Praca REMA Spółka Akcyjna - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy REMA Spółka Akcyjna, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 14 ofert pracy REMA Spółka Akcyjna.

ZAOPATRZENIOWIEC - od 2 000 PLN

Znajomość bierzących potrzeb spółki, zbieranie i analizowanie informacji na temat potencjalnych dostawców, analiza cen, warunków dostaw, wybór dostawców, negocjowanie warunków z dostawcami, prowadzenie rejestrów dostawców towarów, określanie i zamawianie odpowiedzniej ilości i rodzaj towaru, reklamowanie towarów, nawiązywanie kontaktów osobistych, mailowych, telefonicznych z potencjalnymi dostawcami, instytucjami, współudział w planowaniu produkcji i wielkości zapasów, nadzór nad transportem zamówionych materiałów.
REMA Spółka Akcyjna - 2017-09-29 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

OCZYSZCZACZ ODLEWÓW - od 2 000 PLN

Prawidłowe wybijanie rdzeni, czyszczenie odlewów w sposób zapewniający ich prawidłową jakość, szlifowanie zalewek, naprawa odlewów poprzez klejenie marzyn i urzadzeń, współpraca ze współpracownikami i przełożonymi w zakresie wykonywanej pracy.
REMA Spółka Akcyjna - 2017-09-27 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

ŚLUSARZ DO PRZYUCZENIA - od 2 000 PLN

Nawiercanie elementów, detali na wiertarkach kadłubowych, nawiercanie elementów, detali narzędziami ręcznymi, elektycznymi, pneumatycznymi, dobór średnicy wiertła do średnicy gwintownika, gwintowanie detali, elementów -ręcznie oraz za pomoca narzedzi pneumatycznych, skręcanie, nitowanie, kołkowanie detali i elementów,gratowanie detali i elementów za pomocą pilnika ręcznego, obrotowego, szlifierek, posługiwanie się rysunkiem technicznym, oraz narzedziami pomiarowymi (suwmiarka, metrówka, kątomierz, kątownik, liniałpomiarowy, czujnik mikrometryczny, mikrometr, średnicówka), rozwiercanie ręczne oraz za pomocą narzędzi pneumatycznych otworów w detalach i elementach, wykonywanie czynności ustawczych i regulacyjnych wyrobu, trasowanie i punktowanie elementów i detali przed czynnością wiercenia, przeprowadzanie prób zmontowywanych wyrobów, pakowanie i konserwacja gotowych wyrobów, przestrzeganie zasad bhp, p.poż i ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami, dbałość o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
REMA Spółka Akcyjna - 2017-09-27 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR CNC - od 2 000 PLN

Obsługa obrabiarek-CNC- uruchamianie, kontrolowanie przebiegu procesów obróbki, wykonywanie zabiegów toczenia, wiercenia, rozwiercania, frezowania, nacinanie gwintów, dobieranie narzędzi skrawających i oprzyrządowania obrabiarek, mocowanie narzędzi i oprzyrządowania, wprowadzanie danych narzedzi i paramatrów skrawania, przestrzeganie zasad bhp p.poż i ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami, dbałość o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
REMA Spółka Akcyjna - 2017-09-27 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

PRZERABIACZ MASY - od 2 000 PLN

Wykonywanie masy formierskiej o odpowiednich parametrach jakościowych, dbanie o dobry stan techniczny urzadzeń, współpraca z mistrzem i technologiem odlewni w zakresie realizacji procesu formowania.
REMA Spółka Akcyjna - 2017-09-27 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

KONSTRUKTOR - 2 000 - 3 000 PLN

1.Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej nowych i modernizacji wyrobów produkowanych.2. Opracowanie programów prób i badań dla prototypów i serii informatycznych.3. Wprowadzanie zmian i poprawek.
REMA Spółka Akcyjna - 2017-09-18 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA WÓZKA WIDŁOWEGO - 2 000 - 2 300 PLN

Rozładunek i załadunek towaru za pomocą wózka widłowego.Opróżnianie odpadów z procesu obróbki skrawaniem do specjalnie oznaczonych pojemników.
REMA Spółka Akcyjna - 2017-07-04 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

ŚLUSARZ - 2 000 - 3 000 PLN

Montaż i prace ślusarskie / podzespołów, zespołów i gotowych obrąbżarek do drewna. Pozycjonowanie części podzespołów, zespołów. Wiercenie, rozwiercanie, łączenie części za pomocą śrub, nakrętek, nitów.
REMA Spółka Akcyjna - 2017-04-06 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

SPAWACZ - 2 000 - 3 000 PLN

Łączenie części i elekentów konstrukcyjnych ze stali, żeliwa metoda MIG/MAG
REMA Spółka Akcyjna - 2017-04-04 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

ELEKTRYK PRODUKCYJNY - 2 000 - 3 000 PLN

Montaż tablic i pulpitów elektrycznych wg dokumentacji.Elektryczny montaż i uruchomienie obrabiarek do drewna. Sprawdzanie zgodności zmontowanych obrabiarek z normami w zakresie instalacji elektrycznej i elektronicznej.
REMA Spółka Akcyjna - 2017-04-04 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

LAKIERNIK/MALARZ - 2 000 - 3 000 PLN

Lakierowanie natryskowe części maszyn, szpachlowanie, przygotowanie powierzchni po szpachlowaniu do malowania. Mycie detali przed malowaniem i poprawki lakiernicze po montażu wyrobów/maszyn.
REMA Spółka Akcyjna - 2017-04-04 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

ASYSTENT ZARZĄDU - 1 850 - 2 100 PLN

organizacja pracy Biura Zarządu w zakresie spraw organizacyjnych, majątkowych, prawnych; obsługa kancelaryjna; wsparcie Działu Księgowości w prowadzenia rejestru zakupów oraz Działu Technicznego w zakresie administracji;
REMA Spółka Akcyjna - 2016-11-10 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

ASYSTENT ZARZĄDU - od 1 850 PLN

organizacja pracy Biura Zarządu w zakresie spraw organizacyjnych, majątkowych, prawnych, sprawozdawczość GUS, o9bsługa kancelaryjna, wsparcie Działu Technicznego w zakresie administracyjnym oraz Działu Ksiegowowści w zakresie prowadzenie rejestru zakupw.
REMA Spółka Akcyjna - 2016-09-05 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

SPAWACZ - 1 850 - 2 300 PLN

Łączenie elementów w procesie spawalniczym zgodnie ze specyfikacją.Odpowiedni dobór parametrów łączenia różnych rodzajów materiału użytych do produkcji.
REMA Spółka Akcyjna - 2016-07-14 - Reszel (warmińsko-mazurskie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj