Praca HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 45 ofert pracy HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA.

następna strona
INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH - od 7 000 PLN

nadzorowanie robót w zakresie remontowo - inwestycyjnym
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2020-07-30 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

SPECJALISTA DS. TECHNOLOGII W DZIALE TECHNOLOGII I ROZWOJU - 4 295 - 5 163 PLN

prowadzenie dokumentacji analiz techniczno-ekonomicznych, prowadzenie dokumentacji prac naukowo-badawczych, udział w pracach badawczo-doświadczalnych,
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2020-07-22 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

REFERENT/SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU - 2 600 - 4 000 PLN

opracowywanie wieloletnich i rocznych planów techniczno-ekonomicznych, analiza bieżącej sytuacji ekonomicznej, sporządzenie projektów sprawozdań z działalności Spółki, opracowywanie preliminarzy kosztów komórek organiz., opracowywanie analiz ekonomicznych okresowych i problemowych
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2020-06-18 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

ELEKTROAUTOMATYK - 3 200 - 4 000 PLN

konserwacja, przegląd, diagnostyka i naprawa sieci telefonicznej i komputerowej, central telefonicznych, systemów alarmowych, przeciwpożarowych, telewizji dozorowej, RCP i KD, urządzeń abonenckich, telefonii komórkowej, telemetrii, telemechaniki,
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2020-01-17 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

ELEKTROAUTOMATYK - 3 200 - 4 000 PLN

konserwacja, naprawa, przegląd, diagnostyka maszyn, urządzeń i układów pomiarowych; analiza stanów awaryjnych i wyników pomiarów kontrolnych; utrzymanie w sprawności technicznej podległych urządzeń i instalacji E i AKPiS;
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2019-11-15 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

ELEKTROAUTOMATYK - 3 200 - 4 000 PLN

konserwacja, naprawa, przegląd, diagnostyka maszyn, urządzeń i układów pomiarowych; analiza stanów awaryjnych i wyników pomiarów kontrolnych; utrzymanie w sprawności technicznej podległych urządzeń i instalacji E i AKPiS;
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2019-09-05 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

ELEKTROMONTER - 3 000 - 3 890 PLN

obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń elektroenergetycznych, wykonywanie łączeń w sieci elektroenergetycznej, diagnostyka urządzeń, czynności związane z utrzymaniem ruchu sieci elektroenergetycznej, współpraca z innymi służbami utrzymania ruchu i wydziałami produkcyjnymi w zakresie zasilania energią elektryczną
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2019-07-22 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

ELEKTROAUTOMATYK - 3 200 - 4 000 PLN

konserwacja, naprawa, przegląd, diagnostyka maszyn, urządzeń i układów pomiarowych; analiza stanów awaryjnych i wyników pomiarów kontrolnych; utrzymanie w sprawności technicznej podległych urządzeń i instalacji E i AKPiS;
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2019-04-10 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

ELEKTROAUTOMATYK - 3 200 - 4 000 PLN

konserwacja, naprawa, przegląd, diagnostyka maszyn, urządzeń i układów pomiarowych, analiza stanów awaryjnych i wyników pomiarów kontrolnych, utrzymanie w sprawności technicznej podległych urządzeń i instalacji E i AKPiS,
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2019-03-11 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI ROZRACHUNKOWEJ I PODATKÓW - 4 050 - 5 465 PLN

kompleksowa obsługa księgowa faktur zakupu i sprzedaży, analiza kont rozrachunkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, prowadzenie rejestrów sprzedaży i ewidencji uzup. dla potrzeb deklaracji VAT i dokonywanie czynności rozliczeniowych w zakresie podatku VAT, prowadzenie ewidencji i rozliczanie transakcji handlowych w zakresie obrotu wewnątrzwspólnotowego, prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych dla potrzeb deklaracji AKC
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2019-02-06 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

EKSPEDYTOR - 2 775 - 3 161 PLN

obsługa wózka widłowego spalinowego, obsługa ręcznej wiązarki, załadunek samochodów ciężarowych, odbieranie wyrobów gotowych z produkcji, wystawianie dokumentów wysyłkowych, obsługa komputera (system IFS),
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2019-01-25 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

ELEKTROMONTER - 3 000 - 3 890 PLN

obsługa urządzeń, stacji i sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia; wykonywanie łączeń sieci WN, ŚN i NN; przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń elektroenergetycznych;
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2019-01-25 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

EKSPEDYTOR - 2 775 - 3 161 PLN

obsługa wózka widłowego spalinowego, obsługa ręcznej wiązarki, załadunek samochodów ciężarowych, odbieranie wyorbów gotowych z produkcji, wystawianie dokumentów wysyłkowych, obsługa komputera (system IFS),
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2019-01-09 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

EKSPEDYTOR - 2 775 - 3 010 PLN

obsługa wózka widłowego spalinowego, obsługa ręcznej wiązarki, załadunek samochodów ciężarowych, odbieranie wyorbów gotowych z produkcji, wystawianie dokumentów wysyłkowych, obsługa komputera (system IFS),
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-12-05 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

OPERATOR SAMOJEZDNYCH URZĄDZEŃ TRANSPORTUJĄCYCH - 2 205 - 2 900 PLN

załadunek samochodów ciężarowych, przyjmowanie - ważenie wyrobów gotowych, odbieranie wyrobów gotowych z produkcji, wiązanie cynku ręczną wiązarką typu TITAN HKE
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-12-05 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

EKSPEDYTOR - 2 775 - 3 010 PLN

obsługa wózka widłowego spalinowego, obsługa ręcznej wiązarki, załadunek samochodów ciężarowych, odbieranie wyorbów gotowych z produkcji, wystawianie dokumentów wysyłkowych, obsługa komputera (system IFS),
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-11-09 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

OPERATOR SAMOJEZDNYCH URZĄDZEŃ TRANSPORTUJĄCYCH - 2 205 - 2 900 PLN

załadunek samochodów ciężarowych, przyjmowanie - ważenie wyrobów gotowych, odbieranie wyrobów gotowych z produkcji, wiązanie cynku ręczną wiązarką typu TITAN HKE
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-11-09 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

ELEKTROAUTOMATYK - 3 110 - 3 460 PLN

utrzymanie w sprawności technicznej podległych urządzeń i instalacji E i AKPiS
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-10-25 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM - 2 785 - 3 570 PLN

prowadzenie spraw ubezpieczeniowych Spółki, identyfikacja i analiza ryzyka w HCM S.A., aktualizacja modeli finansowych, udział w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym Spółki, obsługa systemu ERP-IFS9,
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-10-25 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

ELEKTROMONTER - 3 000 - 3 340 PLN

obsługa urządzeń, stacji i sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia; wykonywanie łączeń sieci WN, ŚN i NN; przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń elektroenergetycznych;
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-10-25 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

SPECJALISTA DS. PRAWNYCH - RADCA PRAWNY - 4 050 - 5 205 PLN

bieżąca obsługa prawna Spółki, wydawanie opinii prawnych, kontrola zgodności umów i dokumentów z aktualnymi przepisami prawa, tworzenie umów, dokumentów prawnych, sporządzanie pism procesowych, udział w negocjowaniu warunków umów, reprezentowanie Spółki przed sądami i instytucjami prawnymi,
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-09-20 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM - 2 785 - 3 570 PLN

prowadzenie spraw ubezpieczeniowych Spółki, identyfikacja i analiza ryzyka w HCM S.A., aktualizacja modeli finansowych, udział w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym Spółki, obsługa systemu ERP-IFS9,
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-09-18 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

SPECJALISTA DS. NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH - 3 245 - 3 705 PLN

przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych, kontrola merytoryczna zakresu wykonywanych robót, kontrola kosztów, kompleksowe przygotowanie zapytań ofertowych, udział w negocjacjach,
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-09-18 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

ELEKTROMONTER - od 2 800 PLN

obsługa urządzeń, stacji i sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia; wykonywanie łączeń sieci WN, ŚN i NN; przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń elektroenergetycznych;
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-07-20 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

ELEKTROAUTOMATYK - od 2 910 PLN

utrzymanie w sprawności technicznej podległych urządzeń i instalacji E i AKPiS
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-07-20 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

RAFINIARZ - ODLEWACZ METALI NIEŻELAZNYCH - od 2 625 PLN

odlewanie cynku, usuwanie zanieczyszczeń z płytek i bloków cynkowych,
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-07-17 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

WYTAPIACZ - ODLEWACZ METALI NIEŻELAZNYCH - od 2 950 PLN

przeprowadzanie spustów żużla i ołowiu z pieca szybowego
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-07-16 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

REFERENT/SPECJALISTA DS. PODATKÓW W DZIALE KSIĘGOWOŚCI ROZRACHUNKOWEJ I PODATKÓW - 2 315 - 2 785 PLN

kompleksowa obsługa księgowa faktur zakupu i sprzedaży; analiza kont rozrachunkowych; prowadzenie rejestrów sprzedaży; prowadzenie ewidencji dot. obrotu wewnąwspólnotowych; prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych;
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-06-26 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

SPECJALISTA DO SPRAW KOMUNIKACJI I PUBLIC RELATIONS - 3 000 - 6 000 PLN

budowanie pozytywnego wizerunku HCM SA, opracowywanie i realizacja akcji marketingowych oraz eventów
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2017-10-17 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

MASZYNISTA POMP - od 2 200 PLN

nadzór nad pracą urządzeń energetycznych, czyszczenie urządzeń energetycznych, filtracja szlamów
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2017-08-10 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

SPECJALISTA DO SPRAW PŁAC - od 2 500 PLN

naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA - 2017-08-10 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl