Praca STOWARZYSZENIE WDZYDZKO-CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA "MÓRÉNKA" - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy STOWARZYSZENIE WDZYDZKO-CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA "MÓRÉNKA", które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 9 ofert pracy STOWARZYSZENIE WDZYDZKO-CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA "MÓRÉNKA".

KIEROWNIK – KOORDYNATOR PROJEKTÓW UE - od 3 800 PLN

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE:Odpowiedzialność za działania merytoryczne (w tym: przygotowanie dokumentacji projektowej, realizacja wskaźników, kwalifikacja uczestników do projektu, prowadzenie projektu zgodnie z harmonogramem, czynne wsparcie procesu rekrutacji)Odpowiedzialność za wykonawców (w tym: dobór procedur wyboru wykonawców zadań w projekcie, przygotowywanie dokumentacji do procedur, kwalifikowanie wydatków w projekcie, przygotowywanie wniosku o płatność w części merytorycznej)Realizowanie wspólnie z kadrą rekrutacji do projektuPodejmowanie kluczowych działań operacyjnych w projekcieZarządzanie zespołem projektowymMonitorowanie oraz ewaluacja działań oraz dokumentacji projektowejUtrzymywanie bieżącego kontaktu z Instytucją Zarządzającą
Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” - 2017-06-07 - Charzykowy (pomorskie)

SPECJALISTA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH - od 3 500 PLN

- świadczenie usług informacyjnych w tematyce Funduszy Europejskich, - organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich, - zbieranie oraz bieżące aktualizowanie informacji na temat dostępnych programów UE
Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Morenka" - 2017-02-20 - Chojnice (pomorskie)

DORADCA ZAWODOWY - od 3 800 PLN

Do zadań Doradcy zawodowego należy: rekrutacja uczestników projektu (w tym przeprowadzenie rozmów z kandydatami), opracowanie i aktualizowanie Indywidualnych Planów Działania, świadczenie usług poradnictwa zawodowego, prowadzenie warsztatów, organizacja stażów zawodowych
Stowarzyszenie Wdzydzko Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” - 2017-02-08 - Chojnice (pomorskie)

POŚREDNIK PRACY - 3 400 - 3 600 PLN

pomoc przy rekrutacji uczestników projektu, przeprowadzanie wywiadów indywidualnych w celu zebrania informacji na temat potrzeb i oczekiwań uczestników projektu, prowadzenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników projektu, koordynowanie pracą Biura Aktywizacji Zawodowej prowadzonego w ramach projektu, kontakt z pracodawcami (stworzenie bazy lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej pracodawców), prowadzenie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy, organizacja spotkań u pracodawców, przygotowanie i monitoring staży zawodowych.
Stowarzyszenie Wdzydzko Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” - 2016-12-28 - Charzykowy (pomorskie)

PSYCHOLOG - 10 780 - 13 860 PLN

Do zadań Psychologa należy: przeprowadzanie rozmów z uczestnikami projektu, udzielanie niezbędnego wsparcia psychologicznego uczestnikom projektu tj. wsparcia uzupełniającego i zaradczego w sytuacjach kryzysowych - eliminowanie ryzyka utraty motywacji do zmiany, współpraca z zespołem projektowym w zakresie realizacji zadań projektowych.
Stowarzyszenie Wdzydzko Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” - 2016-11-07 - Chojnice (pomorskie)

POŚREDNIK PRACY - 3 350 - 3 650 PLN

Do zadań Pośrednika pracy należy: pomoc przy rekrutacji uczestników projektu, przeprowadzanie wywiadów indywidualnych w celu zebrania informacji na temat potrzeb i oczekiwań uczestników projektu, prowadzenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników projektu, koordynowanie pracą Biura Aktywizacji Zawodowej prowadzonego w ramach projektu, kontakt z pracodawcami (stworzenie bazy lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej pracodawców), prowadzenie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy, organizacja spotkań u pracodawców, przygotowanie i monitoring staży zawodowych.
Stowarzyszenie Wdzydzko Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” - 2016-11-07 - Chojnice (pomorskie)

DORADCA ZAWODOWY - od 3 200 PLN

Do zadań Doradcy zawodowego należy: rekrutacja uczestników projektu (w tym przeprowadzenie rozmów z kandydatami), opracowanie i aktualizowanie Indywidualnych Planów Działania, świadczenie usług poradnictwa zawodowego, prowadzenie warsztatów, organizacja stażów zawodowych
Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” - 2016-07-22 - Chojnice (pomorskie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj