Praca Polkowickie Centrum Animacji - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Polkowickie Centrum Animacji, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 71 ofert pracy Polkowickie Centrum Animacji.

następna strona
REFERENT DS. UMÓW I POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH - 2 200 - 3 000 PLN

WYSZUKIWANIE INFORMACJI ORAZ SKUTECZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOFINANSOWANIE, PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UMÓW, WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH.
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-09-17 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE MERYTORYCZNYM - 2 100 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I DOROSŁYCH, W TYM: PRZYGOTOWYWANIE OFERTY WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, WYCIECZEK ITP., PRZYGOTOWYWANIE PROPOZYCJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH, KONCERTÓW, SPEKTAKLI I ICH REALIZACJA, ORGANIZACJA KONKURSÓW, EDUKACJI TEATRALNEJ I MUZYCZNEJ
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-09-10 - Polkowice (dolnośląskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - 1 575 - 1 700 PLN

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE POLKOWICKIEGO CENTRUM ANIMACJI ORAZ W MIEJSCACH ORGANIZACJI IMPREZ
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-09-10 - Polkowice (dolnośląskie)

SEKRETARKA - 2 200 - 3 000 PLN

PROWADZENIE EWIDENCJI KORESPONDENCJI I PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH ROZDZIAŁ POSZCZEGÓLNYM KIEROWNIKOM PO UPRZEDNIEJ DEKRETACJI PRZEZ DYREKTORA PCA,ORGANIZOWANIE WYSYŁKI KORESPONDENCJI I PROWADZENIE EWIDENCJI W TYM ZAKRESIE,OBSŁUGA POCZTY ELEKTRONICZNEJ, REDAGOWANIE PISM, PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW, ORGANIZOWANIE ZEBRAŃ I SPOTKAŃ SŁUŻBOWYCH, PROWADZENIE KALENDARZA SPOTKAŃ DYREKTORA, ODBIERANIE TELEFONÓW, PRZYJMOWANIE I ŁĄCZENIE ROZMÓWTELEFONICZNYCH, PROWADZENIE REJESTRU ZAMÓWIEŃ I ZLECEŃ PCA, PROWADZENIE EWIDENCJI DELEGACJI SŁUŻBOWYCH, WSPÓŁPRACA Z INNYMI DZIAŁAMI PCA, W TYM POMOC PRZY ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-08-29 - Polkowice (dolnośląskie)

REFERENT DS. UMÓW I POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH - 2 200 - 3 000 PLN

WYSZUKIWANIE INFORMACJI ORAZ SKUTECZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOFINANSOWANIE, PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UMÓW, WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH.
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-08-29 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE MERYTORYCZNYM - 2 100 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I DOROSŁYCH, W TYM: PRZYGOTOWYWANIE OFERTY WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, WYCIECZEK ITP., PRZYGOTOWYWANIE PROPOZYCJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH, KONCERTÓW, SPEKTAKLI I ICH REALIZACJA, ORGANIZACJA KONKURSÓW, EDUKACJI TEATRALNEJ I MUZYCZNEJ
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-08-27 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE MERYTORYCZNYM - 2 100 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I DOROSŁYCH, W TYM: PRZYGOTOWYWANIE OFERTY WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, WYCIECZEK ITP., PRZYGOTOWYWANIE PROPOZYCJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH, KONCERTÓW, SPEKTAKLI I ICH REALIZACJA, ORGANIZACJA KONKURSÓW, EDUKACJI TEATRALNEJ I MUZYCZNEJ
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-08-10 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE ORGANIZACJI - 2 100 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-07-02 - Polkowice (dolnośląskie)

KIEROWCA - 2 100 - 2 500 PLN

PROWADZENIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO, OBSŁUGA I UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ, WYKONYWANIE PRAC KONSERWATORSKICH I PORZĄDKOWYCH NA OBIEKTACH PCA, STAŁA KONTROLA ORAZ DBAŁOŚĆ O WYMIANĘ AKTUALNYCH PLAKATÓW I INNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA TERENIE POLKOWIC, POMOC PRZY ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-07-02 - Polkowice (dolnośląskie)

RECEPCJONISTA - 2 100 - 2 500 PLN

OBSŁUGA KLIENTA POPRZEZ UDZIELANIE INFORMACJI PRZYJMOWANIE I NADAWANIE PRZESYŁEK KURIERSKICH, OBSŁUGA POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH, KOORDYNOWANIE OBIEGU DOKUMENTÓW, OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH, PROWADZENIE EWIDENCJI WYJŚĆ SŁUŻBOWYCH, WYDAWANIE KLUCZY
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-06-27 - Polkowice (dolnośląskie)

KONSERWATOR - 2 100 - 2 300 PLN

WYKONYWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH, KONSERWATORSKICH ORAZ OBSŁUGA IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PCA, PRACA Z MASZYNAMI (WIERTARKA, PIŁA, KOSIARKA ITP.)
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-06-18 - Polkowice (dolnośląskie)

KIEROWCA - 2 100 - 2 500 PLN

PROWADZENIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO, OBSŁUGA I UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ, WYKONYWANIE PRAC KONSERWATORSKICH I PORZĄDKOWYCH NA OBIEKTACH PCA, STAŁA KONTROLA ORAZ DBAŁOŚĆ O WYMIANĘ AKTUALNYCH PLAKATÓW I INNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA TERENIE POLKOWIC, POMOC PRZY ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-06-18 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE ORGANIZACJI - 2 100 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-06-12 - Polkowice (dolnośląskie)

KONSERWATOR - 2 100 - 2 300 PLN

WYKONYWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH, KONSERWATORSKICH ORAZ OBSŁUGA IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PCA, PRACA Z MASZYNAMI (WIERTARKA, PIŁA, KOSIARKA ITP.)
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-06-12 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE ORGANIZACJI - 2 100 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-05-07 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE ORGANIZACJI - 2 100 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-04-03 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE ORGANIZACJI - 2 100 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-03-19 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE ORGANIZACJI - 2 100 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-03-09 - Polkowice (dolnośląskie)

REFERENT DS. PŁAC - 2 200 - 3 000 PLN

PROWADZENIE KART WYNAGRODZEŃ I ROZLICZEŃ PODATKU DOCHODOWEGO PRACOWNIKÓW, SPORZĄDZANIE LIST I PŁAC, PROWADZENIE DEKLARACJI ZUS I TERMINOWE OPŁACANIE SKŁADEK, NALICZANIE I PROWADZENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZASIŁKÓW WYPŁACANYCH PRZEZ ZUS, PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z UBEZPIECZENIEM PZU ORAZ TERMINOWE OPŁACANIE SKŁADEK, PROWADZENIE DOKUMENTACJI PODATKOWEJ ORAZ TERMINOWE OPŁACANIE NALEŻNYCH PODATKÓW, SPORZĄDZANIE ROCZNYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-01-23 - Polkowice (dolnośląskie)

REFERENT DS. KADR - 2 200 - 3 000 PLN

PRZYGOTOWYWANIE UMÓW O PRACĘ, ANEKSÓW, ŚWIADECTW PRACY, MONITOROWANIE STATUSU SZKOLEŃ BHP ORAZ BADAŃ LEKARSKICH, EWIDENCJA I ROZLICZANIE CZASU PRACY I URLOPÓW PRACOWNICZYCH, SPORZĄDZANIE ZESTAWIEŃ I RAPORTÓW KADROWYCH
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-01-22 - Polkowice (dolnośląskie)

KINOOPERATOR, OPERATOR URZĄDZEŃ AKUSTYCZNYCH, OŚWIETLENIOWYCH - 2 500 - 3 000 PLN

OBSŁUGA OŚWIETLENIOWA WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PCA, OBSŁUGA APARATURY PROJEKCYJNEJ ORAZ BADANIE URZĄDZEŃ KINOTECHNICZNYCH, CZUWANIE NAD TERMINOWOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ WYŚWIETLANEGO PROGRAMY FILMOWEGO ORAZ REKLAMY ZGODNIE Z OTRZYMANYMI ZLECENIAMI, KONSERWACJA I STAŁY NADZÓW NAD URZĄDZENIAMI KINOTECHNICZNYMI
Polkowickie Centrum Animacji - 2018-01-19 - Polkowice (dolnośląskie)

SEKRETARKA - 2 200 - 3 000 PLN

- prowadzenie ewidencji korespondencji i przesyłek pocztowych oraz ich rozdział poszczególnym kierownikom po uprzedniej dekretacji przez Dyrektora PCA, -organizowanie wysyłki korespondencji i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,- obsługa firmowej poczty elektronicznej - redagowanie pism, - przyjmowanieinteresantów, - organizowanie zebrań i spotkań służbowych, - prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora, - przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,- prowadzenie rejestru zamówień i zleceń PCA, - prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, - współpraca z innymi działami PCA, w tym pomoc przy organizacji imprez kulturalnych.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-12-19 - Polkowice (dolnośląskie)

PRACOWNIK OBSŁUGI KINA- PORZĄDKOWA - 1 575 - 1 800 PLN

SPRZEDAŻ BILETÓW NA KASIE FISKALNEJ, OBSŁUGA SZATNI, OBSŁUGA SALI KINOWEJ PODCZAS PROJEKCJI FILMOWYCH I ORGANIZOWANYCH W NIEJ WYDARZEŃ, DBAŁOŚĆ O REKLAMĘ WIZUALNĄ KIN ORAZ EKSPOZYCJĘ POWIERZONYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI OBIEKTU KINA.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-11-07 - Polkowice (dolnośląskie)

KONSERWATOR - od 2 000 PLN

WYKONYWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH ORAZ OBSŁUGA IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PCA, PRACA Z MASZYNAMI (WIERTARKA, PIŁA, KOSIARKA)
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-10-30 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE MERYTORYCZNYM - 2 000 - 2 500 PLN

ORGAZNIZACJA WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, WYCIECZEK ITP. W PCA, PRZYGOTOWYWANIE PROPOZYCJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I ICH REALIZACJA, ORGANIZACJA KONKURSÓW, KOLPORTAŻ INFORMACJI REKLAMOWYCH.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-10-24 - Polkowice (dolnośląskie)

KONSERWATOR - od 2 000 PLN

WYKONYWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH ORAZ OBSŁUGA IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PCA, PRACA Z MASZYNAMI (WIERTARKA, PIŁA, KOSIARKA)
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-10-04 - Polkowice (dolnośląskie)

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO - 2 000 - 2 500 PLN

prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 ton, - dbanie o czystość oraz bieżące kontrolowanie stanu technicznego samochodów służbowych, -rozliczanie samochodów służbowych, w tym wypełnianie karty pracy pojazdu
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-09-29 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE MERYTORYCZNYM - 2 000 - 2 500 PLN

ORGAZNIZACJA WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, WYCIECZEK ITP. W PCA, PRZYGOTOWYWANIE PROPOZYCJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I ICH REALIZACJA, ORGANIZACJA KONKURSÓW, KOLPORTAŻ INFORMACJI REKLAMOWYCH.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-09-25 - Polkowice (dolnośląskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 1 500 PLN

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE POLKOWICKIEGO CENTRUM ANIMACJI I MIEJSCACH ORGANIZACJI IMPREZ.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-09-14 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE MERYTORYCZNYM - 2 000 - 2 500 PLN

ORGAZNIZACJA WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, WYCIECZEK ITP. W PCA, PRZYGOTOWYWANIE PROPOZYCJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I ICH REALIZACJA, ORGANIZACJA KONKURSÓW, KOLPORTAŻ INFORMACJI REKLAMOWYCH.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-09-04 - Polkowice (dolnośląskie)

INSTRUKTOR W DZIALE MERYTORYCZNYM - 2 000 - 2 500 PLN

ORGANIZACJA WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, WYCIECZEK ITP. W PCA, PRZYGOTOWYWANIE PROPOZYCJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I ICH REALIZACJA, ORGANIZACJA KONKURSÓW, KOLPORTAŻ INFORMACJI REKLAMOWYCH.
Polkowickie Centrum Animacji - 2017-08-25 - Polkowice (dolnośląskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj