Praca Zespół Placówek Oświatowych - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Zespół Placówek Oświatowych, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 32 ofert pracy Zespół Placówek Oświatowych.

następna strona
KONSERWATOR - od 2 100 PLN

Dokonywanie napraw i remontów na terenie placówki, w tym budowlanych,elektrycznych, ślusarskich, malarskich itp.; utrzymywanie sprawnościinstalacji i urządzeń na terenie obiektów. Praca od 7-15
Zespół Placówek Oświatowych - 2018-04-12 - Opole (opolskie)

SPRZĄTACZKA BIUROWA - od 2 100 PLN

Sprzątanie codzienne pracowni praktycznej nauki zawodu, korytarzy,szatni, toalet w budynku A Zespołu Placówek Oświatowych. Praca od 6-14
Zespół Placówek Oświatowych - 2018-01-18 - Opole (opolskie)

KONSERWATOR BUDYNKÓW - 1 700 - 2 100 PLN

dokonywanie napraw i remontów na terenie placówki, w tym: budowlanych,elektrycznych, ślusarskich, malarskich itp.; utrzymywanie sprawnościinstalacji i urządzeń na terenie obiektów. Praca od godziny 7
Zespół Placówek Oświatowych - 2018-01-18 - Opole (opolskie)

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA - od 2 100 PLN

W ramach obowiązków nauczyciel będzie prowadził zajęcia z dziećmi, współpracował z rodzicami, kadrą placówki i dyrektorem.
Zespół Placówek Oświatowych - 2018-01-15 - Nieborów (łódzkie)

PRACZKA - od 840 PLN

PRACZKA. Wynagrodzenie 840 zł. brutto + premia.
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - 2017-11-06 - Leśnica (opolskie)

PSYCHOLOG - od 2 700 PLN

Praca z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Wymagane wykształcenie wyższe magisterkie z zakresu psychologii, przygotowanie pedagogiczne.
Zespół Placówek Oświatowych - 2017-09-15 - Strzelin (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL FIZYKI - od 220 PLN

nauczanie fizyki w szkole podstawowej
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - 2017-08-23 - Gronów (lubuskie)

NAUCZYCIEL ZAWODU- ZAJĘCIA BUDOWLANE - od 2 000 PLN

prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotówbudowlanych z uczniami szkół ponadgimnazjalnych i branżowych wpracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego, praca w godz. 8-14
Zespół Placówek Oświatowych - 2017-08-18 - Opole (opolskie)

NAUCZYCIEL BIOLOGII - od 220 PLN

nauczanie biologii w szkole podstawowej
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - 2017-08-17 - Gronów (lubuskie)

NAUCZYCIEL DORADCA ZAWODOWY - od 27,5 PLN

prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w szkole podstawowej
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - 2017-08-17 - Gronów (lubuskie)

NAUCZYCIEL PLASTYKI - od 560 PLN

nauczanie plastyki w szkole podstawowej
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - 2017-08-17 - Gronów (lubuskie)

WYCHOWAWCA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCHI WYCHOWAWCZYCH - od 2 294 PLN

praca z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zajęcia opiekuńczo wychowawcze, wymagane wykształcenie magisterskie - resocjalizacja, mile widziane kwalifikacje z zakresu wychowania fizycznego
Zespół Placówek Oświatowych - 2017-08-04 - Strzelin (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL GEOGRAFII - od 428 PLN

nauczanie geografi na 3/18 etatu w szkole dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, wymagane wykształcenie wyższe magisterskie, studia z zakresu geografii oraz oligofrenopedagogiki
Zespół Placówek Oświatowych - 2017-08-04 - Strzelin (dolnośląskie)

HOTELARZ/NAUCZYCIEL HOTELARSTWA - od 1 000 PLN

prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu z uczniami szkółponadgimnazjalnych w pracowniach hotelarskich Centrum KształceniaPraktycznego w ZPO w Opolu, według ustalonego programu iharmonogramu kształcenia. Wynagrodzenie zależne od wykształcenia i od stopnia awansu.
Zespół Placówek Oświatowych - 2017-03-09 - Opole (opolskie)

STANOWISKO DS.ZAKUPÓW - od 2 760 PLN

1. Przyjmowanie i realizowanie zamówień wewnętrznych 2. Prowadzeniezakupu wyposażenia sprzętu, pomocy naukowych, narzędzi i materiałów dozajęć praktycznych, zgodnie z procedurą oraz Ustawą o zamówieniachpublicznych 3. Kontrola jakościowa kupowanych materiałów 4. Rozliczaniefaktur VAT gotówkowych do wysokości udzielonej zaliczki 5. Prowadzenieprzychodu i rozchodu materiałów biurowych i środków czystości 6.Prowadzenie rozliczeń dostaw materiałów hutniczych, budowlanych,elektrycznych do pracowni, na podstawie zamówień wewnętrznych i dostaw
Zespół Placówek Oświatowych - 2017-02-08 - Opole (opolskie)

STANOWISKO DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH - od 2 000 PLN

Prowadzenie rejestrów sprzedaży zakupów dla podatku od towarów i usług vat; terminowe wstawiane faktur vat; prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz terminowe jej składanie w urzędzie skarbowym; prowadzenie rejestru faktur wpływających do ZPO; prowadzenie ewidencji środków trwałych ZPO; prowadzenie zagadnien związanych z ewidencją komputerową i funkcjonowaniem systemu finansowo-księgowego. Praca 7-15
Zespół Placówek Oświatowych - 2017-01-13 - Opole (opolskie)

KONSERWATOR - do 2 000 PLN

Wykonywanie prac konserwatorskich na terenie szkoły, doraźny przewóz uczniów szkolnym busem.
Zespół Placówek Oświatowych - 2017-01-03 - Skoroszowice (dolnośląskie)

PSYCHOLOG - do 2 800 PLN

Praca z młodzieżą upośledzoną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Zespół Placówek Oświatowych - 2017-01-03 - Strzelin (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI 10/18 ETATU - 1 300 - 1 727 PLN

nauczanie matematyki; wynagrodzenie zgodnie z kwalifikacjami Karty Nauczyciela; godziny pracy wg planu lekcji
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - 2016-10-20 - Leśnica (opolskie)

NAUCZYCIEL FIZYKI 4/18 ETATU - 503 - 691 PLN

nauczanie fizyki; wynagrodzenie wg Karty Nauczyciela; godziny pracy wg planu lekcji
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - 2016-10-20 - Leśnica (opolskie)

KONSERWATOR - od 1 390 PLN

- bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego;- utrzymywanie porządku na terenie szkoły i wokół niej;- prace remontowo budowlane;
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - 2016-09-14 - Dąbie (lubuskie)

PIELĘGNIARKA - do 1 850 PLN

Wymagane wykształcenie średnie - pielęgniarskie; praca z młodziezą i dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Zespół Placówek Oświatowych - 2016-09-06 - Skoroszowice (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Z DZIECKIEM SŁABOSŁYSZĄCYM (OFPR/16/2330) - od 100 PLN

prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej z uczniem słabosłyszącym (obecnie klasa II gimanzjum)
Zespół Placówek Oświatowych - 2016-08-23 - Kasinka Mała (małopolskie)

NAUCZYCIEL CHEMII 3/18 ETATU - 386 - 518 PLN

zajecia dydaktyczne MOW - Zespół Placówek Oświatowych
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - 2016-08-18 - Leśnica (opolskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO - od 2 331 PLN

Wymagane wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie pedagogiczne o specjalności filologia polska oraz studia podyplomowe: oligofrenopedagogika i kurs z zakresu resocjalizacji; praca z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim i z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu.
Zespół Placówek Oświatowych - 2016-07-21 - Strzelin (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - od 2 331 PLN

Wymagane wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie pedagogiczne o specjalności wychowanie fizyczne oraz studia podyplomowe lub kurs z zekresu resocjalizacji: oligofrenopedagogika; praca z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim i z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu.
Zespół Placówek Oświatowych - 2016-07-21 - Strzelin (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL GEOGRAFII - od 2 331 PLN

Wymagane wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie pedagogiczne o specjalności geografia oraz studia podyplomowe: oligofrenopedagogika; praca z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim .
Zespół Placówek Oświatowych - 2016-07-21 - Strzelin (dolnośląskie)

KONSERWATOR BUDYNKÓW - 1 850 - 2 300 PLN

naprawy remontowe w budynkach należących do ZPO, głównie w zakresie budowlanym, Umowa o prace na zastępstwo, wynagrodzenie: 1750-2300
Zespół Placówek Oświatowych - 2016-03-31 - Opole (opolskie)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - od 2 331 PLN

Wymagane wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie pedagogiczne o specjalności edukacja wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe: oligofrenopedagogika; praca z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim lub umiarkowanym.
Zespół Placówek Oświatowych - 2016-01-27 - Skoroszowice (dolnośląskie)

STANOWISKO DS. TECHNOLOGII PRACOWNI CKP - 2 500 - 3 800 PLN

organizowanie i koordynowanie całokształtu działań technicznychspecjalistycznych pracowni CKP, we współpracy z zespołamiprzedmiotowymi i opiekunami poszczególnych pracowni, praca w godz. 7-15
Zespół Placówek Oświatowych - 2016-01-21 - Opole (opolskie)

WYCHOWAWCA - 1 698 - 2 331 PLN

zajęcia opiekuńczo wychowawcze w internacie MOW - Zespół Placówek Oświatowych; wykształcenie wyzsze lub magisterskie w zakresie resocjalizacji z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacjami w zakresie oligofrenopedagogiki
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - 2015-12-07 - Leśnica (opolskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj