu dla danego Klienta; -prezentuje postawę proaktywną i zapewnia najwyższą jakość procesu dostarczania usług do klienta; -przygotowuje spójny plan dostarczania usług; -potrafi radzić sobie z zarządzaniem zespołem, rozwojem technologii a także radzi sobie z konfliktem; -nadzoruje rozwój swoich podopiecznych, uczestniczy w ich programie rozwoju przygotowanym dla kierowników zespołów oraz menadżerów
EPAM Systems Poland - 2017-12-05 - Gdańsk (pomorskie)

MŁODSZY IŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 4 200 PLN

- rozwój oraz wdrażanie różnego typu programowania o różnej funkcjonalności w zależności od wymagań; -uczestnictwo w zespołach projektowych; -wspieranie zadań Specjalistów z pracujących nad rozwojem technologii dla Klienta;
EPAM Systems Poland - 2017-11-27 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 9 500 PLN

Prowadzenie, tworzenie oraz wdrożenie modeli biznesowych, usług biznesowych oraz aplikacji usług przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej, ustalanie wymagań dla danej usługi, identyfikowanie najbardziej adekwatnej technologii oraz stworzenie i implementacja schematu oprogramowania, analizowanie modelu biznesowego, zbieranie informacji potrzebnych dla realizacji tworzonego oprogramowania.
EPAM Systems Poland - 2017-11-27 - Gdańsk (pomorskie)

MŁODSZY INŻYNIER OPROGRAMOWANIA - do 5 500 PLN

Rozwój oraz wdrożanie różnego typu programowania o różnej funkcjonalności w zależności wymagań; uczestnictwo w zespołach projektowych, wspieranie zadań specjalistów pracujacych nad rozwojem technologii dla Klienta.
EPAM Systems Poland - 2017-11-22 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY INŻYNIER TESTÓW OPROGRAMOWANIA - do 7 000 PLN

Tworzenie planów testów oraz koordynacja, anliza skomplikowanego systemu finansowego oraz potwierdzanie zgodności ich wymagań biznesowych, utrzymuje wysoki standard tworzonego oprogramowania poprzez odpowiednie metodologie testowe, identyfikuje potencjalne problemy, z jakością oraz przewiduje metody ich rozwiązania, definiuje cele testowe oraz przeprowadza je zgodnie określonymi wymaganiami, efektywnie wykorzystuje narzędzia testowe oprogramowania, aby utrzymać i wdrozyć skrypty testowe.
EPAM Systems Poland - 2017-11-17 - Gdańsk (pomorskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj