Praca STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 20 ofert pracy STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ.

PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI KANCELARII - od 2 200 PLN

Przyjmowanie i rejestracja korespondencji el-Dok i w dzienniku korespondencyjnym, rozdzielanie korespondencji przychodzącej do załatwienia właściwym stanowiskom pracy, obsługa korespondencji wpływającej drogą elektroniczną, wysyłka korespondencji wychodzącej, udzielanie informacji interesantom i kierowanie do właściwych komórek Urzędu, prowadzenie sekretariatu w czasie nieobecności pracownika. Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z listą wymaganych dokumentów - dostępna na tablicy ogłoszeń PUP lub stronie Starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej https://spleczna.bip.e-zeto.eu/bip/
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2018-10-17 - Łęczna (lubelskie)

PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH - od 2 500 PLN

Monitoring i weryfikacja informacji dot. możliwości pozyskania środków zewnetrznych; przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku aplikacyjnego , realizacja i rozliczenie projektów finansowanych ze środków UE; współpraca z jednastkami organizacyjnymi Powiatu oraz innymi samorządami; prowadzenie zadań inwestycyjnych Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu. Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z listą wymaganych dokumentów - dostępna na tablicy ogłoszeń PUP lub stronie Starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej https://spleczna.bip.e-zeto.eu/bip/
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2018-10-10 - Łęczna (lubelskie)

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI - od 2 500 PLN

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z listą wymaganych dokumentów - dostępna na tablicy ogłoszeń PUP lub stronie Starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej https://spleczna.bip.e-zeto.eu/bip/
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2018-08-21 - Łęczna (lubelskie)

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY - od 5 000 PLN

Sprawowanie nadzoru i organizowanie pracy Powiatowego Urzędu Pracy. Pełna informacja o szczegółach naboru dostępna na stronie internetowej: http://spleczna.bip.e-zeto.eu/.
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2018-03-29 - Łęczna (lubelskie)

PODINSPEKTOR DS. KOMUNIKACJI - od 2 200 PLN

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z listą wymaganych dokumentów - dostępna na tablicy ogłoszeń PUP lub stronie Starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej https://spleczna.bip.e-zeto.eu/bip/79_spleczna/fckeditor/file/Nabor/2018//DOC140218-14022018110003.pdf
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2018-02-16 - Łęczna (lubelskie)

INSPEKTOR DS. INWESTYCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH - od 2 500 PLN

- współpraca z wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi powiatu i innymi samorządami na płaszczyźnie opracowywania i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego- realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności ze środków UE- prowadzenie zadań inwestycyjnych Starostwa Powiatowgo w Łęcznej i jednostek organizacyjnych Powiatu- współorganizacja imprez i uroczystości powiatowych- archiwizacja dokumentówPełna informacja dot. wymagań, wymaganych dokumentów, warunków prac znajduje się na stronie BIP Starostwa oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Pracy.
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2017-12-07 - Łęczna (lubelskie)

PODINSPEKTOR DS. KOMUNIKACJI - od 2 300 PLN

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z listą wymaganych dokumentów - dostępna na tablicy ogłoszeń PUP lub stronie Starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej https://spleczna.bip.e-zeto.eu/bip/79_spleczna/fckeditor/file/Nabor/2017//DOC051217-05122017125227.pdf
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2017-12-05 - Łęczna (lubelskie)

PODINSPEKTOR DS. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - od 2 200 PLN

prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, udostępnianie danych, prowadzenie korespondencji, rejestru cen i wartości nieruchomości, wydawanie zaświadczeń, inne. Pełna treść ogłoszenia o naborze: http://spleczna.bip.e-zeto.eu/
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2017-08-17 - Łęczna (lubelskie)

PODINSPEKTOR DS. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - od 2 200 PLN

prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, udostępnianie danych, prowadzenie korespondencji, rejestru cen i wartości nieruchomości, wydawanie zaświadczeń, inne. Pełna treść ogłoszenia o naborze: http://spleczna.bip.e-zeto.eu/
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2017-07-24 - Łęczna (lubelskie)

PODINSPEKTOR DS. KULTURY,SPORTU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - od 2 200 PLN

Pełny wykaz wymagań, zakresu obowiązków oraz wymaganych dokumentów znajduje się na str. BIP Starostwa Powiatowego w Łęcznej http://spleczna.bip.e-zeto.eu/, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz tablicy ogłoszeń PUP w Łęcznej
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2017-05-10 - Łęczna (lubelskie)

INSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ - od 1 500 PLN

Ocena, opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej, opracowywanie planów działania, organizacja i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej, przygotowywanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Pełny wykaz obowiązków znajduje się na str. BIP Starostwa Powiatowego w Łęcznej http://spleczna.bip.e-zeto.eu/, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz tablicy ogłoszeń PUP w Łęcznej
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2017-05-10 - Łęczna (lubelskie)

PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH - od 2 300 PLN

Opracowywanie i realizacja dokumentacji budowlanej oraz prowadzenie zadań i inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych. Szczegóły w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie http://spleczna.bip.e-zeto.eu
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2017-02-08 - Łęczna (lubelskie)

POIDINSPEKTOR DS. KOMUNIKACJI - od 2 000 PLN

Realizacja zadań w Wydziale Komuinikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Bliższe szczegóły na: http://spleczna.bip.e-zeto.eu/ w ogłoszeniu o naborze.
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2017-01-10 - Łęczna (lubelskie)

PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH - od 2 000 PLN

Realizacja zadań inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Łęcznej i jednostek organizacyjnych. Bliższe szczegóły na: http://spleczna.bip.e-zeto.eu/ w ogłoszeniu o naborze.
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2017-01-10 - Łęczna (lubelskie)

INSPEKTOR DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 3 000 PLN

realizacja zadań z zakresu ustawy - Prawo Zmówień Publicznych. Bliższe szczegóły na:http://spleczna.bip.e-zeto.eu/ ogłoszeniu o naborze.
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2016-07-06 - Łęczna (lubelskie)

INSPEKTOR DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 3 000 PLN

realizacja zadań z zakresu ustawy - Prawo Zmówień Publicznych. Bliższe szczegóły na:http://spleczna.bip.e-zeto.eu/ ogłoszeniu o naborze.
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2016-05-09 - Łęczna (lubelskie)

PODINSPEKTOR DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1/2 ET. - od 1 500 PLN

Realizacja zadań z zakresiu ustawy - Prawo Zamówień Publicznych - bliższe informacje w ogłoszeniu o naborze na:http://spleczna.bip.e-zeto.eu/
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2016-05-09 - Łęczna (lubelskie)

PODINSPEKTOR DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 1 250 PLN

Realizacja zadan wynikających z ustawy z dnia 29.01.2004-prawo zamówień publicznych, prwadzenie spraw związanych w zaopatrzeniem w artykuły biurowe i materiały eskploatacyjne, zakupem mateiałów i uslug niezbędnych do wykonywania zadań wydziałów i komórek organizacynych, prwadznie rejestru umów, koordynowanie w Starostwie postępowań o zmówienia publiczne poniżej 30 000 euro, planowanie zamówień i sporządzanie sprawozdań, prowadzenie posteowań oo udzielenie zamówienia publicznego w ramach udzielonych pełnomocnictw, stała wspólpraca ze stanowiskiem ds. inwestycji i komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2016-04-13 - Łęczna (lubelskie)

INSPEKTOR DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 2 500 PLN

Realizacja zadan wynikających z ustawy z dnia 29.01.2004-prawo zamówień publicznych, prwadzenie spraw związanych w zaopatrzeniem w artykuły biurowe i materiały eskploatacyjne, zakupem mateiałów i uslug niezbędnych do wykonywania zadań wydziałów i komórek organizacynych, prwadznie rejestru umów, koordynowanie w Starostwie postępowań o zmówienia publiczne poniżej 30 000 euro, planowanie zamówień i sporządzanie sprawozdań, prowadzenie posteowań oo udzielenie zamówienia publicznego w ramach udzielonych pełnomocnictw, stała wspólpraca ze stanowiskiem ds. inwestycji i komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2016-04-13 - Łęczna (lubelskie)

NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH - 3 000 - 3 500 PLN

realizowanie zadań dot.: zakładania i prowadzenia publicznych gimnajów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej; przygotowywanie planów, projektów, ewidencji dot. funkcjonowania placówek, sprawowanie nadzoru; prowadzenie spraw z zakresu kultury, sportu, zdrowotnych programów profilaktycznych, współpraca ze stowarzyszeniami i inne. Pełna treść wymieniona w ogłoszeniu o naborze:http://spleczna.bip.e-zeto.eu/bip/79_spleczna/fckeditor/file/Nabor//Naczelnik%20Wydzia%C5%82%20Edukacji,%20Kultury%20i%20Spraw%20Spolecznych.pdf
STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ - 2016-01-21 - Łęczna (lubelskie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj