Praca ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 109 ofert pracy ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

następna strona
STARSZY ADMINISTRATOR BAZ DANYCH (NR 7812) - 2 000 - 8 000 PLN

migracje heterogeniczne (DMO) do SAP HANA, aktywne monitorowanie SAP HANA DB i aplikacji opartych na SAP HANA, analiza wydajności i rozwiązywanie problemów w systemach SAP HANA
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-25 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INŻYNIER DS. SYSTEMÓW CLOUD (NR 7813) - 2 000 - 5 000 PLN

Odpowiedzialność za dostarczanie małych i średnich projektów, powoływanie i utrzymywanie odpowiednich struktur w celu kontroli i monitorowania produktów projektu. Aktywne monitorowanie postępu prac projektowych zgodnie z najlepszymi praktykami metodyk zarządzania projektami. Odpowiedzialność za przygotowanie, aktualizowanie i zarządzanie planami projektu, a także kontrola jakości i ryzyka. Czynne zarządzanie zespołem projektowym, sporządzanie i uaktualnianie planów, monitorowanie przydziałami pracy poszczególnych pracowników. Zarządzanie przychodem oraz marżą projektu zgodnie z uzasadnieniem biznesowym, itp.
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-25 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INŻYNIER DRUGIEJ LINII WSPARCIA (NR 7724) - 2 000 - 3 800 PLN

odbiór problemów zgłaszanych przez użytkowników, dotyczących funkcjonowania lub interpretacji jednej lub większej liczby informacji systemowych-koordynacja szybkich i trafnych odpowiedzi zawierających: kierowanie próśb o pomoc do osób odpowiedzialnych za rozstrzygnięcia, monitorowanie postępu-bieżące informowanie użytkowników o postępach inwentaryzacja sprzętu obsługiwanego przez Help Desk wraz ze szczegółami logowań użytkowników, problemów i rozwiązań, w celach administracyjnych i planistycznych
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-25 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

MŁODSZY INŻYNIER SYSTEMÓW ICT (NR 7811) - 2 000 - 3 400 PLN

Monitorowanie sieci, serwerów i aplikacji; kategoryzowanie incydentów, nadawanie impriorytetów i terminów realizacji; delegowanie zgłoszeń do odpowiednich osób(odpowiedzialnych za ich analizę i ewentualnąnaprawę); działania monitorujące ( reakcje na alarmy generowane przez narzędzia monitorowania); wykonywanie codziennych czynności (sprawozdania , kontrole podstawowe itp.
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-25 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

STARSZY ADMINISTRATOR SYSTEMÓW SAP (NR 7723) - 2 000 - 10 000 PLN

-Uczestniczenie w projektowaniu i implementacji środowiska systemowego IT w oparciu o istniejące rozwiązania techniczne; -Realizowanie projektów IT oraz ścisła współpraca z zespołami wdrożeniowymi zintegrowanych systemów zarządzania;- Zajmowanie się diagnostyką systemu oraz rozwiązywanie bieżących problemów programowych oraz sprzętowych; -Analizowanie przyczyn problemów technicznych oraz zapewnianie wsparcia dla użytkowników i operatorów systemu; -Przeprowadzanie szkoleń operatorów oraz asysty/obsługi powdrożeniowej systemu zarządzania.
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-25 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INŻYNIER PIERWSZEJ LINII WSPARCIA (NR 7809) - 2 000 - 4 000 PLN

Wsparcie klienta i pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów w zakresie IT (pierwsza linia wsparcia), diagnozowanie zgłoszeń i ich rozwiązywanie, koordynowanie przyjętych zgłoszeń (przekazywanie ich do kolejnych linii wsparcia
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-25 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

STARSZY MANAGER PROJEKTU(NR 7664) - 5 600 - 8 000 PLN

planowanie i koordynowanie działań związanych systemem informatycznym w firmie,zarządzanie i nadzór nad zespołem,zarządzanie projektami różnej wielkości i o różnym stopniu złożoności,przeprowadzanie konsultacji z użytkownikami systemu,tworzenie zaawansowanych raportów z wykorzystaniem MS Excelkonfigurowanie i zarządzanie planami postęu,konsolidacja danych,konfiguracja i utrzymanie szablonów do przechwytywania informacji finansowych
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-20 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INŻYNIER SYSTEMÓW ICT (NR 7718) - 2 000 - 4 000 PLN

Monitorowanie sieci, serwerów i aplikacji; kategoryzowanie incydentów, nadawanie impriorytetów i terminów realizacji; delegowanie zgłoszeń do odpowiednich osób(odpowiedzialnych za ich analizę i ewentualnąnaprawę); działania monitorujące ( reakcje na alarmy generowane przez narzędzia monitorowania); wykonywanie codziennych czynności (sprawozdania , kontrole podstawowe itp).
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-20 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

STARSZY ADMINISTRATOR SYSTEMÓW SAP (NR 7721) - 2 000 - 9 500 PLN

-Uczestniczenie w projektowaniu i implementacji środowiska systemowego IT w oparciu o istniejące rozwiązania techniczne; -Realizowanie projektów IT oraz ścisła współpraca z zespołami wdrożeniowymi zintegrowanych systemów zarządzania;- Zajmowanie się diagnostyką systemu oraz rozwiązywanie bieżących problemów programowych oraz sprzętowych; -Analizowanie przyczyn problemów technicznych oraz zapewnianie wsparcia dla użytkowników i operatorów systemu; -Przeprowadzanie szkoleń operatorów oraz asysty/obsługi powdrożeniowej systemu zarządzania.
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-20 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KONSULTANT SYSTEMU PACKAGING (NR 7714) - 2 000 - 5 000 PLN

1. Monitorowanie aktualizacji oprogramowania,2. Aktualizowanie katalogu oprogramowania.3. Tworzenie pakietów aplikacji,4. Wdrażanie oprogramowania
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-20 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

MANAGER PORTFOLIO PROJEKTU (NR 7712) - 2 000 - 10 480 PLN

-Odpowiedzialność za dostarczanie małych i średnich projektów, powoływanie i utrzymywanie odpowiednich struktur w celu kontroli i monitorowania produktów projektu.- Aktywne monitorowanie postępu prac projektowych zgodnie z najlepszymi praktykami metodyk zarządzania projektami.- Odpowiedzialność za przygotowanie, aktualizowanie i zarządzanie planami projektu, a także kontrola jakości i ryzyka. -Czynne zarządzanie zespołem projektowym, sporządzanie i uaktualnianie planów, monitorowanie przydziałami pracy poszczególnych pracowników. -Zarządzanie przychodem oraz marżą projektu zgodnie z uzasadnieniem biznesowym, itp.
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-20 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INŻYNIER PIERWSZEJ LINII WSPARCIA (NR 7725) - 2 000 - 4 300 PLN

Wsparcie klienta i pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów w zakresie IT (pierwsza linia wsparcia), diagnozowanie zgłoszeń i ich rozwiązywanie, koordynowanie przyjętych zgłoszeń (przekazywanie ich do kolejnych linii wsparcia
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-20 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INŻYNIER SIECI(NR 7716) - 2 000 - 4 500 PLN

- przeprowadzanie zaawansowanych diagnoz incydentów,- implementowanie niestandardowych zmian do monitoringu środowiska,- komunikacja i konsultacja z wewnętrzymi i zewnętrznymi osobami o takich samych umiejętnościach technicznych,- zarządzanie systemem wydajności, potencjałem wykonawczym, jakością usług itp.
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-20 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ (NR 7539) - 2 000 - 17 000 PLN

Dostarczanie wyczerpujących rozwiązań projektów, zawierających analizę kosztorysów;sporządzanie analiz klientów biznesowych i wymogów niezbędnych do zapewnienia rozwiązań; wpływ na ujednolicanie portfolio,wsparcie zaopatrzenia, opracowywanie odpowiednich strategii minimalizowania ryzyka.
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-16 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA TRENER (NR 7425) - 2 000 - 6 300 PLN

-Wspomaganie opracowywania materiałów prezentacyjnych i szkoleniowych;-Współpraca z Global Training Team w celu zrozumienia przewidywanego zapotrzebowania; Planowanie szkoleń w zależności od wymagań biznesowych;-Rozwiązywanie problemów;
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-13 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

STARSZY INŻYNIER DS. SYSTEMÓW CLOUD (NR 7445) - 2 000 - 11 000 PLN

Odpowiedzialność za dostarczanie małych i średnich projektów, powoływanie i utrzymywanie odpowiednich struktur w celu kontroli i monitorowania produktów projektu. Aktywne monitorowanie postępu prac projektowych zgodnie z najlepszymi praktykami metodyk zarządzania projektami. Odpowiedzialność za przygotowanie, aktualizowanie i zarządzanie planami projektu, a także kontrola jakości i ryzyka. Czynne zarządzanie zespołem projektowym, sporządzanie i uaktualnianie planów, monitorowanie przydziałami pracy poszczególnych pracowników. Zarządzanie przychodem oraz marżą projektu zgodnie z uzasadnieniem biznesowym, itp.
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-11 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

STARSZY INŻYNIER DS. BEZPIECZEŃSTWA BACKUP (NR 7336) - 2 000 - 9 500 PLN

Konfigurowanie, raportowanie, diagnostyka, rozwiązywanie problemów; rozwiązywanie incydentów związanych ze środowiskiem kopii zapasowych; tworzenie i utrzymanie dokumentacji technicznej; opracowywanie odpowiednich strategii minimalizowania ryzyka;udział w projektach, planowanie i prowadzenie testów DR
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-10-10 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KOORDYNATOR PROCESU (NR 6982) - 2 000 - 4 083 PLN

Koordynacja i zarządzanie działalnością Incident/ Problem/ Change Management, wykonywanie zadań Incident/ Problem/ Change Management zgodnie z wymogami lokalnymi i globalnymi, priorytetowanie i przekazywanie spraw i problemów do właściwych Incident/ Problem/ Change Management itp., wsparcie w raportowaniu, przygotowanie dokumentacji dot. podejmowanych działań
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-09-22 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ (NR 6979) - 2 000 - 17 000 PLN

Dostarczanie wyczerpujących rozwiązań projektów, zawierających analizę kosztorysów;sporządzanie analiz klientów biznesowych i wymogów niezbędnych do zapewnienia rozwiązań; wpływ na ujednolicanie portfolio,wsparcie zaopatrzenia, opracowywanie odpowiednich strategii minimalizowania ryzyka.
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-09-22 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

LIDER DS. PMO (NR 6899) - 2 000 - 4 000 PLN

-Odpowiedzialność za modelowanie procesów biznesowych, standaryzację i optymalizację- Aktywne monitorowanie postępu prac projektowych zgodnie z najlepszymi praktykami metodyk zarządzania projektami. Odpowiedzialność za przygotowanie, aktualizowanie i zarządzanie planami projektu, a także kontrola jakości i ryzyka- Czynne zarządzanie zespołem projektowym, sporządzanie i uaktualnianie planów, monitorowanie przydziałami pracy poszczególnych pracowników-Zarządzanie przychodem oraz marżą projektu zgodnie z uzasadnieniem biznesowym, itp.
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-09-20 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

STARSZY INŻYNIER DS. BEZPIECZEŃSTWA IT(NR 6900) - 2 000 - 14 500 PLN

-Wyższy poziom zaawansowania w śledzeniu incydentów w celu ochronnym; -Wdrażanie niestandardowych zmian, rozwiązań; -Wdrażanie zmian w środowiskach sieciowych klientów; -Przygotowywanie dokumentacji baz do wdrażania zmian; -Przygotowywanie i tworzenie struktury raportów bezpieczeństwa.
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-09-20 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INŻYNIER SYSTEMÓW ICT (NR 6901) - 2 000 - 4 100 PLN

Monitorowanie sieci, serwerów i aplikacji; kategoryzowanie incydentów, nadawanie impriorytetów i terminów realizacji; delegowanie zgłoszeń do odpowiednich osób(odpowiedzialnych za ich analizę i ewentualnąnaprawę); działania monitorujące ( reakcje na alarmy generowane przez narzędzia monitorowania); wykonywanie codziennych czynności (sprawozdania , kontrole podstawowe itp).
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-09-20 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

STARSZY ADMINISTRATOR APLIKACJI(NR 6897) - 2 000 - 7 000 PLN

- administrowanie aplikacjami,- prowadzenie bieżącej dokumentacji wykonywanych zadań,- wsparcie i współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji technicznej,- testowanie i wdrażanie nowych wersji aplikacji i zmian w określonych aplikacjach
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-09-19 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

STARSZY INŻYNIER SYSTEMÓW OPERACYJNYCH (NR 6894) - 2 000 - 11 000 PLN

Konfigurowanie, raportowanie, diagnostyka, rozwiązywanie problemów; kontrola diagnostyczna, rozwiązywanie incydentów,tworzenie i utrzymanie dokumentacji technicznej; opracowywanie odpowiednich strategii minimalizowania ryzyka; udział w projektach
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-09-19 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INŻYNIER PIERWSZEJ LINII WSPARCIA (NR 6891) - 2 000 - 3 800 PLN

Wsparcie klienta i pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów w zakresie IT (pierwsza linia wsparcia), diagnozowanie zgłoszeń i ich rozwiązywanie, koordynowanie przyjętych zgłoszeń (przekazywanie ich do kolejnych linii wsparcia
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-09-19 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

MŁODSZY INZYNIER SYSTEMÓW ICT (NR 6634) - 2 000 - 3 800 PLN

-Analiza istniejącej infrastruktury informatycznej;- Doradztwo w zakresie serwisu;- Tworzenie dokumentacji technicznej dla nowych usług;-Przedstawienie rozwiązania klientowi (demo usługi);- Koordynacja konfiguracji usług w środowisku klienta;- Wsparcie Proof of Concept dla nowych usług / technologii
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-09-07 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA DS. BIZNESU (NR 6078) - 2 000 - 3 900 PLN

- Odpowiedzialność za ogólne koordynowanie, raportowanie oraz trwałość projektu.- Wsparcie prowadzenia biura obejmujące m.in.: tworzenie zaawansowanych raportów przy użyciu MS Excel, MS PowerPoint- Tworzenie i wdrażanie procesów oraz metodologii zarządczej projektów dla społeczności IT;- Odpowiedzialność za montaż planów projektu oraz zaangażowanie zespołu pracowników, zarządzanie i monitoring wysiłków pracy w głównej bazie.- Przygotowanie zestawienia budżetów, ryzyk, odpowiedzialności za projekt dla wszystkich działów.
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-08-22 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

MŁODSZY MANAGER PROCESU (NR 6083) - 4 700 - 6 300 PLN

- koordynacja i zarządzanie wszelkimi aktywności związanymi Change Managementem zgodnie z ITIL i lokalnymi oraz globalnymi standardami- egzekwowanie zadań z zakresu Change Managementu wraz z definiowaniem procesu- rozwój i podnoszenie jakości procesów wraz z definiowaniem procesu- koordynacja procesu zarządzania zmianą we współpracy z wewnętrznymi zespołami technicznymi, dostawcami, partnerami i zarządem- implementacja standardów procesów i sposobów ich egzekwowania- raportowanie KPI i SLA, tworzenie raportów
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-08-22 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INŻYNIER DRUGIEJ LINII WSPARCIA (NR 6075) - od 4 500 PLN

odbiór problemów zgłaszanych przez użytkowników, dotyczących funkcjonowania lub interpretacji jednej lub większej liczby informacji systemowych-koordynacja szybkich i trafnych odpowiedzi zawierających: kierowanie próśb o pomoc do osób odpowiedzialnych za rozstrzygnięcia, monitorowanie postępu-bieżące informowanie użytkowników o postępach -inwentaryzacja sprzętu obsługiwanego przez Help Desk wraz ze szczegółami logowań użytkowników, problemów i rozwiązań, w celach administracyjnych i planistycznych
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-08-22 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj