Praca "PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy "PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 43 ofert pracy "PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

następna strona
OPERATOR ŁADOWARKI - 480 - od 3 500 PLN

Załadunek i rozładunek surowców sypkich,załadunek kruszyw do produkcji, codzienna obsługa i kontrola stanu technicznego użytkowanego sprzętu, zgłaszanie awarii, tankowanie i kontrola zużycia paliwa, przestrzeganie przepisów bhp.
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-29 - Świdnica (dolnośląskie)

OPERATOR WĘZŁA BETONARSKIEGO - 479 - od 3 500 PLN

Obsługa węzła betoniarskiego, bieżąca kontrola produkowanej mieszanki betonowej, nadzór nad stanem technicznym węzła, prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-29 - Świdnica (dolnośląskie)

OPERATOR WÓZKA WYDAWCA MAGAZYNOWY - 423 - od 3 000 PLN

Kontrola jakości i prawidłowego rozmieszczenia produktów gotowych na placu magazynowym, sprawdzanie zgodności dostaw towarów i materiałów pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowanie wyrobów do wysyłki, załadunek na samochody .
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-12 - Świdnica (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI - 424 - od 2 600 PLN

Weryfikacja, dekretowanie, księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów podatkowych, księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów, rezerw, prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej, potwierdzanie uzgadnianie sald z kontrahentami, , wystawianie not korygujących, wycena aktywów i pasywów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w firmie,, współpraca z innymi działami organizacji w zakresie rachunkowości.
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-12 - Świdnica (dolnośląskie)

ELEKTROMONTER W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU - 1836 - od 2 200 PLN

Prowadzenie bieżącej obsługi (eksploatacja i konserwacja)urządzeń elektrycznych, czynny udział w innowacjach i modernizacjach maszyn i urządzeń, rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprawnością działania maszyn, urządzeń, linii technologicznych, bieżąca obsługa obiektów, utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych, stały monitoring poprawnej pracy urządzeń, diagnozowanie i usuwanie awarii i usterek
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-12-14 - Świdnica (dolnośląskie)

KOORDYNATOR PRODUKCJI MAJSTER - 1837 - od 2 200 PLN

Planowanie realizacji zleceń produkcyjnych, nadzór i kierowanie procesem produkcji, zapewnienie płynnej realizacji procesu produkcyjnego oraz terminowości produkcji, zarządzanie wydajnością oraz monitorowanie jakości pracy zespołu, nadzór i kontrola stanów magazynowych, ścisła współpraca z działem zakupów, sprzedaży, marketingu, sporządzanie dokumentacji produkcyjnej, rozliczanie czasu pracy podległych pracowników, optymalizacja kosztów produkcji.
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-12-14 - Świdnica (dolnośląskie)

INSPEKTOR BHP - 1839 - od 2 200 PLN

Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów bhp w zakładzie pracy, sporządzanie okresowych analiz stanu bhp w zakładzie wraz z wnioskami dotyczącymi poprawy tego stanu,, udział i doradztwo w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących bhp, prowadzenie rejestrów oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac, współpraca ze służbą zdrowia w zakresie badań wstępnych, okresowych, specjalistycznych oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników, prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu bhp nowo przyjętych pracowników, współpraca z instytucjami zewnętrznymi.
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-12-14 - Świdnica (dolnośląskie)

KSIĘGOWY/A - 1838 - od 2 200 PLN

Ewidencja transakcji i operacji gospodarczych w systemie księgowym, uzgadnianie stanów magazynowych, ewidencja środków trwałych, weryfikacja zapisów na kontach księgowych, oraz uzgadnianie sald kont księgowych, kontrola poprawności transakcji w rejestrach VAT, raportowanie GUS, aktywny udział w zamykaniu okresów sprawozdawczych, sporządzanie deklaracji podatkowych
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-12-14 - Świdnica (dolnośląskie)

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, PAKOWACZ, ŁADOWACZ, WYDAWCA MAGAZYNOWY - 1713 - od 3 000 PLN

Kierowanie wózkiem widłowym, konserwowanie pojazdu, ładowanie, rozładowywanie, przemieszczanie towaru, sprzętu i innych materiałów, składowanie wyprodukowanych elementów betonowych na placu, załadunek na samochody
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-11-27 - Świdnica (dolnośląskie)

KIEROWCA BETONOMIESZARKI - od 4 000 PLN

dostarczanie betonu dla klientów indywidualnych, obsługa pompy do betonu, kontrola stanu technicznego pojazdu i sprzętu
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-11-22 - Jaszkowa Dolna (dolnośląskie)

OPERATOR ŁADOWARKI - od 4 000 PLN

załadunek i rozładunek surowców sypkich, profilowanie skarp i nasypów,kontrola stanu technicznego ładowarki
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-11-21 - Jaszkowa Dolna (dolnośląskie)

KELNER - BARMAN - 1460 - od 2 100 PLN

Praca w hotelu w centrum Świdnicy na stanowisku kelner/barman.Obsługa gości restauracji, baru, obsługa kasy fiskalnej, utrzymanie porządku miejscu pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-10-04 - Świdnica (dolnośląskie)

ELEKTROMONTER W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU - 1461 - od 2 200 PLN

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych, dokonywanie okresów przeglądów, sporządzanie analiz, raportowanie pracy, usprawnianie procesu produkcyjnego
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-10-04 - Świdnica (dolnośląskie)

BETONIARZ, ZBROJARZ - 1459 - od 2 400 PLN

Przygotowywanie betonu do produkcji, zalewanie form betonowych, prace związane z produkcją prefabrykatów betonowych, betonowanie szalunków i wykańczanie itp
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-10-04 - Świdnica (dolnośląskie)

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, PAKOWACZ, ŁADOWACZ - 1458 - od 2 500 PLN

Kierowanie wózkiem widłowym, konserwowanie pojazdu, ładowanie, rozładowywanie, przemieszczanie towaru, sprzętu i innych materiałów, składowanie wyprodukowanych elementów betonowych na placu, załadunek na samochody
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-10-04 - Świdnica (dolnośląskie)

RECEPCJONISTA - 1414 - od 2 200 PLN

Sprawna i profesjonalna obsługa gości hotelowych recepcji hotelu,udzielanie niezbędnych informacji, przyjmowanie rezerwacji,zakwaterowanie i wykwaterowanie gości, prowadzenie obsługi recepcji w języku polskim i obcym, prowadzenie obsługi elektronicznych systemów rezerwacji ,Rozliczanie finansowe pobytu gości,oraz wystawianie dokumentów, rozliczanie faktur i rachunków, obsługa urządzeń biurowych będących na wyposażeniu recepcji hotelu
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-09-26 - Świdnica (dolnośląskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO-BETONOMIESZARKI - 1365 - od 24 000 PLN

Przewóz betonu na terenie powiatu świdnickiego i okolic,Kierowanie pojazdem ,przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, prowadzenie dokumentacji jazdy, dbałość o estetykę pojazdu, w tym usuwanie betonu przywierającego do elementów zabudowy, mycie leja górnego(praca na wysokości)
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-09-14 - Świdnica (dolnośląskie)

BETONIARZ, ZBROJARZ - 1364 - od 2 400 PLN

Przygotowywanie betonu do produkcji, zalewanie form betonowych, prace związane z produkcją prefabrykatów betonowych, betonowanie szalunków i wykańczanie itp
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-09-14 - Świdnica (dolnośląskie)

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, PAKOWACZ, ŁADOWACZ - 1344 - od 3 000 PLN

Kierowanie wózkiem widłowym, konserwowanie pojazdu, ładowanie, rozładowywanie, przemieszczanie towaru, sprzętu i innych materiałów, składowanie wyprodukowanych elementów betonowych na placu, załadunek na samochody
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-09-11 - Świdnica (dolnośląskie)

OPERATOR LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI WYROBÓW PREFABRYKATÓW BETONOWYCH - 1343 - od 2 500 PLN

Obsługa i nadzór nad prawidłową pracą linii do produkcji prefabrykatów betonowych, i urządzeń z nią współpracujących, monitorowanie stanu maszyn i urządzeń, wykonywanie prostych napraw i przezbrojeń maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej, stosowanie się do przepisów i norm, dbanie o bezpieczeństwo i porządek na stanowisku pracy, prowadzenie wymaganej dokumentacji stanowiskowej
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-09-11 - Świdnica (dolnośląskie)

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, PAKOWACZ, ŁADOWACZ - 1150 - od 3 000 PLN

Kierowanie wózkiem widłowym, konserwowanie pojazdu, ładowanie, rozładowywanie, przemieszczanie towaru, sprzętu i innych materiałów, składowanie wyprodukowanych elementów betonowych na placu, załadunek na samochody
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-08-06 - Świdnica (dolnośląskie)

OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO - od 4 000 PLN

Produkcja betonu towarowego • Obsługa i optymalizacja pracy węzła betoniarskiego • Bieżąca konserwacja i czyszczenie węzła, ustalanie przeglądów i konserwacji węzła • Nadzór nad stanem technicznym węzła, • Bieżąca kontrola produkowanej mieszanki betonowej, współpraca z laboratorium.
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-08-01 - Jaszkowa Dolna (dolnośląskie)

OPERATOR ŁADOWARKI - od 4 000 PLN

załadunek i rozładunek surowców sypkich, profilowanie skarp i nasypów, kontrola stanu technicznego ładowarki
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-08-01 - Jaszkowa Dolna (dolnośląskie)

OPERATOR LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI WYROBÓW PREFABRYKATÓW BETONOWYCH - 1020 - od 2 500 PLN

Obsługa i nadzór nad prawidłową pracą linii do produkcji prefabrykatów betonowych, i urządzeń z nią współpracujących, monitorowanie stanu maszyn i urządzeń, wykonywanie prostych napraw i przezbrojeń maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej, stosowanie się do przepisów i norm, dbanie o bezpieczeństwo i porządek na stanowisku pracy, prowadzenie wymaganej dokumentacji stanowiskowej
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-07-17 - Świdnica (dolnośląskie)

BETONIARZ, ZBROJARZ - 1019 - od 2 400 PLN

Przygotowywanie betonu do produkcji, zalewanie form betonowych, prace związane z produkcją prefabrykatów betonowych, betonowanie szalunków i wykańczanie itp
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-07-17 - Świdnica (dolnośląskie)

MECHANIK SAMOCHODOWY, KIEROWCA - 1018 - od 2 800 PLN

Wykonywanie napraw i przeglądów technicznych pojazdów samochodowych. Bieżące diagnozowanie pojazdów pod kątem sprawności mechanicznej, naprawa i regulacja zespołów i podzespołów pojazdów, w w tym silnika i skrzyni biegów itp.
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-07-17 - Świdnica (dolnośląskie)

ELEKTROMONTER W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU - 967 - od 2 200 PLN

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych, dokonywanie okresów przeglądów, sporządzanie analiz, raportowanie pracy, usprawnianie procesu produkcyjnego
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-07-04 - Świdnica (dolnośląskie)

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, PAKOWACZ, ŁADOWACZ - 965 - od 2 500 PLN

Kierowanie wózkiem widłowym, konserwowanie pojazdu, ładowanie, rozładowywanie, przemieszczanie towaru, sprzętu i innych materiałów, składowanie wyprodukowanych elementów betonowych na placu, załadunek na samochody
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-07-04 - Świdnica (dolnośląskie)

OPERATOR LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI WYROBÓW PREFABRYKATÓW BETONOWYCH - 966 - od 2 500 PLN

Obsługa i nadzór nad prawidłową pracą linii do produkcji prefabrykatów betonowych, i urządzeń z nią współpracujących, monitorowanie stanu maszyn i urządzeń, wykonywanie prostych napraw i przezbrojeń maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej, stosowanie się do przepisów i norm, dbanie o bezpieczeństwo i porządek na stanowisku pracy, prowadzenie wymaganej dokumentacji stanowiskowej
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-07-04 - Świdnica (dolnośląskie)

RECEPCJONISTA - 968 - od 2 200 PLN

Sprawna i profesjonalna obsługa gości hotelowych recepcji hotelu,udzielanie niezbędnych informacji, przyjmowanie rezerwacji,zakwaterowanie i wykwaterowanie gości, prowadzenie obsługi recepcji w języku polskim i obcym, prowadzenie obsługi elektronicznych systemów rezerwacji ,Rozliczanie finansowe pobytu gości,oraz wystawianie dokumentów, rozliczanie faktur i rachunków, obsługa urządzeń biurowych będących na wyposażeniu recepcji hotelu
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-07-04 - Świdnica (dolnośląskie)

OPERATOR ŁADOWARKI - od 3 000 PLN

załadunek i rozładunek surowców sypkich, profilowanie skarp i nasypów, kontrola stanu technicznego ładowarki
"PEBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-06-11 - Jaszkowa Dolna (dolnośląskie)

następna strona