Praca RADPOL S.A. Człuchów - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy RADPOL S.A. Człuchów, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 29 ofert pracy RADPOL S.A. Człuchów.

OPERATOR MASZYN - do 2 300 PLN

Praca przy konfekcjonowaniu wyrobów,pakowanie wyrobów gotowych
RADPOL S.A. Człuchów - 2018-04-26 - Człuchów (pomorskie)

OPERATOR MASZYN - do 2 300 PLN

Obowiązki pracownika: Realizacja przydzielonych zleceń produkcyjnych Bieżąca kontrola wykonania zlecenia pod względem ilościowym, jakościowym i terminowym. Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych.Przekazywanie próbek wytworzonego materiału do działu kontroli jakości .Pakowanie wyrobów gotowych. Raportowanie produkcji w systemie .
RADPOL S.A. Człuchów - 2018-04-25 - Człuchów (pomorskie)

OPERATOR AKCELERATORA - 2 100 - 2 800 PLN

Obsługa akceleratora,Nadzór nad bezpieczną eksploatacją akceleratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami,Poddawanie obróbce radiacyjnej rur wytłoczonych,Kontrola nad poprawnością wykonywanej pracy przez osoby obsługujące wózek,Bieżąca kontrola działania maszyn i urządzeń,Prowadzenie niezbędnej dokumentacji a w szczególności bieżących sprawozdań i kontroli oraz oznakowania półwyrobu zgodnie z procedura ISO 9001 i 1401,
RADPOL S.A. Człuchów - 2018-04-17 - Człuchów (pomorskie)

OPERATOR MASZYN - do 2 300 PLN

Obowiązki pracownika: Realizacja przydzielonych zleceń produkcyjnych Bieżąca kontrola wykonania zlecenia pod względem ilościowym, jakościowym i terminowym Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnychPrzekazywanie próbek wytworzonego materiału do działu kontroli jakości Pakowanie wyrobów gotowych Raportowanie produkcji w systemie
RADPOL S.A. Człuchów - 2018-03-14 - Człuchów (pomorskie)

KONTROLER JAKOŚCI - do 2 800 PLN

Bieżąca kontrola półwyrobów, wyrobów gotowych, towarów handlowych,Wprowadzanie danych do systemu, potwierdzanie, wystawianie dokumentów jakościowych,Tworzenie i realizacja procedur kontroli jakości produktu,Prowadzenie dokumentacji jakościowej związanej z produkcją,Nadzór nad dokumentacją i zapisami,Podejmowanie działań naprawczych i rozwiązywanie bieżących problemów jakościowych,Obsługa reklamacji jakościowych,
RADPOL S.A. Człuchów - 2018-02-09 - Człuchów (pomorskie)

KOORDYNATOR DS. ADMINISTRACJI - od 2 100 PLN

Podstawowe zadania i obowiązki: -Organizacja sprawnego funkcjonowania sekretariatu,-Prowadzenie rejestru dokumentów przychodzących i wychodzących oraz rozdzielanie korespondrecji zgodnie z dyspozycjami przełożonego,-Prowadzenie rejestów umów, pełnomocnictw i porozumień,-Organizacja i obsługa wizyt gości w Siedzibie Spółki,-Nadzór nad rezerwacją sal konferencyjnych,-Zepewnianie odpowiedniej od potrzeb Zakładu ilości materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych na potrzeby gości,-Dekretacja faktur dotyczących kosztów sekretariatu w systemie IFS, -Przygotowywanie comiesięcznych raportów zleconych przez Przełożonego, -Koordynacja obiegu dokumentacji miedzydziałowej-Dekretacja i akceptacja kosztów wydziałowych w systemie IFS
RADPOL S.A. Człuchów - 2018-02-02 - Człuchów (pomorskie)

OPERATOR MASZYN - 4 000 - 4 500 PLN

Obowiązki pracownika: Realizacja przydzielonych zleceń produkcyjnych Bieżąca kontrola wykonania zlecenia pod względem ilościowym, jakościowym i terminowym Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnychPrzekazywanie próbek wytworzonego materiału do działu kontroli jakości Pakowanie wyrobów gotowych Raportowanie produkcji w systemie
RADPOL S.A. Człuchów - 2018-01-29 - Człuchów (pomorskie)

OPERATOR MASZYN - 4 000 - 4 500 PLN

Realizacja przydzielonych zleceń produkcyjnych Bieżąca kontrola wykonania zlecenia pod względem ilościowym i terminowymBieżąca kontrola jakości podczas realizacji zleceń Obsługa maszyn przeznaczonych do rozdmuchu rur termokurczliwych Pakowanie wyrobów gotowychRaportowanie produkcji w systemiePrzekazywanie próbek materiału do działu kontroli jakości
RADPOL S.A. Człuchów - 2018-01-29 - Człuchów (pomorskie)

SPECJALISTA DS.ROZWOJU PRODUKTÓW - 4 000 - 4 500 PLN

Opracowanie dokumentacji technicznej, technologicznej oraz normalizacyjnej dla produkowanych w fabryce wyrobów dla branży ciepłowniczejWykonywanie prób i testów surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowychPrzygotowanie danych do wyceny nowych wyrobów Udział w zlecaniu badań w celu uzyskania atestów i certyfikatów na wyroby Spółki .Udział w projektach rozwojowych .Prowadzenie szkoleń z zakresu montażu wyrobów termokurczliwych .Doradztwo techniczne z zakresu możliwości i sposobu stosowania wyrobów termokurczliwych .Obsługa systemu ERP w zakresie wprowadzania danych technicznych i kalkulacji TKW.
RADPOL S.A. Człuchów - 2018-01-16 - Człuchów (pomorskie)

SPECJALISTA DS.OSPRZĘTU KABLOWEGO - 4 000 - 4 500 PLN

Opracowanie dokumentacji technicznej, technologicznej oraz normalizacyjnej dla produkowanych w fabryce wyrobów dla branży energetycznej,Wykonywanie prób i testów surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami SEP,Przygotowanie danych do wyceny nowych wyrobów, Udział w zlecaniu badań w celu uzyskania atestów i certyfikatów na wyroby Spółki,Udział w projektach rozwojowych,
RADPOL S.A. Człuchów - 2018-01-15 - Człuchów (pomorskie)

OPERATOR URZĄDZEŃ DO FORMOWANIA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH - do 2 300 PLN

Obsługa urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych;Wsparcie w obróbce radiacyjnej rur wytłoczonych;Pomoc przy obsłudze maszyn i urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych;Kontrola nad poprawnością wykonywanej pracy przez osoby obsługujące wózek;Bieżąca kontrola działania maszyn i urządzeń;Prowadzenie niezbędnej dokumentacji a w szczególności bieżących sprawozdań i kontroli oraz oznakowania półwyrobu zgodnie z procedura ISO 9001 i 1401
RADPOL S.A. Człuchów - 2017-12-08 - Człuchów (pomorskie)

REFERENT DS.OBSŁUGI KLIENTA - do 2 200 PLN

-Przyjmowanie, terminowe wprowadzenie do systemu i realizacja zamówień od klienta ( w tym również telefonicznych i elektronicznych),-Prowadzenie negocjacji z klientami odnośnie warunków realizacji zamówień, co do terminu i sposobu dostarczenia wyrobów,-Wystawianie faktur handlowych za zamówione wyroby gotowe oraz towary handlowe, bonusowe, podręczne,-Wystawianie stosownych dokumentów wysyłkowych dla klienta,-Kontakt bezpośredni z klientem w celu optymalizacji procesu sprzedaży w tym bieżące Informowanie klientów o możliwości realizacji zamówień,-Nadzór nad potwierdzaniem terminów realizacji zamówień do klienta,-Bieżące śledzenie przebiegu realizacji zleceń,-Utrzymanie bieżących kontaktów z klientami w koordynacji z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży-Wprowadzanie indywidualnych cenników do systemu IFS,-Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji i zapisów informatycznych dotyczących sprzedaży,-Przestrzeganie limitów kredytu kupieckiego, informowanie odpowiedniego RKS / Dyrektora Dywizji,-Bieżące pozyskiwanie informacji rynkowych w oparciu o rozmowy z klientami i przekazywanie odpowiednim osobom,-W razie potrzeby nadzór nad procesem pakowania, a w szczególności kontrolowanie czy zrealizowane pakowanie jest zgodne z wymaganiami klienta,-Informowanie przełożonych oraz RKS o trudnościach z realizacją zamówień w oczekiwanym czasie,-Bieżące przekazywanie dokumentów między działami firmy,-Informowanie o konieczności dostarczenia próbek Klientowi do Kierownika Produktu,-Opisywanie faktur,-Przygotowywanie dokumentów w celu uzyskania świadectw pochodzenia,-Wspomaganie pracy sekcji zaopatrzenia i sekcji planowania produkcji i codzienna współpraca z Zakładem
RADPOL S.A. Człuchów - 2017-11-24 - Człuchów (pomorskie)

KONTROLER JAKOŚCI - 2 800 - 3 100 PLN

Bieżąca kontrola półwyrobów, wyrobów gotowych, towarów handlowychWprowadzanie danych do systemu, potwierdzanie, wystawianie dokumentów jakościowychTworzenie i realizacja procedur kontroli jakości produktuProwadzenie dokumentacji jakościowej związanej z produkcją Nadzór nad dokumentacją i zapisamiPodejmowanie działań naprawczych i rozwiązywanie bieżących problemów jakościowychObsługa reklamacji jakościowych
RADPOL S.A. Człuchów - 2017-10-30 - Człuchów (pomorskie)

OPERATOR AKCELERATORA - 2 000 - 2 400 PLN

obsługa komputera
RADPOL S.A. Człuchów - 2017-09-22 - Człuchów (pomorskie)

MAGAZYNIER - do 2 300 PLN

obsługa terminali mobilnych i programów magazynowych
RADPOL S.A. Człuchów - 2017-06-27 - Człuchów (pomorskie)

POZOSTALI URZĘDNICY DS.PODATKOWYCH - 3 500 - 4 500 PLN

Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie procedur i instrukcji mających na celu prawidłowe rozliczanie podatków w Spółce,Kontrola i zarządzanie ryzykiem podatkowym,Weryfikacja dokumentów księgowych pod kątem podatków, Sporządzanie wszelkiej dokumentacji podatkowej, w tym deklaracjii rozliczeń podatkowych,Kalkulacja podatku odroczonego,Przygotowanie opinii i rekomendacji dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego,Bieżące rekomendowanie rozwiązań podatkowych korzystnych dla Spółki,Monitorowanie zmian w ustawodawstwie podatkowym i wdrażanie ich w SpółceKontakt i współpraca z organami podatkowymi,Opiniowanie umów zawieranych przez Spółkę w zakresie niezbędnym dla prawidłowego stosowania prawa podatkowego,Przygotowywanie wniosków o interpretację prawa podatkowego,Odpowiedzialność za bieżącą aktualizację dokumentacji cen transferowych,Organizowanie szkoleń podatkowych dla pozostałych działów firmy.
RADPOL S.A. Człuchów - 2017-06-21 - Człuchów (pomorskie)

MŁODSZY SPECJALISTA DS.OBSŁUGI KLIENTA I LOGISTYKI - 2 000 - 2 300 PLN

znajomość programów sprzedażowych a także dośw. w pracy w obsłudze klienta, obsługa komputera
RADPOL S.A. Człuchów - 2017-03-14 - Człuchów (pomorskie)

OPERATOR AKCELERATORA - 2 000 - 2 300 PLN

wg zakresu obowiązków
RADPOL S.A. Człuchów - 2017-03-09 - Człuchów (pomorskie)

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY - 2 000 - 2 200 PLN

wg zakresu obowiązków
RADPOL S.A. Człuchów - 2017-02-21 - Człuchów (pomorskie)

OPERATOR AKCELERATORA - do 2 000 PLN

wg zakresu obowiązków
RADPOL S.A. Człuchów - 2017-01-13 - Człuchów (pomorskie)

SPECJALISTA DS MATERIAŁOWYCH - 2 800 - 3 100 PLN

wg zakresu obowiązków
RADPOL S.A. Człuchów - 2016-08-10 - Człuchów (pomorskie)

SPECJALISTA DS.MATERIAŁOWYCH - 2 800 - 3 100 PLN

bieżące sprawdzanie wyrobów,poszukiwanie i testowanie nowych klejów i mas,przygotowanie dokumentacji-raporty z badań,świadectwa badań,deklarecje producenta
RADPOL S.A. Człuchów - 2016-07-13 - Człuchów (pomorskie)

TECHNOLOG DS.OSPRZETU KABLOWEGO - do 2 500 PLN

w zakresie stanowiska
RADPOL S.A. Człuchów - 2016-07-12 - Człuchów (pomorskie)

MAGAZYNIER - do 2 200 PLN

obsługa terminali mobilnych i programów magazynowych,
RADPOL S.A. Człuchów - 2016-06-28 - Człuchów (pomorskie)

MAGAZYNIER - 2 200 - 2 400 PLN

Dyzpozycyjność, praca zespołowa, obsługa terminali mobilnych i programów magazynowych, doświadczenie mile widziane na stanowisku związanych z funkcjonowaniem magazynu
RADPOL S.A. Człuchów - 2016-03-23 - Człuchów (pomorskie)

MAGAZYNIER - 2 200 - 2 300 PLN

Dyzpozycyjność, praca zespołowa, obsługa terminali mobilnych i programów magazynowych, doświadczenie mile widziane na stanowisku związanych z funkcjonowaniem magazynu
RADPOL S.A. Człuchów - 2016-02-25 - Człuchów (pomorskie)

MŁODSZY SPECJALISTA - od 3 000 PLN

rozliczenie ewidencji czasu pracy pracowników,prowadzenie ewidencji czasu oraz absencji pracowniczych,sporządzanie listy płac oraz naliczanie płac,praca z dokumentami zgłoszeniowymi/rozliczeniowymi ZUS, przygotowanie dokumentów rozliczeniowych PIT, praca z danymi w programie kadrowo-płacowym,monitoring wazności badań lekarskich pracowników,obsługa administracyjna,współpraca z innymi działami firmy
RADPOL S.A. Człuchów - 2015-11-18 - Człuchów (pomorskie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj