Praca 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl


W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 63 ofert pracy 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

następna strona
WARTOWNIK ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - od 2 800 PLN

Strzec i zdecydowanie bronić powierzonych osób, terenów, obiektów, urządzeń i mienia wojskowego, wypełnianie dokumentacji normującej tok pełnienia służby, przestrzeganie harmonograu pracy, utrzymywanie w gotowości do użycia broń środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia służbowego. Równoważny system czasu pracy ( 24h).
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-06-16 - Rumia (pomorskie)

WARTOWNIK ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - od 2 800 PLN

Strzec i zdecydowanie bronić powierzonych osób, terenów, obiektów, urządzeń i mienia wojskowego, wypełnianie dokumentacji normującej tok pełnienia służby, przestrzeganie harmonograu pracy, utrzymywanie w gotowości do użycia broń środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia służbowego. Równoważny system czasu pracy ( 24h).
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-06-12 - Wejherowo (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 800 PLN

Całokształt zagadnień związanych z pracą na kuchni w charakterze pomocy kuchennej.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-06-12 - Gdynia (pomorskie)

ELEKTROMONTER - od 3 100 PLN

Terminowe usuwanie zgłoszonych usterek i uszkodzeń w obiektach budowalnych, urządzeniach i instalacjach, wykonywanie konserwacji, przeprowadzanie przeglądów stanu urządzeń technicznych i instalacji. Miejsce Pracy Gdynia Babie Doły.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-05-21 - Gdynia (pomorskie)

REFERENT - od 2 850 PLN

Prowadzenie TAP pracowników; dokumentacji związanej z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi, sporządzanie informacji z art. 36 i 154 Kodeksu Pracy; prowadzenie dokuemntacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy - emerytury, renty, świadectwa pracy; rozliczanie czasu pracy (system 8h i 24h); prowadzenie dokumentacji pod względem KASR RODO, sporządzanie wykazu godzin do wypłaty wynagrodzeń.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-05-11 - Wejherowo (pomorskie)

MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

Przyjmowanie i wydawanie sprzętu zgodnie ze specyfikacjami, asygnatami; prowadzenie ewidencji magazynowej; systematyczne sprawdzanie zapasów magazynowych pod względem jakościowym i ilościowym.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-05-11 - Siemirowice (pomorskie)

TECHNIK BUDOWNICTWA - od 2 770 PLN

- wykonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych- przestrzeganie terminów gwarancyjnych- nadzór nad terminowym wykonywaniem zadań wynikających z rocznego planu remontów- koordynowanie robót budowlanych- przestrzeganie prawa budowlanego
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-04-24 - Wejherowo (pomorskie)

WARTOWNIK ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - od 2 770 PLN

Strzec i zdecydowanie bronić powierzonych osób, terenów, obiektów, urządzeń i mienia wojskowego, wypełnianie dokumentacji normującej tok pełnienia służby, przestrzeganie harmonograu pracy, utrzymywanie w gotowości do użycia broń środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia służbowego. Równoważny system czasu pracy ( 24h).
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-04-24 - Rumia (pomorskie)

TECHNIK - od 2 820 PLN

Obsługa kasy fiskalnej oraz systemu informatycznego "EWOS"; planowanie ilości i asortymentu dostaw środków spozywczych do magazynu stołówki; składanie zapotrzebowań do służby żywnościowej; prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją sprzętu żywnościowego.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-04-24 - Gdynia (pomorskie)

INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI DS. BUDOWLANYCH - od 3 400 PLN

- nadzór w zakresie właściwego stosowania materiałów używanych przy realizacji robót;- udzielanie informacji wykonawcom obót ziemnych o uzbrojeniu terenu;- przestrzeganie terminów gwarancyjnych;- nadzór nad terminowym wykonaniem zadań wynikających z rocznego planu remontów nieruchomosci;- koordynowanie robót budowlanych
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-04-24 - Wejherowo (pomorskie)

REFERENT - od 2 680 PLN

Prowadzenie ewidencji mienia; składanie zapotrzebowania na sprzęt i materiały eksploatacyjne; porównywanie stanów ewidencyjnych mienia woskowego bedącego na wyposażeniu grupy zabezpieczenia z właściwymi służbami w 18 WOG.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-04-24 - Siemirowice (pomorskie)

MAGAZYNIER - od 2 770 PLN

Przyjmowanie i wydawanie sprzętu zgodnie ze specyfikacjami, asygnatami; prowadzenie ewidencji magazynowej; systematyczne sprawdzanie zapasów magazynowych pod względem jakościowym i ilościowym.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-04-24 - Siemirowice (pomorskie)

KSIĘGOWY - od 2 770 PLN

Kontrola wstępna otrzymanych dokumentów zobowiązaniowych (faktur, zamówień); sprawdzanie poprawnosci oraz zgodności z planem finansowym; prowadzenie ewidencji zadań zleconych; księgowanie planu finansowego oraz jego zmian.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-04-24 - Wejherowo (pomorskie)

MAGAZYNIER - od 2 770 PLN

Przyjmowanie i wydawanie sprzętu zgodnie ze specyfikacjami, asygnatami; prowadzenie ewidencji magazynowej; systematyczne sprawdzanie zapasów magazynowych pod względem jakościowym i ilościowym.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-04-24 - Gdynia (pomorskie)

WARTOWNIK ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - od 2 600 PLN

Strzec i zdecydowanie bronić powierzonych osób, terenów, obiektów, urządzeń i mienia wojskowego, wypełnianie dokumentacji normującej tok pełnienia służby, przestrzeganie harmonograu pracy, utrzymywanie w gotowości do użycia broń środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia służbowego. Równoważny system czasu pracy ( 24h).
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-04-06 - Rumia (pomorskie)

KUCHARZ - od 2 600 PLN

Całokształt zagadnień związanych z pracą na kuchni w charakterze kucharza.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-04-06 - Siemirowice (pomorskie)

KIEROWCA KAT. B - od 2 600 PLN

Pomoc podczas rozładunku i załadunku; utrzymanie pojazdu w należytej czystości; przestrzeganie terminów oraz informowanie przełożonego o konieczności wykonania obsługi technicznej pojazdu; znajomość norm zużycia materiałów pędnych i smarów.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-04-06 - Siemirowice (pomorskie)

INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI DS. BUDOWLANYCH - od 3 400 PLN

- nadzór w zakresie właściwego stosowania materiałów używanych przy realizacji robót;- udzielanie informacji wykonawcom obót ziemnych o uzbrojeniu terenu;- przestrzeganie terminów gwarancyjnych;- nadzór nad terminowym wykonaniem zadań wynikających z rocznego planu remontów nieruchomosci;- koordynowanie robót budowlanych
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-04-06 - Wejherowo (pomorskie)

MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

Przyjmowanie i wydawanie sprzętu zgodnie ze specyfikacjami, asygnatami; prowadzenie ewidencji magazynowej; systematyczne sprawdzanie zapasów magazynowych pod względem jakościowym i ilościowym.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-04-06 - Siemirowice (pomorskie)

MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

Przyjmowanie i wydawanie sprzętu zgodnie ze specyfikacjami, asygnatami; prowadzenie ewidencji magazynowej; systematyczne sprawdzanie zapasów magazynowych pod względem jakościowym i ilościowym.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-03-13 - Siemirowice (pomorskie)

WARTOWNIK ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - od 2 600 PLN

Strzec i zdecydowanie bronić powierzonych osób, terenów, obiektów, urządzeń i mienia wojskowego, wypełnianie dokumentacji normującej tok pełnienia służby, przestrzeganie harmonograu pracy, utrzymywanie w gotowości do użycia broń środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia służbowego. Równoważny system czasu pracy ( 24h).
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-03-13 - Rumia (pomorskie)

KIEROWCA KAT. B - od 2 600 PLN

Pomoc podczas rozładunku i załadunku; utrzymanie pojazdu w należytej czystości; przestrzeganie terminów oraz informowanie przełożonego o konieczności wykonania obsługi technicznej pojazdu; znajomość norm zużycia materiałów pędnych i smarów.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-03-13 - Siemirowice (pomorskie)

KUCHARZ - od 2 600 PLN

Całokształt zagadnień związanych z pracą na kuchni w charakterze kucharza.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-03-13 - Siemirowice (pomorskie)

INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI DS. BUDOWLANYCH - od 3 400 PLN

- nadzór w zakresie właściwego stosowania materiałów używanych przy realizacji robót;- udzielanie informacji wykonawcom obót ziemnych o uzbrojeniu terenu;- przestrzeganie terminów gwarancyjnych;- nadzór nad terminowym wykonaniem zadań wynikających z rocznego planu remontów nieruchomosci;- koordynowanie robót budowlanych
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-03-10 - Wejherowo (pomorskie)

INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI DS. BUDOWLANYCH - od 3 400 PLN

- nadzór w zakresie właściwego stosowania materiałów używanych przy realizacji robót;- udzielanie informacji wykonawcom obót ziemnych o uzbrojeniu terenu;- przestrzeganie terminów gwarancyjnych;- nadzór nad terminowym wykonaniem zadań wynikających z rocznego planu remontów nieruchomosci;- koordynowanie robót budowlanych
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-02-20 - Wejherowo (pomorskie)

REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 2 600 PLN

- przygotowywanie wymaganej przepisami dokumentacji w zakresie zamówień publicznych;- prowadzenie korespondencji z wykonawcami;- uczestniczenie w pracach komisji przetargowej;- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektów umów w zakresie zamówień publicznych;- prowadzenie rejestru zamówień publicznych
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-02-20 - Wejherowo (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 600 PLN

Całokształt zagadnień związanych z pracą na kuchni w charakterze pomocy kuchennej.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-01-27 - Siemirowice (pomorskie)

KUCHARZ - od 2 600 PLN

Całokształt zagadnień związanych z pracą na kuchni w charakterze kucharza.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-01-27 - Rozewie (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 600 PLN

Całokształt zagadnień związanych z pracą na kuchni w charakterze pomocy kuchennej.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-01-27 - Gdynia (pomorskie)

MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

Przyjmowanie i wydawanie sprzętu zgodnie ze specyfikacjami, asygnatami; prowadzenie ewidencji magazynowej; systematyczne sprawdzanie zapasów magazynowych pod względem jakościowym i ilościowym.
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-01-27 - Siemirowice (pomorskie)

WARTOWNIK ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - od 2 600 PLN

Strzec i zdecydowanie bronić powierzonych osób, terenów, obiektów, urządzeń i mienia wojskowego, wypełnianie dokumentacji normującej tok pełnienia służby, przestrzeganie harmonograu pracy, utrzymywanie w gotowości do użycia broń środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia służbowego. Równoważny system czasu pracy ( 24h).
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-01-09 - Wejherowo (pomorskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl