Praca POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - oferty pracy


Najwi臋kszy wyb贸r odzie偶y

W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM, kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 15 ofert pracy POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM.

INFORMATYK - od 4聽500 PLN

1. Wykonywanie kopii bezpiecze艅stwa eksploatowanych baz danych zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 Polityk膮 Bezpiecze艅stwa.2. Wykonywanie archiwizacji wszystkich istotnych dla tut. Urz臋du danych.3. Realizacja zada艅 w ramach przedsi臋wzi臋膰 informatycznych.4. Wykonywanie obs艂ugi informatyczno-technicznej tut. Urz臋du.5. Koordynowanie wdro偶e艅 program贸w i instalowanie pakiet贸w aktualizacyjnych do program贸w wykorzystywanych w tut. Urz臋dzie, w tym instalacja nowego oprogramowania na komputerach.6. Obs艂uga techniczna wszystkich stanowisk komputerowych w tut. Urz臋dzie.7. Doradztwo techniczno-systemowe, w tym bie偶膮ca pomoc przy problemach pracownik贸w w zakresie obs艂ugi program贸w komputerowych i sprz臋tu.8. Usuwanie awarii sprz臋tu komputerowego.9. Informatyczno-techniczna obs艂uga stron internetowych Urz臋du i Biuletynu Informacji Publicznej i strony urz臋dowej pup.starogard.plOkres zatrudnienia:od: 01 czerwca 2021 rok do: 31 maja 2022 r.W przypadku os贸b podejmuj膮cych po raz pierwszy prac臋 na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, umowa o prac臋 b臋dzie zawarta na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy. Przez osob臋 podejmuj膮c膮 po raz pierwszy prac臋 rozumie si臋 osob臋, kt贸ra nie by艂a wcze艣niej zatrudniona w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, na czas nieokre艣lony albo na czas okre艣lony, d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy, i nie odby艂a s艂u偶by przygotowawczej zako艅czonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2021-04-02 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

INSPEKTOR POWIATOWY - od 3聽000 PLN

1. Realizacja zam贸wie艅 publicznych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa i wed艂ug przyj臋tych procedur.2. Obs艂uga formalna post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych.3. Wsp贸艂praca i doradztwo przy udzielaniu zam贸wie艅 publicznych udzielanych przez inne kom贸rki organizacyjne Urz臋du.4. Wsp贸艂praca z poszczeg贸lnymi kom贸rkami organizacyjnymi Urz臋du przy wyborze trybu udzielania zam贸wienia.5. Opiniowanie zgodno艣ci z prawem i unormowaniami wewn臋trznymi wybranego trybu zam贸wienia oraz wydatkowania 艣rodk贸w publicznych w ramach realizacji zam贸wie艅 publicznych.6. Opracowywanie projekt贸w regulamin贸w oraz procedur dotycz膮cych zam贸wie艅 publicznych.7. Prowadzenie rejestr贸w z zakresu zam贸wie艅 publicznych.8. Sporz膮dzanie sprawozda艅 z zakresu zam贸wie艅 publicznych.9. Wykonywanie zada艅 dotycz膮cych Okres zatrudnienia:od: 01.01.2021 r. do: 31.12.2021 r. W przypadku os贸b podejmuj膮cych po raz pierwszy prac臋 na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, umowa o prac臋 b臋dzie zawarta na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy. Przez osob臋 podejmuj膮c膮 po raz pierwszy prac臋 rozumie si臋 osob臋, kt贸ra nie by艂a wcze艣niej zatrudniona w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, na czas nieokre艣lony albo na czas okre艣lony, d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy, i nie odby艂a s艂u偶by przygotowawczej zako艅czonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.Praca na 3/4 etatu w godzinach 7:30-13:30
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2020-12-01 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

OD PO艢REDNIKA PRACY-STA呕YSTY DO PO艢REDNIKA PRACY - od 2聽600 PLN

1. Realizacj臋 zada艅 zgodnie z warunkami realizacji oraz trybu i sposob贸w prowadzenia us艂ug rynku pracy.2. Realizowanie us艂ug zgodnie z formami po艣rednictwa pracy.3. Pozyskiwanie i przyjmowanie ofert pracy od pracodawc贸w podtrzymywanie kontakt贸w z pracodawcami (kontakt telefoniczny i osobisty).4. Upowszechnianie i udost臋pnianie bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy informacji o ofertach pracy.5. Przeprowadzanie selekcji i rekrutacji os贸b bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy pod odpowiednie oferty pracy i kierowanie do pracodawc贸w.6. Inicjowanie i organizowanie kontakt贸w bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy z pracodawcami.7. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracownik贸w o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.8. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w zwi膮zku ze zg艂oszon膮 ofert膮 pracy.9. Realizacja zada艅 wynikaj膮cych z prawa do swobodnego przep艂ywu pracownik贸w w ramach sieci EURES.10. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w zwi膮zku z post臋powaniem o wydanie zezwolenia na prac臋 cudzoziemca lub post臋powaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.11. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z podejmowaniem przez cudzoziemc贸w pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Okres zatrudnienia:od: 01.03.2020 r. do: 31.12.2020 r.W przypadku os贸b podejmuj膮cych po raz pierwszy prac臋 na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, umowa o prac臋 b臋dzie zawarta na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy. Przez osob臋 podejmuj膮c膮 po raz pierwszy prac臋 rozumie si臋 osob臋, kt贸ra nie by艂a wcze艣niej zatrudniona w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, na czas nieokre艣lony albo na czas okre艣lony, d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy, i nie odby艂a s艂u偶by przygotowawczej zako艅czonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2020-02-03 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

STARSZY KSI臉GOWY - od 2聽000 PLN

1. Przyjmowanie, sprawdzanie, przygotowanie i dekretowanie dokument贸w ksi臋gowych.2. Ksi臋gowanie na kontach syntetycznych i analitycznych operacji finansowych.3. Sporz膮dzanie dziennych oraz miesi臋cznych zestawie艅 list wyp艂at 艣wiadcze艅 dla kontrahent贸w Urz臋du.4. Uzgadnianie ze stanowiskami merytorycznymi zasi艂k贸w niepodj臋tych i nienale偶nych.Okres zatrudnienia:od: 01.02.2020 r. do: 31.12.2020 r.W przypadku os贸b podejmuj膮cych po raz pierwszy prac臋 na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, umowa o prac臋 b臋dzie zawarta na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy. Przez osob臋 podejmuj膮c膮 po raz pierwszy prac臋 rozumie si臋 osob臋, kt贸ra nie by艂a wcze艣niej zatrudniona w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, na czas nieokre艣lony albo na czas okre艣lony, d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy, i nie odby艂a s艂u偶by przygotowawczej zako艅czonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2020-01-16 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

OD PO艢REDNIKA PRACY-STA呕YSTY DO PO艢REDNIKA PRACY - od 2聽600 PLN

1. Realizacja zada艅 zgodnie z warunkami realizacji oraz trybu i sposob贸w prowadzenia us艂ug rynku pracy.2. Realizowanie us艂ug zgodnie z formami po艣rednictwa pracy.3. Pozyskiwanie i przyjmowanie ofert pracy od pracodawc贸w podtrzymywanie kontakt贸w z pracodawcami (kontakt telefoniczny i osobisty).4. Upowszechnianie i udost臋pnianie bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy informacji o ofertach pracy.5. Przeprowadzanie selekcji i rekrutacji os贸b bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy pod odpowiednie oferty pracy i kierowanie do pracodawc贸w.6. Inicjowanie i organizowanie kontakt贸w bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy z pracodawcami.7. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracownik贸w o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.8. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w zwi膮zku ze zg艂oszon膮 ofert膮 pracy.Okres zatrudnienia:od: 01.01.2020 r. do: 31.12.2020 r.W przypadku os贸b podejmuj膮cych po raz pierwszy prac臋 na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, umowa o prac臋 b臋dzie zawarta na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy. Przez osob臋 podejmuj膮c膮 po raz pierwszy prac臋 rozumie si臋 osob臋, kt贸ra nie by艂a wcze艣niej zatrudniona w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, na czas nieokre艣lony albo na czas okre艣lony, d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy, i nie odby艂a s艂u偶by przygotowawczej zako艅czonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2019-11-25 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

OD SPECJALISTY DS. PROGRAM脫W-STA呕YSTY DO SPECJALISTY DS. PROGRAM脫W - od 2聽600 PLN

Realizacja instrument贸w rynku pracy, w tym w szczeg贸lno艣ci: 1. Przyjmowanie, sprawdzanie i rozliczanie z艂o偶onych wniosk贸w.2. Opiniowanie z艂o偶onych wniosk贸w pod wzgl臋dem formalno-prawnym.3. Przygotowywanie wymaganych dokument贸w np. um贸w, decyzji administracyjnych.4. Wystawianie skierowa艅 i ich rozliczanie.5. Prowadzenie wymaganych rejestr贸w.Okres zatrudnienia: od: 01.10.2019 r. do: 30.09.2020 r.W przypadku os贸b podejmuj膮cych po raz pierwszy prac臋 na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, umowa o prac臋 b臋dzie zawarta na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy. Przez osob臋 podejmuj膮c膮 po raz pierwszy prac臋 rozumie si臋 osob臋, kt贸ra nie by艂a wcze艣niej zatrudniona w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, na czas nieokre艣lony albo na czas okre艣lony, d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy, i nie odby艂a s艂u偶by przygotowawczej zako艅czonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2019-09-12 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

STARSZY REFERENT - od 2聽700 PLN

1. Prowadzenie ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych i wyposa偶enia Urz臋du, rozliczanie stanu maj膮tkowego Urz臋du, odpowiednie oznakowanie maj膮tku.2. Wsp贸艂praca w przygotowaniu i opracowywaniu danych statystycznych dotycz膮cych rynku pracy.3. Realazowanie zada艅 zwi膮zanych z organizowaniem i uruchamianiem systemu sta艂ego dy偶uru (SSD).4. Zaopatrywanie Urz臋du w materia艂y biurowe oraz 艣rodki czysto艣ci i przekazywanie ich pracownikom gospodarczym.Okres zatrudnienia: od: 03.06.2019 r. do: 31.05.2020 r.W przypadku os贸b podejmuj膮cych po raz pierwszy prac臋 na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, umowa o prac臋 b臋dzie zawarta na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy. Przez osob臋 podejmuj膮c膮 po raz pierwszy prac臋 rozumie si臋 osob臋, kt贸ra nie by艂a wcze艣niej zatrudniona w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, na czas nieokre艣lony albo na czas okre艣lony, d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy, i nie odby艂a s艂u偶by przygotowawczej zako艅czonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2019-05-06 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

PO艢REDNIK PRACY-STA呕YSTA - od 2聽500 PLN

1. Realizacj臋 zada艅 zgodnie z warunkami realizacji oraz trybu i sposob贸w prowadzenia us艂ug rynku pracy.2. Realizowanie us艂ug zgodnie z formami po艣rednictwa pracy.3. Pozyskiwanie i przyjmowanie ofert pracy od pracodawc贸w podtrzymywanie kontakt贸w z pracodawcami (kontakt telefoniczny i osobisty).4. Upowszechnianie i udost臋pnianie bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy informacji o ofertach pracy.5. Przeprowadzanie selekcji i rekrutacji os贸b bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy pod odpowiednie oferty pracy i kierowanie do pracodawc贸w.6. Inicjowanie i organizowanie kontakt贸w bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy z pracodawcami.7. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracownik贸w o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.8. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w zwi膮zku ze zg艂oszon膮 ofert膮 pracy.9. Realizacja zada艅 wynikaj膮cych z prawa do swobodnego przep艂ywu pracownik贸w w ramach sieci EURES.10. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w zwi膮zku z post臋powaniem o wydanie zezwolenia na prac臋 cudzoziemca lub post臋powaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.11. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z podejmowaniem przez cudzoziemc贸w pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Okres zatrudnienia:od: 18.02.2019 r. do: 31.12.2019 r.W przypadku os贸b podejmuj膮cych po raz pierwszy prac臋 na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, umowa o prac臋 b臋dzie zawarta na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy. Przez osob臋 podejmuj膮c膮 po raz pierwszy prac臋 rozumie si臋 osob臋, kt贸ra nie by艂a wcze艣niej zatrudniona w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, na czas nieokre艣lony albo na czas okre艣lony, d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy, i nie odby艂a s艂u偶by przygotowawczej zako艅czonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2019-01-21 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

PO艢REDNIK PRACY-STA呕YSTA - od 2聽500 PLN

1. Realizacj臋 zada艅 zgodnie z warunkami realizacji oraz trybu i sposob贸w prowadzenia us艂ug rynku pracy.2. Realizowanie us艂ug zgodnie z formami po艣rednictwa pracy.3. Pozyskiwanie i przyjmowanie ofert pracy od pracodawc贸w podtrzymywanie kontakt贸w z pracodawcami (kontakt telefoniczny i osobisty).4. Upowszechnianie i udost臋pnianie bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy informacji o ofertach pracy.5. Przeprowadzanie selekcji i rekrutacji os贸b bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy pod odpowiednie oferty pracy i kierowanie do pracodawc贸w.6. Inicjowanie i organizowanie kontakt贸w bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy z pracodawcami.7. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracownik贸w o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.8. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w zwi膮zku ze zg艂oszon膮 ofert膮 pracy.9. Realizacja zada艅 wynikaj膮cych z prawa do swobodnego przep艂ywu pracownik贸w w ramach sieci EURES.10. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w zwi膮zku z post臋powaniem o wydanie zezwolenia na prac臋 cudzoziemca lub post臋powaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.11. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z podejmowaniem przez cudzoziemc贸w pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Okres zatrudnienia:od: 01.02.2019 r. do: 31.12.2019 r.W przypadku os贸b podejmuj膮cych po raz pierwszy prac臋 na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, umowa o prac臋 b臋dzie zawarta na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy. Przez osob臋 podejmuj膮c膮 po raz pierwszy prac臋 rozumie si臋 osob臋, kt贸ra nie by艂a wcze艣niej zatrudniona w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, na czas nieokre艣lony albo na czas okre艣lony, d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy, i nie odby艂a s艂u偶by przygotowawczej zako艅czonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2019-01-07 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

KSI臉GOWY - od 2聽600 PLN

Zakres obowi膮zk贸w:1. Prowadzenie ksi臋gowo艣ci PUP.2. Sprawdzanie dowod贸w finansowych pod wzgl臋dem formalnorachunkowym.3. Obs艂uga ksi臋gowa projekt贸w wsp贸艂finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz Funduszu Pracy.4. Sporz膮dzanie sprawozda艅 finansowych (wniosk贸w o p艂atno艣膰).5. Archiwizacja dokument贸w.Okres zatrudnienia:od: 05.11.2018 r. do: 31.10.2019 r.W przypadku os贸b podejmuj膮cych po raz pierwszy prac臋 na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, umowa o prac臋 b臋dzie zawarta na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy. Przez osob臋 podejmuj膮c膮 po raz pierwszy prac臋 rozumie si臋 osob臋, kt贸ra nie by艂a wcze艣niej zatrudniona w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, na czas nieokre艣lony albo na czas okre艣lony, d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy, i nie odby艂a s艂u偶by przygotowawczej zako艅czonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2018-10-11 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

PO艢REDNIK PRACY-STA呕YSTA - od 2聽500 PLN

1. Realizacja zada艅 zgodnie z warunkami realizacji oraz trybu i sposob贸w prowadzenia us艂ug rynku pracy.2. Realizowanie us艂ug zgodnie z formami po艣rednictwa pracy.3. Pozyskiwanie i przyjmowanie ofert pracy od pracodawc贸w podtrzymywanie kontakt贸w z pracodawcami (kontakt telefoniczny i osobisty).4. Upowszechnianie i udost臋pnianie bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy informacji o ofertach pracy.5. Przeprowadzanie selekcji i rekrutacji os贸b bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy pod odpowiednie oferty pracy i kierowanie do pracodawc贸w.6. Inicjowanie i organizowanie kontakt贸w bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy z pracodawcami.7. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracownik贸w o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.8. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w zwi膮zku ze zg艂oszon膮 ofert膮 pracy.9. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z podejmowaniem przez cudzoziemc贸w pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Wskazany okres zatrudnienia: od: 01.10.2018 r. do: 30.09.2019 r.W przypadku os贸b podejmuj膮cych po raz pierwszy prac臋 na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, umowa o prac臋 b臋dzie zawarta na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy. Przez osob臋 podejmuj膮c膮 po raz pierwszy prac臋 rozumie si臋 osob臋, kt贸ra nie by艂a wcze艣niej zatrudniona w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, na czas nieokre艣lony albo na czas okre艣lony, d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy, i nie odby艂a s艂u偶by przygotowawczej zako艅czonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2018-09-10 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

DORADCA ZAWODOWY - do 2聽500 PLN

1. Realizacja poradnictwa zawodowego.2. 艢wiadczenie poradnictwa zawodowego m.in. w formie:a) Porady indywidualnejb) Porady grupowejc) Informacji indywidualnej,d) Informacji grupowej.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2018-05-14 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

REFERENT - do 2聽250 PLN

1. Udzielanie informacji klientom.2. Wydawanie numerk贸w, druk贸w i formularzy klientom.3. Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji poczty przychodz膮cej.4. Przyjmowanie przesy艂ek pocztowych do nadania w Urz臋dzie Pocztowym.5. Prowadzenie dziennik贸w korespondencji.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2018-04-26 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

OD SPECJALISTY DS. PROGRAM脫W-STA呕YSTY DO SPECJALISTY DS. PROGRAM脫W - do 2聽100 PLN

Realizacja instrument贸w rynku pracy, w tym w szczeg贸lno艣ci: 1. Przyjmowanie, sprawdzanie i rozliczanie z艂o偶onych wniosk贸w.2. Opiniowanie z艂o偶onych wniosk贸w pod wzgl臋dem formalno-prawnym.3. Przygotowywanie decyzji administracyjnych i innych wymaganych dokument贸w.4. Prowadzenie rejestru wniosk贸w oraz decyzji.Data rozpocz臋cia pracy, wskazany okres zatrudnienia lub okres wykonywania umowy cywilno-prawnej: od: 08.05.2017 r. do: 29.12.2017 r. W przypadku os贸b podejmuj膮cych po raz pierwszy prac臋 na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, umowa o prac臋 b臋dzie zawarta na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2017-04-12 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)

SPECJALISTA DS. PROGRAM脫W-STA呕YSTA - do 2聽000 PLN

Realizacja instrument贸w rynku pracy, w tym w szczeg贸lno艣ci: 1. Przyjmowanie, sprawdzanie i rozliczanie z艂o偶onych wniosk贸w.2. Opiniowanie z艂o偶onych wniosk贸w pod wzgl臋dem formalno-prawnym.3. Przygotowywanie decyzji administracyjnych i innych wymaganych dokument贸w.4. Prowadzenie rejestru wniosk贸w oraz decyzji.Okres zatrudnienia:od: 01.07.2016 r. do: 30.12.2016 r.W przypadku os贸b podejmuj膮cych po raz pierwszy prac臋 na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, umowa o prac臋 b臋dzie zawarta na czas okre艣lony nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy.
POWIATOWY URZ膭D PRACY W STAROGARDZIE GDA艃SKIM - 2016-06-06 - Starogard Gda艅ski (pomorskie)