Praca Rafał Szpilewicz - oferty pracy (2)poprzednia strona
PSYCHOLOG - od 35 PLN

planowanie i prowadzenie terapii z dziećmi
Rafał Szpilewicz - 2017-04-11 - Wisznice (lubelskie)

SPECJALISTA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (WWR) - od 35 PLN

praca z dziećmi, diagnoza i terapia
Rafał Szpilewicz - 2017-04-11 - Wisznice (lubelskie)

SPECJALISTA TERAPII RĘKI - od 20 PLN

terapia zajęciowa z dziećmi
Rafał Szpilewicz - 2017-04-11 - Wisznice (lubelskie)

REHABILITANT RUCHOWY I FIZJOLOGICZNY - od 35 PLN

prowadzenie indywidulanych zajęć z dziećmi
Rafał Szpilewicz - 2017-04-11 - Wisznice (lubelskie)

SPECJALISTA TERAPII SŁUCHU - od 35 PLN

kompleksowa diagnostyka dzieci, terapia słuchu
Rafał Szpilewicz - 2017-04-11 - Wisznice (lubelskie)

ARTETERAPEUTA - od 35 PLN

terapia artepedagogiczna (dzieci przedszkolne)
Rafał Szpilewicz - 2017-04-10 - Wisznice (lubelskie)

MUZYKOTERAPEUTA - od 35 PLN

prowadzenie zajęć muzykoterapii z dziećmi przedszkolnymi, w tym niepełnosprawnymi
Rafał Szpilewicz - 2017-04-10 - Wisznice (lubelskie)

PIELĘGNIARKA - od 20 PLN

opieka nad dziećmi przedszkolnymi
Rafał Szpilewicz - 2017-04-10 - Wisznice (lubelskie)

PEDAGOG/TERAPEUTA - od 35 PLN

prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi przedszkolnymi, w tym niepełnosprawnymi
Rafał Szpilewicz - 2017-04-10 - Wisznice (lubelskie)

HIPOTERAPEUTA - od 35 PLN

prowadzenie zajęć hipoterapii z dziećmi przedszkolnymi, w tym niepełnosprawnymi
Rafał Szpilewicz - 2017-04-10 - Wisznice (lubelskie)

LOGOPEDA - od 35 PLN

planowanie i prowadzenie terapii z dziećmi, prowadzenie zajęć profilaktycznych grupowych i indywidualnych, diagnoza logopedyczna, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych
Rafał Szpilewicz - 2017-04-10 - Wisznice (lubelskie)

PRACOWNIK BIUROWO-GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

bieżąca obsługa biura, utrzymywanie porządku w magazynach
Rafał Szpilewicz - 2017-03-15 - Wisznice (lubelskie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - do 2 000 PLN

Bieżąca organizacja prac biurowo-administracyjnych, gromadzenie, rejestracja informacji i dokumentacji oraz przetwarzanie informacji, obsługa sprzętu biurowego.
Rafał Szpilewicz - 2017-02-27 - Wisznice (lubelskie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - od 2 000 PLN

bieżąca organizacja prac biurowo-administracyjnych, gromadzenie i rejestracja dokumentacji, obsługa urządzeń biurowych
Rafał Szpilewicz - 2017-02-21 - Wisznice (lubelskie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - od 2 000 PLN

wykonywanie obliczeń oraz tworzenie baz danych, sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji, pism, dokumentów
Rafał Szpilewicz - 2017-01-24 - Wisznice (lubelskie)

poprzednia strona