Praca Polkowickie Centrum Animacji - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Polkowickie Centrum Animacji, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 57 ofert pracy Polkowickie Centrum Animacji.

następna strona
INSTRUKTOR W DZIALE ORGANIZACJI - 2 100 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-05-07 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE ORGANIZACJI - 2 100 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-04-03 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE ORGANIZACJI - 2 100 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-03-19 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE ORGANIZACJI - 2 100 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-03-09 - Polkowice (dolnośląskie)

REFERENT DS. PŁAC - 2 200 - 3 000 PLN

PROWADZENIE KART WYNAGRODZEŃ I ROZLICZEŃ PODATKU DOCHODOWEGO PRACOWNIKÓW, SPORZĄDZANIE LIST I PŁAC, PROWADZENIE DEKLARACJI ZUS I TERMINOWE OPŁACANIE SKŁADEK, NALICZANIE I PROWADZENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZASIŁKÓW WYPŁACANYCH PRZEZ ZUS, PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z UBEZPIECZENIEM PZU ORAZ TERMINOWE OPŁACANIE SKŁADEK, PROWADZENIE DOKUMENTACJI PODATKOWEJ ORAZ TERMINOWE OPŁACANIE NALEŻNYCH PODATKÓW, SPORZĄDZANIE ROCZNYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-01-23 - Polkowice (dolnośląskie)

REFERENT DS. KADR - 2 200 - 3 000 PLN

PRZYGOTOWYWANIE UMÓW O PRACĘ, ANEKSÓW, ŚWIADECTW PRACY, MONITOROWANIE STATUSU SZKOLEŃ BHP ORAZ BADAŃ LEKARSKICH, EWIDENCJA I ROZLICZANIE CZASU PRACY I URLOPÓW PRACOWNICZYCH, SPORZĄDZANIE ZESTAWIEŃ I RAPORTÓW KADROWYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-01-22 - Polkowice (dolnośląskie)

KINOOPERATOR, OPERATOR URZĄDZEŃ AKUSTYCZNYCH, OŚWIETLENIOWYCH - 2 500 - 3 000 PLN

OBSŁUGA OŚWIETLENIOWA WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PCA, OBSŁUGA APARATURY PROJEKCYJNEJ ORAZ BADANIE URZĄDZEŃ KINOTECHNICZNYCH, CZUWANIE NAD TERMINOWOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ WYŚWIETLANEGO PROGRAMY FILMOWEGO ORAZ REKLAMY ZGODNIE Z OTRZYMANYMI ZLECENIAMI, KONSERWACJA I STAŁY NADZÓW NAD URZĄDZENIAMI KINOTECHNICZNYMI
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-01-19 - Polkowice (dolnośląskie)

SEKRETARKA - 2 200 - 3 000 PLN

- prowadzenie ewidencji korespondencji i przesyłek pocztowych oraz ich rozdział poszczególnym kierownikom po uprzedniej dekretacji przez Dyrektora PCA, -organizowanie wysyłki korespondencji i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,- obsługa firmowej poczty elektronicznej - redagowanie pism, - przyjmowanieinteresantów, - organizowanie zebrań i spotkań służbowych, - prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora, - przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,- prowadzenie rejestru zamówień i zleceń PCA, - prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, - współpraca z innymi działami PCA, w tym pomoc przy organizacji imprez kulturalnych.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-12-19 - Polkowice (dolnośląskie)

PRACOWNIK OBSŁUGI KINA- PORZĄDKOWA - 1 575 - 1 800 PLN

SPRZEDAŻ BILETÓW NA KASIE FISKALNEJ, OBSŁUGA SZATNI, OBSŁUGA SALI KINOWEJ PODCZAS PROJEKCJI FILMOWYCH I ORGANIZOWANYCH W NIEJ WYDARZEŃ, DBAŁOŚĆ O REKLAMĘ WIZUALNĄ KIN ORAZ EKSPOZYCJĘ POWIERZONYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI OBIEKTU KINA.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-11-07 - Polkowice (dolnośląskie)

KONSERWATOR - od 2 000 PLN

WYKONYWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH ORAZ OBSŁUGA IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PCA, PRACA Z MASZYNAMI (WIERTARKA, PIŁA, KOSIARKA)
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-10-30 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE MERYTORYCZNYM - 2 000 - 2 500 PLN

ORGAZNIZACJA WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, WYCIECZEK ITP. W PCA, PRZYGOTOWYWANIE PROPOZYCJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I ICH REALIZACJA, ORGANIZACJA KONKURSÓW, KOLPORTAŻ INFORMACJI REKLAMOWYCH.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-10-24 - Polkowice (dolnośląskie)

KONSERWATOR - od 2 000 PLN

WYKONYWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH ORAZ OBSŁUGA IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PCA, PRACA Z MASZYNAMI (WIERTARKA, PIŁA, KOSIARKA)
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-10-04 - Polkowice (dolnośląskie)

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO - 2 000 - 2 500 PLN

prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 ton, - dbanie o czystość oraz bieżące kontrolowanie stanu technicznego samochodów służbowych, -rozliczanie samochodów służbowych, w tym wypełnianie karty pracy pojazdu
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-09-29 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE MERYTORYCZNYM - 2 000 - 2 500 PLN

ORGAZNIZACJA WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, WYCIECZEK ITP. W PCA, PRZYGOTOWYWANIE PROPOZYCJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I ICH REALIZACJA, ORGANIZACJA KONKURSÓW, KOLPORTAŻ INFORMACJI REKLAMOWYCH.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-09-25 - Polkowice (dolnośląskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 1 500 PLN

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE POLKOWICKIEGO CENTRUM ANIMACJI I MIEJSCACH ORGANIZACJI IMPREZ.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-09-14 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE MERYTORYCZNYM - 2 000 - 2 500 PLN

ORGAZNIZACJA WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, WYCIECZEK ITP. W PCA, PRZYGOTOWYWANIE PROPOZYCJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I ICH REALIZACJA, ORGANIZACJA KONKURSÓW, KOLPORTAŻ INFORMACJI REKLAMOWYCH.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-09-04 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE MERYTORYCZNYM - 2 000 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, WYCIECZEK ITP. W PCA, PRZYGOTOWYWANIE PROPOZYCJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I ICH REALIZACJA, ORGANIZACJA KONKURSÓW, KOLPORTAŻ INFORMACJI REKLAMOWYCH.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-08-25 - Polkowice (dolnośląskie)

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO - 2 000 - 2 500 PLN

prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 ton, - dbanie o czystość oraz bieżące kontrolowanie stanu technicznego samochodów służbowych, -rozliczanie samochodów służbowych, w tym wypełnianie karty pracy pojazdu
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-08-24 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE MERYTORYCZNYM - 2 000 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, WYCIECZEK ITP. W PCA, PRZYGOTOWYWANIE PROPOZYCJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I ICH REALIZACJA, ORGANIZACJA KONKURSÓW, KOLPORTAŻ INFORMACJI REKLAMOWYCH.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-08-03 - Polkowice (dolnośląskie)

KSIĘGOWY - 2 000 - 3 000 PLN

- prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych, - prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej zgodnie z zasadami określonymi w zakładowym planie kont, - fakturowanie sprzedaży usług i towarów, - obsługa kasowa i bankowa PCA, - ewidencja podatku VAT, - obsługa kasy fiskalnej.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-08-02 - Polkowice (dolnośląskie)

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO - 2 000 - 2 400 PLN

PROWADZENIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO 3,5 TON, OBSŁUGA I UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI WSZELKICH URZĄDZEŃ, WYKONYWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH I KONSERWATORSKICH NA OBIEKTACH PCA, STAŁA KONTROLA I DBAŁOŚĆ O WYMIANĘ AKTUALNYCH PLAKATÓW I INNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA TERENIE POLKOWIC, POMOC PRZY ORGANIZACJI WYDZRAEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-07-25 - Polkowice (dolnośląskie)

OPERATOR URZĄDZEŃ AKUSTYCZNYCH, KINOWYCH I OŚWIETLENIOWYCH - 2 500 - 3 000 PLN

- obsługa aparatury projekcyjnej i dźwiękowej oraz badanie urządzeńkinotechnicznych, - czuwanie nad terminowością i jakością wyświetlanegoprogramu filmowego oraz reklamy, zgodnie z otrzymanymi zleceniami, -konserwacja i stały nadzór nad urządzeniami kinotechnicznymi kina, -prowadzenie ewidencji przeglądów sprzętu kinotechnicznego, instalacjielektrycznej i urządzeń energetycznych kina oraz dyscypliny pracy, -przyjmowanie kopii filmowych do eksploatacji, badanie ich stanu technicznego, -obsługa aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej podczas imprezorganizowanych przez PCA lub przy jego współpracy, - montaż i demontażaparatury nagłośnieniowej, backline i aparatury oświetleniowej, - naprawybieżące sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i okablowania, - obsługaimprez przy muzyce mechanicznej organizowanych przez PCA lub przy jegowspółpracy.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-07-24 - Polkowice (dolnośląskie)

OPERATOR URZĄDZEŃ AKUSTYCZNYCH, KINOWYCH I OŚWIETLENIOWYCH - 2 500 - 3 000 PLN

- obsługa aparatury projekcyjnej i dźwiękowej oraz badanie urządzeńkinotechnicznych, - czuwanie nad terminowością i jakością wyświetlanegoprogramu filmowego oraz reklamy, zgodnie z otrzymanymi zleceniami, -konserwacja i stały nadzór nad urządzeniami kinotechnicznymi kina, -prowadzenie ewidencji przeglądów sprzętu kinotechnicznego, instalacjielektrycznej i urządzeń energetycznych kina oraz dyscypliny pracy, -przyjmowanie kopii filmowych do eksploatacji, badanie ich stanu technicznego, -obsługa aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej podczas imprezorganizowanych przez PCA lub przy jego współpracy, - montaż i demontażaparatury nagłośnieniowej, backline i aparatury oświetleniowej, - naprawybieżące sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i okablowania, - obsługaimprez przy muzyce mechanicznej organizowanych przez PCA lub przy jegowspółpracy.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-06-23 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE ORGANIZACJI - 2 000 - 2 600 PLN

organizacja wydarzeń kulturalnych
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-03-28 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR DO DZIAŁU ORGANIZACJI - 2 000 - 2 600 PLN

organizacja wydarzeń kulturalnych
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-01-16 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE ROZWOJU, UMIEJĘTNOŚCI I ANIMACJI - 2 000 - 2 200 PLN

POMOC PRZY ORGANIZOWANIU WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2016-12-29 - Polkowice (dolnośląskie)

PRACOWNIK KAWIARENKI GASTRONOMICZNEJ-INSTRUKTOR - 2 000 - 2 200 PLN

OBSŁUGA KAWIARENKI GASTRONOMICZNEJ, OPRACOWYWANIE MENU, OBSŁUGA KASY FISKALNEJ, SPRZEDAŻ BILETÓW, PRZYGOTOWYWANIE SALI KONSUMENCKIEJ DO OBSŁUGI KLIENTÓW, KOLPORTAŻ INF. REKLAMOWYCH I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PCA, POMOC PRZY ORGANIZACJI IMPRAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PCA.
Polkowickie Centrum Animacji - 2016-12-27 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR DO DZIAŁU ORGANIZACJI - 2 000 - 2 600 PLN

organizacja wydarzeń kulturalnych
Polkowickie Centrum Animacji - 2016-12-27 - Polkowice (dolnośląskie)

PRACOWNIK KAWIARENKI GASTRONOMICZNEJ-INSTRUKTOR - od 2 000 PLN

OBSŁUGA KAWIARENKI GASTRONOMICZNEJ, PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW, DAŃ, DESERÓW ZGODNIE Z MENU, POMOC W ORGANIZACJI ZAJĘĆ, WARSZTATÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH.
Polkowickie Centrum Animacji - 2016-11-29 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR DS. REALIZACJI TELEWIZYJNYCH I MULTIMEDIALNYCH - 2 200 - 2 700 PLN

-tworzenie i montaż materiałów filmowych i fotograficznych z wydarzeń realizowanych przez PCA oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej PCA ;przygotowanie i realizacja reklam także na ekranie LED; organizowanie logicznej struktury PCA; aktualizowanie zawartości serwisu internetowego PCA; tworzenie materiałów związanych ze statutową działalnością PCA w celach promocyjnych.
Polkowickie Centrum Animacji - 2016-11-07 - Polkowice (dolnośląskie)

INFORMATYK - 2 200 - 2 700 PLN

instalowanie i konfigurowanie oprogramowania oraz sprzętów hardware i software; wsparcie techniczne w obszarze IT stanowisk pracy PCA; wspieranie procesu zamówień sprzętu oraz niezbędnych materiałów, administrowanie i zarządzanie siecią, systemami informatycznymi, aktualizowanie zawartości serwisu internetowego PCA; monitoring i kontrola systemów informatycznych.
Polkowickie Centrum Animacji - 2016-11-07 - Polkowice (dolnośląskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj