Praca Zakład Karny Iława - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Zakład Karny Iława, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 34 ofert pracy Zakład Karny Iława.

następna strona
STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - do 3 363 PLN

szczegóły pod adresem strony: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-olsztynie-nabor-nr-6
Zakład Karny Iława - 2020-07-20 - Iława (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - do 3 363 PLN

szczegóły pod adresem strony: https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-w-ilawie
Zakład Karny Iława - 2020-03-12 - Iława (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - do 3 363 PLN

szczegóły pod adresem strony: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-ilawa-straznik-dzialu-ochrony-ilawa
Zakład Karny Iława - 2020-02-13 - Iława (warmińsko-mazurskie)

REFERENT DS. SEKRETARIATU - do 1 400 PLN

praca o charakterze biurowym
Zakład Karny Iława - 2020-02-11 - Iława (warmińsko-mazurskie)

NAUCZYCIEL GEOGRAFII W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM - od 700 PLN

praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego
Zakład Karny Iława - 2019-12-02 - Iława (warmińsko-mazurskie)

NAUCZYCIEL FIZYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM - od 700 PLN

praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego
Zakład Karny Iława - 2019-12-02 - Iława (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - od 3 363 PLN

Praca w w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności oraz bronią palną
Zakład Karny Iława - 2019-11-29 - Iława (warmińsko-mazurskie)

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH ORAZ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ - 1 800 - 2 700 PLN

nauczanie grafiki i poligrafii cyfrowej - praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego.
Zakład Karny Iława - 2019-07-10 - Iława (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - od 3 363 PLN

Praca w w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności oraz bronią palną
Zakład Karny Iława - 2019-04-23 - Iława (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY PSYCHOLOG - PRACOWNIK CYWILNY - do 3 500 PLN

praca z osobami pozbawionymi wolności
Zakład Karny Iława - 2019-01-10 - Iława (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY TERAPEUTA DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO (DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU) - do 3 500 PLN

- prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla osadzonych- prowadzenie terapii indywidualnej osadzonych- uczestniczenie w posiedzeniach zespołu terapeutycznego. Dokumenty do rekrutacji pod aresem https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-ilawie-mlodszy-terapeuta-dzialu-terapeutycznego
Zakład Karny Iława - 2018-11-05 - Iława (warmińsko-mazurskie)

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH ORAZ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK - 2 800 - 4 800 PLN

nauczanie informatykiWymagania:- wykształcenie określone w §3 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). - dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego,- informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 1) posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu4) posiada obywatelstwo polskie,; 5) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 6) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:ocena złożonych dokumentówrozmowa kwalifikacyjnabadania lekarskieTermin i miejsce składania dokumentów:Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 24.07.2018r. do 03.08.2018r.- osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Iławie- listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Iławie).Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
Zakład Karny Iława - 2018-07-24 - Iława (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - do 2 795 PLN

Praca w w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności oraz bronią palną
Zakład Karny Iława - 2018-05-14 - Iława (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY REALIZUJĄCY RÓWNIEŻ ZADANIA W RAMACH SYSTEMU DOZORU ELEKTRONICZNEGO (SDE) - do 2 795 PLN

Charakter pracy:praca w systemie wielozmianowym - 12. godzinnym, w bezpośrednim kontakcie z osadzonymiutrzymywanie kontaktu telefonicznego i współpraca z Centralą Monitorowania SDE oraz podmiotem Dozorującymsporządzanie raportów z czynności przeprowadzanych u osób objętych SDErealizacja zadań służbowych zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi procedurami dotyczącymi SDE
Zakład Karny Iława - 2018-04-27 - Iława (warmińsko-mazurskie)

TECHNIK REALIZUJĄCY ZADANIA W RAMACH SYSTEMU DOZORU ELEKTRONICZNEGO (SDE) - 2 550 - 2 700 PLN

Charakter pracy:praca w systemie równoważnego czasu pracy dobowy wymiar czasu pracy 12 godzin utrzymywanie kontaktu telefonicznego i współpraca z Centralą Monitorowania SDE oraz podmiotem Dozorującym sporządzanie raportów z czynności przeprowadzanych u osób objętych SDE realizacja zadań służbowych zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi procedurami dotyczącymi SDE wykonywanie u osób objętych SDE czynności polegających na instalacji, kontroli, wymianie i deinstalacji urządzeń monitorujących.
Zakład Karny Iława - 2018-04-27 - Iława (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - do 2 795 PLN

Praca w w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności oraz bronią palną
Zakład Karny Iława - 2017-12-24 - Iława (warmińsko-mazurskie)

NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK - 2 200 - 2 600 PLN

nauczanie informatykiWymagania:- wykształcenie określone w §3 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). - dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego,- informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 1) posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu4) posiada obywatelstwo polskie,; 5) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 6) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:ocena złożonych dokumentówrozmowa kwalifikacyjnabadania lekarskieTermin i miejsce składania dokumentów:Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 06.12.2017 r. do 05.01.2018 r. - osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Iławie- listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Iławie).Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
Zakład Karny Iława - 2017-12-06 - Iława (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO - do 3 500 PLN

praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.Ankieta personalna dostępna na stronie SW.
Zakład Karny Iława - 2017-09-29 - Iława (warmińsko-mazurskie)

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH ORAZ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK - 3 500 - 4 000 PLN

nauczanie informatykiWymagania:- wykształcenie określone w §3 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). - dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego,- informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 1) posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu4) posiada obywatelstwo polskie,; 5) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 6) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:ocena złożonych dokumentówrozmowa kwalifikacyjnabadania lekarskieTermin i miejsce składania dokumentów:Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 06.09.2017 r. do 13.09.2017 r. - osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Iławie- listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Iławie).Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
Zakład Karny Iława - 2017-09-07 - Iława (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR DS. SEKRETARIATU - do 2 250 PLN

prace o charakterze biurowymKandydatem może być osoba:- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,- daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, - posiada wykształcenie wyższe- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167).- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:ocena złożonych dokumentów,przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnychsprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranychwykonanie badań lekarskichTermin i miejsce składania dokumentów:Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o składanie dokumentów od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 17 lipca 2017 r.:- osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Iławie- listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (liczy się data wpływu do Zakładu Karnego w Iławie). Zgłoszenia nie spełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.Iława, 10.07.2017 r.
Zakład Karny Iława - 2017-07-11 - Iława (warmińsko-mazurskie)

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH ORAZ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK - 2 700 - 4 000 PLN

Praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego.Wymagania:- wykształcenie określone w §3 i §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1264). - dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego,- informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 1) posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu4) posiada obywatelstwo polskie,; 5) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 6) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:ocena złożonych dokumentówrozmowa kwalifikacyjnabadania lekarskieTermin i miejsce składania dokumentów:Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 04.07.2017 r. do 14.07.2017 r. - osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Iławie- listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Iławie).Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
Zakład Karny Iława - 2017-07-04 - Iława (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK CYWILNY: MŁODSZY PSYCHOLOG - do 3 000 PLN

praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Zakład Karny Iława - 2017-05-17 - Iława (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK CYWILNY PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ - do 3 500 PLN

Praca pielęgniarki w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.Charakter pracy: Praca w systemie jednozmianowym - 8 godzinnym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Zakład Karny Iława - 2017-03-24 - Iława (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - do 2 585 PLN

Praca w w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności oraz bronią palną
Zakład Karny Iława - 2017-03-15 - Iława (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO - do 3 300 PLN

praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Zakład Karny Iława - 2017-02-13 - Iława (warmińsko-mazurskie)

NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE ŚLUSARZ - 1 600 - 2 200 PLN

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w zawodzie ślusarz
Zakład Karny Iława - 2017-01-10 - Iława (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO - do 3 200 PLN

praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Zakład Karny Iława - 2016-08-19 - Iława (warmińsko-mazurskie)

TERAPEUTA DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO (DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU) - do 3 400 PLN

- prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla osadzonych- prowadzenie terapii indywidualnej osadzonych- uczestniczenie w posiedzeniach zespołu terapeutycznego
Zakład Karny Iława - 2016-08-12 - Iława (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO - do 3 275 PLN

praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Zakład Karny Iława - 2016-07-08 - Iława (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - do 2 585 PLN

PEŁNIENIE SŁUŻBY W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z OSOBAMI OSADZONYMI W ZAKŁADZIE KARNYM W IŁAWIE Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowiskostrażnik działu ochrony(Iława 06-06-2016 r.)Ilość przewidywanych osób do przyjęcia: 8Stanowisko: STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONYPrzewidywane zatrudnienie: luty 2017 - czerwiec 2017wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iławatel. (089) 649 45 15 w. 204 lub 289Podstawa prawna:Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 713) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247)Charakter pracy:Praca w systemie wielozmianowym - 12. godzinnym, w bezpośrednim kontakciez osobami pozbawionymi wolności oraz bronią palnąKandydatem może być osoba: posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystająca z pełni praw publicznych, dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo,a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów: ocena złożonych dokumentów, przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych test sprawności fizycznej, składający się z czterech prób:o siły (rzut 2 kg piłką lekarską)o mocy (skok w dal z miejsca)o zwinności (bieg zygzakiem w prostokącie 3x5m)o szybkości (bieg 10x10m mężczyzna, 6x10m kobieta)o gibkości ( skłon tułowia w przód - postawa stojąca) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej sporządzenia arkusza ocen predyspozycji kandydata zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnejUWAGA!Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie w przypadku: nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie usunięcia braków w dokumentacji w wyznaczonym terminie; nie poddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym; nie spełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 z późn. zm.); negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego; gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej. UWAGA!Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Iławie.
Zakład Karny Iława - 2016-06-06 - Iława (warmińsko-mazurskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl