Praca KGHM "METRACO" S.A. - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy KGHM "METRACO" S.A., które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 6 ofert pracy KGHM "METRACO" S.A..

MECHANIK - od 2 700 PLN

naprawa maszyn, prace elektryczne
KGHM METRACO S.A. - 2017-07-17 - Kaźmierzów (dolnośląskie)

ELEKTRYK - od 2 700 PLN

prace elektryczne
KGHM METRACO S.A. - 2017-07-17 - Kaźmierzów (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. BHP - 3 000 - 4 000 PLN

bieżące przeprowadzanie kontroli w zakresie warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników. zgłaszanie wniosków w celu poprawy warunków bhp i środowiska pracy.udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz monitorowanie zagrożeń zawodowych.przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.udział w opracowywaniu procedur awaryjnych.przeprowadzanie szkoleń wstępnych (instruktaży ogólnych) w zakresie bhp i p.poż.przeprowadzanie czynności związanych z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków wynikających z badania okoliczności i przyczyn wypadków oraz prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy.udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju w zakresie rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy.doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej. nadzór nad realizacją nakazów i zaleceń organów kontrolnych z zakresu bhp.prowadzenie dokumentacji dotyczącej bhp.
KGHM "METRACO" S.A. - 2017-01-30 - Legnica (dolnośląskie)

OPERATOR CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO - AUTOMATYK - 2 500 - 2 850 PLN

Prowadzenie procesu produkcji renu metalicznego. Przygotowanie materiałów, surowców i półproduktów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu produkcji. Pobór próbek surowców i półproduktów. Wykonywanie prac konserwacyjnych maszyn, urządzeń i instalacji, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz technologią wykonywania prac. Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń ciągów technologicznych. Eksploatacja maszyn, urządzeń instalacji i obiektów infrastruktury w których realizowane są procesy technologiczne. Nadzór nad eksploatacją oraz wykonywaniem przeglądów oraz prac konserwacyjnych maszyn i urządzeń ciągu technologicznego przy użyciu prostych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. Wykonywanie prac instalacyjnych z dziedziny automatyki, prowadzenie przeglądów, techniczne wsparcie w usuwaniu awarii.
KGHM "METRACO" S.A. - 2016-12-14 - Legnica (dolnośląskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI OPERATOR ŁADOWARKI - 2 000 - 2 700 PLN

Przygotowywanie maszyny do pracy. Załadunek kruszywa na środki transportu kołowego i szynowego. Wszelkie prace załadowcze prowadzone na terenie oddziału. Kontrolowanie jakości wykonywanej pracy. Wymienianie płynów eksploatacyjnych oraz usuwanie drobnych usterek w ładowarce. Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.
KGHM "METRACO" S.A. - 2016-07-08 - Legnica (dolnośląskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI OPERATOR ŁADOWARKI I KOPARKI - 2 000 - 2 700 PLN

Przygotowywanie maszyny do pracy. Urabianie żużla pomiedziowego z hałdy i załadunek surowca na kruszarkę. Wszelkie prace załadowcze prowadzone na terenie oddziału. Kontrolowanie jakości wykonywanej pracy. Wymienianie płynów eksploatacyjnych oraz usuwanie drobnych usterek w koparko-ładowarce. Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.
KGHM "METRACO" S.A. - 2016-07-07 - Legnica (dolnośląskie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj