Praca Ośrodek Badawczy Służby Materiałów Pędnych i Smarów - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Ośrodek Badawczy Służby Materiałów Pędnych i Smarów, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 9 ofert pracy Ośrodek Badawczy Służby Materiałów Pędnych i Smarów.

STARSZY REFERENT DS. MOBILIZACYJNO ADMINISTRACYJNYCH - od 2 200 PLN

Praca w siedzibie Komendy Ośrodka.Opracowywanie dokumentacji z zakresu gotowości mobilizacyjnej i bojowej.Prowadzenie rozkazu dziennego.Praca przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 h dziennie.
Ośrodek Badawczy Służby Materiałów Pędnych i Smarów - 2018-01-18 - Rumia (pomorskie)

LABORANT - od 2 000 PLN

analizy fizyko- chemiczne produktów naftowych w narażeniu na działanie substancji i preparatów rakotwórczych i mutagennych
Ośrodek Badawczy Służby Materiałów Pędnych i Smarów - 2017-11-23 - Poznań (wielkopolskie)

STARSZY REFERENT - od 2 240 PLN

Praca w siedzibie Komendy Ośrodka.Pełna obsługa kancelaryjna w zakresie obiegu dokumentów jawnych i niejawnych z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych.Praca w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.
Ośrodek Badawczy Służby Materiałów Pędnych i Smarów - 2017-08-22 - Rumia (pomorskie)

LABORANT - od 2 200 PLN

Praca w Rejonowym Laboratorium MPS Dębogórze.Wykonywanie badań produktów naftowych. Praca w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Ośrodek Badawczy Służby Materiałów Pędnych i Smarów - 2017-08-01 - Rumia (pomorskie)

LABORANT - od 2 200 PLN

Praca w Rejonowym Laboratorium MPS Dębogórze.Wykonywanie badań produktów naftowych. Praca w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Ośrodek Badawczy Służby Materiałów Pędnych i Smarów - 2017-06-02 - Rumia (pomorskie)

MAGAZYNIER - od 2 200 PLN

Prowadzenie gospodarki materiałowo-sprzętowej we wszystkich działach zaopatrzenia oraz przewóz osób i sprzętu.
Ośrodek Badawczy Służby Materiałów Pędnych i Smarów - 2017-03-13 - Rumia (pomorskie)

LABORANT - od 2 200 PLN

przeprowadzanie badań analitycznych produktów naftowych w laboratorium w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technlogicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
Ośrodek Badawczy Służby Materiałów Pędnych i Smarów - 2017-01-16 - Poznań (wielkopolskie)

PRACOWNIK DO SPRAW OSOBOWYCH - od 2 400 PLN

Zakładanie ,prowadzenie teczek akt osobowych żołnierzy,prowadzenie spraw personalnych, przygotowywanie umów o pracę , świadectw pracy, list obecności ,planów urlopów.
Ośrodek Badawczy Służby Materiałów Pędnych i Smarów - 2016-05-20 - Rumia (pomorskie)

STARSZY LABORANT - od 2 200 PLN

Przeprowadzenie badań produktów naftowych, nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym stosowanym w laboratorium, udoskonalanie procesów badawczych oraz opracowywanie działań umożliwiających wdrażanie systemów zarządzania jakością, opracowywanie dokumentacji technicznej systemu zarządzania jakością, praca w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Ośrodek Badawczy Służby Materiałów Pędnych i Smarów - 2015-12-07 - Rumia (pomorskie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj