Praca Dom Integracyjno-Rodzinny - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Dom Integracyjno-Rodzinny, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 10 ofert pracy Dom Integracyjno-Rodzinny.

PSYCHOLOG - 2 912 - 3 700 PLN

sporządzanie diagnozy psychofizycznej wychowanków, współudział w opracowaniu Planu Pomocy Dziecku, przygotowywanie pism i opinii do instytucji współpracujących, organizowanie rożnych form pomocy psychologicznej wychowankom i ich rodzinom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, przygotowywanie informacji dotyczącej wychowanka na Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, utrzymywanie kontaktów z pedagogami szkolnymi oraz rodzicami biologicznymi wskazanymi przez koordynatora domu.
Dom Integracyjno-Rodzinny - 2018-03-30 - Gdańsk (pomorskie)

STARSZY REFERENT - 1 780 - 3 400 PLN

Terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami, Współpraca z pracownikami merytorycznymi - wychowawcami w zakresie zadań opiekuńczo-wychowawczych, Terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych i informacyjnych, Obsługa administracyjno-kadrowa pracowników zgodnie z obowiązującymiprzepisami Kodeksu pracy w tym: prowadzenie akt osobowych,przygotowywanie umów, aneksów, świadectw pracy oraz zaświadczeń, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń w zakresie urlopów, wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,monitorowanie terminów badań lekarskich, szkoleń BHP.
Dom Integracyjno-Rodzinny - 2018-03-30 - Gdańsk (pomorskie)

WYCHOWAWCA - 2 272 - 2 957 PLN

przestrzeganie regulaminów o procedur Placówkiwspółpraca z pracownikami Domu Integracyjno - Rodzinnegonadzór nad mieniem Placówkinadzówr nad prawidłowością i terminowością prowadzonej w placówce dokumentacji dotyczacej wychowanków współpraca z instytucjami administracji publicznej tj.: Sądy, Urzędy Miasta, Ośrodki Pomocy Społecznej itp.rozwijanie postaw prospołecznych i umiejetności interpersonalnych wychowanków, realizacja założonych celów
Dom Integracyjno-Rodzinny - 2017-10-27 - Gdańsk (pomorskie)

WYCHOWAWCA - 2 272 - 2 957 PLN

przestrzeganie regulaminów o procedur Placówkiwspółpraca z pracownikami Domu Integracyjno - Rodzinnegonadzór nad mieniem Placówkinadzówr nad prawidłowością i terminowością prowadzonej w placówce dokumentacji dotyczacej wychowanków współpraca z instytucjami administracji publicznej tj.: Sądy, Urzędy Miasta, Ośrodki Pomocy Społecznej itp.rozwijanie postaw prospołecznych i umiejetności interpersonalnych wychowanków, realizacja założonych celów
Dom Integracyjno-Rodzinny - 2017-08-21 - Gdańsk (pomorskie)

PSYCHOLOG - do 2 912 PLN

sporządzanie diagnozy psychofizycznej wychowanków, współudział w opracowaniu Planu Pomocy Dziecku, przygotowywanie pism i opinii do instytucji współpracujących, organizowanie rożnych form pomocy psychologicznej wychowankom i ich rodzinom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, przygotowywanie informacji dotyczącej wychowanka na Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, utrzymywanie kontaktów z pedagogami szkolnymi oraz rodzicami biologicznymi wskazanymi przez koordynatora domu.
Dom Integracyjno-Rodzinny - 2017-07-05 - Gdańsk (pomorskie)

WYCHOWAWCA - 2 272 - 2 957 PLN

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad BHiP. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Domu Integracyjno-Rodzinnego w kontaktach zewnętrznych.
Dom Integracyjno-Rodzinny - 2017-04-27 - Gdańsk (pomorskie)

WYCHOWAWCA - 2 272 - 2 957 PLN

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad BHiP. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Domu Integracyjno-Rodzinnego w kontaktach zewnętrznych.
Dom Integracyjno-Rodzinny - 2017-03-10 - Gdańsk (pomorskie)

WYCHOWAWCA - 2 272 - 2 957 PLN

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad BHiP. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Domu Integracyjno-Rodzinnego w kontaktach zewnętrznych.
Dom Integracyjno-Rodzinny - 2017-01-13 - Gdańsk (pomorskie)

WYCHOWAWCA - 2 272 - 2 957 PLN

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad BHiP. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Domu Integracyjno-Rodzinnego w kontaktach zewnętrznych.
Dom Integracyjno-Rodzinny - 2016-11-18 - Gdańsk (pomorskie)

WYCHOWAWCA - 2 200 - 2 900 PLN

Przestrzeganie planu pracy placówki, współpraca z pracownikami Domu Integracyjno-Rodzinnego, współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacja pracy z wolontariuszami, nadzór nad mieniem placówki, analiza stosowanych metod prac z dzieckiem, przestrzeganie regulaminu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, nadzór nad prawidłowością i terminowością prowadzonej w placówce dokumentacji dotyczącej wychowanków.
Dom Integracyjno-Rodzinny - 2015-12-02 - Gdańsk (pomorskie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj