Praca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 23 ofert pracy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA.

KSIĘGOWY - od 3 000 PLN

Prowadzenie księgowości syntetycznej, analitycznej, wystawianie faktur i not księgowych, prowadzenie kasy, w zastępstwie obsługa sekretariatu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2020-05-08 - Chojna (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL PSYCHOLOG - od 2 300 PLN

Udzielanie pomocy psychologicznej oraz wykonywanie zadań psychologa zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców i nauczycieli
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-10-29 - Chojna (zachodniopomorskie)

PEDAGOG - od 2 300 PLN

udzielanie pomocy pedagogicznej oraz wykonywanie zadań pedagoga zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców i nauczycieli
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-10-29 - Chojna (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH - od 1 125 PLN

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnuch dla ucznia z zespołem Aspergera
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-09-26 - Chojna (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - od 2 500 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych we wskazanych klasach zgodnie z planem lekcji i programem nauczania
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-09-01 - Chojna (zachodniopomorskie)

DOZORCA - KONSERWATOR - od 2 250 PLN

Dozorowanie obiektów szkolnych, prace remontowe, konserwatorskie oraz porządkowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-07-15 - Chojna (zachodniopomorskie)

REFERENT - od 2 350 PLN

Przygotowywanie dokumentów do inwentaryzacji, obrotu majątku trwałego, przyjmowanie i realizowanie zamówień składanych przez nauczycieli, pomoc przy prowadzeniu dokumentacji dotyczącej realizowanych w szkole projektów, przygotowywanie umów najmu, w zastępstwie obsługa sekretariatu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-07-08 - Chojna (zachodniopomorskie)

WYCHOWAWCA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, WSPARCIA DZIENNEGO, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ORAZ INSTYTUCJACH PIECZY ZASTĘPCZEJ - od 2 500 PLN

Opieka nad młodzieżą mieszkającą w internacie, pomoc w przygotowywaniu do zajęć, organizacja czasu wolnego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-05-08 - Chojna (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL PSYCHOLOG - od 2 300 PLN

Udzielanie pomocy psychologicznej oraz wykonywanie zadań psychologa zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców, nauczycieli.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-05-08 - Chojna (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL CHEMII - od 2 500 PLN

Prowadzenie zajęc lekcyjnych we wskazanych klasach zgodnie z planem i programem nauczania
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-05-08 - Chojna (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL INFORMATYKI I PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH - od 2 500 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych we wskazanych klasach zgodnie z planem lekcji i programem nauczania
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-05-08 - Chojna (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH GASTRONOMICZNYCH - od 2 500 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych we wskazanych klasach zgodnie z planem lekcji i programem nauczania.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-05-08 - Chojna (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH HOTELARSKICH - od 2 500 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych we wskazanych klasach zgodnie z planem lekcji i programem nauczania.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-05-08 - Chojna (zachodniopomorskie)

REFERENT - od 2 250 PLN

Przygotowywanie dokumentów do inwentaryzacji, obrotu majątku trwałego, przyjmowanie i realizowanie zamówień składanych przez nauczycieli, pomoc przy prowadzeniu dokumentacji dotyczącej realizowanych w szkole projektów, przygotowywanie umów najmu.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-01-17 - Chojna (zachodniopomorskie)

KONSERWATOR - od 2 250 PLN

Bieżące utrzymanie i konserwacje instalacji technicznych w obiekcie, dbanie o porządek na wyznaczonym obszarze, prace remontowe i modernizacyjne w budynkach szkolnych, dbanie o tereny zielone na wyznaczonym obszarze.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2019-01-17 - Chojna (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH BUDOWLANYCH - od 2 300 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych zgodnie z planem lekcji i programem nauczania.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2018-02-07 - Chojna (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL - od 346,39 PLN

Prowadzenie zajęć rewalidacynych zgodnie z wydanym orzeczeniem
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2017-09-12 - Chojna (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI W ZAWODZIE STOLARZ - od 1 100 PLN

Prowadzenie zajęć praktycznych w zawodzie stolarz.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2017-06-07 - Chojna (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL PSYCHOLOG - od 1 500 PLN

Udzielanie pomocy psychologicznej oraz wykonywanie zadań psychologa zgodnie z potrzebami.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2017-06-07 - Chojna (zachodniopomorskie)

SPRZĄTACZKA - od 2 000 PLN

Utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych, korytarzy, sal lekcyjnych, urządzeń sanitarnych, utrzymanie czystości przed budynkiem szkoły.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2017-01-19 - Chojna (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA DS SEKRETARIATU - od 2 300 PLN

Prowadzenie sekretariatu, wydawanie zaświadczeń, redagowanie pism urzędowych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2016-12-28 - Chojna (zachodniopomorskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 2 265 - 3 109 PLN

zakres obowiązków zgodny z kartą nauczyciela
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2016-09-09 - Chojna (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA DS. SEKRETARIATU - od 2 110 PLN

prowadzenie sekretariatu, wydawanie zaświadczeń, redagowanie pism urzędowych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CHOJNA - 2016-03-03 - Chojna (zachodniopomorskie)