Praca Politechnika Opolska - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Politechnika Opolska, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 59 ofert pracy Politechnika Opolska.

następna strona
SAMODZIELNY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH - od 2 700 PLN

•sprawozdawczość procesu dydaktycznego•przygotowywanie zleceń dydaktycznych•obsługa administracyjna stypendiów•sporządzanie sprawozdań dotyczących studiów doktoranckich•wsparcie administracyjne prodziekana do spraw dydaktyki i rady dydaktycznej kierunków studiów
Politechnika Opolska - 2020-08-13 - Opole (opolskie)

KSIĘGOWA - od 2 750 PLN

- przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych,- przygotowywanie w systemie finansowo-księgowym płatności dla dokumentów księgowych,- weryfikacja przygotowanych rejestrów płatności.
Politechnika Opolska - 2020-03-20 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. EKONOMICZNYCH - od 2 900 PLN

- weryfikacja wniosków stypendialnych składanych przez studentów w systemie USOSWeb,- przyjmowanie wniosków stypendialnych w wersji papierowej od studentów,- tworzenie rankingów,- przygotowanie list stypendialnych,- przygotowanie i drukowanie decyzji stypendialnych dla studentów,- obsługa studentów, kontakt bezpośredni, telefoniczny, e-mailowy.
Politechnika Opolska - 2020-03-12 - Opole (opolskie)

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH - od 2 660 PLN

- świadczenie usługi asysty wspomagającej na potrzeby kandydatów na studia, studentów, doktorantów oraz pracowników,- prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyznawania kandydatom, studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami dostępności optymalnej w zakresie uzyskania różnych uprawnień oraz usług.
Politechnika Opolska - 2020-02-27 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. EKONOMICZNYCH - od 2 900 PLN

- prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową w zakresie działalności podstawowej i naukowo-badawczej Wydziału,- prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych na Wydziale,- wykonywanie wszelkich sprawozdań związanych z prowadzoną na Wydziale działalnością finansową związaną z realizacją zamówień publicznych oraz związaną z danymi osobowymi,- prowadzenie nadzoru nad prawidłowością postępowania wobec dokumentów finansowo- księgowych sporządzonych, opisywanych oraz zatwierdzonych na Wydziale,- prowadzenie ewidencji majątkowej Wydziału,- gromadzenie dokumentacji związanej z działalnością finansowo-księgową i zamówieniami publicznymi Wydziału.
Politechnika Opolska - 2020-02-18 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. EKONOMICZNYCH - od 2 900 PLN

- prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową w zakresie działalności podstawowej i naukowo-badawczej Wydziału,- prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych na Wydziale,- wykonywanie wszelkich sprawozdań związanych z prowadzoną na Wydziale działalnością finansową związaną z realizacją zamówień publicznych oraz związaną z danymi osobowymi,- prowadzenie nadzoru nad prawidłowością postępowania wobec dokumentów finansowo-księgowych sporządzonych, opisywanych oraz zatwierdzonych na Wydziale,- prowadzenie ewidencji majątkowej Wydziału,- gromadzenie dokumentacji związanej z działalnością finansowo-księgową i zamówieniami publicznymi Wydziału,- prowadzenie bieżących spraw administracyjnych i biurowych sekretariatu Wydziału.
Politechnika Opolska - 2020-02-12 - Opole (opolskie)

OBSŁUGA - KONSERWATOR - HYDRAULIK - od 2 600 PLN

Wykonywanie robót konserwacyjnych hydraulicznych w obiektach Politechniki Opolskiej.
Politechnika Opolska - 2020-01-23 - Opole (opolskie)

SPECJALISTA DS. PŁAC - od 3 000 PLN

•Obsługa płacowa pracowników, w tym naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych składników•Terminowe sporządzanie list płac określonej grupy pracowników•Prowadzenie spraw związanych z ZUS i Urzędem Skarbowym•Sporządzanie raportów i analiz personalnych,•Monitorowanie zmian w przepisach prawnych
Politechnika Opolska - 2020-01-08 - Opole (opolskie)

BIBLIOTEKARZ - od 2 900 PLN

Rejestrowanie dorobku naukowego pracowników. Prowadzenie szkoleń dla użytkowników. Prowadzenie strony www biblioteki. Promocja biblioteki i jej zasobów.
Politechnika Opolska - 2019-12-31 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. TECHNICZNYCH - od 2 900 PLN

Opieka techniczna nad stanowiskami w studenckich laboratoriach z materiałoznawstwa.Wykonywanie prac technicznych zleconych przez pracowników badawczo-dydaktycznych.Prowadzenie strony internetowej Wydziału.Prowadzenie dokumentacji Katedry (pisma, sprawy osobowe itp.)
Politechnika Opolska - 2019-11-29 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. STUDENCKICH - od 2 800 PLN

Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów.Archiwizacja dokumentów.Obsługa studentów.
Politechnika Opolska - 2019-11-21 - Opole (opolskie)

REFERENT DS. ROZLICZEŃ I ANALIZ - od 3 000 PLN

Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z osiągniętych rezultatów.Kompletowanie dokumentów i zbiór przepisów prawnych niezbędnych do wydatkowania i rozliczania środków przeznaczonych na dyscypliny naukowe.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji działań w ramach dyscyplin naukowych.Ścisła współpraca z opiekunami dyscyplin naukowych.Udział w spotkaniach naukowych i sporządzanie z nich protokołów.Współpraca z jednostkami administracji centralnej rozliczającymi środki na dyscypliny naukowe BOBN, Kwestura itp.Wyszukiwanie możliwości finansowania prac badawczo - rozwojowych.Opracowywanie wniosków projektowych we współpracy z pracownikami Wydziału.Rozliczanie sprawozdawczo-finansowe wniosków.Współpraca z jednostkami Politechniki Opolskiej w celu sprawnej realizacji zadań.
Politechnika Opolska - 2019-11-04 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. TECHNICZNYCH - od 2 900 PLN

Opieka techniczna nad stanowiskami w studenckich laboratoriach z optymalizacji parametrycznej obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych z uwzględnieniem kryterium jakości technologicznej warstwy wierzchniej, materiałoznawstwa i podstaw metrologii.Wykonywanie prac technicznych zleconych przez pracowników naukowo-dydaktycznych.Prowadzenie planów finansowych Katedry za pomocą programu komputerowego.Przygotowanie wniosków przetargowych Katedry i rozliczanie rachunków i faktur.Prowadzenie dokumentacji Katedry (pisma, sprawy osobowe itp.)
Politechnika Opolska - 2019-11-04 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. EKONOMICZNYCH - od 2 900 PLN

Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową w zakresie działalności podstawowej i naukowo-badawczej oraz realizacją zamówień publicznych na Wydziale.Wykonywanie wszelkich sprawozdań związanych z prowadzoną na Wydziale działalnością finansową związaną z realizacją zamówień publicznych oraz związaną z danymi osobowymi.Prowadzenie ewidencji majątkowej Wydziału.Prowadzenie nadzoru na prawidłowością postępowania wobec dokumentów finansowo-księgowych sporządzonych, opisywanych oraz zatwierdzonych.Gromadzenie dokumentacji związanej z działalnością finansowo-księgową i zamówieniami publicznymi Wydziału.Prowadzenie bieżących spraw administracyjnych i biurowych na Wydziale.
Politechnika Opolska - 2019-11-04 - Opole (opolskie)

ELEKTRYK - KONSERWATOR - od 2 350 PLN

Wykonywanie robót konserwacyjnych, elektrycznych w obiektach Politechniki Opolskiej
Politechnika Opolska - 2019-10-11 - Opole (opolskie)

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH - od 3 300 PLN

Prowadzenie dziennika korespondencji Wydziału. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wyjazdów służbowych pracowników. Kompletowanie dokumentów i zbiór przepisów prawnych niezbędnych do prowadzenia całokształtu działalności kadrowej i administracyjno-technicznej Wydziału. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji planów zatrudnień pracowników etatowych Wydziału.
Politechnika Opolska - 2019-09-17 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. FINANSOWYCH - od 3 000 PLN

Prowadzenie ksiąg wydatków poniesionych na działalność Wydziału. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych z poniesionych wydatków. Przygotowanie projektu budżetu. Wykonywanie analiz dotyczących kosztów i przychodów Wydziału. Prowadzenie kontroli pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dokumentów finansowych - zakupy do 30 tyś. euro.Praca w godz. 7-15.
Politechnika Opolska - 2019-09-12 - Opole (opolskie)

ELEKTRYK - KONSERWATOR - od 2 350 PLN

Wykonywanie robót konserwacyjnych elektrycznych w obiektach Politechniki Opolskiej. Docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony
Politechnika Opolska - 2019-09-04 - Opole (opolskie)

REFERENT DS. STUDENCKICH - od 2 800 PLN

Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów dotyczącej: rekrutacji, sesji egzaminacyjnych, obron egzaminów dyplomowych, opłat, archiwum
Politechnika Opolska - 2019-09-03 - Opole (opolskie)

KSIĘGOWA - od 2 700 PLN

Przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i rozliczanie dokumentów w zakresie podróży krajowych i wyjazdów osób niebędących pracownikami Politechniki Opolskiej.Dekretowanie i księgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym.
Politechnika Opolska - 2019-08-16 - Opole (opolskie)

ELEKTRYK - KONSERWATOR - od 2 820 PLN

Wykonywanie robót konserwacyjnych elektrycznych w obiektach Politechniki Opolskiej
Politechnika Opolska - 2019-08-16 - Opole (opolskie)

HYDRAULIK - KONSERWATOR - od 2 820 PLN

Wykonywanie robót konserwacyjnych hydraulicznych w obiektach Politechniki Opolskiej
Politechnika Opolska - 2019-08-16 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS.ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 3 080 - 3 360 PLN

1)samodzielne przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych zzamówieniami publicznymi zgodnie z ustawą PZP oraz Regulaminem udzielaniazamówień publicznych na PO, 2)współudział w przygotowywaniu isporządzaniu planu zamówień publicznych, 3)umieszczanie ogłoszeń/informacjina Biuletynie Informacji Publicznej, Biuletynie Zamówień Publicznych orazportalu Tenders Electronic Daily (TED)..Praca w godz. 7-15
Politechnika Opolska - 2019-08-13 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH - od 3 080 PLN

•obsługa strony internetowej Akademickiego Biura Karier;•organizacja warsztatów, szkoleń, spotkań rekrutacyjnych, eventów dla studentów i absolwentów;•dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;•prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy oraz pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca oraz staże zawodowe.
Politechnika Opolska - 2019-06-28 - Opole (opolskie)

KONSERWATOR - ELEKTRYK - od 2 600 PLN

Wykonywanie robót konserwacyjnych elektrycznych w obiektach Politechniki Opolskiej. Praca w godzinach 7-15, zatrudnienie na okres 4 miesiecy, docelowo na czas nieokreślony
Politechnika Opolska - 2019-06-12 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH - 2 640 - 2 880 PLN

1)prowadzenie spraw związanych z dokumentami finansowo-księgowymi2)prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych3)wykonywanie wszelkich sprawozdań związanych z prowadzoną na Wydzialedziałalnością 4)prowadzenie ewidencji majątkowej Wydziału 5)prowadzeniebieżących spraw administracyjnych i biurowych Sekretariatu Wydziału orazgromadzenie dokumentacji związanej z działalnością Wydziału.Praca w godz. 7-15
Politechnika Opolska - 2019-05-09 - Opole (opolskie)

KONSERWATOR-ELEKTRYK - 2 400 - 2 800 PLN

wykonywanie robót konserwacyjnych elektycznych w obiektach Politechniki Opolskiej
Politechnika Opolska - 2019-04-18 - Opole (opolskie)

KONSERWATOR-TAPICER - 2 400 - 2 800 PLN

wykonywanie napraw tapicerskich w obiektach Politechniki Opolskiej
Politechnika Opolska - 2019-04-18 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH - 3 034 - 3 586 PLN

1)prowadzenie spraw bieżących Katedry Techniki Cieplnej i AparaturyPrzemysłowej, 2)prowadzenie korespondencji służbowej wewnętrznej izewnętrznej (w tym elektronicznej); 3)pomoc w planowaniu i prowadzeniusprawozdawczości oraz opisywanie rachunków i faktur, prowadzenieinwentarza; 4)opracowywanie techniczne wniosków o dofinansowanie pracnaukowo-badawczych i sporządzanie raportów z tych prac, ewidencjonowaniekosztów prac naukowo-badawczych oraz innych kosztów związanych zdziałalnością Katedry; 5)archiwizowanie zarządzeń i dokumentów.Praca w godz. 7-15
Politechnika Opolska - 2019-03-18 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. FINANSOWYCH - 3 300 - 3 900 PLN

)prowadzenie ksiąg wydatków poniesionych na działalność Wydziału,2)sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych z poniesionychwydatków; 3)przygotowanie projektu budżetu; 4)wykonywanie analizdotyczących kosztów i przychodów Wydziału; 5)prowadzenie kontroli podwzględem formalnym i rachunkowym wszystkich dokumentów finansowych zakupy do 30 tyś euro
Politechnika Opolska - 2019-03-08 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. TECHNICZNYCH - 2 640 - 3 120 PLN

1) opieka techniczna nad stanowiskami w studenckich laboratoriach z fizyki,hydromechaniki i termodynamiki technicznej, podstaw systemów pomiarowych,termodynamiki procesowej, materiałoznawstwa i podstaw metrologii; 2) praceadministracyjne związane m.in. z obsługą funkcjonujących użytkowychprogramów administracyjnych; 3) wykonywanie prac technicznych zleconychprzez pracowników naukowo-dydaktycznych
Politechnika Opolska - 2018-10-30 - Opole (opolskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl