Praca Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MITARES" Barbara Regulska - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MITARES" Barbara Regulska, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 1 ofert pracy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MITARES" Barbara Regulska.

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA (225 J) - od 2 900 PLN

1.Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.2.Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem, podczas spacerów i wycieczek.3.Przygotowanie pisemnych scenariuszy prowadzonych zajęć jeżeli tak zaleci dyrektor placówki.4. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę pomieszczeń.5.Przygotowanie informacji dla rodziców o bieżących treściach nauczania i eksponowanie na tablicy informacyjnej, plany tygodniowe.6.Tworzenie warunków wspomagających rozwijanie potencjalnych możliwości dzieci, ich zdolności, zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych.7.Wspieranie rozwoju aktywności pozna
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MITARES" Barbara Regulska - 2020-07-31 - Dyzin (mazowieckie)


bezpieczne zakupy - erli.pl